המשמעות הקוסמית והרוחנית של ה-21 בדצמבר, 2020

מאת: טאנאז

מאנגלית: סמדר ברגמן

יש הרבה כל כך שאפשר לחשוף בנוגע לתאריך קסום זה! אני בטוחה שככל שנתקרב אליו (אני כותבת זאת ב-6 באוקטובר, 2020), יהיו לי תובנות נוספות.

בואו נדבר תחילה על מה שנכון כמעט תמיד לגבי ה-21 בדצמבר, של כל שנה ושנהזהו יום ההיפוך. 

יום ההיפוך הוא הזמן שבו הצעיף שבין הממדים מצטמצם. זהו גם זמן שבו אנו פתוחים יותר ומחוברים יותר לאנרגיות של כדור הארץ.

אנו מסוגלים להרגיש בקלות רבה יותר שאיננו סתם ישויות על כדור הארץ הזה, אלא שאנו ישויות של כדור הארץ.

יום ההיפוך הוא גם תחילתה של עונה חדשה, תלוי היכן אתם גרים בעולם, ועונה חדשה תמיד מביאה התחלפות של אנרגיה.

״סאטורנליה״ היה פסטיבל פגאני שנחגג ביום ההיפוך של דצמבר, ונועד להזכיר את תור הזהבזמן שבו שרר שלום על כדור הארץ ושבתאי היה השמש שלנו. 

יום ההיפוך של דצמבר נבחר ליום זה משום שנאמר שהוא מסמל את ״החזרה אל האור״.

אתם יכולים לקרוא עוד כל פסטיבל סאטורנליה ומדוע שבתאי נחשב כשמש שלנו בעת תור הזהב כאן. 

בשנת 2020, ה-21 בדצמבר מסתמן כיום רבעוצמה, לא רק משום שזהו יום ההיפוך, אלא גם בשל ההיערכות הנדירה ביותר שמתרחשת השנה, הידועה כ״צמידות הגדולה״.

בנוסף לכך, מתרחש גם ליקוי חמה מלא ממש לפני כן, ב-14 בדצמבר, שמוסיף אף הוא לאנרגיה.

ליקוי החמה פותח פורטל (שער) להתחלה חדשה לגמרי ו״הצמידות הגדולה״ שמתרחשת כמה ימים אחר כך, מעצימה פורטל אנרגיה זה. 

פתיחתו של פורטל זה תאפשר לזרם של אנרגיות מתדר גבוה להגיע אל הפלנטה. 

במסרים מתוקשרים שקיבלתי, כדור הארץ גם סיים בתאריך זה טרנספורמציה אשר מאפשרת את לידתו של ״כדור ארץ חדש״.

שום דבר סביבנו לא ישתנה, הפלנטה תיראה אותו הדבר, אבל תדרים נעלים חדשים יהיו נגישים, תדרים אשר יעזרו לנו להגיע לדרכי חיים חדשות ולגבהים חדשים. 

אשתף אתכם בעוד מהמסרים המתוקשרים הללו במאמר זה, אך תחילה בואו נבחן את האירוע הקוסמי העיקרי של היום המדובר״הצמידות הגדולה״, ואת מה שהיא עשויה להביא:

הצמידות הגדולה 2020

הצמידות הגדולה מתרחשת כל עשרים שנה לערך, והיא מציינת מצב שבו הן צדק והן שבתאי נערכים באותה מעלה של גלגל המזלות.

הצמידות הגדולה מייצגת שינוי עידן, זמן שבו אנו משנים את הדרך שבה אנו רואים את העולם.

בעת שהשקפת העולם שלנו משתנה, כך גם החברה והדרך שבה אנו בוחרים להתייחס לדברים.

אף על פי שהצמידות הגדולה מתרחשת כל כמה עשורים, ההיערכות של שנת 2020 פותחת את הדלת למחזור גדול אף יותר. 

במאתיים השנים האחרונות, צדק ושבתאי נערכו רק במזלות אדמה, אבל השנה, ב-21 בדצמבר, 2020, צדק ושבתאי יערכו במזל האווירמזל דלי.

הצמידות הגדולה המתרחשת במזל אוויר זו הפעם הראשונה מזה מאתיים שנה מייצגת שינוי גדול יותר בהשקפת העולם שלנו ובעידן שאנו עומדים להתחיל.

