תגית: נשמה תאומה

על גלגול נשמות

מתוך הספר ״ארבעת עקרונות הבריאה״

מאת ג׳ון פאין

מאנגלית: סמדר ברגמן

בדומה למורים גשמיים ורוחניים רבים אחרים, גם אתם מדברים על גלגול נשמות. מדוע אנו חיים תקופות חיים רבות כל כך?

ראשית, נלך על דרך השלילה בנוגע לגלגול נשמות. רבים מכם חושבים שאתם חיים תקופות חיים רבות כדי שתוכלו להתפתח. זו אינה המטרה, אףעלפי שברמה מסוימת, זו בדיוק המטרהנתיב של התפתחות. אולם לא הגעתם לכדור הארץ כדי לשפר את עצמכם או כדי להפוך טובים דייכם כדי להיות ראויים למקום אחר. החיים על כדור הארץ הם התנסות. לא נשלחתם כנשמה פגומה לכדור הארץ כדי שתוכלו להפוך מושלמים באמצעות גלגולים רבים. ההפך הוא הנכון. אתם בחרתם בהתנסות על כדור הארץ כדי להעצים את המיומנות שלכם. אתם הקוראים מילים אלה, אתם כבר ישויות אור נאורות, “מאסטרים“. כמאסטרים, אתם בחרתם להוסיף את הפיזיות אל המהות הייחודית שלכם, ועשיתם זאת כיוון שהפיזיות כרוכה באתגרים ייחודיים והיא ללא ספק אחד מבתי הספרהמאתגריםביותר. אינכםרפי השכלשל היקום, אלא נשמות מוכשרות שבחרו מערכת אמונה (מציאות) שתגביר במידה רבה את המיומנויות שלכם.

אתם ישות רבממדית. ככזו, אתם לא רק ממוקדים במציאות הפיזית, אלא יש גם חלקים של ישותכם שנוכחים בממדי מציאותגבוהים יותרומודעים לממדים אלה, אפילו בשעה שאתם קוראים ספר זה. האם אינכם יכולים לחוש באנרגיה הקרובה אליכם עכשיו, לחוש כאילו היא קוראת יחד אתכם? זה העצמי הגבוה שלכם; הוא בא אליכם, מקווה וממתין שתהפכו מודעים אליו. יש בכך שמחה גדולה, כיוון שזו המטרה הגדולה ביותר של העצמי הגבוה שלכם, של עצמי הנשמה שלכם. התשוקה העמוקה ביותר של הנשמה היא להפוך מודעת לגמרי בשעה שהיא בגוף הפיזי. יש שקראו לזה הארה, אחרים כינו זאת בשם התעלות, וההגדרה המועדפת עלינו היא: הפיכתכם מודעים לגמרי.

כאשר אנו מתייחסים לנשמה צעירה, לנשמה בוגרת, לנשמה עתיקה וכן הלאה, איננו מדברים על גיל. אנו מדברים על התנסות. אףעלפי שבהתנסות הרווחת, נשמותעתיקותחוו תקופות חיים רבות יותר מאשר נשמותצעירותאו נשמותשזה עתה נולדו” – אפשרי שנשמהבוגרתתחווה תקופות חיים רבות יותר מאשר נשמהעתיקה“.

אז למה אנו מתכוונים כשאנו מדברים על גיל של נשמות? אנו מתייחסים להתנסות, והתנסות זו היא להפוך מודעים יותר ויותר לנשמה השלמה בעת ההימצאות במצב הפיזי. אלה מכם שמחפשים אחר האמת והעצמי מגיבים לדחפים של העצמי הגבוה שלכם, של הישות הפנימית, של נשמתכם, כיוון שהיא משתוקקת שתכירו אותה, והיא משתוקקת להכיר את עצמה דרככם. העצמי הפנימי שלכם משתוקק להפוך מודע לגמרי באמצעותכם, ובה בשעה להיות מאוחד עם כל היש. מיומנות היות הנשמה מודעת בעת נוכחותה בפיזי, היא שקובעת את גילה.

מהי נשמה תאומה?

