איך ליצור מערכת יחסים עם נשמה תואמת ומדוע

מאת: ג׳ניפר הופמן

אוקטובר 2020

תרגום ועריכה: סמדר ברגמן

תורגם מסרטון הוידאו

 

שלום לכולם, כאן ג׳ניפר הופמן מאתר https://enlighteninglife.com/blog/ וסרטון זה הוא החלק השני בסדרה שלי על נשמות תאומות. אנחנו נדבר על האנרגיה של הנשמות התאומות, ואם אתם זוכרים, בסרטון הראשון אמרתי שעליכם לשכוח מנושא הרומנטיקה. נשמות תאומות לא קשורות לרומנטיקה, נשמות תאומות קשורות לקבוצות נשמה, למחזורי ריפוי, לקרמה ולהפיכתנו לשלמים, להפיכתנו שוב למעגל של 360 מעלות לאחר שחלק מהאנרגיה שלנו נלקח מאיתנו או שנתנו אותו לאדם אחר.

בסרטון הראשון דיברתי על מצב שבו שני אנשים נמצאים במערכת יחסים, ומתרחשת טראומה במערכת היחסים שבגללה אנו מאבדים חתיכה מהאנרגיה שלנו. אנו מאבדים חתיכה מהאנרגיה שלנו, שנמצאת עכשיו בידי האדם האחר שהולך לדרכו. ואז, אנחנו מקדישים גלגולי חיים בניסיון להחזיר לעצמנו את האנרגיה שלנו.

ועל כך נדבר היום. אחלוק איתכם סוד קטן בנושא הנשמות התאומות שיסביר לדעתי במידה רבה את הסיבה מדוע אתם מרגישים צורך לרפא אחרים, או רוצים מאוד לרפא אחרים או מדוע בחרתם את המשפחה שלכם או את בן הזוג שלכם. מדוע יש בכם צורך שלא מומש, שאני מכנה בשם ״חור שחור רגשי״, שדוחף אתכם לבחור באנשים מסוימים אף על פי שמערכות היחסים הללו לא מסיבות לכם אושר, לא מספקות אתכם, ולמעשה הן אפילו מערכות יחסים נוראותאתם בוחרים בהן למרות הכול.

אז בואו נדבר על הסיבה מדוע הדבר קורה. אז כאן יש לנו שני עיגולים שלמים (ג׳ניפר מציגה שתי חתיכות נייר עגולות בצבעים כתום וירוק). יש לנו שני עיגולים, ונניח שהעיגול הכתום הוא אתם, והירוק הוא האדם השני. אתם נכנסים למערכת יחסים עם מישהו, ובואו נגדיר את מערכת היחסים הזאת, היא יכולה להיות מערכת יחסים רומנטית, אבל תמיד מעורב בה נושא כלשהובגידה, נטישה, רדיפה, קנאה וכדומה. בואו נניח שהטראומה האנרגטית הכוללת בדוגמה שלנו היא ״בגידה״. אתם נמצאים במערכת יחסים עם מישהו והוא בוגד בכם. נניח שהוא בוגד בכם, נניח שהוא הורג אתכם, אולי מסגיר אתכם לידי הרודפים שלכםבוגד בכם באופן כלשהו. אז מה קורה? כאשר מישהו בוגד בכם, כיוון שהמעשה טראומטי כל כך, אתם מאבדים חלק משדה האנרגיה שלכם (ג׳ניפר גוזרת משולש מתוך העיגול הכתום). החתיכה ״הגזורה״ נדבקת לשדה האנרגיה של האדם השני (העיגול הירוק). כעת אתם ״חסרים״, אינכם שלמיםואת החוסר הזה אתם מנסים לרפא. החלל הריק הזה הוא ״פער אנרגיה״, אותו אתם מנסים לרפא. ובצד האחר, יש לכם אדם שמחזיק בחתיכת האנרגיה שלכם, ולמעשה, אתם נתתם לו אותה, כיוון שהוא גרם לכם טראומה. אתם הטבעתם את הטראומה שלכם עליו, ״זרקתם״ את אותו חלק עליו ואמרתם: ״הנה, זו האנרגיה שאתה יצרת על ידי כך שגרמת לי לטראומה״.

