חמשת רובדי האישיות האנושית והרובד האלוהי

מאי 2019

נעמה עציץ

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

בתוך כל אחד מכם מסתתרת מערכת שלמה של ריפוי עצמי והגשמה עצמית. לכל רובד באישיותכם יש את המערכת שלו ויחד, כל המערכות מתקשרות אחת עם שנייה בשיתוף פעולה שלם ומושלם. לכל רובד יש את השפה והחוקים שלו, אך כל הרבדים מתקשרים ללא הפסקה ומבינים זה את זה במעין שפה משותפת המתקיימת בו זמנית.

אנו נעבור על רובדי אישיותכם בתור ישויות אנושיות, אך דעו כי בפועל החלוקה והנפרדות אינן קיימות כפי שאתם מבינים אותן, וכל חלקי האישיות מתקיימים באותו המקום והזמן. החלוקה נועדה כדי להקל עליכם להבין את הנושא ובכך לאפשר לכם להיטיב לצעוד בדרך ההתפתחות, הריפוי וההגשמה שלכם

מבנה האישיות המתגשמת בגוף אנושי, מהחוץ אל הפנים:

1. הרובד הגופני.

2. הרובד רגשי.

3. הרובד המחשבתי.

4. הרובד האסטרלי.

5. הרובד הרוחני.

6. הרובד האלוהי.

כל רובד הנו סוג של תולדה של כל הרבדים שבאים לפניו, כלומר הפנימיים יותר, וכעת נפרט:

1. הרובד הגופניזהו הרובד שקל לכם ביותר להכיר בו. הוא בעל הממשות הגבוהה ביותר בעולמכם והינכם יכולים לתפוס אותו בחמשת החושים שלכם. רובד זה מתבסס על כל שאר הרבדים, תלוי בהם ואינו מסוגל להתקיים בלעדיהם. הגוף שלכם הוא תולדה חיה ונושמת, מעשה היצירה של שאר רובדי האישיות שלכם והוא מהווה שיקוף מדויק של הרובד הרגשי ושל כל הרבדים הבאים אחריו. הבנת מבנה האישיות הכולל תסייע לכם בהבנת גופכם, ביצירת הריפוי לו הוא זקוק ובדרכים באמצעותן תוכלו להיטיב עמו

2. הרובד הרגשיהינו תולדה ישירה של הרובד המחשבתי ומערכת ההוראות והפקודות של הרובד הגופני. רובד זה מקבל מסרים מהרובד המחשבתי ומתרגם אותם לרגשות. האנרגיה הרגשית שאותה הוא מייצר מפוזרת בכל חלקיק ותא בגוף באופן אוטומטי. הגוף מקבל את המסרים מהרובד הרגשי ומתאים את עצמו לאותם מסרים באופן מיידי

בחשיבה הליניארית האנושית, נדמה כאילו מדובר בשלבים המתרחשים בזה אחר זה, אך למעשה הכל קורה בו זמניתכאשר רגש מסוים נקלט בגוף באופן שהוא מספיק רציף ועוצמתי, אתם תתחילו לראות את השינויים בגוף בחושיכם הפיזיים. אין זה אומר שרגש שהוא בעל עוצמה פחותה אינו בעל השפעה פיזית, אלא שהשפעתו קטנה או נסתרת מכדי שתוכלו להבחין בו באופן ברור באמצעות החושים

3. הרובד המחשבתיגם הוא כמו קודמיו, מקבל הכרה בממד הפיזי שלכם, אך תכופות הוא מוחלף במה שאתם מגדירים כ״אינטלקט״, דבר העשוי לבלבל, כיוון שמהות הרובד המחשבתי אינה תלויה ביכולת הפלפול והלמידה שלכם

הרובד המחשבתי הינו רובד היצירה והוא קריטי לחוויית החיים שלכם בכדור הארץ. זהו הרובד שבו אתם, ישויות בגוף, עושים שימוש כדי לברוא את המציאות שלכםרובד זה עובד בשיתוף פעולה קבוע וישיר עם הרובד הרגשי, הם מזינים זה את זה ויחדיו יוצרים את האמונות שלכם. מחשבותיכם הופכות לרגשות והרגשות ממשיכים להזין את אותם סוגי המחשבות שיצרו אותם מלכתחילה. שני הרבדים אלו מתבססים על עקרון ״דומה נמשך לדומה ואף מתעצם״

הבסיס להווייתכם הרגשית והפיזית מתחיל ברובד המחשבתי. כאמור, המחשבות שאתם חושבים הופכות לרגשות, המתורגמים לקיום הפיזי שלכםכאשר אנחנו מדברים על אמונות היוצרות מציאות, אנו למעשה מדברים על שילוב הרובד הרגשי והרובד המחשבתי, ששוב, יוצרים בסופו של דבר את הרובד הגופני. אמונותיכם, המתבססות על הרגשות והמחשבות שלכם, יוצרות את המציאות שאותה אתם חווים