קיימות השערות ואיהבנות רבות לגבי נושא זה. כאשר רובכם מדברים על נשמה תאומה, אתם חושבים על אדם אחד ומיוחד שתתאהבו בו ושתחיו עמו באושר ועושר לנצח. אתם עשויים להרגיש שאהוב מיוחד זה היה אהובכם מאז ומעולם, בתקופות חיים רבות, ושאתם פשוט ממתינים להופעתו בתקופת החיים הנוכחית.

נשמות רבות אכן נפגשות זו עם זו בתקופות חיים רבות, כיוון שנוצרה ביניהן ידידות. ידידות זו מקורה בעולם הרוחני ובאופן מהותי היא מהווה שיתוף פעולה. הידידות מבוססת על הצלחת הישויות להשיג את הצמיחה שרצו. אתם מבינים, אתם ישויות השואפות לגדול, וכל המפגשים, הגשמיים ואלה שאינם גשמיים, מספקים הזדמנויות לגדילה. לכן, אם שיתוף פעולה עם נשמה מסוימת הביא להצלחה גדולה ולהשגת מטרותיכם, קרוב לוודאי שתסכימו לשתף עמה פעולה פעם נוספת.

חשוב להבין כיצד מאורגנות הנשמות. המסעות שלכם אל העולם הפיזי הם מסעות מכוונים. אתם כבר רכשתם מיומנות בחיים על פלנטות קיום רבות אחרות, והמטרה של בואכם לכדור הארץ היא להרחיב את התנסותכם באמצעות החוויה הארצית. המטרה הסופית היא לחוות אהבה ללא תנאי, שהיא קבלה ואפשור. כיוון שכאשר אתם מקבלים לחלוטין את החיים הארציים ומקבלים את כל היבטיהם ואת כל הקיים בהם, אתם משיגים את מטרתכם. יש המכנים זאת בשם הארה. אתם מבינים, לא באתם לכאן כדי להשתפר או להוכיח את עצמכם כראויים; באתם לכאן כדי ליהנות מהמשחק ומהאתגר.

לפני צאתן למסעות שכאלה, הנשמות מארגנות את עצמן בקבוצות. ניתן לראות בהן קבוצות תמיכה. נשמות מארגנות את עצמן כמשפחות, כקבוצות, כשבטים, כאומות וכאומות גדולות. יש שבע נשמות במשפחה ושבע משפחות בקבוצת נשמה, ושבע קבוצות בשבט נשמה, וכן הלאה. בסופו של דבר, אתם תעבדו עם רוב חברי שבט הנשמה שלכם, המונה שלושמאות ארבעים ושלוש נשמות אינדיבידואליות. אולם, עבור המורים שבכם, אתם תגיעו קרוב לוודאי לאומת הנשמה שלכם או לאומה הגדולה, המונה כמעט שבעעשרה אלף נשמות.

רוב מערכות היחסים והקשרים הקרובים, יהיו עם הנשמות הכלולות בקבוצת הנשמה שלכם, המונה ארבעים ותשע נשמות. אולם יש יוצאים מן הכלל. ככל שתתקדמו במונחים של קבלה (אהבה), כך תהפכו מיומנים יותר בעבודה עם פרטים בעלי חתימה אנרגטית שונה משלכם. למה אנו מתכוונים כשאנו אומרים חתימה אנרגטית שונה? כל קבוצת נשמה חותרת להגיע למטרה מסוימת. לדוגמה, קבוצת נשמה אחת עשויה להתעניין בתקשורת ובהוראה, אחרת בריפוי או באומץ, וקבוצת נשמה אחרת עשויה להתמקד בקבלה עצמית. אין משמעות הדבר שכל אחד מכם יתגשם באותה דרך ויחווה חיים זהים, אבל משמעות הדבר היא שמהות חייכם תהיה דומה ביותר. יהיו לכם אידיאלים ושאיפות דומים ותעדיפו או תדחו את אותם הדברים. קרוב לוודאי שהאנשים אליהם אתם נמשכים ביותר שייכים למשפחת הנשמה שלכם, לקבוצת הנשמה, לשבט או לאומת הנשמה, אבל כמו בכל דבר, ישנם יוצאים מן הכלל.

