סדרת עובדי האור

חלק ראשון

פמלה קריב מתקשרת את ישוע

מאנגלית: סמדר ברגמן

(תקשור זה פורסם בעבר באתר)

זהות עובדי האור

עובדי אור הם נשמות שנושאות תשוקה פנימית עזה להפיץ את האור (ידע, חירות ואהבה עצמית) על כדור הארץ. הם חשים שזו משימתם. לעתים קרובות הם נמשכים לרוחניות ולעבודה תרפויטית מסוג כלשהו. בגלל תחושת ייעוד עמוקה זו, עובדי אור חשים לעתים קרובות שונים מאנשים אחרים. על ידי ההתנסות במכשולים מסוגים שונים בדרכם, החיים דוחפים אותם למצוא נתיב ייחודי משלהם. כמעט תמיד עובדי האור הם אנשים בודדים, ואינם מתאימים למבנים חברתיים קבועים.

הערה בנושא המושגעובדי אור

המילהעובד אורעשויה לעורר אי הבנה, כיוון שהיא מייחדת קבוצת נשמות מסוימת משאר האוכלוסייה. בנוסף לכך, ניתן לחשוב שהמושג בה לציין שקבוצה מסוימת זו נעלה בדרך כלשהי משאר האנשים, משמע, אלהשאינם עובדים עבור האור“. קו מחשבה זה עומד בניגוד גמור לטבע ולכוונה המהותיים של עבודת האור. הרשו לנו לציין בקצרה את הבעייתיות הקיימת בפרשנות זו.

ראשית, טענות לעליונות אינן נאורות ביותר. הן חוסמות את הצמיחה שלכם לתודעה חופשייה ואוהבת. שנית, עובדי אור אינםטובים יותראוגבוהים יותרמאף אחד אחר. יש להם פשוט היסטוריה שונה מאשר לאנשים שאינם משתייכים לקבוצה זו. בגלל היסטוריה מסוימת זו, שבה נדון בהמשך, יש להם מאפיינים פסיכולוגיים מסוימים שמייחדים אותם כקבוצה.

שלישית, כל נשמה הופכת לעובדת אור בשלב מסוים בהתפתחותה, ואי לכך, התוויתעובד אוראינה נשמרת למספר מוגבל של נשמות. הסיבה שאנו משתמשים במילהעובדי אור” (למרות פירושים מוטעים אפשריים) היא משום שהיא נושאת אסוציאציות ומעוררת בכם זיכרונות שמסייעים לכם לזכור. יש בה גם נוחות מעשית, כיוון שנעשה שימוש נרחב במושג זה בספרות הרוחנית העכשווית שלכם.

השורשים ההיסטוריים של עובדי האור

עובדי אור נושאים בתוכם את היכולת לרכוש התעוררות רוחנית מהר יותר מאנשים אחרים. הם נושאים זרעים פנימיים להתעוררות רוחנית מהירה. בהקשר לכך, דומה שהם נמצאים בנתיב מהיר יותר מרוב האנשים, אם הם בוחרים בכך. שוב, אין זה משום שעובדי האור הם נשמותטובות יותראוגבוהות יותרבדרך כלשהי. אולם, הן נשמות עתיקות יותר מרוב הנשמות שהתגלגלו בזמן הזה על כדור הארץ. יש להבין אמירה זו במונחים שלניסיון“, במקום במונחים שלזמן“.

עובדי אור הגיעו לשלב הארה מסוים לפני שהתגלגלו על כדור הארץ והחלו במשימתם. הם בחרו במודע להיכנס לגלגל החיים הקרמתיולחוות את כל הבלבול והאשליה המתלווים אליו. הם עושים זאת כדי להבין לגמרי אתהחוויה הארצית“. הדבר מאפשר להם להגשים את משימתם. רק על ידי חוויית כל שלבי הבורות והאשליה בעצמם, הם ירכשו בסופו של דבר את הכלים לעזור לאחרים להשיג מצב של אושר והארה אמיתיים.

