קריאת אורולו – קווי-שיר בכל רחבי הפלנטה

מאת: קאטה

http://lemurianawakening.com/

מאנגלית: סמדר ברגמן

חלפה כמעט שנה מאז מכתבי הלמוריאני האחרון. ברכות חמות ממני אליכם בזמנים מדהימים ביותר אלה. אנו עדים למשהו משמעותי ביותר; כל המציאות שלנו משתנה לנגד עינינו. התוצאה תלויה במידה רבה בנוכחות המודעת של חיינו. הודייה מלאה בדממה היא הכלי הטוב ביותר באמצעותו יש לצפות בשינוי מציאות היסטורי זה שכולנו מהווים חלק מודע ממנו. ואף על פי כן, יש כלי יעיל אף יותר לזמנים האלה המלאים בנבואה. צמידות שבתאיצדק, עם כל נוכחותה הקסומה בשמי יום ההיפוך החורפי, ראוייה ליותר מאשר ההודייה השקטה שלנו, אך אקט היותנו נוכחים בדממה באנרגיה מדהימה זו, גם הוא מעשה רבמשמעות.

בנוסף לזמני דממה אלה, מה בנוגע לזמנים שבהם אנו שרים מכול הלב את ההודייה שלנו אל השמים, בעודנו מחברים את אנרגיות האהבה העמוקות ביותר שלנו לליבה של אימא אדמה עצמה? מה בנוגע להתחברות ללב הקריסטל שלה בעת שאנו שרים ליקום המלא בשלווה, באהבה ובהרמוניה? אין דרך טובה יותר מאשר זו להפעיל את קוויהשיר של הפלנטה האהבה שלנו.

״קווישיר הם מסלולי ניווט. בחלקים מסוימים של העולם הם ידועים כ״קווי ׳ליי׳״ (קווי אנרגיה). הסינים קוראים להם ״קווי דרקון״. האבוריג׳ינים הקשישים והשומרים הילידים המיומנים של ״קווי השיר״ שרו את הנוף, ואי לכך יהיו מסוגלים לנוע מאתר לאתר בעזרתם וללמד אלה את אלה. בכל אתר מקודש על פני מסלול שיר זה, הם היו עורכים טקסים״.

ליה סקאליון

היו זמנים שבהם הטיפול בקוויהשיר הללו היה חובה קדושה עבור השומרים החכמים הנבחרים של אבות אבותינו הקדומים. והיה עידן קדום אף יותר כאשר קוויהשיר היו חלק ממציאות היוםיום שלנוכאשר משמעות הטיפול בקווי האנרגיה הייחודיים הללו הייתה הדרך הקלה ביותר לתקשר עם החוכמה האוהבת של הפנינה יקרת הערך שהיא אימא אדמה, שנקראה ״טארה״ באותם זמנים

הטמעת ההודייה שלנו בשיר היא הדרך הפשוטה ביותר אך גם העמוקה ביותר לחבר את קודי האור מתדר גבוה אל הלב שלנו ודרכו אל אימא אדמהשער מיוחד מאוד, אם לא השער המיוחד ביותר, ייפתח ביום ההיפוך ובשבועות שלאחר מכןוהשיר שלנו הנובע מהלב יכול להיות הסיוע הנדיב ביותר לתדרים מלאי האור שמגיעים כדי למצוא את מקומם המבורך ביותר במערכת רשת הקריסטל ודרכה במציאות המשתנה שלנוכך נאפשר לקוהזמן לו חיכינו וייחלנו יותר מכול להניח, אם אפשר לומר כך, את כף רגלו בעולם התלתממדי שלנו

שירו את שירכם לאימא אדמה. בחרו במרחב המדיטציה שלכם או צעדו בנקודת הטבע המקודשת ביותר שלכם. הרגישו את האוויר סביבכם ואפשרו לתדרי האור האוהב שמגיעים לגעת בעדינות בלבכם. יש שיר בלבכם; זהו הצליל הנצחי שלכם״שפת הציפורים״, כפי שהלמוריאנים האהובים שלי קוראים לו. הוא גם יכול להיות דומה יותר לצליל מקודש מאשר לשיר. פשוט אפשרו לצליל או לשיר המקודש שלכם לצאת ולמצוא את דרכו אל קוהשיר הקרוב ביותר. הרגישו כיצד ״שליחי״ שיר בודדים אלה מוצאים את דרכם ומתחברים לצלילי לב אחרים בכל רחבי הפלנטה שלנו ומעבר לה.

אם אתם מכירים את הנבואה של אורולו, אתם יודעים עד כמה חשובים הם קוויהשיר הללו ועד כמה חשוב בעת הזאת התפקיד של אורולו ושל השומרים הנאמניםאורולו היא מקור קוויהשיר; היא יכולה להרגיש ואכן תרגיש את כל השירים מכל הלבבות שלנותהפוך את תהליך בריאת המציאות החדשה שלנו קל יותר. כנציגה יקרת הערך ביותר של אנרגיות האם הקוסמית על הפלנטה שלנו, אורולו קוראת לילדיה. שליחת אהבה ואור מלא בהודייה אל ודרך ליבה של אורולו ואל אימא אדמה היא מעשה פשוט אך חשוב ביותר שאנו יכולים לעשות ביום היפוך חורפי נפלא זה

אם אתם מרגישים את הקריאה להצטרף לטקס של אורולו [ב-21 בדצמבר], להוסיף את שירכם, אנא עשו זאת. בואו נשיר את שירי האהבה שלנו לאימא אדמה וליקום האוהב וההרמוני כולו, יחדיו

קאטה

קישורים נוספים בנושאבשפה האנגלית:

קישור 1

קישור 2

קישור 3