משפחת נשמה תעבוד יחד תקופות חיים רבות. לפעמים משפחת נשמה תיצור קבוצות ובריתות חדשות. דבר זה נדיר, אך אפשרי. בנוסף לכך, כל משפחת נשמה תשתתף בקבלת החלטות בנוגע לתקופות חיים עתידיות ותסייע לכם להעריך את הישגיכם בתקופת החיים שזה עתה חלפה. משפחת הנשמה שלכם עומדת תמיד לצדכם. ברוב המקרים, לא כל בני משפחת הנשמה מתגלגלים באותו זמן. אותם בני משפחה שלא התגלגלו פועלים כמדריכים רוחניים בעת תקופת החיים הפיזית של הנשמה המצויה בגוף הפיזי. הם יכולים לבקר אתכם בחלומותיכם, להביא לכם השראה באמצעות מחשבות, או במקרים מסוימים, לדבר אתכם ישירות בעת המדיטציה. רבים מהמדריכים הרוחניים שהציגו עצמם בפני בני האדם הם אכן נשמות ממשפחת הנשמה של אותו אדם. אולם, רבים מהמורים הדגולים שהופיעו בפני בני האדם הם מהאומה של אותו אדם או מהאומה הגדולה והן נשמות שהשלימו את ההתנסות הארצית שלהם. לפעמים מורים דגולים אלה עשויים להיות נשמות רחבות ועצומות אף יותר.

נשמה תאומה היא כל נשמה השייכת לקבוצה רחבה זו וכל נשמה הנוגעת בחייכם. ההשפעה הכוללת של הנשמה התאומה על חייכם תהיה תמיד חיובית, אפילו אם לעתים אינכם יכולים לראות זאת. לדוגמה, רבים סבורים שמערכת יחסים עם נשמה תאומה תהיה מערכת יחסים אידיאלית, מלאה בהרמוניה ובאהבה. אולם, מערכת יחסים עם נשמה תאומה תהיה קרוב לוודאי מאתגרת!

כל מטרת הופעתה של נשמה תאומה בחייכם היא להראות לכם את עצמכם. זו מטרת כל מערכות היחסים האנושיות. אתם לומדים באמצעות ההתבוננות במראה. חוק המשיכה עובד בכל היבט של חייכם, ולכן, כל אדם הנמשך אל חייכם, נמשך אליכם בגלל רטט ותו לא. אנשים אלה נוכחים בחייכם כיוון שהרטטים שלכם תואמים בדרך כלשהי. כפי שאמרנו בעבר, אתם ישויות השואפות לגדול. רבים מכם מתבלבלים כאשר אתם פוגשים באיש או באשת חלומותיכם, מתאהבים ומצהירים בשמחה: “זוהי נשמתי התאומה“. אז, לאחר כמה שנים, עליכם לאסוף את השברים כאשר מערכת היחסים מתפרקת או כאשר אתם מגלים שלאדם האהוב בעיות או תכונות אישיות שאינכם אוהבים. אולם הייתה זו הנשמה התאומה שלכם, ויש לכם רבות!

בכל תקופת חיים, אתם עורכים הסכמים עם נשמות שונות רבות, לעתים עם עשרים נשמות. אתם מסכמים מה תציעו זו לזו. נשמות אלה יכולות להיות הילדים שלכם, חבריכם הטובים, בןזוג, בתזוג, אויב נפש, בוס, שותף לעסקים, ועוד אפשרויות רבות, ואפילו מורה בבית הספר המעודד אתכם בסבלנות ובחביבות. אולם, כיוון שיש לכם רצון חופשי, אתם עשויים לברוא נתיב שייקח אתכם בכיוון שונה, ומסיבה זו אתם יוצרים הסכמים אפשריים עם נשמות רבות. היקום פועל עלפי עיקרון הרטט.

