נגיף קורונה

עמיר כהן

מרץ 2020

אהובים יקרים,

הייעוד של כולכם הוא להביא אור לעולם מתוך נוכחות מודעת. הגעתם כדי לסייע בשינוי עולמי, לסייע ולהזכיר לאחרים מי הם באמת, ואת זאת אתם עושים בעצם נוכחותכם.

כל עוד אתם ערים לייעודכם, כל עוד אתם נמצאים בוויברציה הגבוהה ביותר שעולם זה יכול לשאת, אתם מיישמים את ייעודכם.   

כמות האנרגיה בעולמכם מוגבלת, ומכאן, שהסתלקותם של רבים, בעיקר בתקופה זו של התעלות, מאפשרת לכם להשתנות ביתר קלות. ומשעה שרבים הם העוזבים נוצר חלל פיזי היוצר חלל אנרגטי, ונפרט:

כאמור, עולמכם מכיל כמות מסוימת של אנרגיה, על כן, כשאדם עוזב מתאפשר לכם למלא את החלל שהוא מותיר באנרגיה אחרת, בעלת רטט גבוה יותר. לפיכך, הסתלקותם של רבים בימים אלו מסייעת לרבים לעמוד בייעודם.

אלו העוזבים, בדרך כלל רסיסי נשמה צעירים בעולם זה, חוו מעט הופעות בעולמכם, והם מפנים את דרכם בפני וותיקים יותר, כדי שעולמכם יוכל להתעלות ביתר קלות.

הקרינו אור ואהבה לעוזבים. אל חשש, הם יחזרו. הודו להם על שפינו לכם את מקומם. אתם, אלו שנשארים מתאפשר לכםלהתרחבעל חשבון העוזבים. כיוון שסך האנרגיה בעולמכם קבוע, ישנה השפעה המיטיבה עמכם בסוג מאין זה של עזיבה, שכן הוא מעודד קפיצה אנרגטית של הפלנטה כולה.

רבים יעזבו בתקופה הקרובה, הרבה מעבר למה שכלי התקשורת שלכם מדווחים. עם זאת, הבינו שאינכם מתים אף פעם: אתם משנים צורה, עוברים מישות בעלת צורה אלישות בעלת צורה ב‘. אין מוות, אלא מעבר ממצב פיזי למצב שאינו פיזי, וצערכם על העוזבים נובע מהתקשרותכם אליהם.

הודו לעוזבים, שִמחו בשמחתם, הם מפנים לכם מקום כדי שתוכלו לצמוח ביתר קלות וביתר מהירות. כל עוזב מפנה מקום לצמיחה מואצת של אלו הנותרים אחריו, כך אתם מסייעים זה לזה, כשהחוט המקשר בין כל האירועים אחד הואאחדות, שותפות, העדפת הכלל על פני הפרט, העדפת התעלותכם כקבוצה על פני הנפרדות השלטת בעולמכם. חבר מסייע לחבר, צעיר מפנה את דרכו בפני וותיק באהבה אין קץ.

האוקיינוסים גועשים בצונאמים כדי להביא לפתחכם אנרגיות חדשות, האדמה רועדת לכבודכם, הקטבים מפשירים למענכם, הציפורים מבשרות את בוא השחר, השמש מעניקה חיים לכול.

זכרו, הכול אחד ומאוחד, פאזל קוסמי אדיר ממדים ששמו אהבה מתפתח ומעצים את אורו של הבורא.

רבים יעזבו בתקופה הקרובה?

רבים יעזבו, כיוון שאנרגיות בעלות רטט גבוה מגיעות לעולמכם. מדובר בתקופה של התעלות, ורבים אינם יכולים להכיל בגופם את האנרגיה החדשה שמגיעה. נגיפים שונים שאינם מוכרים לכם, דוגמת זה המכונהקורונה“, יתפשטו ברחבי האוכלוסייה ויסייעו לכם בדילול אותם רסיסי נשמה צעירים שיחזרו הביתה.

