גורל ורצון חופשי – שאלות


מאת אומני

באמצעות ג'ון פאין

מאנגלית: סמדר ברגמן

אנו מקווים שתוכלו לחלוק אתנו ולהסביר כיצד לברוא ולחיות חיים קסומים. אומני, השאלה הראשונה שלי היא כאשר אנו רוצים לברוא חיים קסומים, מהי השפעתו של הגורל?

זו אכן דאגה גדולה, כיוון שרבים חוששים שאולי הכוכבים הם שמתכננים את חייהם או אולי הנשמה שלהם אכן מתכננת כל פעולה ופעולה בחייהם. הניחו לנו להסביר זאת כך, אם הייתם הולכים לבית ספר לאמנות, ולומדים טכניקות שונות רבות מאוד, האם כבר נקבע מראש, אלא אם יש לכם רצון ספציפי מאוד, איזה סוג אמן תהפכו להיות בסופו של דבר? אין זה כך. לכן, כאשר אתם באים לחיים האלה, לחיים במישור הפיזי, יש לנשמתכם תכנית כללית. אך יש לה גם תכניות הנקבעות על פי התפתחות תכונות הנשמה. ולכן תכונות נשמה אלה, שעשויות להיות למשל סבלנות, אהבה, קבלה, עדינות. התכנית יכולה גם להיות השגת דברים דגולים, שוב על רקע מגבלות רבות וכנגד הסיכויים.

תכונות נשמה אלה עשויות לעטות צורה של דברים רבים שאתם רואים. לדוגמה, כאשר אתם מחוברים אל המהות שלכם, ונאמר שהמהות שלכם היא להיות נוכחות של עדינות או נוכחות של אמת, או נוכחות של אהבה, או נוכחות של אומץ, אין זה משנה אם אתם עובדים בבנק או במאפייה, מטפלים בילדים, או עוסקים באמנות, בהורות או בכל תחום אחר, המהות הזאת תבוא לידי ביטוי, אתם מבינים.

לכן בנוגע לגורל, אנו אומרים לכם, הוא חלק מהתכונה שנקבעה מראש, שאותה אתם רוצים לפתח בכל תקופת חיים פיזית. כיוון שהנשמה אינה רואה תקופת חיים אחת על כדור הארץ כמסע נפרד, אלא כפנינה אינדיבידואלית מתוך שרשרת ארוכה, ושרשרת ארוכה זו היא שמייצגת התנסות פיזית שלמה. לכן, הנשמה אינה מביטה בגלגול פיזי אחד כעל אירוע בודד, אלא כעל חלק מתוך התנסות ארצית אחת. לכן, מוטיבים ממשיכים להתפתח, ולפעמים הנשמות יקדישו תקופות חיים רבות מאוד לפיתוח תכונה מסוימת אחת, או סדרת תכונות, והצורה שהן עוטות עשויה להשתנות. לכן, לאישיות השפעה גדולה בכל הקשור לצורת הביטוי של תכונת הנשמה. האם זה עונה על שאלתך?

כן, בהחלט. רק עוד שאלה עבורכם, אומני. אז אם אין כל "תכנית אב", האם יש אירועים מסוימים שנועדו להתרחש בתקופת חייו של אדם, לדוגמה, נישואים או לידה?

כאשר נשמות נולדות, אם נוכל להשתמש במילה הזאת, בנקודה שבה אתם הופכים להיבט אינדיבידואלי של כל היש, הנשמות יוצרות קבוצות וקבוצות אלה יכולות למנות משבעה חברים ועד לחמישים חברים בערך בקבוצה מסוימת. ונשמות יוצרות ידידות, אבל הידידות אינה מתפתחת על מישור הנשמה בשל העובדה שאתם אוהבים או לא-אוהבים מישהו. דבר זה אינו משפיע על מערכות יחסים בין נשמות, כיוון שבדרך כלל אין מה לאהוב או לא-לאהוב בנוגע לנשמות. הידידות נוצרת על בסיס של מטרה דומה. זו עשויה להיות קבוצה העובדת יחד על נושא האהבה, או עובדת יחד כדי לפתח טכניקת ריפוי חדשה או טכנולוגיה חדשה. נשמות אלה יבחרו לעבוד יחד לעתים קרובות במשך תקופות חיים רבות, לפעמים במשך מחזור שלם של גלגולים פיזיים על המישור הארצי.

נשמות אינדיבידואליות עורכות אפוא הסכמים להיפגש ופגישה שכזו יכולה להתרחש בין הורה לילד או בין בעל לאישה, או בין בן-זוג לבת-זוג או בין ידידים טובים ביותר או בין עמיתים לעבודה או בין מנהל לעובד. כך נערכים הסכמים בין נשמות אינדיבידואליות. אולם הסכמים אלה אינם חקוקים בסלע וניתן לשנותם. הניחו לי לתת לכם דוגמה. נניח שעבדתם עם אחת מהנשמות התאומות שלכם על נושא הסבלנות. זו יכולה להיות תכונה שאתם מפתחים והיו לכם תקופות חיים אינדיבידואליות רבות עם נשמה מסוימת אחת, בהן עבדתם על פיתוח תכונה זו, ואפשר שיש לכם הסכם להיפגש עם הנשמה המסוימת בגלגול מסוים זה כדי להמשיך ולפתח את ההתנסות שלכם בתכונה מסוימת זו, שהיא במקרה זה סבלנות. אולם אם ברמה פנימית, השגתם את רמת המיומנות שרציתם להשיג קודם לפגישתכם באותה נשמה על המישור הארצי, חוזה זה יכול, וכך גם קורה לעתים קרובות, להשתנות. אפשר אפוא שלא תפגשו באותן נשמות. תמיד יש לכם הסכמים רבים עם נשמות רבות קודם שאתם מגיעים למישור הארצי, ותמיד יש לכם "גיבוי", כביכול. האם אתה מבין?