כאשר תבחנו את חייכם, תוכלו לראות שלאנשים רבים הייתה השפעה עליכם. כל אותם אנשים הם הנשמות התאומות שלכם, ובין אם הם יודעים זאת ברמה האישית או לא, הם אוהבים אתכם אהבה עזה כיוון שכולכם פועלים יחד כדי להשיג מטרה אחת, ומטרה זו היא האהבה.

כאשר אנו פוגשים מישהו ובאופן מיידי מתפתחת ידידות או משיכה, האם משמעות הדבר שזו נשמה תאומה ושחלקנו גלגולים קודמים?

משמעות הדבר שיש התאמה ברטט, ובדרך כלל מדובר בקשר כלשהו. בין אם נשמה זו היא ממשפחת הנשמה שלכם, מקבוצת הנשמה, משבט הנשמה או מאומת הנשמה, קיימים קשר, מטרה, תכלית והתנסות דומים, ואילכך רטט דומה. אולם, קשר זה הקיים ברמת הנשמה אינו מצביע באופן אוטומטי על מפגשים בעבר. אפשר שמעולם לא נפגשתם במישור הארצי, אך הנשמה מוכרת לכם ממפגשים בעולם הלאגשמי. אתם שוהים זמן רב יותר בעולם הלאגשמי מאשר בעולם הגשמי, כיוון שהעולם הלאגשמי הוא ביתכם הטבעי. בעולם הלאגשמי יש לכם ידידים כפי שיש לכם ידידים על כדור הארץ. עם כמה זוהי ידידות קרובה, עם אחרים ידידות אינטימית, ואחרים הם מכרים. ידידות בעולם הלאגשמי אינה קשורה לחיבה הדדית; היא קשורה למטרות ולשאיפות דומות. הידידים הלאגשמיים שלכם משתנים אף הם, והם משתנים עלפי המטרות שלכם.

לדוגמה, אפשר שהצטרפתם לקבוצת נשמה קטנה במטרה לעבוד על נושאי הישרדות. כולכם חייתם יחד במשך כמה תקופות חיים בסביבה קשה. אפשר שבחרתם לחיות בתרבויות פרימיטיביות, באקלים קר ביותר או באזור מדברי. סביבה קשה שכזו מסייעת לכם להפוך בעלי תושייה והמצאה, יצירתיים ועצמאיים. אולם, ייתכן שתבחרו לחזור להרפתקה זו בשלב מאוחר יותר ולא להשלים את כלהלמידהשלכם בפעם אחת. או, אתם עשויים להתקדם בקצב מהיר יותר משאר חברי הקבוצה שלכם ולהחליט להמשיך הלאה. אתם עשויים להחליט להישאר עם הקבוצה ולהפוך למנהיג או למורה, לסייע לאחרים להתקדם, דבר שבתורו יסייע לכם להתקדם אף יותר כיוון שלמידה רבה מושגת בעת ההוראה. האפשרויות הן אינסופיות והבחירה בידכם. אם אתם מחליטים להמשיך הלאה, אתם תצטרפו לקבוצה אחרת, או אולי תעבדו עם נשמות אחרות. העבודה שלכם עם נשמות אחרות עשויה לארוך יום אחד על כדור הארץ, תקופת חיים שלמה, או כמה מאות גלגולים. אתם בוחרים את כל מערכות היחסים הללו, וכל מערכת יחסים מבוססת על שיתוף פעולה ושאיפה להתקדם מהר ככל האפשר.

האם ההורים והילדים שלנו הם נשמות תאומות והאם הם מהווים חלק ממשפחת הנשמה שלנו?

הם נשמות תאומות בכך שאתם לא רק מכירים אותם, אלא אתם גם בחרתם לעבוד עמם לשם מטרה ספציפית של השגת צמיחה. אין לידה מקרית, כיוון שכל הנשמות נכנסות לעולם זה עלפי הסכם עם שני ההורים, אפילו אם שני ההורים אינם נוכחים בתקופת הילדות.