לא מדובר בתהליך שלילי, אלא בפעולה טבעית, בה אלו שיישארו יישאו עימם כמות אנרגיה גבוהה יותר. תהליך טבעי, שיביא בסופו לשלום ולאחווה גבוהים יותר. הנגיפים מסייעים לכם לנקות את עולמכם, הודו להם על מלאכתם.

בסופו של תהליך, ניצוצות הנשמה שישארו בעולמכם יהיו וותיקים יותר, שכן הם יוכלו להכיל את האנרגיה החדשה. הנשארים יהיו בעלי הניסיון הרב יותר בעולמכם, ומכיוון שניסיון מביא עימו חוכמת חיים רבה יותר, גם משך חייכם יתארךהדברים קשורים אלו באלו.

הציפורים מבשרות את בוא השחר, השמש מעניקה חיים לכול“, למה הכוונה?

ראו את הסימנים סביב. הטבע מדבר כל העת, והקשבה היא מפתח חשוב.

כשהנגיפיםמכיםסביב הקשיבו, כשם שאם תקשיבו לציפורים המצייצות בבוקר תדעו על זריחתה הקרבה של השמש. לכל אירוע ישנם סימנים מקדימים, השאלה היא האם אתם מקשיבים להם? האם אתם מבינים את שקרב להתרחש? הקשבה, כאמור, היא מפתח, וזריחתה של השמש מסמלת את תחילתו של עידן חדש.

ישנה אצלנו אמונה כימצפון תיפתח הרעה“.

מה שבפנים הוא שבחוץ, על כן, המלחמות האמיתיות הן מלחמות פְּנים. כשאתם שקטים ובטוחים בעצמכם, הסובבים אתכם נוהגים כך, ומשעה שאתם נלחמים זה בזה על צדקת הדרך, גם הסובבים אתכם נוהגים כך. הם הרי משוכנעים בדרכם שלהם שהצדק עימם, שאין לכם היהודים החיים בישראל מקום בחלקת אלוהים זו.

ככל שאתם מקרינים רמה גבוהה יותר של תודעה, קרי אחדות, אהבה, כך כהה האור של זה החפץ בהשמדתכם. כהה ומשתנה, כיוון שהאור המוקרן מאלו המאוחדים מגיע לכל חלל, מטהר, מנקה כל פינה אפלה, מאיר כול.

או אז האהבה הופכת בהירה, ברורה יותר, או אז באורכם כי רב אתם מאפשרים לאחֵר להשתנות. לא בעורכם, כי אם באורכם אתם יוצרים שינוי בעולמכם. חלל פיזי יוצר חלל רוחני המאפשר שינוי, על כן הודו להולכים, גם לאלו המכונים בפיכם אויבים, שמחו על החלל שנוצר, והשתנו

איך אפשר לשמוח על מי שמת? זה לא אנושי.

איננו מתכוונים לשמחה במובן הצר של המילה, אלא שאנו מדברים על הודיה. שמחה מלאה עוסקת בהודיה.

למרות שעם לכתו של המת מקובל בחלק מהמסורות שלכם לשמוח באופן פיזי, אנו מתמקדים בפן הרוחני, באפשור שיצר זה שפינה לכם את הזירה, לאלו המתגוששים מטה, אפשור לכם להפנות את מבטכם ולהעשיר את עצמכם באנרגיה חדשה, להתמלא באהבה כדי שיוכלו גם אחרים להתעלות.

זוהי הסיבה לקיומו של מוות בממד הפיזי: פינוי מקום. חלל פיזי יוצר חלל אנרגטי, כדי שאורו של האחר יוכל להתעצם.

אומנם, לעיתים אתם שוקעים בעצב, במרמור ובכעס על מר גורלכם עם לכתו של אהובכם, אך מתנה גדולה משאיר זה ההולךאפשור. אפשור לכם להשתנות, להתעלות. חשבו על כך, תודה

אפשר לקבל תובנות נוספות על נגיף הקורונה?

