העניקו את מתנת האור

ג׳ניפר הופמן

נובמבר 2016

מאנגלית: סמדר ברגמן

 

אורכם הוא מתנה לעולם, תזכורת לאלוהות ולחיבור שהם חלק מהאנושות כולה, בין אם מכירים בו או לא. אך זוהי מתנה שאתם חייבים לתת מרצון, ללא תנאי וללא כל ציפיה לתודה, כיוון שאת האור ניתן לתת רק כמתנה על ידי אלה שהאור נמצא ברשותם להעניקו ולחלוק אותו. האור לא ניתן כדי להאיר את החשכה, אתם חולקים אותו כדי שאלה שזקוקים לו יוכלו להאיר את נתיבם. אינכם נותנים את האור כדי להשתלט על החשכה, אתם נותנים את האור כדי להפיץ את האור. זוהי מתנתכם למקור כמשואות של אור, זוהי גם מתנתכם לאנושות כחלק ממשימת ההתעלות שלכם.

אלה שיודעים שהם נמצאים על כדור הארץ כדי להעניק את אורם ולחלוק אותו, השלימו מחזורי התעלות רבים ומתן האור הוא אחת מהמתנות שהם מביאים לתהליך. ממש כפי שנגר מביא פטיש ומסמרים למקום העבודה, משואות האור מביאות את אורן כדי להשתתף בהתעלות. אך לא כדי שהחושך לא ינצח, האנושות תעשה שימוש באור כאשר תהיה מוכנה לבחור בין דחיסות לאלוהות, בין חשכה לבין האור. ללא נוכחות האור לא ניתן יהיה לבחור באור, ואלה שמעניקים את מתנת האור הם מקור האור עבור ההתעלות.

האור הוא מתנה לאנושות, מקור של בחירה חדשה ופוטנציאל חדש עבור הפרט והקולקטיב. אין הכרח להכיר באור או לקבלו; הוא לא שם כדי להתקבל אלא כדי להיות נוכח. כאשר מתנת האור ניתנת עם תנאים לצדה: שאנשים יכירו בו, יקבלו אותו, יהיו אסירי תודה ושיקבלו אותו מתוך הודיה והערכה, שוב אין זו מתנה ושוב אין זה האור האמיתי. אינכם מעניקים את האור כדי שניתן יהיה לשלב אותו ולהשתמש בו, אתם מעניקים את האור כיוון שזוהי משימת הנשמה שלכם.

במשך תקופות חיים של נוכחות על כדור הארץ, הענקתם את מתנת האור רק כדי לראות כיצד אחרים דוחים אותה, מכחישים אותה ומתעלמים ממנה. הדבר עלול לגרום לכם כאב רב, כיוון שאינכם מבינים נכונה את החיבור שבין האור והמתנה. זוהי מתנתכם לאנושות, שכאשר תהיה מוכנה לאור, הוא יהיה נגיש לאנשיה. אבל עד לזמן זה, יש לתת את האור ולחלוק אותו מרצון, מתוך כוונה תחילה וללא ציפיות. זוהי מתנה, לא הכרח. האור שלכם הוא שמגשים את משימת נשמתכם כמשואת אור, אבל משימת האור שלכם לא כוללת הבטחה שהאור יתקבל, שיעשה בו שימוש או אפילו שיוכר. אתם בוראים סבל רב עבור עצמכם כאשר אתם מאמינים שמשימת האור שלכם הושלמה כאשר האור מתקבל ומשולב. המשימה שלכם מתגשמת כאשר אתם מעניקים את מתנת האור, ועושים זאת ללא תנאי.

העניקו את מתנת האור בשמחה ובאהבה. כאדם המסוגל להעניק מתנה זו, אתם מקור של אהבה ושמחה לעולם ולאנושות. המתנה שלכם מאפשרת את ההתעלות, ההקרבה שלכם, בהיותכם משואת אור, היא הכרה באהבה שלכם לאנושות ולמקור. רוח הלוחם שלכם אפשרה לכם להביא מתנה זו לאנושות במשך תקופות חיים רבות אינספור, כיוון שכאשר יגיע הזמן לאמץ את האור, הוא חייב להיות שם, להיות נוכח בקרב הבחירות האפשריות – אור או דחיסות, אהבה או פחד, קוטביות או דואליות, אנושי או אלוהי.

חלקו את מתנת האור שלכם ללא תנאי ומעשה זה משלים את משימת הנשמה שלכם כמשואות אור. אז תוכלו להיות שלווים ולדעת שהגשמתם את תכלית חייכם ותוכלו גם לקחת חלק באור ובשמחה שאתם חולקים עם העולם. היו שמחים, כיוון שהדבר מרחיב את האור ואת מתנת האור שיש בידכם להעניק לאנושות.