ההורים וקרובי המשפחה שלכם עשויים בהחלט להיות חלק ממשפחת הנשמה שלכם, אך דבר זה נדיר ביותר. בדרךכלל, בן משפחה אחד או אולי שניים, מהמשפחה הביולוגית שלכם, יהיו ממשפחת הנשמה שלכם, אך השאר ישתייכו ברוב המקרים לקבוצת הנשמה, לשבט הנשמה, לאומת הנשמה או לאומה הגדולה שלכם.

הנשמות הצעירות וחסרות הניסיון ביותר יחברו לנשמות הקרובות אליהן ביותר, לשם יצירת משפחה פיזית. לעתים קרובות, נשמות אלה מחליפות תפקידים מתקופת חיים לתקופת חיים; לעתים הן ממלאות את תפקיד הילד, לעתים את תפקיד ההורה, לעתים את תפקיד בתהזוג ולעתים את תפקיד בןהזוג. ההיכרות בין הנשמות מסייעת לכל נשמה אינדיבידואלית להתקדם במהירות רבה יותר. כאשר נשמות נכנסות לראשונה למישור הפיזי, הוא נראה להן כמקום עוין. הן מבולבלות וחוששות מהגוף הפיזי ורגישות מאוד לדחף ההישרדות הביולוגי. לעתים הן נתפסות לבחירות שלהילחם או ברח“. היקום הוא מקום אוהב ותומך, ואילכך סביבה שמורכבת מנשמות מוכרות יוצרת תחושת ביטחון. אולם, כדרכו של היקום, אין זה כלל או חוק, כיוון שנשמות עתיקות יכולות לערוך גם כן הסכמים מסוג זה.

נשמות עתיקות רבות בוחרות להיוולד למשפחות בהן רק נשמה אחת מוכרת להן היטב, ואפשר שנשמה זו היא מקבוצת הנשמה או משבט הנשמה שלהן, ואינה כה קרובה כבת משפחת הנשמה. הן עשויות לבחור בחירה שכזו כיוון שנשמות עתיקות מעונינות בהתבוננות עצמית יותר מכל דבר אחר. אפשר שהן מתכוננות ללמד או להפוך למנהיג בתחום כלשהו, והניסיון שיתקבל באמצעות תחושת הזרות יסייע להם בבחינה העצמית. במקום להתמקד בתפקוד ובחובה שלהמשפחה“, נשמות אלה יתפסו לעתים קרובות ככבשה השחורהאו יראו כשונות או כאקסצנטריות עלידי חברים אחרים של המשפחה הביולוגית.

אףעלפי שנסיבות שכאלה עשויות להוביל לאתגרים אישיים קשים, השיעורים הם כמעט תמיד פנימיים ולאו דווקא חיצוניים. משמעות הדבר שיהיה דגש על קבלה עצמית. קבלה עצמית היא חלק אינטגרלי מהתפתחות הנשמה. אם נשווה את ההתנסות הארצית להשכלה, הרי שהקבלה העצמית שווה ללמידה לדוקטורט. ברגע שרכשתם קבלה עצמית, ניתן לומר שהתעודה בידכם!

מדוע רבים מאתנו מחפשים ללא הרף אחרהאהבה האמיתית האחתבתקווה למצוא את הנשמה התאומה שלנו?

הדבר אליו אתם שואפים הוא הקבלה. אתם מאמינים שאהבה אמיתית אחתזו תקבל אתכם ללא תנאים. החיפוש אחר אותהאהבה אחתהוא למעשה חיפוש אחר קבלה עצמית. כל מערכת יחסים נועדה לספק לכם הזדמנות חדשה להכיר את עצמכם. עלידי ידיעה עצמית אתם יכולים לקבל ולאהוב את  עצמכם. האהבה האמיתית האחת היא אהבה עצמית; אין אהבה אחרת.