דוגמה לשיתוף פעולה בין שלושת הרבדים:

דמיינו אדם שחושב שהעולם הוא מקום מסוכן. אדם זה יתרגם מחשבות אלו לרגשות פחד ולאמונה שהוא מאוים. גופו הפיזי, שמקבל את המסרים מהרובד הרגשי שלו, יבין שהוא בסכנה ויפעל בהתאם. כלומר, גופו יפעיל את כל המנגנונים הפיזיים שאמורים לפעול בעת סכנה. העובדה שאותו אדם אינו נמצא בסכנה ממשית, אינה משנה למערכת. רובד הגוף ישלח הד חוזר לרובד הרגשי, שישלח הד חוזר לרובד המחשבתי. כך הם ימשיכו להדהד אחד כלפי השני ויעצימו זה את זה. מחשבות נוספות בתדר דומה יצטרפו גם כן ומצבו של האדם עשוי להחמיר

שלושת הרבדים הללו מהווים את החלקים הדומיננטיים מבחינת יכולת ההכרה והשליטה שלכם בהם, כאשר אתם מתגשמים כישות פיזית אנושית. אינכם חסרי אונים אל מול אותם חוקים ופעולות של רובדי אישיות אלו, הגעתם לעולם עם כל הכלים והידע כיצד לעשות בהם שימוש נכון ומיטיב לכם

4. הרובד האסטרלירובד זה מכיל את כל סיפורי החוויות שלכם כישות מתגלגלת בקיומים השונים ואת הסיפורים הכוללים של כלל הקיום. בתוך רובד זה טמונה הסיבה להתגשמותכם בגוף בחיים אלו. רובד זה משפיע באופן טבעי על הרבדים שמתחתיו, אך מידת מעורבותו בחייכם הפיזיים תלויה ישירות ברובד המחשבתי. הרובד האסטרלי מהווה סוג של ספריה עצומה של כל ההתגשמויות הפיזיות שלכם בממד האנושי ואף בסוגי קיום נוספים. ספריה זו פתוחה לכם לשימוש בכל עת שתחפצו בכך, על ידי הפעלת הרובד המחשבתי

״ספריית״ הרובד האסטרלי לא תתערב בחייכם באופן יזום מבלי שתאפשרו זאת באמצעות הרובד המחשבתי. אתם עשויים להיות מודעים לכך או לאהרובד המחשבתי נמצא בקשר מתמיד עם הרובד האסטרלי ועושה בו שימוש על פי הבנתו, כך שישרת בסופו של דבר את מטרותיה של האישיות השלמהלרובד המחשבתי יש יותר מדרך אחת להפעיל את הרובד האסטרלי ולהפוך אותו למעורב בחייכם הפיזיים שבהווה. שתי הדרכים העיקריות שבאמצעותן אתם מפעילים את הרובד האסטרלי, עד לרובד הגוף, הן התכווננות מודעת לרובד האסטרלי, מה שאתם מכנים כטיפול בשחזור גלגולים, או לחלופין הזדהות חזקה עם מחשבות מסוימות המושכת אליכם אנרגיה דומה מהספריה האסטרלית שלכם ושל כלל הקיום שאליו אתם משתייכים

אם נחזור לדוגמה של האדם שמאמין שהעולם הוא מקום מסוכן, אותו אדם המזדהה באופן חזק ועוצמתי עם אמונה זו (הנוצרה בשיתוף פעולה של הרובד המחשבתי והרגשי) ״ימשוך״ אליו מידע מהרובד האסטרלי שיחזק את האמונות שבהן הוא כבר אוחז. ושוב אנו באותו הדהוד חוזר בין רבדים, כמעין דיאלוג נסתר.

לא מדובר במנגנון פתולוגי או מאיים שהורס את חייכם, אלא בחוקיות שנועדה בסופו של דבר להוביל את המערכת לריפוי עצמי, להגשמת מטרותיה של הישות השלמה ולהבנה שאתם הינכם הבוראים של עולמכם

5. הרובד הרוחניבנקודת הזמן הנוכחית על כדור הארץ, רובד זה עשוי להיות קשה ביותר להכרה, אך לא תמיד כך היההרובד הרוחני טומן בחובו את האמת השלמה על מהותכם האינדיבידואלית כישות רוחנית הבוחרת לבטא את עצמה לתקופה מסוימת בתוך גוף אנושי, כאשר בתקופה זו גופכם הופך חלק מישותכם השלמה. הגוף האנושי שלכם הוא חלק פעיל ובלתי נפרד מישותכם השלמה ואינו נחות ממנה משום בחינה. העובדה שגופכם הוא זמני אינה מורידה כלל וכלל מערכו. ברובד הרוחני אתם אוהבים ומעריכים באופן טבעי את כל חלקי אישיותכם, כולל הרובד הגופני, באופן מלא ומכבד עד מאוד