מדוע יוצאים עובדי האור למשימה חשובה זו כדי לעזור לאנושות, וחושפים את עצמם לסכנה של הליכה לאיבוד למשך עידנים רבים בכבדות ובבלבול של החיים הארציים? בשאלה זו נדון בהרחבה בהמשך. לעת עתה נאמר שהסיבה קשורה לקרמה גלקטית“. עובדי אור היו נוכחים בערב לידת האנושות על כדור הארץ. הם השתתפו בבריאת האדם. הם היו בוראיםשותפים של האנושות. בתהליך הבריאה, הם קיבלו החלטות ופעלו בדרכים עליהן התחרטו אחרכך חרטה עמוקה. הם כאן עכשיו כדי לתקן את ההחלטות שקיבלו בעבר. לפני שנדון בהיסטוריה מסוימת זו, נמנה כמה מאפיינים של נשמות עובדי האור, אשר מייחדים אותם במידה רבה מאנשים אחרים. תכונות פסיכולוגיות אלה לא שייכות באופן בלעדי לעובדי האור, ולא כל עובדי האור יזהו אותן כשלהם. באמצעות הרשימה הזאת אנו רוצים רק להעניק לכם מבנה כללי של הזהות הפסיכולוגית של עובד האור. בכל הקשור למאפיינים, התנהגות חיצונית חשובה פחות מאשר מניע פנימי או כוונה מורגשת. מה שאתם מרגישים בתוככם חשוב יותר ממה שאתם מפגינים כלפי חוץ.    

מאפיינים פסיכולוגיים של עובדי אור:

  • מגיל צעיר הם מרגישים שהם שונים. לעתים קרובות ביותר, הם מרגישים נפרדים מאחרים, מבודדים ולא מובנים. לעתים קרובות הם יהפכו לאינדיבידואליסטים, ויהיה עליהם למצוא את דרכיהם הייחודיות בחיים.
  • הם מתקשים להרגיש בבית במסגרת משרות מסורתיות ו/או מבנים ארגוניים. עובדי אור מתנגדים לסמכות באופן טבעי, ומשמעות הדבר שהם מתנגדים באופן טבעי להחלטות או לערכים המבוססים באופן בלעדי על עוצמה או היררכיה. תכונה זו של התנגדות לסמכות קיימת גם כאשר הם נראים שקטים וביישנים. היא קשורה לעצם המהות של המשימה שלהם כאן על כדור הארץ.
  • עובדי אור נמשכים לעזור לאנשים, כמרפאים או כמורים. הם עשויים להיות פסיכולוגים, מרפאים, מורים, אחיות וכן הלאה. גם אם המקצוע שלהם אינו קשור במתן עזרה לאנשים באופן ישיר, הכוונה לתרום לתועלת הגבוהה יותר של האנושות קיימת בהם באופן ברור.
  • חזון החיים שלהם צבוע בתחושה הרוחנית שכל הדברים קשורים יחדיו. במודע או שלא במודע הם נושאים בתוכם זיכרונות על ספרות אור לאארציות. לעתים, הם עשויים להתגעגע לאותן ספרות אור ולהרגיש כזרים על כדור הארץ.
  • הם מכבדים ומוקירים עמוקות את כל החיים, והדבר מתגשם לעתים קרובות כחיבה לבעלי חיים וכדאגה לסביבה. הרס חלקים מממלכות החי והצומח על כדור הארץ בידי האדם יעורר בהם רגשות עמוקים של אובדן ואבל.
  • הם חביבים, רגישים ואמפתיים. אפשר שהם מתקשים להתמודד עם התנהגות תוקפנית ובדרך כלל הם מתקשים לעמוד על שלהם. הם יכולים להיות חולמניים, תמימים או אידיאליסטיים במידה רבה, כמו גם לא מקורקעים מספיק, זאת אומרת, לא מעשיים. בגלל שהם קולטים בקלות רגשות ומצבי רוח (שליליים) של אנשים הסובבים אותם, חשוב שיבלו זמן עם עצמם על בסיס קבוע. הדבר מאפשר להם להבחין בין הרגשות שלהם לבין רגשות האחרים. הם צריכים למצוא לעצמם זמן בו יוכלו להיות לבד כדי לשמור על קשר עם עצמם ועם אימא אדמה.
  • הם חיו תקופות חיים רבות על כדור הארץ שבהן היו מעורבים עמוקות ברוחניות ו/או בדת. הם היו נוכחים במספרים עצומים במסדרים הדתיים הישנים מן העבר שלכם, כנזירים, נזירות, מתבודדים, בעלי יכולות עלחושיות, מכשפות, שאמאנים, כוהנים, כוהנות וכן הלאה. הם היו אלה שסיפקו גשר בין הנראה לבין הבלתי נראה, בין ההקשר היוםיומי של החיים הארציים לבין הממלכות המסתוריות של העולם הבא, של אלוהים ושל רוחות הטוב והרע. כדי להגשים את התפקיד הזה, לעתים קרובות הם נדחו ונרדפו. רבים מכם הועלו על המוקד בשל הכשרונות שלכם. טראומת הרדיפות השאירה צלקות עמוקות בזיכרון הנשמה שלכם. צלקות אלה עשויות להתגשם כעת כפחד להיות מקורקעים לגמרי, זאת אומרת, פחד להיות נוכחים באמת, כיוון שאתם זוכרים כיצד הותקפתם בברוטליות בשל מי שהייתם.