הסוד הגדול מכולם, אותו גילו ישוע והבודהה ורבים אחרים, היה סוד ההתאהבות בעצמי. כאשר אתם אוהבים את העצמי, אתם נמצאים במצב של קבלה, קבלה מוחלטת. כאשר אתם מקבלים, אתם מפסיקים להתנגד לעולם ולכל הקיים בו. כאשר אתם מוותרים על ההתנגדות, אתם מאפשרים לכל הדברים להיות כפי שהם. כאשר אתם מאפשרים לכל הדברים להיות כפי שהם, אלוהים יכול לעבוד דרככם. בנקודה זו אתם יכולים לומר: “אני ואבי אחד הם“, כיוון שתהיו מאוחדים עם מקור כל החיים. אתם תהיו מאוחדים עם האהבה!

כמה גלגולים חווה נשמה על כדור הארץ?

נשמה יכולה לחוות גלגול אחד על כדור הארץ, כמה מאות גלגולים או אלפי גלגולים או יותר. אולם ברוב המקרים, נשמה תחווה בין מאתיים וחמישים לשלושמאות וחמישים התנסויות חיים, ותתגלגל פעם אחת בממוצע בכל מאה שנים. אולם, נשמה עשויה לבחור לדלג על כמה מאות שנים ואז להתגלגל ברציפות במשך כמה תקופות חיים, עם הפסקה של שנה או שנתיים בין כל תקופת חיים. “ההפסקההממוצעת היא כארבעים שנים, אך ממוצע זה נמוך במידה רבה אצל רבים. זאת כיוון שהאנושות נמצאת בצומת ראשית בהתפתחות שלה ונשמות רבות רוצות להשתתף בזמנים מרגשים אלה.

המטרה של כל נשמה הנכנסת למישור הארצי היא להתנסות עד כדי המיומנות הגבוהה ביותר בחיים על כדור הארץ. נשמות שנכנסות לממלכה הפיזית כבר חוו ממלכות קיום אחרות. בניגוד לדעה המקובלת, נשמותלאמפותחותלא נכנסות לעולם הפיזי כדי להוכיח שהן ראויות להימצא במקומות אחרים. היקום מונע עלידי המחשבה, והמחשבה מתפתחת תמיד ומדמיינת תרחישים חדשים עבור עצמה. באמצעות תהליך זה נברא העולם הפיזי. באופן מהותי, העולם הפיזי הפך למגרש משחקים חדש שבו יכולות הנשמות לחוות את עצמן.

היקום בנוי עלפי עיקרון האהבה ועיקרון זה שוכן בכל הדברים. האהבה גורסת קבלה ואפשור לכול. אילו לא הייתה אהבה, לא היה יכול להיות רצון חופשי. אהבה והיעדר חירות אינם יכולים לחיות בכפיפה אחת, כיוון שאהבה היא חירות. אהבה היא אפשור. מהות האלוהים היא אהבה וארבעת עקרונות הבריאה מגדירים את תכונות האלוהי; תכונות אלה הן אהבה, בריאות ורווחה, שפע ויצירתיות. כל נשמה מבינה שהיא מוגדרת עלידי תכונות אלוהיות אלה וחווה את טבעה האמיתי באמצעותן. בשאיפה לחוויות חדשות, הנשמה שואפת תמיד לחוות את התגלמות ארבעת העקרונות, וכך לחוות את המהות האלוהית הפנימית. מטרת הנשמה הנכנסת למישור הארצי היא לחוות את ארבעת עקרונות הבריאה במלואם בעת השהיה בצורה הפיזית.

באופן מהותי, מה שאנו אומרים הוא: החיים אמורים להיות חוויה משמחת ומהנה. משמעות החיים היא לחיותם, ולחיותם במלואם!

כאשר אתם מבינים שאתם נמצאים בממד הפיזי מתוך בחירה ושאינכם צריכים להוכיח את עצמכם כראויים, אתם מתחילים להבין שאתם אכן בוראים. כבוראים באתם לעולם הפיזי כדי לברוא חוויה. חלק מחוויה זו קשור לפגישה עם השווה והשונה. חוויית השונה משרתת אתכם במסעכם, כיוון שכאשר אתם חווים זאת, אתם נמצאים במצב הטוב ביותר כדי להבין מהם הדברים שגורמים לכם הנאה, ואילכך לברוא אותם. האתגר שלכם הוא להבין שהעולם הפיזי הוא אשליה ושהתודעה שלכם אינה תוצאה של הביולוגיה הפיזית, אלא שהביולוגיה וכל שהוא פיזי הם תוצאה של התודעה, כיוון שהעולם הפיזי הוא אכן הבריאה שלכם, מגרש המשחקים שלכם.