צדק ושבתאי יערכו גם במעלה אפס של מזל דלי, שהיא מעלה בעלת משמעות נוספת בגלגל המזלות. 

אפס מייצג פוטנציאל איןסופי ומחזיק באנרגיה של אפשרויות בלתימוגבלות.

הצמידות הגדולה, שמתרחשת במזל דלי, מקדמת אותנו עמוק עוד יותר אל האנרגיה של עידן הדלי. 

הצמידות הגדולה ועידן הדלי

קיימים דיונים רבים לגבי השאלה מתי מתחיל עידן הדלי או האם אנו נמצאים כבר בעידן הדלי. 

אני מאמינה שאנו נמצאים בנקודת מעבר שבה אנו יוצאים מעידן הדגים ונכנסים לעידן הדלי. 

הצמידות הגדולה היא נקודת המפתח במעבר זה אל עידן הדלי, והיא נועדה להכניס נושאים רבים של ״עידן הדלי״ אל חיינו.

לאור צמידות גדולה זו, נוכל לראות מעבר לחיים המבוססים על הקהילה במידה רבה יותר. 

במקום לצפות שהממשל או העסקים הגדולים יתמכו בנו, עלינו לפנות לארגונים קטנים יותר המנוהלים על ידי הקהילה ולעסקים קטנים. 

רעיון זה יכול לזכות במיקוד גדול יותרכולנו נשגשג כאשר הקולקטיב ישגשג, במקום להתמקד בפרטים המנסים להתחרות אלה באלה כדי להגיע לפסגה. 

הצמידות הגדולה שהתרחשה במזלות אדמה במאתיים השנים האחרונות, דחפה את המיקוד שלנו לכיוון שאפתנות, ממשלות גדולות ועסקים גדולים. היא גרמה לנו להתמקד בעושר וברכוש חומרי, לברוא ולבנות דברים מוחשיים למען העתיד. 

הצמידויות הגדולות שעוברות עכשיו למזל אוויר יעניקו לנו מיקוד על הקולקטיב, על גישה המבוססת יותר על הקהילה. מאמצים הומניטריים יהיו חשובים, והטכנולוגיה תזכה בעדיפות. נראה דברים רבים יותר נוצרים ״אוןליין״ מאשר בעולם הפיזי.

וברמה עמוקה אף יותר, הצמידות הגדולה של 2020 יכולה לאפשר לנו לראות שכולנו באמת מחוברים אלה לאלה. 

היא תתחיל לפתוח אותנו לרמות תודעה נעלות יותר שמבינות שאין כלל הפרדה בינינו.

הצמידות הגדולה במזל דלי יכולה להביא רעיונות לחיים המבוססים על הקהילה, בהם כולם יהיו שווים, ויהיה מיקוד רב על שגשוג קולקטיבי מאשר אישי.

אף על פי שזוהי אנרגיה יפהפייה שיכולה לעזור לנו לברוא עולם חדש, עלינו גם להשגיח פן נאבד את תחושת האינדיבידואליות שלנו, נאבד את המחשבות והאמונות שלנו לטובת חשיבת ההמונים, נהפוך מחוברים יתר על המידה לטכנולוגיה ונסתמך עליה יתר על המידה. 

הנתיב שנבחר לצעוד בו הוא הנתיב שנבחר להתמקד בו, והדבר מביא אותי לאנרגיות העלחושיות המדהימות שתהיינה נוכחות אף הן ביום הזה. 

המשמעות הרוחנית של ה-21 בדצמבר, 2020

כל האנרגיה הקוסמית השנה הובילה אותנו לסגירת מחזור קרמתי אדיר עבור הפלנטה. 

כאשר פורטל זה בליקוי החמה המלא נפתח ומתעצם בשל הצמידות הגדולה, כולנו נוכל להיכנס אל תוך ״כדור ארץ חדש״.

קיבלתי מסרים מתוקשרים על כך, שהוצגו בפניי כציור.

הציור שהראו לי היה של כדור הארץ שלנו בעת שהוא נאלץ לעבור במנהרה של ספירלות. בעודו נע דרך המנהרה הזאת, הוא נלחץ כל כך שהוא נאלץ להתפצל לשניים בעודו עוזב את המנהרה. כמו תא שמתחלק. 

שני התאים הללו הם אותו כדור ארץ, אבל הם מייצגים שתי דינמיקות אנרגיה חדשות שעמן נוכל לעבוד על הפלנטה הזאת, שלא היו נגישות לנו קודם לכן.

