סוף הקרמה ועידן הבריאה החדש

ג’ניפר הופמן מתקשרת את המלאך הנעלה אוריאל
מאנגלית: סמדר ברגמן

קרמה הייתה הנתיב של כדור הארץ ומשפחת האנושות מאז תחילת מחזור ההתעלות הזה. זהו היסוד של פרדיגמת הממד השלישי והוא כולל את הבטחת ההתפתחות מפחד לאהבה, מהגבלה להתרחבות, מסבל לשמחה והתעלות לממדי הוויה גבוהים יותר. כדי להשיג את הבטחת ההתעלות, האנושות חייבת להשלים את הנתיב הקרמתי שלה באמצעות הסליחה, הנחוצה כדי לסיים את הקרמה. השיעורים הללו הם הברכות שלכם וגם האתגרים הגדולים ביותר שלכם, כפי שחוויתם בתקופות חיים ובמאבקים רבים שהגדירו את הנתיב הקרמתי שלכם. חוויתם נתיב זה מהקרמה אל הגאולה, אך בפשטות מדובר במעבר מהקרמה – נתיב הגורל והריפוי, לבריאה – נתיב האדם האלוהי, האחדות, החיבור וזרימת האנרגיה המכוונת. הנתיב הקרמתי הגיע לסופו, אם תאפשרו לו לעשות כן.

עידן הבריאה החדש נמצא במרחק צעד אחד קטן מכם והסליחה היא הגשר שאותו אתם חוצים כדי להגיע אליו. אין זה עניין פעוט, כיוון שברגע שחציתם את הגשר אל עידן הבריאה, לעולם לא תוכלו לשוב אל ממד הקרמה. עבור כמה מכם זוהי בחירה קשה, משום שאתם צועדים בשני נתיבי קרמה, האחד של תקופת החיים שלכם והאחר הוא הקרמה של האנושות. כעובדי אור, כמורים, וכמרפאים בעלי היבטים רבים, החזקתם בפוטנציאל הריפוי עבור הקרמה הקולקטיבית. חלק מהמסע הקרמתי שלכם כלל את האחריות שלקחתם על עצמכם כלפי הכאב והסבל שנוצרו בידי אחרים, שהשפיעו רבות על האנושות. אף על פי שלא היה בכוחכם למנוע זאת והיה זה חלק מנתיב הקרמה הקולקטיבי, בחרתם להישאר במעגלי הקרמה עד אשר הקרמה הקולקטיבית תירפא. באמצעות אחריות זו עיכבתם את “סגירת העניינים” שהייתה מביאה להשלמת המחזורים הקרמתיים שלכם ועשיתם זאת מרצון, אך הדבר אינו הכרחי עוד.

על ידי הישארות בהיבט זה של מעגלי הקרמה שלכם, אינכם משלימים את הפוטנציאל האחר של הריפוי שלכם והוא להעצים את פרדיגמות הבריאה עבור כדור הארץ החדש, שהוא חופשי מקרמה. הפחד שלכם שהקרמה לא תשתחרר, שלא תצליחו בהיבט זה של הבטחת הנשמה שלכם וחוזי הנשמה שלכם, שלא תכבדו את ההתחייבויות שלכם למקור, שזה יהיה ניסיון כושל נוסף לנוע מהקרמה ואל הבריאה מותיר אתכם במעגלי הקרמה אליהם אינכם שייכים.

האם אתם יכולים לקבל את מתנת הריפוי של החסד, את הסליחה שמעניק לכם המקור, אשר משחררות אתכם מהקרמה הקולקטיבית שעבורה אתם מחזיקים באנרגיית ריפוי? זו ההזדמנות שלכם לבצע את העבודה שהנשמה שלכם השתוקקה לבצע מאז תחילתו של מסע ארוך זה, והיא לברוא את העידן החדש עבור כדור הארץ, את עידן הבריאה וסוף הקרמה. ישנם היבטים לריפוי זה שאינכם יכולים להשלים, שחייבים לעבור דרך כוונה קולקטיבית לשחרר את הקרמה. על אף שאתם יכולים להחזיק באנרגיה ובכוונה לתוצאה זו, הדבר שוב אינו דרוש. מה שדרוש הוא הגשמת ריפוי הקרמה, פרדיגמות חדשות לשלום, לשמחה ולאהבה שקיימות מעבר לקרמה. אלה הן ההתפתחות וההתעלות שלכם אל ממדי הוויה הגבוהים יותר וזוהי מתנתכם לעולם. השלימו את הריפוי שלכם, קבלו את מתנת החסד שהיא שחרורכם מהמחויבויות הקרמתיות האישיות והקולקטיביות וצעדו אל השמחה, החופש, השלום והאהבה הלא מותנית שהם ברכות עידן הבריאה החדש.