ועכשיו, אתם מקדישים גלגולי חיים בחיפוש אחר אותה חתיכה ובניסיון להחזיר אותה לעצמכם. אתם רוצים אותה בחזרה. אתם מרגישים שאתם חייבים להחזירה אליכם כדי שתוכלו להיות שלמים שוב. אתם רוצים שהאנרגיה הזאת תשוב אליכם כדי שתוכלו להיות שלמים.

אתם מחפשים, אחר אדם זה או מישהו שדומה לו, שמתרוצץ לו ומחזיק באנרגיית הטראומה שלכם ואתם רודפים אחריו ומחפשים אחריה. איך תיצרו מערכות יחסים שבהן יש לכם טראומה מהסוג הזה? למצב הזה יש הד אנרגטי משלו ולכם יש מכ״מ שמוצא את ההד הזה. והאנרגיה הזאת היא כמשדר שמשדר אות מסוים ומאפשר לכם למצוא את אותו אדם.

שמתם לב שלא משנה כמה אנשים נמצאים בחדר, אתם תבחרו באדם מסוים, אתם ממש נמשכים למישהו מסוים, ואתם מרגישים צורך עז להכיר אותו, להיות איתו. לפעמים אנחנו קוראים לזה ״אהבה ממבט ראשון״. וזה נכון. וזו ״הפצצה״ הראשונה שקשורה לנושא הנשמות התאומותאתם לא באמת נמשכים לאותו אדם, אלא לאנרגיית הטראומה האישית שלכם. מדובר בעניין בלתי פתור״הוא״ בגד בכם, הוא לקח חתיכה מהאנרגיה שלכם, אתם נתתם לו אותה כדי להסתיר את הטראומה ועכשיו אתם רוצים את האנרגיה שלכם בחזרה. אתם מקווים שמה שיקרה הוא שאתם תקבלו את האנרגיה שלכם חזרה, תנהלו מערכת יחסים עם האדם הזה והוא לא יבגוד בכם, זו תהיה מערכת יחסים נפלאה. וזה מה שאנחנו רוצים, נכון? אנחנו רוצים מערכת יחסים שלמה, נפלאה ומדהימה עם מישהו שמכיר אותנו טוב כל כך. כמובן שהוא מכיר אותנו טוב כל כך, הוא מחזיק בחתיכה מהאנרגיה שלנו. אנחנו לא נמשכים אליו כאדם, או למערכת היחסים, אנחנו רוצים את האנרגיה שלנו בחזרה.

אז כאשר אנו פוגשים מישהו שהוא נשמה תאומה, אדם שעמו יש לנו עניין בלתי פתור, ולא מדובר בכל אדם ואדם שעמו יש לנו מערכת יחסים של נשמות תאומות. קיימות מערכות יחסים שהן פשוט נפלאות, לפעמים אתם פוגשים מישהו, נוצר ביניכם קשר, והנושא הבלתי פתור שלכם כולל חיים משותפים ונפלאים.

אני מדברת על הסוג השני של מערכות היחסים שבין נשמות תאומות, אלה שכוללות את ההורים המתעללים, את האלכוהוליזם, את האחים והאחיות שעמם אתם לא מסתדרים, את בני הזוג שבוגדים בכם, את האנשים שנוהגים בכם ברשעות, את האנשים שלא נוהגים בכם כשורהגם הם נשמות תאומות. בדרך כלשהי החברה צבעה את הנשמות התאומות בצבעים רומנטיים, והם לא תמיד כאלה והתפיסה הזאת הטעתה אנשים רבים.