הנה מספר תובנות נוספות:

  • יצירת הנגיף: את החיים בעולם זה יצרה הרמה הגבוהה יותר שלכם, אתם עצמכם יצרתם את עצמכם בהיותכם במקום וזמן אחר (ראו בשיחות קודמות*), על כן הרמה הגבוהה יותר שלכם יצרה את הנגיפים. יצרתם חממה לרגשות כדי שתוכלו ללמוד על עצמכם בעודכם מצוים כאן, בעולם המאופיין בזמן ובמרחב ייחודי, וכך אתם משפרים את גוף הרגש שלכם.
  • תפקיד הנגיף: הנגיף אינו בעד ואינו נגד, אינו טוב ואינו רע. יש לו תפקיד חשוב בעיצוב המציאות שלכם. הוא נוצר לבקשתכם, ומתמקם בשקע אנרגטי בגופכם כאורח לרגע, כחוליה המקשרת בין תקופות, כדי לסייע לכם לעבור מכאן לשם.
  • שינוי הנגיף: כל שקיים מצוי בכל מה שקיים, וגם נגיפים אינם שונים בכל שנוגע לכלל זה. הם מכילים כול, ומשמעות הדבר שיש ביכולתם להשתנות ולהציג היבטים אחרים של עצמם. הקרינו אור ואהבה לנוזל גופם של הנגיפים, ושנו אותם, מקטלניים לידידותיים.

אלא שלשם כך עליכם לשנות את הגישה שלכם אליהם. לנגיפים יש תודעה, והם מצויים כאן ועכשיו כיוון שאתם ביקשתם מהם להימצא. חולה במחלת קורונה, שעה שיוענק לו סיוע שעוסק בשינוי תודעת הנגיף, יזכה להבריא.

רב הנסתר

הגעתם לעולם זה כדי לגלות, ועל כן, רב הנסתר על הגלוי.

מדובר בכאוס עולמי, מעולם לא חווינו דבר שכזה.

מדובר בצעד הכרחי, ניקוי, פינוי ישן מפני חדש, אפשור לאלו שנשארים להתעלות

למה התכוונתם כשאמרתם שהנגיףמתמקם בשקע אנרגטי“?

בתהליך שבו נשמה עוזבת גוף נוצר חלל, שקע אנרגטי, ואותו ממלא דבר מה אחר. לאורך זמן, בטבע לא נותרים חללים, שכן תמיד תמיד דבר מה מקשר ומגשר בין חלקי הקיום השונים. כשחלק שלכם עוזב גוף החלל (השקע) מתמלא באנרגיה חלופית, וזו מסייעת לכם לגשר בין זמנים וממדים. כשחלק מכם ניתק, חלק אחר ממלא את החלל שנוצר.

מדוע הנגיפים הם שממלאים את החלל?

בזמן ובממד אחרים יצרתם נגיפים שתפקידם למלא חללים ריקים, מעין סיליקון המחבר בין אריחים, דבק המחבר בין חלקים, אלא שטיבו של הדבק תלוי בכם. בשעה שהוא מודבק הוא אינו פעיל, אך הופך פעיל מרגע שמופעלת כוונה.

לכן יש ביכולתכם למלא את אותם נגיפים באור, באהבה, או אז גופכם הפיזי לא ייפגע, ויתאפשר לכם לעזוב אף חלקיתשעה שהגוף ימשיך להיות מואר.

לדוגמה, כשאתם עושים מדיטציה ומשייטים בעולמות אחרים, חלק מכם עוזב את הגוף. כל עוד אתם קשורים אליו, רק מתחתֶם, הרחבתם את ישותכם, אך כשחלק מישותכם עוזב, חלק אחר ממלא את מקומו. כך פועלת האנרגיה, ככלים שלובים.

האנרגיה מביאה עימה נגיפים חסרי צבע, ואתם הם אלו שבעזרת כוח כוונתכם ממלאים אותם בצבע. אתם ממלאים אותם באנרגיה (צבע), ועל כן, אם תשלחו להם אור ואהבה, ותשנו את המרקם שלהם, כך שלא יהיה התקפִי, תזכו למלא חלל ריק בדבר מה חיובי, כמו חלק מלאכותי המתחבר וממלא את מקומו של איבר חסר.    

הנגיפים הם כחומר ביד היוצר, חומר גלם ביןממדי המשמש כדבק, שאת טיבו אתם קובעים

מהיכן הופיע הנגיף?

