יְחִידוּת, ייחודיות וחיבור

ג׳ניפר הופמן מתקשרת את המלאך אוריאל

נובמבר 2017

מאנגלית: סמדר ברגמן

 

ההפרדה אשר נוצרת על ידי מחזור ההתעלות היא תהליך של הבחנה רוחנית שמטרתו לאפשר לרמות חדשות של תדר ורטט אנרגטיים להתקיים יחדיו על כדור הארץ. זהו מסע מתהווה של רב-ממדיות כתהליך בעל רמות רבות, שמאפשר לכל אחד לחוות מחזור טרנספורמציה אנרגטי זה בדרכו שלו. זוהי בריאות ״גן עדן עליי אדמות״, שילוב של תדרים גבוהים יותר אל דחיסות הממד השלישי. זוהי הפרדה אשר מפנה את תשומת הלב ליחידות (סינגולריות) שיש בה אחדות או המודעות של הנשמה הבודדת לכך שכל האנרגיות הן חלק ממנה, הייחודיות שהיא הניצוץ האלוהי הקיים בכל אחד מכם, והחיבור שכל האנרגיות חולקות באחדותן.

יְחִידוּת היא נוכחות של הנשמה האחת שמאחדת את כל הישויות ביקום. אתם חלק מהקול האחד, אנרגיית הנשמה האחת שיש לה מספר אין-סופי של ביטויים. ממש כמו שטיפת מים אחת היא חלק מהאוקיינוס, כל אחד מכם הוא היבט אחד של נשמה אחת, נשמת אוקיינוס שהביטוי הנרחב שלה כולל את כל הנשמות. אסופת אנרגיית הנשמה כולה היא מסע של הלימות, המודעות של המוצא האלוהי שכולם חולקים.

ייחודיות היא הביטוי שכל אחד מכם מגלם כניצוץ של אור אלוהי. אף על פי שאתם חלק מהנשמה האחת או הקול האחד, האופן שבו אתם בוחרים לבטא את אנרגיית הנשמה שלכם הוא ייחודי לכם, למשימת הנשמה שלכם, לנתיב החיים שלכם ולריפוי שלכם. רק אתם יכולים לגלם את ניצוץ האנרגיה הבודד מנשמת האוקיינוס שבחרתם לתקופת החיים הנוכחית. רק אתם הביטוי הייחודי של אותו ניצוץ אלוהי בעולם, ורק אתם מסוגלים להשתמש באנרגיה הזאת במסע הריפוי שלכם לשלמות ולהולמות.

חיבור הוא האנרגיה שקושרת את כל הניצוצות הייחודיים של האור האלוהי אלה אל אלה. כל הנשמות מחוברות אנרגטית ולכן מה שמתרחש במסגרת חוויה של נשמה אחת נגיש לכולן. הדבר גם בא לידי ביטוי בחיבור המשותף שלכם לרשת האנרגטית של כדור הארץ, הכול מערכת אנרגיה גדולה אחת. לעולם אינכם מתנתקים מחיבור זה ואינכם יכולים אף פעם להתנתק מחיבור זה. גם כאשר הרוח שלכם עוזבת את הגוף הפיזי, אתם מחוברים עדיין לכל שאר האורות, לכל שאר הנשמות, ולכדור הארץ, לעד.

יְחִידוּת, ייחודיות וחיבור הם התגלמות השילוש האלוהי, שכל/גוף, רגשות ורוח. זרימת האנרגיה מבעד למבנה השילוש היא שיוצרת את התנועה מריפוי לשלמות, להולמות, אשר מרחיבה את הפרדיגמה התלת ממדית ומאפשרת לה לקבל תדרים גבוהים יותר, ושפותחת אז את הממד השלישי להיבטים גדולים יותר של הרב-ממדיות. זרימת האנרגיה מהאלוהי לאנושי יוצרת את הנוכחות האלוהית של גן העדן עליי אדמות. זהו השער לרב-ממדיות שבא לידי ביטוי באופן ייחודי באמצעותכם, כבני אנוש אלוהיים. זהו מסעכם הביתה.

״ריפוי״ כדור הארץ נוצר על ידי זכירת היְחִידוּת של הכול, הניצוץ הייחודי של הנשמה שהיא אוקיינוס שאותה אתם מגלמים, והחיבור שיש לכם לכולם ולכל דבר, בכל מקום. ההתעלות שלכם היא חלק ממחזור ההתעלות הכולל, את שאתם בוראים לעצמכם, אתם בוראים כפוטנציאל לכולם. מסעו הייחודי של כל אדם כולל חיבור וכולם מהווים חלק מהיְחִידוּת של היחד שהיא ניצוץ האור האלוהי שכל אחד מכם מגלם כשליחי האור שאתם עבור המקור, נתיב ההתעלות ואלה עבור אלה.