כאשר אתם אומרים ״אני רוצה נשמה תאומה״, מה שאתם בעצם אומרים הוא ״אני רוצה מערכת יחסים עם מישהו שמתאים לי, שמכיר בי, שמכיר אותי, שנותן לי הרגשה טובה, שמוקיר אותי״אבל מערכות היחסים הללו (שבין שני העיגולים שבדוגמה) אינן כאלה. אלה הן מערכות יחסים שעוסקות בריפוי, אלה מערכות יחסים שנועדו ״לתקן משהו״. ואתם נודדים בתקופות החיים, מחפשים אחר אותו אדם, יוצרים עמו קשר, מנסים לקבל את האנרגיה שלכם בחזרה ומה קורה? הוא בוגד בכם. בגללוהנה משהו שאתם לא מבינים בנוגע לנשמות תאומות. מדוע הוא מנסה לקחת את האנרגיה שלכם? ובכןבגללהוא רואה אתכםכשהוא פוגש בכםאתם חושבים שהוא שלם (ג׳ניפר גוזרת משולש מהעיגול הירוק)… חסר לו משהו. כאשר אנשים אלה פוגשים בכם, הם חושבים שאתם נהדרים כל כך, אתם שלמים ונפלאים, יש בכם את כל התכונות שהם מעריצים ויש לכם משהו שהם רוצים.

האדם שבוגד בכםלמשל, יש כמה אנשים שגונבים ממני חומרים (נותנת דוגמאות), שגנבו ממני תוכניות שלמות (״הפיכתכם ל-360 מעלות״). למה היא עשתה את זה? היא אמרה לעצמה: ״אני אוהבת את התוכן שלך, אני לא יכולה לחשוב על תוכן משל עצמי, אני פשוט אגנוב את שלך, אני פשוט אקח את התוכן שלך״. אז מה היא עשתה? היא הולכת ועושה משהו, והיא בוגדת בי ולפתע כך נראה שדה האנרגיה שלה (ג׳ניפר מראה עיגול ירוק עם חתיכה חסרה כתומה המשלימה אותו). אבל זה לא אמיתי. היא לא שלמה. יש לה פשוט פער יצירתי זה שהיא מילאה, או ניסתה למלא, באמצעות האנרגיה שלי.

זה מה שאתם עושים, זה מה שקורה כאשר אתם נכנסים למערכת יחסים של נשמות תאומות. מישהו מעריץ את האנרגיה שלכם, הם מביטים בכם ורואים אדם שלם, נפלא, מוכשר, והם רוצים להיות כמוכם. אבל הם לא רוצים רק להיות כמוכם, הם רוצים שתהיה להם אנרגיה זהה, ולכן הם אומרים: ״אם אקח חלק מהאנרגיה שלך, אוכל להיות בדיוק כמוך״.

אבל שמתם לב למשהו? חתיכת האנרגיה שלנו גדולה יותר מהחתיכה החסרה, למעשה הפער הוא קטן. ולכן, הם מנסים להשיג הרבה מהאנרגיה שלנו, כדי למלא את פער האנרגיה שלהם, את החלק שלהם שאינו שלם, שאינו מסופק. ואנחנו רודפים אחר האדם הזה, מבלי להבין שהאנרגיה שנתנו להם, שהם לקחו מאיתנועשויה מטראומה. כאשר אנשים גורמים לכם טראומה, אתם ״זורקים״ עליהם אנרגיה, ״הנה האנרגיה שאתם רוצים, אני אחבר בינינו באמצעות הטראומה הזאת, עכשיו קיבלתם את מה שאתם רוצים, אבל אני רוצה את האנרגיה שלי בחזרה. אבל אני רוצה אותה בחזרה, אבל יחד איתך. אני רוצה את האנרגיה הזאת בחזרה, כדי שכאשר יווצר בינינו קשר, נוכל להיות יחד, אבל אתה לא תגרום לי לטראומה, אחלוק איתך את האנרגיה הזאת״.

אבל זה לא מה שהאדם האחר רוצה, למעשה, הוא לא מסוגל להיות ברמה האנרגטית שלכם. ולכן הם מרגישים שהם חייבים לגנוב את האנרגיה שלכם. בין אם הם גונבים את התכנים שלכם, או מקנאים בכם או מנצלים אתכם בדרך כלשהי. זה מה שהם עושיםהם גונבים מכם אנרגיה, כיוון שהם מנסים להסתירהם מנסים לסגור את פערי האנרגיה שלהם.

