תגית: למנויים בלבד

לוחות הברקת

חוברת למכירה:

לוחות הברקת מאת תותמאטלנטיס

הקדמה

ההיסטוריה של הלוחות שתרגומם מופיע בדפים הבאים מופלאה ומוזרה. עתיקותם מדהימה, ומקורם לפני כ-36,000 שנים לפני הספירה. הסופר הוא תות‘, מלךכוהן מאטלנטיס, שייסד קהילה במצרים העתיקה לאחר שקיעת יבשת האם.

הוא בנה את הפירמידה הגדולה בגיזה, המשויכת בטעות לחוּפוּ, ובתוכה שילב את הידע שלו בנוגע לחכמה העתיקה וכן גם הטמין תיעודים ומכשירים סודיים מאטלנטיס העתיקה. במשך כ-16,000 שנים הוא שלט בגזע העתיק של מצרים, בערך משנת 52,000 לפני הספירה ועד לשנת 36,000 לפני הספירה. באותו זמן, הגזע הברברי העתיק בקרבו התיישבו הוא ואנשיו הועלה לדרגת ציוויליזציה גבוהה. תותהיה בןאלמוות, משמע, הוא ניצח את המוות, ועבר רק כאשר היה מוכן וגם אז לא באמצעות מוות. חכמתו העצומה הפכה אותו לשליט של כמה מושבות של בני אטלנטיס, ובכלל זה אלה שבצפון ובמרכז אמריקה.

כאשר הגיע זמנו לעזוב את מצרים, הוא הקים את הפירמידה הגדולה על פני הכניסה להיכל הגדול של  אמנטי, הניח בה את כתביו, ומינה מקרב הנעלים שבבני עמו שומרים שישמרו על הסודות שלו. בזמנים מאוחרים יותר, צאצאי השומרים הללו הפכו לכוהני הפירמידה, בה נערץ תותכאל החכמה, שומר הכתבים, על ידי אלה מעידן החשכה שבא בעקבות עזיבתו. על פי האגדה, היכלי אמנטי הפכו לעולם התחתון, להיכלי האלים, בהם הנשמה עוברת לאחר המוות.

בעידנים מאוחרים יותר, הנשמה של תותעברה אל גופי האנשים באופן המתואר בלוחות. באופן זה, הוא התגלגל שלוש פעמים, בפעם האחרונה כישות הידועה בשם הרמס, שנולד שלוש פעמים. בגלגול זה, הוא השאיר כתבים הידועים לעוסקים בתורת הנסתר כלוחות הברקת” [The Emerald Tablets], אקספוזיציה מאוחרת יותר ומצומצת בהרבה של דברי המסתורין העתיקים.

הלוחות המתורגמים בעבודה זו הם עשרת הלוחות שהושארו בפירמידה הגדולה למשמורת בידיהם של כוהני הפירמידה. עשרת הלוחות מחולקים לשלושהעשר חלקים לשם נוחות. השניים האחרונים הם כה מרחיקי לכת במשמעותם שכיום אסור להביאם לידיעת העולם הרחב. אולם, באלה המוצגים כאן קיימים סודות בעלי ערך עצום לחוקר הרציני. יש לקוראם, לא פעם אחת, אלא מאה פעמים שכן רק כך תוכל משמעותם האמיתית להתגלות. קריאה שטחית תעניק הבזקי יופי, אך מחקר אינטנסיבי יותר יפתח בפני המחפש נתיבים של חכמה.

אך כעת מילה על האופן שבו הסודות האדירים הללו התגלו לאדם המודרני לאחר שהיו מוסתרים זמן כה רב. כאלף שלושמאות שנה לפני הספירה, הייתה מצרים, היא כם העתיקה, בתוהו ובהו ומשלחות רבות של כוהנים נשלחו לחלקים אחרים של העולם. בקרב אלה היו כמה מכוהני הפירמידה שנשאו עמם את לוחות הברקת כטליסמאות באמצעותן ניתן היה להפעיל סמכות כלפי כוהנים מפותחים פחות של גזעים שמוצאם ממושבות אחרות של אטלנטיס. הלוחות הובנו על פי האגדות כמעניקות לנושאם סמכות מאת תות‘.

קבוצת הכוהנים המסוימת שנשאה את הלוחות היגרה לדרום אמריקה שם מצאו גזע משגשג, את המאיה שזכרו הרבה מהחכמה העתיקה. הכוהנים התיישבו בקרבם ונשארו עמם. במאה העשירית, המאיה התיישבו ביוקטן, והלוחות הונחו מתחת למזבח של אחד מהמקדשים הגדולים של אל השמש.

לאחר כיבוש המאיה בידי הספרדים, ננטשו הערים ואוצרות המקדשים נשכחו. יש להבין שהפירמידה הגדולה של מצרים הייתה, והיא עדיין, מקדש של חניכה אל תורות הנסתר. ישוע, שלמה, אופולוניוס ואחרים עברו בה חניכה. הכותב (שיש לו קשר ל-Great White Lodge העובד אף הוא באמצעות כהונת הפירמידה) קיבל הוראה למצוא את הלוחות העתיקים ולהשיבם אל הפירמידה הגדולה.