ללכת לאיבוד: המלכודת של עובדי האור

עובדי אור יכולים להילכד באותם מצבי בורות ואשליה כמו כל אדם אחר. אףעלפי שנקודת המוצא שלהם שונה, היכולת שלהם להשתחרר מהפחד והאשליה כדי להשיג הארה עשויה להיות חסומה עלידי גורמים רבים. (באמרנו הארה אנו מתכוונים למצב ההוויה שבו אתם מבינים שבאופן מהותי באתם מהאור ושאתם יכולים לבחור באור בכל רגע).

אחד מהגורמים החוסמים את הדרך להארה עבור עובדי האור הוא העובדה שהם נושאים נטל קרמתי כבד, אשר עשוי לגרום להם ללכת לאיבוד לזמן ממושך. כפי שאמרנו קודם לכן, נטל קרמתי זה קשור להחלטות שהם קיבלו ביחס לאנושות בשלבי ינקותה. החלטות אלה לא כיבדו את החיים באופן מהותי (נדבר על כך בהמשך). כל עובדי האור החיים כעת רוצים לתקן כמה מטעויות העבר שלהם ולהחזיר על כנו ולהוקיר את שנהרס בגלל אותן טעויות.

כאשר עובדי האור יעבדו את הנטל הקרמתי, שמשמעות הדבר שחרור הצורך בכוח בכל דרך שהיא, הם יבינו שהם ישויות של אור ביסודם. הדבר יאפשר להם לעזור לאחרים למצוא את העצמי האמיתי שלהם. אבל ראשית עליהם לעבור את התהליך בעצמם. עניין זה מחייב בדרך כלל נחישות ועקביות רבות ברמה הפנימית. בגלל הערכים והשיפוטים שבהם מזינה אותם החברה, שלעתים קרובות מנוגדים לדחפים הטבעיים שלהם, עובדי אור רבים הלכו לאיבוד, ומצאו את עצמם במצבים של ספק עצמי, הכחשה עצמית ואפילו דיכאון וייאוש. משום שהם אינם מצליחים להתאים את עצמם לדרישות החברה, הם הסיקו מכך שיש דבר מה פגום בהם. הדבר שאותו חייבים עובדי האור לעשות בנקודה זו הוא להפסיק לחפש אישורים מבחוץ, מהורים, מידידים או מהחברה. בנקודת זמן מסוימת, יהיה עליכם (הקוראים מילים אלה) לבצע את הקפיצה האדירה להתעצמות אמיתית, ומשמעות הדבר שיהיה עליכם להאמין בעצמכם באמת ולכבד באמת את הנטיות הטבעיות והידע הפנימי שלכם ולפעול על פיהם.

אנו מזמינים אתכם לעשות זאת, ואנו מבטיחים לכם שאנו נהיה אתכם לאורך כל הדרך, ממש כפי שאתם תהיו שם עבור אחרים בדרכם, בעתיד הקרוב.