הרובד הרוחני מהווה את הבסיס והגורם לקיום כל הרבדים שאחריו. הוא מאופיין בחוכמה אינסופית ומהווה באופן טבעי חלק פעיל מחיי היוםיום שלכם, בין אם אתם מודעים לכך או לא. דוגמאות למעורבות רובד זה בחייכם הן אינטואיציה, חלומות, ומסרים מוסווים ולא מוסווים שהכרתכם המודעת לרוב אינה שמה לב אליהם

בכוחו של רובד זה לעורר לפעולה במידה מסוימת את הרבדים האחרים, זאת כדי לשרת את מטרותיה וצרכיה של הישות השלמה והרבדים השונים בתוכה. ככל שרובדי הגוף, הרגש והמחשבה יהיו מודעים לקיומו של הרובד הרוחני, כך רבדים אלו ייטיבו להיעזר בו לריפוי ולהגשמת מטרות. הרובד הרוחני פועל גם באופן ישיר של שיתוף פעולה עם הרבדים האסטרלי והמחשבתי במידת הצורך ועוזר להם להגשים את מטרותיה הגבוהות של הישות השלמה

6. הרובד האלוהיאמנם רובד זה מוגדר כרובד מספר שש, אך לא מדובר בדיוק ב״רובד״ בדומה לאחרים, ואף מיקומו המספרי אינו עושה עימו חסד, כיוון שהוא לא ניתן ל״מספור״. הרובד האלוהי הינו תמצית אנרגיית החיים הקיימת בכל חלקיק בקיום כולו. אנרגיה זו אינה תלויה בדבר וקיומה שלם ובלתי מותנה. ״רובד״ זה מהווה את שורש כוח הרצון הבסיסי של האלוהות להגשים וליצור את עצמה באינספור דרכים שונות. זהו הגורם המניע של כל שאר הרבדים וצורות הקיום השונות בכל המישורים והממדים כולם ובכל וריאציה אפשריתרובד זה, או אנרגיית חיים אלוהית זו, פעיל וקיים בכל חלקיק חיים שלנו. בכוחו של חיבור מודע לרובד זה להעצים את אנרגיית החיים שלנו ולעזור לנו להירפא ולהגשים מטרות בכל שאר הרבדים. אחת הדרכים היעילות לחיבור שכזה היא החיבור לטבע.

אנרגיית הרובד האלוהי אופפת אותנו מבחוץ וממלאת אותנו מבפנים, היא נמצאת בכל והכל נמצא בה. כולנו אותה אנרגיית חיים אלוהית שבוחרת להתגשם ולהתבטא בצורות שונות. רובד זה מהווה סוג של מסגרת, מיכל ומילוי להכל. הכל מתרחש בו והוא בהכל

אלה הם חמשת רובדי האישיות האנושית כאשר הרובד האלוהי מהווה את המצע, המסגרת והמיכל לחמשת האחריםניתן לחלק את רובדי האישיות ורובדי הקיום לצורות רבות ושונות. המציאות אינה שרירותית או נוקשה ואינה נשלטת על ידי מושגים ליניארים של זמן ומרחב. לכן, כל סוגי ״החלוקות״, יהיו אשר יהיו, יהוו את האמת של מי שיבחר להזדהות איתם

נסו לשחרר את האחיזה בחשיבה ליניארית ולתפוס את הדברים באופן אינטואיטיבי. בדרך זו תוכלו למצוא לכם את ״הנוסחה״ אשר תיטיב אתכם באופן הטוב ביותר ותסייע לכם במסעכם האישי לכיוון ריפוי עצמי והגשמה עצמית

כל רובדי האישיות, ואין זה משנה איזו כותרת תתנו להם, משתתפים באופן פעיל בהגשמת רצונותיכם ובריפוי העצמי שלכם ומהווים יחדיו את אישיותכם השלמה. המערכת השלמה שהינה אתם, חכמה לאין שיעור ממה שאי פעם תוכלו לדמיין בתור ישויות פיזיות. בטחו בה, למדו אותה בדרככם שלכם והשתמשו בה כדי ליצור לעצמכם את המציאות בה הנכם מעוניינים

אוהבים אתכם עד אינסוף,

סת׳ וחברי המישור השישי

* בתקשור זה השתתפו ישויות ואנרגיות שונות מהמישור השישי. סת׳ הינו ישות ידועה שתוקשרה בעבר על ידי גיין רוברטס. ישות זו, בגרסתה הנוכחית, מסייעת לי בהעברת מידע בעת הצורך ומלווה אותי בתהליכים שונים.