ריפוי האנרגיה הנשית והאנרגיה הגברית

קייט ספרקלי

מאנגלית: סמדר ברגמן

אנו נמצאים בזמן עוצמתי של טרנספורמציה ושינוי, בעת שהתודעה שלנו נעה מפרדיגמה אחת לפרדיגמה אחרת. תהליך זה נוצר על ידי המחזורים הקוסמיים שמושלים ביקום שלנו. מחזורים אלה באים והולכים, משפיעים לא רק על התודעה האנושית שלנו אלא גם על תודעת הפלנטה כולה. הצמיחה, ההתפתחות והאבולוציה של התודעה האנושית תלויות במחזורים הללו וקשורות אליהם באופן אינטימי באמצעות כדור הארץ עצמו. התגלה שאחד מהמחזורים המשמעותיים הללו מסתיים ומתחיל בכל 13,000 שנים, כאשר אירוע מקודש מתרחש כדי להניע ולפתח את התודעה על הפלנטה. אירוע זה נשלט על ידי טרנספורמציה גלקטית גדולה יותר אשר משפיעה ומשנה את כל היקום שלנו. אנו נמצאים עכשיו באמצעו של שינוי גלקטי זה שמביא לזמן של טיהור וטרנספומציה אדירים.

עם שינוי זה בתודעה, האנרגיה המדריכה שבבסיס ההתפתחות והצמיחה של האנושות, משתנה. בעבר, האנרגיה הנשית או האנרגיה הגברית הדריכו את התפתחות האנושות וב-12,000 השנים האחרונות לערך האנרגיה הגברית היא שהדריכה את צמיחתנו. כתוצאה מכך, אנו חיים עכשיו בחברה שנשלטת ושמעוצבת על פי צורת המחשבה הגברית והמבנים הגבריים. רבים מאלה נתפסים כשליליים והרסניים, אולם היה זה חלק חשוב ממסע ההתפתחות שלנו והיבט הכרחי של צמיחת האנושות. תפיסת אנרגיה זו כשלילית או כשגויה היא להגביל את החוכמה, את הכשרונות והיכולות שהאנרגיה הגברית הביאה לעולם שלנו. אף על פי כן, הדברים משתנים עתה, והאנרגיה הנשית והאנרגיה הגברית נקראות להתאחד ולהדריך יחד את האנושות בדרכה קדימה, ואנו, כפרטים, נדחפים לרפא ולאחד את שתי האנרגיות הללו בתוכנו.

עם תחילתו של מחזור חדש והצורך באחדות ובאיזון, האנרגיה הנשית התעוררה מתרדמתה והיא חייבת עכשיו לאזן את עוצמתה עם זו של האנרגיה הגברית. הדבר חיוני לעתיד המין האנושי, משום שאיזון עוצמת האנרגיה הנשית ועוצמת האנרגיה הגברית הוא שיסייע לאנושות לשרוד. כדי שהדבר יתרחש, האנרגיות הללו חייבות להתחיל לפעול כשוות זו לזו בכל תחומי החיים, ואף אחת לא יכולה לשלוט בשניה. שתיהן נקראות לפעול כאחת ולברוא דרך הוויה חדשה, מאוזנת ומתפקדת. כדי שהדבר יתרחש, האיזון צריך להתרחש בתוכנו באופן אינדיבידואלי, לפני שיוכל להתגשם בעולם החיצוני שלנו.

לטובת ההתפתחות העתידית של האנושות, הכרחי שהן הנשים והן הגברים יתחילו בתהליך של ריפוי כדי לייצב את אנרגיות הליבה שלהם ולאזן את האנרגיות הללו בתוך עצמם. הפצעים הרגשיים של הנשים והגברים גם יחד צריכים להחלים. אנו צריכים לנקות את האמונות הלאמודעות שיש לנו ביחס לאנרגיות הללו, ויש לכונן מחדש את האיזון בין האנרגיה הנשית הפנימית והאנרגיה הגברית הפנימית.

בעבודתי, למדתי והבנתי שהאנרגיות הללו מתפתחות במחזורים מסוימים בילדותנו. האנרגיה הנשית מתפתחת בין הגילאים שבע עד ארבעעשרה. האנרגיה הגברית מתפתחת בין גילאי ארבעעשרה עד עשרים ואחת. במחזורים הללו, אנו מפתחים ומגדירים שלא במודע את האנרגיה הנשית הפנימית ואת האנרגיה הגברית הפנימית שלנו בהתבסס על חוויות, דוגמאות והתניות של המשפחות, התרבויות, החברות והדתות שלנו. כתוצאה מכך, רובנו נושאים את האנרגיות של אישה חלשה ושל גבר פצוע, שרק מעודדות את בריאתה של חברה חלשה ובעלת תפקוד לקוי.

כדי לברוא מחדש את עולמנו וחברה מתפקדת ועוצמתית, אנו חייבים לרפא את ההיבטים הפצועים והפגועים הללו שבתוכנו. אנו חייבים לבחון את מחזורי ההתפתחות הללו ולנקות את התכנות והדפוסים של האנרגיה הגברית הפנימית והאנרגיה הנשית הפנימית שלנו. אנו חייבים לצאת למסע ריפוי כדי לגלות ולשחרר את האמונות והרעיונות הלאמודעים שאימצנו בשנים הללו ושעיצבו את דמותנו. אנו חייבים למצוא דרכים חדשות כדי להתחבר מחדש עם האנרגיות המהותיות הללו ולאזן אותן מחדש. כאשר נעשה זאת, נהיה מסוגלים לחיות כשווים ולקבל את עצמנו ואת כל האחרים ללא תנאי. אז נדע ונבטח שהכול הוא כפי שהוא צריך להיות. נגלה שהתנגדות שוב אינה הכרחית ושהמאבק הוא תגובה לא תקפה. החיים יעטו אז ביטוי שונה שיאפשר לנו לחיות במודע את תכלית הנשמה שלנו. נהיה מסוגלים לבחור באהבה על פני הפחד ובכך להישאר במצב התודעה הטהור ביותר.

שינוי זה הוא תהליך ואנו נמצאים עכשיו בשלבי ההתחלה שלו. חשוב לזכור שלא ניתן להימנע מהשינוי ומה שאנו חווים בזמנים משמעותיים אלה הוא התגשמות של כל שצריך לחוות ריפוי וטרנספורמציה. בין אם בעולמנו או בתוך עצמנובאחריותנו לרפא, לשנות ולהתקדם.