אחד מ״התאים״ הללו מייצג את המשך הנפילה אל דפוסים קרמתיים ישנים, כאילו איננו מתקדמים כלל או לא נעים קדימה וממשיכים להסתובב באותו מעגל. אם נמשיך לנוע בנתיב זה, בסופו של דבר נרחיק לכת אל מעבר לעבר המוכר ואל חשכה עמוקה יותר. 

ה״תא״ האחר מייצג את ההתקדמות אל דרכים חדשות שלא נראו מעולם קודם לכן. היכולות שלנו יתפתחו כבני אדם ונהיה מסוגלים לברוא דברים שהשכל אינו מסוגל עדיין לתפוס אותם בעת הזאת. אם נמשיך בנתיב זה, בסופו של דבר נגיע לרמות תודעה חדשות וגבוהות יותר. 

הבחירה בעקבות איזה ״תא״ נלך נתונה בידינו ועבור רוב האנשים, אנו עשויים למצוא את עצמנו מאזנים בין השניים. 

באופן מהותי, התדר של הפלנטה מתרחב. אנו מסוגלים להתחבר לתדרים גבוהים יותר מבעבר, אבל גם לתדרים נמוכים יותר מבעבר. 

כמו כן, את התדרים שהיו מוכרים לנו לפני התרחשות הפיצול הזה נוכל לשמר ביתר קלות ולקבל אליהם גישה קלה יותר. משמעות הדבר היא שיקל עלינו לפעול מכל אותן אנרגיות מתדר גבוה שעמן התחברנו בעבר.

מתקשרים ובעלי יכולות עלחושיות רבים אחרים קלטו מסרים דומים בנוגע ל-21 בדצמבר. רבים מדברים על היותו ״פיצול קוזמן״, שבו תהיה הפרדה נוספת זו של החיים בממד השלישי והחיים בממד החמישי. 

הדבר נכון גם ביחס למה שאני ראיתי, אולם הממד החמישי תמיד היה נגיש לנו, ואני מרגישה שפשוט יהיה לנו קל יותר להגיע אליו ולהישאר בו. 

לאלה שחיים בממד החמישי, קודי אור ותדרים חדשים יהיו נגישים גם כן וזה מרגש! מי יודע אילו יכולות חדשות או חוכמה וידע רוחניים חדשים יתחילו לעשות את דרכם אל כדור הארץ. 

לאלה שחיים בממד השלישי, החיים ימשיכו באותו מסלול, אך בהתחשב במיקום התדר שלהם, הם עשויים לחוש גם כן באור גובר זה או בהעמקת החושך.

כיצד להתכונן ל-21 בדצמבר, 2020

בעודנו מתקרבים לתאריך הזה, חשוב מאוד שתוודאו שהתדר שלכם נותר גבוה.

ככל שהתדר של הפלנטה גבוה יותר בזמן ״הפיצול״, כך יהיה מגוון התדרים החדשים שיפתחו בפנינו גדול יותר. 

על ידי שמירת התדר שלנו גבוה, אנו יכולים להעלות את התדר של הפלנטה, להקשות על אחרים לשקוע אל רטטים נמוכים יותר. 

אנו יכולים לשמר את התדר שלנו גבוה על ידי כך שננסה להיות חיוביים כל הזמן, על ידי כך שנשאר נאמנים לעצמנו.

הרטט שלנו ״פועם״ ברמה הגבוהה ביותר כאשר אנו נאמנים לאופן שבו אנו מרגישים, מחוברים אל עצמנו ומקבלים את מי שאנחנואת הפגמים ואת הכול.

״פיצול״ זה שנוצר על כדור הארץ יעזור לנו בסופו של דבר להגיע לרמות צמיחה חדשות. יהיה אור רב יותר שיהיה נגיש לנו, ועמו תקווה רבה יותר, שלווה רבה יותר ושגשוג רב יותר.

ה-21 בדצמבר, 2020 יהיה יום מושלם לטקס הגשמה, ליום שבו תדמיינו את מה שאתם רוצים למשוך אליכם ואת הדברים שאתם מאחלים לעולם. 

זהו יום טוב לדעת בברור במה אתם רוצים להתמקד, להתחבר עם הרוחניות שלכם ולהבהיר במידה הרבה ביותר מהן כוונות הלב שלכם.