חוויית השונה משרתת אתכם בכך שהיא מעוררת אתכם למי שאתם. בדרך כלל, תנאים קשים עודדו אתכם לשאוף לדברים נעלים יותר, ולהיכנס פנימה. כאשר ירדתם אל הממד הפיזי, ידעתם שתשכחו מי אתם, שלמעשה הנכם ישות לאגשמית. חוויית הכאב והסבל גרמה לכם להשתוקק לנעלה יותר, כיוון שאלה הם הדברים התואמים לטבע האמיתי של ישותכם. אףעלפי שכאב וסבל אינם מצב ההוויה הטבעי שלכם, הם שירתו אתכם בכך שהם הזניקו את האנושות קדימה ואל הגדרה ברורה יותר של המקום שהיא מעונינת להגיע אליו. הדבר ברור כאשר אנו בוחנים את שתי המלחמות הגדולות שהתרבות שלכם בראה וחוותה במאה העשרים. מלחמות אלה דחפו אתכם קדימה והביאו לשינויים מהותיים רבים. היום, אתם מודעים יותר מאי פעם לחופש הבחירה, חופש מחוקים, חופש של הפרט לבחור את סגנון חייו. הדבר מספק לנשמה הזדמנות להפוך נוכחת יותר, כיוון שכאשר האישיות חופשייה יותר לבחור בסגנון החיים, כך לפרט יש הזדמנויות רבות יותר לחוות את מהותו. ככל שהאישיות תחווה מהות רבה יותר, כך היא תשאף לבטא את מהותה. כאשר הדבר קורה, הנשמה הופכת לקברניט ספינתה במידה רבה יותר, וחווה עקב כך שלווה והרמוניה.

בדרך כלל דרושות לאישיות תקופות חיים רבות כדי להגיע לשלב בו היא מרגישה בהשפעת הנשמה. עבור הנשמות העתיקות והבוגרות יותר מביניכם, תהיה זו תחושה של משימה. העצמי הפנימי שלכם ימשוך אתכם להשגת מטרות שיגרמו לכם להרגיש שאתם מוּבלים. תכופות מטרות אלה הן בעלות אוריינטציה של שירות וסוג מסוים של ביטוי יצירתי. הדחף עשוי להתרחש גם בעסקים, אך ברוב המקרים הוא יכלול מרכיב של שירות לקהילה ועידוד אחרים להצלחה. תהליך התפתחות זה, מהישרדות לשירות, אורך בדרך כלל כמאתיים עד שלושמאות תקופות חיים.

לאחר שרמה זו של התפתחות אישית מושגת, הנשמה משפיעה במידה רבה על האישיות האינדיבידואלית. החלטות שהאישיות מקבלת שוב אינן מבוססות על הגיון, אלא נדחפות עלידי תחושות פנימיות, כיוון שהנשמה מתקשרת אתכם באמצעות התחושות והרגשות. קודם להתגשמות הפיזית נערך הסכם על פיו קווי התקשורת בין הנשמה לאישיות הפיזית יהיו תמיד פתוחים. כיוון שבאתם לפלנטה מתוך כוונה להפוך מיומנים בחיים הארציים באמצעות הגשמת ארבעת עקרונות הבריאה בחייכם, כוונת הנשמה היא להדריך אתכם ולסייע לכם להשיג מטרה זו.