כשם שבטבע החי, הצומח והדומם מופיעים ונעלמים, כך גם הנגיפים.

בעלי חיים מופיעים כאילו יש מאין, ונעלמים יום אחד מעולמכם, ממש כמוכם. כל אחד נושא רטט ייחודי לו, מופיע על הפלנטה ונעלם לאחר שסיים את חייו. בעלי חיים כמו ציפורים, דגים ויונקים מופיעים ונעלמים; ראו לדוגמה את המקרה של העוף המכונה דודו. וכך גם חיידקים, נבגים ונגיפים דוגמת קורונה צצים כאילו יש מאין ונעלמים לאחר זמן מה. עולם החי רוחש וגועש, חיים המופיעים ונעלמים כל העת.

דודו ((Dodo – עוף שחי עד המאה ה-18 באי מאוריציוס, ונכחד (מקור: ויקיפדיה)

משעה שהאנרגיה מתאימה, משעה שהצבע מתאים, כשהרטט נכון, מופיעים חיים הנתמכים ותומכים ברטט, ובאותה המידה אלו גם נעלמים.

בשעה זו מופיע נגיף המסייע לכם במסעכם. הוא אינו אויב, אל תילחמו בו, חבקו אותו, הכילו אותו. הוא מסייע לכם, כאמור, במילוי החללים של אלו העוזבים את הממד הפיזי לעד או את הממד הפיזי באופן חלקי.

כל עוד הנשמה נטועה היטב בגוף הפיזי אין צורך בנגיפים מהסוג המדובר, אך בשעה שנשמה עוזבת גוף נוצר מרחב המחייב איחוי, נוצר צורך למלא חלל אנרגטי בגוף. נגיף כדוגמת קורונהמתלבשעל האזור הנעזב, מכיל אותו ומסייע לשאר מרכיבי הבריאה להשתמש בגוף. כמו סתימה בשן שיש בה חור, כך גם הנגיף ממלא חלל שנעזב.

הנגיף החדש מגיע בעיקר לאוכלוסייה המבוגרת, המבקשת סיוע בתהליך עזיבתה. הנגיף מסייע לאנשים מבוגרים, שנשמתם עזבה את הגוף חלקית, לעזוב באופן מלא ומהיר.

נגיפים אינם חדשים לאנושות, אלא שזה החדש הינו דגם משופר, בעל רטט גבוה. משום כך ביכולתו לזרוע הרס או אהבה רבה. היעזרו בו, יש ביכולתו לסייע באיחוי קרעים בגוף הפיזי, הוא סייען של מסעות אסטראלים, מסייע לנשמה לעזוב גוף.

לפי הדיווחים בעיתונות, מתו רק כמה אלפי אנשים בעולם כולו.

נחזור ונאמר שוב, אמצעי המדיה שלכם שנשלטים בידי ממשלות אינם מדייקים בדיווחים, שכן כמות העוזבים גדולה יותר. אך הנקודה העיקרית אינה כמות העוזבים, אלא מטענם האנרגטי.

דמו שאתם ניצבים בפני מגרש רחב ידיים המלא במכלים שבהם נוזלים צבעוניים. בכל מכל גון צבע מעט שונה מזה שנמצא במכל הסמוך. דמו שאתם צופים בעשרות אלפי מכלים, המאחסנים עשרות אלפי גוונים של צבע.

וכעת זמנה של האנושות להתעלות, שכן אנרגיה חדשה מגיעה לעולמכם. זו מבקשת להתאכסן במכלים אך חלקם מלאים עד כלות. על כן, בעזרת העוזבים והנגיפים, המסייעים לכם בתהליך, מתאפשר לכם לרוקן חלק מהמכלים, כדי שהאנרגיה החדשה תוכל לתפוס את מקומה.

לא כמות העוזבים חשובה, אלא טיבם של העוזבים. מדובר בפינוי של ישן מפני חדש, באנרגיה בעלת רטט גבוה המחליפה אנרגיה בעלת רטט נמוך, מדובר בניצוצות נשמה צעירים המפנים מקום לוותיקים מהם. תודה.

את מי נגיף הקורונה בעיקר תוקף?