כן, החיים די נוזליים?

כן, הם מאוד נוזליים, בהחלט.

אומני, אם יש לנו רצון חופשי, איך רצון אישי מושפע על ידי רצון גבוה-יותר, או על ידי הגורל?

לעתים קרובות כאשר אנשים חושבים על רצון גבוה יותר, הם חושבים על ישות, אלוהים, או אלוהות החיצוניים להם הכופים סדרה של חוקים. הדת פירשה את האלוהות בדרך זו במידה רבה, וכך  התפתחו חוקים וכללים על פיהם האדם חייב לנהוג בהיותו נתין של אלוהות זו או כבריאתה של אותה אלוהות. הרצון קשור לגורל, הוא קשור למהות. לפיכך, הרשו לנו עתה להגדיר מהו גורל. אין זה גורל שאתם עובדים בחברה מסוימת, אולי יש לכם חוזה שנחתם קודם להגעתכם לגלגול זה לעבוד עם נשמה מסוימת, אך אם נשמה זו תחליף מקום עבודה, אתם עשויים להגיע בסופו של דבר למקום עבודה אחר. לכן גורל קשור למהות. אתם מבינים, עבור כל אחד מכם על המישור הארצי, הגורל שלכם הוא שאתם תהפכו למאסטרים של החיים במישור הארצי, וזו המסקנה המתבקשת. בין אם תגשימו זאת בתוך חמישים תקופות חיים או אלפיים תקופות חיים – זה תלוי לחלוטין לא רק ביכולתה של הנשמה אלא גם ברצון של הנשמה. נשמות מסוימות מעדיפות ללמוד לנצח כל נושא עד אשר הן יודעות אותו היטב, נשמות אחרות מעדיפות לעבור את השיעורים שלהן במהירות רבה למדי בדרך למאסטריות. לכן רצון גבוה יותר קשור מאוד למהות שלכם, הוא קשור לרגשות העצמי הפנימי שלכם כלפי מה שאתם רוצים להפוך להיות, ומה שאתם רוצים להפוך להיות אינו בהכרח קשור לצורה פיזית מסוימת, אינו בהכרח קשור בהפיכתכם לאמן מצליח ביותר, או לסופר מצליח ביותר, או לדבר-זה-או-אחר מצליח ביותר. המהות שלכם אינה קשורה לצורה הפיזית, אך כיוון שאתם חיים בעולם פיזי, ובעולם הפיזי שלכם יש מערכות מסחריות, תעשייתיות וטכנולוגיות, וכיוון שזוהי המסגרת בתוכה אתם עובדים, אזי לעתים קרובות, המהות שלכם תבוא לידי ביטוי תוך כדי שימוש בכלים העומדים לרשותכם. לכן גורל קשור לדחף הטבעי שיש לכם.

יש אנשים שמפחדים מהגורל, כיוון שהם מחזיקים עדיין בדימוי הישן של האלוהות הגורס שאלה הם כללים ושאסור לכם לשבור את הכללים. הם מפחדים שהגורל שלהם הוא דבר-מה שירחיק אותם ממשהו שהם אוהבים, ואנו אומרים לכם שהגורל שלכם הוא להתכוונן למה שאתם אוהבים וזו גם הדרך בה עליכם ללכת בעקבות גורלכם.

הגורל הוא ההליכה בעקבות כמיהת הנשמה שלכם, הגורל הוא תחושה של התרחבות, הוא אינו קשור לציות, הוא אינו מדבר על כניעה לדברים נטולי שמחה, הוא אינו גורס שעליכם להיות נשלטים על ידי משהו שעליכם לעשות, הגורל הוא הדבר שאתם רוצים לעשות באופן טבעי. אין אפוא קונפליקט מולד בין הרצון הגבוה יותר והרצון האישי; אתם תגלו זאת באמצעות גופכם וברמת האישיות, שאתם חשים בהרמוניה רבה יותר עם החיים, שאתם ממורכזים הרבה יותר, שאתם בריאים הרבה יותר, כאשר אתם מתואמים עם הרצון הגבוה יותר, עם הרצון של נשמתכם, עם השאיפה של המהות שלכם, של הדחף הפנימי שלכם.

הגורל מביא לחופש מחיקוי, כיוון שכאשר אתם הולכים בעקבות גורלכם, אתם הופכים למהות שלכם במידה גוברת והולכת, וכאשר אתם הופכים למהות שלכם, אתם מתחילים לזהור, וכאשר אתם זוהרים, אתם אוהבים ומשחררים את ההתנגדות, וזה ידידים יקרים הוא החופש, זהו הגורל. הרצון הגבוה יותר הוא התחושה הטובה שלכם, הרצון הגבוה יותר מתואם עם הטבע האמיתי שלכם, עם המהות שלכם. לכן, רצון גבוה יותר לעולם לא יהיה מנוגד לאישיות או ינסה לשלוט בה. אולם, עצמי האישיות ילמד עם הזמן שעל ידי ההליכה בעקבות מה שמרחיב אותו, בעקבות הדברים אליהם מושכת אותו תשוקתו, הוא יברא הרבה יותר הרמוניה בחייו.

אומני-עמנואל