הנשמה מבינה שכל מחשבה בוראת, כיוון שהיא מבינה שהיא בוראת ושאתם בוראים. כאשר אתם חושבים מחשבה חדשה, אתם מתחילים בבריאה חדשה. אם אתם חושבים את אותה מחשבה לעתים תכופות, אתם מגבשים את הבריאה ומגשימים אותה במציאות הפיזית שלכם. כאשר אתם חושבים מחשבה או מהרהרים ברעיון שמרחיק אתכם ממטרת החיים המוצהרת שלכם, נשמתכם תתקשר זאת אליכם באמצעות רגשות שליליים. מטרת הרגש היא להרחיק אתכם מאותה מחשבה. בדומה, כאשר אתם חושבים מחשבות שתומכות בבריאת מטרת חייכם, הנשמה שלכם תעודד אתכם באמצעות רגשות חיוביים. המחשבה קודמת לרגש. לכן, כאשר אתם חווים רגש, הוא תמיד תוצאה של מחשבה.

בדרך כלל תחוו כמה תקופות חיים קודם שתבינו תהליך זה ותהפכו מיומנים בו. רק בזמן הנוכחי רבים מכם מתחילים להבין ברמה האינטלקטואלית שאתם אכן בוראים את המציאות שלכם. להבנה זו נוספת הבנת תפקיד הרגשות, ואתם מגלים ששמחה ותשוקה הם הרגשות בעקבותיהם יש ללכת כדי להגשים את מטרת חייכם. זמן רב מאוד רבים מכם האמינו שהנתיב לאלוהים או להארה הוא נתיב של סבל. הסבל שירת אתכם ולימד אתכם מי אינכם ומה אינכם רוצים. השמחה היא המורה החדשה. לא שהשמחה היא חדשה, אלא שאתם מתעוררים אליה רק עכשיו, כיוון שההתפתחות שלכם הביאה אתכם לשלב שבו אתם יכולים לחוש במהות האמיתית של נשמתכם. זהו אכן שחר חדש, זו שיבת המשיח, זו התעוררות האל והאלה הפנימיים, זהו שחר של עידן חדש. אין זה אירוע חיצוני אלא אירוע פנימי המובל עלידי צבאות של שמחה!

לרובכם נדרש ממוצע של מאתיים עד שלושמאות תקופות חיים כדי להגיע למצב של מיזוג מלא עם עצמי הנשמה שלכם. אולם נשמות מסוימות מגשימות משימה זו בתקופת זמן קצרה יותר, אולי במשך כחמישים תקופות חיים. מצב זה נדיר, אך אפשרי. הנשמות שנמשכות לחומר המועבר כאן, הן נשמות בוגרות ועתיקות יותר, הקרובות להשלמת המסע במישור הפיזי.

מה קורה כאשר אנו משלימים את מסע תקופות החיים הרבות שלנו על כדור הארץ?

האפשרויות הן אינסופיות. תחילה אתם תבלו זמן במישור האסטרלי, אולי כמדריכים או כעוזרים. עוזרים הם ישויות המטפלות בצרכים של אלה שעזבו את המישור הארצי. אפשר שהן מסייעות להם לעזוב את גופם הפיזי במידה ויש קשיים, ועוזרות לברוא אווירה מנחמת עבור הנשמה שזה עתה עברה לממלכה הלאגשמית. הן נוכחות בסביבת הגוססים ומרעיפות עליהם אהבה, משדרות יום ולילה מחשבות של שלווה, אהבה והרמוניה. רובכם בוחרים לעשות זאת, לפחות לזמן קצר, ורבים מכם עושים במלאכה זו לא רק לאחר שהושלם המחזור שלכם על כדור הארץ, אלא גם בין תקופות החיים ולעתים בעת שנת הלילה.

כמה מכם הופכים למורים. אתם משמשים בוועדות ייעוץ שמסייעות לנשמות לקבל החלטות חכמות בנוגע לתקופת החיים הבאה שלהן, או אתם מקדישים זמן לתקשור עם בני אדם בעת השינה. אתם עשויים אפילו לבחור להמשיך וללמוד וללמד בשבעת בתי הספר של ההארה. בתי ספר אלה קיימים במישור האסטרלי ובמישורי הקיום הגבוהים יותר והם משמשים כמאגרי מידע והתנסות. נשמות מתכנסות בהם כדי לחלוק את חוויות קודמותיהן, וכן גם לחלוק את חוויותיהן עם אלה שיבואו בעקבותיהן