הנשמה כמרכז או הנשמה כמקור

ג׳ניפר הופמן

מאנגלית: סמדר ברגמן

תפקיד הנשמה הוא תפקיד של אינטגרציה, לא של שליטה. מסיבה זו לא קיים חלק של הווייתנו, במיוחד האגו, שהוא לא הכרחי או שניתן לסלקו. מזה זמן רב הבעתי התנגדות למסרים המדברים על ״חיסול האגו״.

האגו הוא מיכל האנרגיה שלנו, שמקבל את אנרגיית הנשמה שלנו. ללא האגו אין לנו נוכחות פיזית.

הנשמה היא מקור האנרגיה שלנו מעבר לממד השלישי. ללא הנשמה אין לנו מקור אנרגיה.

אנו זקוקים הן לאגו והן לנשמה במסגרת פרדיגמה של אינטגרציה כדי להצליח להתעלות. אנו צריכים שהאגו והנשמה יפעלו כשותפים, לא כיריבים. אנו צריכים שהם יעבדו יחד, לא ילחמו מי חשוב יותר, מי עדיף, מי נמצא במקום הראשון.

האגו הוא האנושיות שלנו; הנשמה היא האלוהות שלנו. אם ברצוננו להפוך לבני אנוש אלוהיים, האם אין משמעות הדבר שדרושים מירכוז ואיזון, שעלינו להיות ממורכזים בנשמה במקום לנסות לבחור מקור שליטה?

השליטה היא פרדיגמה של הממד השלישיהפרדיגמה של הממד החמישי מאמצת דואליות, חיבור, יחד וסינרגיה.

תפקיד הנשמה הוא אינטגרציה, לא שליטה. היא השותפה שלנו בחיים, ומשימתה היא להגיב בשמחה למודעות המתרחבת שלנו באמצעות מפתחות לרמות פוטנציאל חדשות.

לכן, אם אנחנו מקדמים את עמדת הנשמה שלנו לעמדת שליטה, הופכים אותה חשובה יותר מהאגו, אנו בוראים מקור אנרגיה נטול מיכל שאליו יוכל לזרום. אנחנו גם מתחילים לפעול במסגרת המודל של הממד השלישי.

אם אנו מעלים את האגו מעל לנשמה, אנו בוראים מיכל שאין לו מקור אנרגיה באמצעותו יוכל להתרחב לתדרים גבוהים יותר.

הולמות ותאימות, שהן תכלית החיים האולטימטיבית שלנו, מתרחשות כאשר אנו ״הופכים 360 מעלות״ בגוף, בשכל, ברגשות וברוח. זוהי פרדיגמת ההתעלות של האינטגרציה המלאה של הממדים השלישי והחמישי שלנו, בה אנו מאוזנים בכל דרך והנשמה היא המרכז, לא המקור. אינטגרציה מתרחשת כאשר אנו מתמקדים בהיותנו מאוזנים וממורכזים, ולא עוסקים בשאלה איזה היבט של ההוויה שלנו, הנשמה או האגו, צריכים להיות המקור. אנו צריכים ששניהם יפעלו במסגרת הפוטנציאל האנרגטי השלם שלנו ואז יתרחבו אל רמות פוטנציאל חדשות.

סרטון הוידאו (קישור – הסרטון בשפה האנגלית) מסביר את ההבדלים בין היות הנשמה המקור או המרכז והשאלה עבורכם היא כיצד תהפכו ממורכזים בנשמה, כיצד תאזנו ותשלבו לגמרי את אנרגיית הנשמה שלכם אל תוך הוויתכם, כדי שתוכלו להפוך ל״בן אנוש בעל 360 מעלות״, כפי שכתבתי בסדרת מאמרים בשנת 2013. אף על פי שהצגתי אז את הנושא, עכשיו אפשרי להגשים רמת אינטגרציה זו ולדעת שאנו בני אנוש אלוהיים, לדעת שאנו שלמים ומושלמים, הולמים ובעלי הרמוניה אלוהית.

כיצד יראו החיים שלכם כאשר הם ממורכזים בנשמה, הולמים וזורמים בהרמוניה אלוהית?

כיצד נראית פרדיגמת ״הפיכתכם 360 מעלות״ של התעלות מושלמת של הממד השלישי והממד החמישי שלכם?