עם שלם – כגוף שלם

תקשור מאת נעמה עציץ

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

עם ישראל היקר.

אתם שואלים את עצמכם בוודאי, היום אולי יותר מתמיד, כיצד אתם יכולים להאמין באחדות, לפעול באחדות, להיות באחדות, כאשר אתם כל כך מפולגים ומלאי מחלוקות.

ובכן, היום אנו רוצים להציע לכם נקודת מבט אחרת על הדברים, כזו שתאפשר לכם להפוך את מה שנראה לכם כבלתי אפשרילאפשרי ביותר.

כבר אמרנו לכם שאת האחדות עליה אנו מדברים אתם למעשה כבר מיישמים בפועל, באופן כה נפלא שאתם עצמכם אפילו מתקשים להכיל, אך הדברים אכן קורים. דומה שכגודל הצרהכך גודל האחדות, ובמידה מסוימת זה אכן כך. עם זאת, המציאות כבר הוכיחה לכם שבשעת הצורך אתם נרתמים אחד למען השני ומסוגלים לשתף פעולה באופן כזה שאתם מצליחים לבצע אתגרים חשובים ולא פשוטים. לכן, השלב הבא יהיה להבין את ״הטריק״, כך שתוכלו לפעול על פיו גם מבלי לחכות לצרות גדולות שיאלצו אתכם ללמוד מתוך הקושי.

הטריק הוא לא להתגבר על ההבדלים ביניכםאלא לברך עליהם!

הדבר קורה מעצמו בימים אלו ממש, כאשר רבים מכם נותנים באופן טבעי, בהתאם לכישורים וליכולות שכל אחד מכם בורך בהם.

חשוב שתבינו: אינכם מפולגים לשם הפילוג, אלא מהווים חלקים שונים וייחודיים בתוך השלם. כל אחד מכם הוא חלק חשוב מהישות השלמה שהיא העם שלכם. הניסיון לטשטש את ההבדלים הוא כניסיון להפוך את כל איברי הגוף לאיבר אחד זהה. האם גוף יוכל לתפקד אם כל איבריו יהיו ידיים בלבד? רגליים בלבד? הגוף זקוק לשלל איבריו השונים, לא בכדי הם נוצרו מלכתחילה. האיברים הללו עובדים יחד, כאשר כל אחד מבצע את תפקידו הייחודי, ובו זמנית כולם מאזנים זה את זה ותלויים האחד בשני

זהו אותו העיקרון של מערכת היחסים ביניכם. אינכם חייבים להסכים כדי לפעול כצוות. אינכם חייבים להאמין באותו אורח החיים או להחזיק באותן תפיסות כדי לאחוז בהבנה המשותפת שאתם זקוקים אחד לשני כדי לשרוד

כעת, איננו רוצים שתפעלו יחד רק כדי לשרוד, אלא כדי לשגשג

הגוף שלכם משגשג כאשר כל איבר מסוגל למלא את תפקידו הייחודי באופן הטוב ביותר. איבר משגשג כאשר הוא מקבל את ההזנה הבסיסית לה הוא זקוק וכאשר מתאפשר לו לבצע את תפקידו ללא הפרעה. אלה הדברים שעליכם לספק אחד לשני: הזנה בסיסית של אהבה וקבלה האחד של השני, מבלי לנסות לבטל את קיומו של האחר.

אותו העיקרון עליו בנוי גופכם הוא אותו העיקרון שפועל גם במערכת היחסים ביניכם.

לכל קהילה בתוך העם שלכם יש את יכולותיה הייחודיות ואת השליחות המסוימת שלה למען השלם. לכל קהילה יש תדר משלה, כשרונות משלה, ויכולות מאוד ספציפיות שהינן תולדה של הדרך שבה אותה קהילה תופסת את החיים. אין להכחיד את התפיסות הללו למען האחדות שלכם, אלא לחגוג אותן. אם מאפשרים לכל אחת מהן לשגשג במקומות הטבעיים לההן לא חייבות לסתור האחת את השנייה

נדמה לכם כאילו הדברים בלתי אפשריים ולא יכולים להיות רחוקים יותר מהמציאות, זאת משום שאתם ממוקדים בקצוות, אך רוב המציאות אינה קצוות, אלא המרחב שביניהן.

תפקיד הקצוות הוא להוות מסגרת, הכלי, כאשר בתוך המסגרת מתקיים האור. דימוי האורות והכלים מוכר לכם היטב מהמסורת שלכם, והוא מדויק להפליא כאשר אנו מתבוננים במערכת היחסים שלכם.

מה שאתם רואים כקבוצות קיצוןמהווה בפועל כוחות מאזנים השומרים על קיום מסגרת יציבה. מה שאתם רואים כמחלוקות בלתי ניתנות לגישורמהווה בפועל חלקים מוארים באור ייחודי המתפקדים בתוך מסגרת השלם.

אין צורך למגר חלקים בתוככם כדי שהאחדות תתקיים, שהרי היא כבר מיושמת. כעת עליכם להרחיבה אף יותרעל ידי טיפוח הייחודיות של כל החלקים השונים בעם, ולא על ידי הניסיון להפוך אותם זהים או למחוק את זהות האחר

הלב נועד כדי לתפקד כלב, הריאות נועדו למלא אך ורק את תפקידן כריאות, הידיים, הרגליים, האיברים והחיצוניים הפנימיים השוניםכולם נועדו למלא את תפקידם כחלק מהגוף השלם. כל קהילה מיוחדת היא חלק מהשלם שאתם, ולכל אחת יש תפקיד ייחודי במערכת השלמה.

זהו את הייחודיות של כל קהילה, הכירו בכישורים המיוחדים של כל קהילה, כך תוכלו לדעת כיצד ליצור שיתופי פעולה נרחבים, עוצמתיים ומדויקים אפילו יותר מכפי שהצלחתם ליצור עד כה

אלה לא השאלות מי וכמה מכם ילחמו, מי וכמה יעבדו, מי וכמה יתנדבו, מי וכמה מכם ידחפו לכיוון מלחמה או מי וכמה ידחפו לשלוםאלו לא השאלות שיקבעו את גורלכםאלא היכולת שלכם לאהוב ולטפח כל חלק, מתוך ההבנה שכל אחד נועד למלא תפקיד אחר במשימה שהיא יצירת המציאות שלכם כעם

כולכם רוצים חייםזוהי התפיסה המשותפת לכולכם. לשמה התגלגלתם יחד, בשמה נועדתם לאהוב האחד את השני, ולמענה נועדתם להתאחד

כעת הגבירו את הקצב, נשמו עמוק ופעלו.

אוהבים, תומכים ונוכחים לצידכם,

מדריכי האור.