תבעו את אלוהותכם בכל רגע

ג׳ניפר הופמן מתקשרת את המלאך אוריאל

22 באוגוסט, 2016

מאנגלית: סמדר ברגמן

 

הנתיב האלוהי שייך לכם בכל רגע, הוא לא גמול על שחייתם חיים טובים או על שהייתם מקור אור לעולם במשך חייכם. האלוהות לא חיה בגן העדן או בעולם הבא; היא לא חלק מהממלכה הנפרדת של המקור או של אלוהים או נמצאת מעבר לצעיף. אתם ישות אלוהית שבחרה להיכנס למגבלות האנושות ואז לשלב את אלוהותכם במסגרת האנושיות שלכם, כדי להפוך לביטוי משולב לגמרי של אלוהים כאנוש. הסבל קיים משום שהחיבור לאלוהות מוגבל. כאשר אתם תובעים את אלוהותכם בכל רגע, אתם הופכים כל רגע לביטוי חיצוני של האלוהות הפנימית שלכם ומעלים כל התנסות לתדר האלוהי.

האלוהות שלכם לא מחייבת קדושה; היא ביטוי של שלמות הווייתכם, האנושית והאלוהית, ולא קשורה כלל לדת או להיותכם ראויים. היא שלכם בין אם אתם מבקשים אותה, מכירים בה או זוכרים שהיא נמצאת בתוככם. היא משהו שתמיד קיים שם, ממתין שתשובו ותתחברו אליו. כאשר אתם מכירים באלוהות שלכם, אתם זוכרים שאתם מן האלוהים, שווים לאלוהים ואתם מביאים אנרגיה זו אל כל רגע ורגע.

אתם נביעה של אור המקור ולעולם לא תתנתקו ממנו, תהיו פחותים ממנו, או לא ראויים לדבר שהוא המקור שלכם.

אין כל תשלום, סבל או המתנה הדרושים לצורך החיבור למקור שלכם. אלה שמאמינים שאלוהים לנצח מרוחק או נפרד מן האנושות, פשוט מחזיקים במידע מוטעה. אלוהים קיים בכם ונמצא בכל מקום סביבכם; האלוהי הוא אתם ואתם – האלוהי. בידכם הבחירה האם לחיות כל רגע כביטוי אלוהי של האנושיות שלכם, או כאנוש המנסה להיות טוב דיו כדי להיות ראוי לאלוהות.

סבל קיים כאשר אתם שוכחים שאתם אלוהיים, שאתם ביסודו של דבר ישות רוחנית ושהעולם קיים כדי שתחוו אותו כאלוהי ובמסגרת האנרגיה של האלוהות שלכם. אתם בוחרים התנסויות חיים קשות, מאתגרות וכואבות באמצעותן אתם מנסים, במסגרת האנושיות שלכם, להתמיר כך שתהיינה ראויות לאלוהות, במקום לתבוע את אלוהותכם בכל רגע, כדי שכל היבט של חייכם יהדהד בתדר האלוהות. אז כל דבר שאתם בוחרים חווה את האלוהות, וזהו חלק ממשימת הנשמה ונתיב ההתעלות שלכם.

כאשר אתם תובעים את אלוהותכם בכל רגע, אתם מתנהלים עם האלוהות שלכם ומביאים אנרגיה זו אל העולם.

העולם זקוק לאלוהות שלכם, לא לאנושיות שלכם. הוא לא צריך עוד סבל; הוא זקוק למקורות של התמרה אלוהית. אתם הופכים למקור זה כאשר אתם תובעים את אלוהותכם בכל רגע. הביטוי הגבוה ביותר של האנרגיה שלכם הוא השילוב של האנושי והאלוהי, של הרוח והאדם, שהוא הביטוי המלא של גן העדן עליי אדמות.

כאשר אתם חיים כישות אלוהית, אתם מבטאים את האלוהות שלכם בכל דבר שאתם עושים ומזמינים את היקום להיות בורא-שותף בכל הדברים. זוהי הצהרה של אמונתכם, של החיבור שלכם למקור ושל הנכונות שלכם לתבוע את האלוהות שלכם ולחיות את חייכם כישות רוחנית המושלת במציאות שלה, מוכנה לחוות את העולם בדרך שהיא בוחרת. התחברו שוב לאלוהותכם על ידי כך שתזכרו שאתם אלוהיים ותתבעו את אלוהותכם בכל רגע. האמינו שהצרכים שלכם יענו, שהחלומות שלכם יתגשמו, שהמציאות שלכם תשקף את תשוקת לבכם. כך אתם מזכירים לעצמכם שאתם אלוהיים ופועלים כישות אלוהית, במסגרת האלוהות שלכם.