שער ה-99 והנומרולוגיה של ה-9 בספטמבר

מאת: טאנאז

מאנגלית: סמדר ברגמן

מספרים מחזיקים ברטט משלהם וכל שנה, ביום התשיעי בחודש התשיעי מתרחשת התעצמות והפעלה של אנרגיית המספר 9, שיוצרות את שער ה-99.

בנומרולוגיה, המספר 9 ידוע כמספר של סיומים והשלמות, אולם יש לו משמעות רבה נוספת.

אם נתבונן מעט עמוק יותר, על פי האמונה, המספר 9 מסמל הארה ואת בריאת היקום הזה. 

כפי שניקולה טסלה אמר פעם: ״אם תכירו את משמעות של שלוש, שש ותשע, תחזיקו במפתח ליקום״.

נשמע מוזר אולי שמספר יכול להחזיק במפתח ליקום, אבל אם תחשבו על זה, כל הבריאה מתרחשת על פי סדר מספרי.

תא בודד מתחלק לשני תאים, ואז לארבעה, ואז ל-16, והדבר ממשיך עד אשר נוצרים חיי אנוש. אם תבחנו את הדפוסים בטבע, תראו תמיד קיימים סימטריה מתמטית וגיאומטריה.

המתמטיקה לא הומצאה,, היא התגלתה, ובאמצעות המספרים, אנחנו יכולים למעשה להתחיל להבין בדרך שונה כיצד נברא היקום הזה. 

המספר 9 הוא המספר החדספרתי האחרון, ולכן הוא מסמל סיומים, אבל אם ניקח את כל שאר המספרים – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8 ונחבר אותם, נקבל 36. 

אם נמשיך ונצמצם מספר זה על ידי חיבור הספרות 3+6, נקבל 9.

כאן ה-9 מייצג את סך כל הדברים. את סיכום כל מספרי הבריאה ואולי מספק את הרמז הראשון מדוע 9 מחזיק במפתח ליקום.

כאשר אנו מסתכלים במעגל, אנו יודעים שהוא מורכב מ-360 מעלות בדיוק, וכאשר אנו מחברים את הספרות, אנו מקבלים 9. יש לנו גם 1,440 דקות בכל יום, וגם כאן חיבור הספרות נותן 9, ויש לנו 86,400 שניות ביוםשוב 9. 

באסטרולוגיה, אנו מתמקדים גם בתשע הפלנטות של מערכת השמש ועל 36 הקודקודים של המרכבה הקדושה המסתכמים אף הם ב-9.

המשמעות והחשיבות של המספר 9 הן עמוקות, הוא מייצג הכול ולא כלום בו זמנית. הוא המעגל השלם והמרחב הריק שבתוכו. 

ביום ה-9, של החודש ה-9, אנו יכולים להתחבר לחכמת המספר 9 ולהתכוונן לרטט שלו. אנו יכולים להתכוונן למוחלטות של מהותנו, של היקום ולריקנות העצומה גם יחד. 

״כאשר ריקנות דוממת, זה הנצח. כאשר היא נעה, זו אהבה״. אדיאשנטי

כיוון ששנת 2021 היא שנה בעלת המספר 5 בנומרולוגיה, השנה שער 99 מחזיק ברטט נוסף של המספר 5. יש לכך עוצמה נוספת כיוון שחיבור המספרים 9 + 9 + 5 = 23, שמצטמצם למספר 5. המספר 5 מייצג את התהליך השינוי היצירתי.

איך השתניתם השנה? היכן נקראתם לאמץ את תהליך השינוי היצירתי?

שינוי מחייב בדרך כלל סוג של סיום, ואולי כולנו נהיה מסוגלים לראות מהו אותו סיום כאשר אנגיע לנקודה זו בלוח השנה. 

מה צריך להסתיים כדי ששינוי יוכל להתחיל? זוהי שאלה עוצמתית, ואם תרצו, תוכלו לכתוב לה תשובה ביומנכם.