הנגיף אינו תוקף, אלא הוא אחד מסוגי הנגיפים שהרטט שלהם מתאים, בתקופה מיוחדת זו, להיכנס ולמלא חללים אנרגטיים.

בעקבות פיתוחי רפואה טכנולוגיים מאריכי חיים, וכן בעקבות ההתקשרות שלכם ושל העוזבים לסובב אתכם, קיימים בעולמכם אנשים שתהליך עזיבתם איטי. משום כך, האנרגיה של רבים מכם מעוותת. נסביר:

משעה שנשמה מבקשת לעזוב גוף, היא יכולה לבצע את התהליך בבת אחת (דרך א׳), אך גם באופן מדוד ואיטי (דרך ב׳).

דרך א׳: משעה שנשמה מיצתה את זמנה בעולם זה ניתנת פקודה לגוף הפיזי לשחרר את הרסן ולאפשר לה לעזוב. או אז נאספת האנרגיה של הגוף כולו לאזור החזה, ועוברת כולה, כיחידה אחת, לממד אחר.

דרך ב׳: לעיתים אתם מבקשים להישאר בעולם זה זמן נוסף, ואף שהנשמה מבקשת לעזוב את הגוף, חלק מישותכם מקשה עליה בתהליך. מסיבות מגוונת אתם נקשרים לגוף ולא מאפשרים לנשמה לעבור לממד האחר כיחידה אחת. במצב זה חלק מהאנרגיה שלכם מפנה חלקים בגופכם, נמצא בהליך של מעבר, ואילו חלק אחר שלכם נמצא עדיין בגוף הפיזי.

את האנשים הבוחרים בדרך ב׳ תוכלו לזהות כשתצפו בהילה שלהם. זו מתוחה, ויוצאת מגופם אל עבר הממד האחר. הסימנים הפיזיים שתזהו אצל אותם אנשים יהיו בדרך כלל בלבול רב ודמנציה חריפה, ולעיתים הגוף אף יגיע למצב המכונהצמח“.

חלק נכבד מהמעברים האיטיים קשורים בחוסר נכונותכם להיפרד מחבריכם, מבני משפחתכם ומאנשים הקרובים ללבכם. הדבר טבעי ואין בו כל פסול, אך נדגיש בפניכם שובמוות פיזי פירושו שינוי צורה. אתם משתנים מדברמה אחד לאחר. אינכם ערים לכך, אך כך הם פני הדברים.

הרפו, אפשרו לתהליכים טבעיים להתרחש, זרמו עם דרכו של הטבע. אל חשש, לעולם אינכם עוזבים באמת. זכרו שהקיום מצוי בכול, ועל כן אתם תמיד מצויים כאן, גם אם בזמן ובממד אחד.

אפשרו לריקוד הקוסמי להתרחש, חגגו את קיומו, אתם חלק ממנו.

מתי להבנתכם יסתיים משבר הקורונה? מתי הנגיף ייעלם?

ככל שתהיו מודעים יותר לטיבו של הנגיף, התהליך יסתיים מהר יותר. ככל שתראו את צדדיו החיוביים של המשבר שאתם מצוים בו ייטב לכם. כשתראו בנגיף אוהב ולא אויב תתפלאו לשינוי שיעשה. הנגיף מאפשר לכם להתעלות, מאפשר לכם להשתנות.

הנגיף הוא זרז של תהליכים. היה כאן מאז ויישאר לעולם. הוא אינו הולך לשום מקום, כיוון שהכול מצוי בכול. ככל שהאנרגיה של עולמכם תעלה הוא ישנה את צורתו, עד שבסופו של דבר לא תחושו בו.

מזה זמן האנושות כולה נזקקה לכיול, והנה הוא מגיע. אמנם תצאו בקרוב לשמש הקיצית, אך זו תהיה שונה בעיניכם. בתוך כמה שבועות במדינתכם, וכמה חודשים בעולמכם, יתרחש שינוי. אתם בפתחה של תקופה חדשה, הללויה.   

באהבה רבה

הבית, אתם עצמכם בזמן ובממד אחר

* פורסם באתר: “מחשב ביולוגיאפריל 2016″