לאחר הרפתקות שלא נפרטן כאן הושלמה המשימה. לפני שהשיבן, ניתנה לו רשות לתרגם ולשמר העתק של החכמה שנחרטה על גבי הלוחות. דבר זה נעשה בשנת 1925 ורק כעת ניתנה רשות לפרסום חלק מהכתבים. קרוב לוודאי שיהיו אלה שיבוזו. אך התלמיד האמיתי יקרא בין השורות וירכוש חכמה. אם האור קיים בכם, האור החרוט בלוחות הללו יגיב.

וכעת מילה על חומר ממנו עשויים הלוחות. אלה הם שנייםעשר לוחות בצבע ירוקאמרלד, העשויים חומר שנוצר באמצעות התמרה אלכימית. הם נצחיים, עמידים לכל המרכיבים והחומרים. למעשה, המבנה האטומי והתאי הנו קבוע, ולא חל בהם שינוי מעולם. במובן זה, הם מפירים את חוק היוניזציה. חרוטים עליהם סימנים בשפת אטלנטיס העתיקה: סימנים המגיבים לגלי מחשבה מכווננים, המשחררים את הרטט המנטלי המתאים במוחו של הקורא.

הלוחות קשורים יחד באמצעות טבעות של סגסוגת בצבע זהב התלויות ממוט העשוי אותו חומר. החכמה הטמונה בתוכם היא היסוד לתורות הנסתר העתיקות. ואדם הקורא בעיניים ובמוח פתוחים, חכמתו תגדל אלפי מונים. קראו. האמינו או שלא תאמינו, אבל קראו. והרטט הנמצא בתוכם יעורר תגובה בנשמתכם.

בדפים הבאים, ייחשף מעט מהמסתורין שרק מעטים נגעו בו עד כה. חיפוש האדם אחר הבנת החוקים השולטים בחייו הוא חיפוש אינסופי, ואף על פי כן, מעט מעבר לצעיף המסתיר את המישורים הגבוהים יותר מעיניו של האדם הגשמי, האמת קיימת, מוכנה להיטמע על ידי אלה המרחיבים את ראייתם על ידי הסתכלות פנימה, ולא החוצה, בחיפושם.

בדממת החושים הגשמיים טמון המפתח לגילוי החכמה. המדבר אינו יודע; היודע אינו מדבר. הידע הגבוה ביותר אינו ניתן להבעה, שכן הוא קיים כישות בנתיבים המתעלים על כל המילים או הסמלים גשמיים. כל הסמלים הם אך ורק דלתות המובילות לאמיתות, ופעמים רבות הדלת אינה פתוחה מכיוון שהמפתח נראה גדול כל כך שהדברים הנמצאים מעבר לו אינם נראים. אם נוכל להבין שכל המפתחות, כל הסמלים וההתגלמויות הגשמיות, הם רק שלוחות לחוק ולאמת הגדולים, אנו נתחיל לפתח את הראייה אשר תאפשר לנו לחדור מבעד לצעיף. כל הדברים בכל היקומים נעים על פי חוק, והחוק המווסת את תנועת הפלנטות אינו ברשינוי מהחוק המווסת את הביטויים הגשמיים של האדם.

אחד מהחוקים הקוסמיים הגדולים ביותר הוא החוק האחראי ליצירת האדם כישות גשמית. המטרה הגדולה של אסכולות תורת הנסתר של כל הזמנים הייתה לגלות את דרכי הפעולה של החוק המחבר את האדם הגשמי והאדם הרוחני.

הקו המחבר בין האדם הגשמי והאדם הרוחני הוא האדם האינטלקטואלי, שכן ההכרה לוקחת חלק הן בתכונות הגשמיות והן בתכונות הלאגשמיות. השואף לידע גבוה יותר חייב לפתח את הצד האינטלקטואלי של טבעו וכך לחזק את רצונו, כדי שיוכל למקד את כל כוחות ישותו במישור אליו הוא שואף.

החיפוש הגדול אחר אור, חיים ואהבה מתחיל רק על המישור החומרי, אך מטרתו הנעלה ביותר היא אחדות מושלמת עם המודעות האוניברסלית. היסוד בחומר הוא הצעד הראשון; אז מגיעה המטרה הגבוהה יותר של ההגשמה הרוחנית. בתוך מלותיו של תותנחבאות משמעויות רבות שאינן מופיעות על פני השטח. אור הידע שיואר על הלוחות יפתח תחומים חדשים רבים למחשבה. “קראו והחכימואך רק אם אור מודעותכם שלכם מעורר את ההבנה העמוקה שהיא תכונה מולדת של הנשמה.

ניתן לרכוש את החוברת במחיר של 77 שקלים בלבד. החוברת היא קובץ PDF ונשלחת לכתובת המייל בלבד. לרכישה, כנסו לקישור – הרכישה של החוברת בשורה האחורנה. חשוב: לאחר ביצוע העסקה – שלחו לי מייל לכתובת:
bergman.smadar@gmail.com