חותם אנרגיית הנשמה ותכלית החיים

ג’ניפר הופמן מתקשרת את המלאך אוריאל

מאנגלית: סמדר ברגמן

תכלית כל תקופת חיים היא להביא אל תוך הפיזיות את אנרגיית הנשמה במהותה הפשוטה והעוצמתית ביותר, את ההיבט הייחודי של אנרגיית המקור. כל נשמה היא ניצוץ של האלוהי, ביטוי אור שמכיל הן את שלמות [מלשון שלם, לא מושלם, המת’] המקור ואת החותם האנרגטי האישי שלה. כל נשמה שמתגלמת על כדור הארץ ושמביאה אליו את אורה, מחפשת אחר אנרגיה מנוגדת, באמצעות היבט שלא נרפא, שאינו שלם או מושלם, כדי שניתן יהיה לברוא איזון. לתקופת החיים יש תכלית, להביא איזון לאנרגיות נפרדות ולא הרמוניות. תכלית החיים היא לברוא כלי כדי שאנרגיית הנשמה תוכל להתבטא דרכו.

אנרגיית הנשמה באה לידי ביטוי כריפוי כל עוד קיימת הפרדה בתוך הפרדיגמה האנרגטית של כדור הארץ. תכלית הנשמה היא להביא אנרגיות אלה לכדי איזון ושלמות. תכלית ההתעלות היא להעלות את הדחיסות אל האור, דבר שמחייב השתתפות של הרצון החופשי של האנושות ושל החותם האנרגטי של הנשמה.

ההתעלות היא תגובת הרצון החופשי להזדמנויות הריפוי שהנשמה מספקת והיא מתרחשת כאשר אנרגיית הנשמה מתחברת למישור הארצי. כאשר תהליך זה מאוזן, הריפוי והחיבור מחדש הדרושים להשלמת ההתעלות מתרחשים. בסופו של דבר, ההתעלות מושלמת ותכלית ריפוי הנשמה מסתיימת. עם השלמה זו מגיע שינוי במצב הממדי, וכך כדור הארץ לא נמצא עוד בפרדיגמה התלת-ממדית שלו. תהליך זה מתרחש עתה והוא קרוב לסיום עבור רבים, אך לא עבור כולם.

אפילו אלה שלא בוחרים בנתיב זה של התעלות, ריפוי, שלמות וחיבור מחדש מבצעים את עבודתם. רבים משמשים כדוגמאות להפרדה ולניתוק עבור אחרים. הכל חלק מהתוכנית האלוהית, ומשמש לתכלית מבורכת. אין דבר על כדור הארץ שאינו משרת את תכלית החיבור מחדש אל המקור.

ללא הנשמה, לחיים אין תכלית וללא נתיב ריפוי, לנשמה אין תכלית, ועד לזמן הזה, סיבה או הזדמנות אחרות להיות נוכחת על כדור הארץ. עד אשר נתיב הריפוי של כדור הארץ והאנושות יסתיים, ביטויים גבוהים יותר של אנרגיית הנשמה לא יהיו אפשריים או נחוצים. כל עוד קיימים ניתוקים, חוסר הרמוניה, טראומה, כאב ופחד עמם היא יכולה להתחבר, כל חיבורי אנרגיית הנשמה מוגבלים לאנרגיות הללו. כדור הארץ החל את דרכו בניתוק מוחלט מהמקור, ובמשך עידנים רבים של תקופות חיים הוא שב לאיטו לחיבור זה. בשל כך, היו לכם תקופות חיים רבות כל כך של ריפוי ועכשיו כאשר קיים איזון רב יותר, קיימים גם פוטנציאלים, אפשרויות והזדמנויות אחרים לביטוי החותם האנרגטי של הנשמה וההיבטים שלה.

כעת לאחר שנתיבי ריפוי רבים הוגשמו ונסגר מעגל עם האנרגיות התלת-ממדיות, קיימות אפשרויות חדשות לביטוי של החותם האנרגטי של הנשמה. אתם תחושו זאת כתשוקה לעשות משהו שונה בחייכם, לבטא היבטים חדשים של עצמכם, תשוקה לשמחה ולשלווה, לדעת אהבה כאנרגיה ולהכיר את היבטיה של האהבה ללא תנאי. זהו פוטנציאל חדש עבור אנרגיות הנשמה שלכם שכעת יש להן הזדמנות לבטא את עצמן בחירות רבה יותר, כיוון ששוב אינן מחוברות באופן אוטומטי לתכלית הריפוי שלהן. כאשר תחושו בחלומות חדשים מגיעים לקדמת במת התודעה שלכם, העניקו לעצמכם רשות לבחון אותם, משום שהם מייצגים היבטים חדשים של החותם האנרגטי של הנשמה וכעת אתם יכולים להכיר אותם ולחלוק אותם עם האנושות.