אז הנה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה המקום שבו אנו נמצאים עכשיו. אנחנו צריכים להבין שאנו יכולים לקבל את האנרגיה שלנו בחזרה, אבל לא על ידי כך שנתמזג עם האדם הזה ונאמר: ״תראה, התחברנו, אני אוהבת אותך, אצור איתך קשר וחיבור, כדי שלא תצטרך לגנוב ממני, משום שאני מחוברת אליך״. מה שעלינו להבין הוא, שריפוי המצב הזה (של פער האנרגיה והחתיכה החסרה), כרוך ביצירת פרדיגמה חדשה עבורנו. אז במקום לנסות לחבר שוב את החלקים החסרים, ולהתאים את עצמנו לאותו אדם, כדי להפוך את העיגולים שלמים ומושלמים שוב, מה שעלינו לעשות הוא להציב את עצמנו במרחב אנרגיה חדש. וזה מה שאנו עושים עכשיו.  אנו נערכים עם מרחב אנרגיה חדש, שבו מה שעושה האדם האחר כבר לא משנה, הטראומה הזאת כבר לא חשובההיא לא קיימת, כיוון שאנחנו יכולים להפוך שלמים בתוך פרדיגמה של אנרגיה חדשה.

ניתן עדיין לראות את אותו פער אנרגיה (החתיכה החסרה), זה המקום שבו אנו רגישים ופגיעים, זה המקום שבו אנו חסרי ביטחון, שבו יכולים לנצל אותנו, שבו יכולים להתעלל בנו בדרך כלשהי. ולכן, תמיד עלינו להשגיח ולהגן על המקום הזהזהו פצע הנשמה שלנו, אנחנו תמיד צריכים להגן על ההיבט הזה שלנו. בין אם אנו נותנים יותר מדי, או קל לנצל אותנו, או שאיננו מאמינים שמגיע לנו יותרתמיד נהיה רגישים בתחום הזהלכל אחד מאיתנו יש פצע נשמה שהוא ייחודי לנונטישה, בגידהובשיעור ״ריפוי פצעי הנשמה״ אני מדברת על כך, ואני מדברת עליו גם ב״חותם האנרגטי האימהירגשי״, בשיעור שאני מלמדת, שפיתחתי לפני עשר שניםאנרגיית האם הזאת, האנרגיה שאנו מקבלים מאימא שלנו, שהיא הבסיס לפער האנרגיה ושמכינה אותנו לריפוי החלק הזה שלנו.

אז במקום לרדוף אחר אותו אדם שמחזיק באנרגיה שלנו, ושאנו מנסים נואשות להתחבר אליו, כדי שנוכל לקבל אותה בחזרה. ואנו לא רוצים רק את האנרגיה שלנו בחזרה, אנו רוצים ליצור עמם קשר, כדי שהם לא יתעללו בנו שוב, אנו רוצים להפוך אותם לשלמים, אנו רוצים להפוך את עצמנו לשלמים ואנחנו רוצים להפוך את מערכת היחסים הזאת לשלמה. אמרתי לעתים קרובות, שחלק גדול מהריפוי הקרמתי שלנו, הוא שלעתים עלינו להבין שאנו צריכים לשחרר את אותו אדם. לשחרר אותו לדרכו. אנחנו לא צריכים לרפא אותו. אנחנו לא צריכים אותו כדי להירפא בעצמנו.

מה שעלינו לעשות, הוא למצוא פרדיגמה חדשה, להכניס את עצמנו אל תוכה, וליצור חותם אנרגיה חדש שימלא את פער האנרגיה הזה, שהוא בעל תדר גבוה יותר מאשר החתיכה החסרה, ובדרך זו, היא לא תוכל להילקח מאיתנו. ואנחנו לא ניתן אותה למישהו שמחליט ״כן, אני רוצה את האנרגיה שלכם, תנו לי אותה״. במקום זאת, אנו יוצרים פרדיגמה חדשה, והיא השלמות החדשה שלנו בעלת 360 המעלות. זוהי הפרדיגמה של הפיכתנו לבעלי 360 מעלות, שהיא מאסטריות אנרגטית. אנו שלמים, אנו יוצרים רמה חדשה של אינטגרציה.

וכדי לעבור מנשמות תאומות לנשמות תואמותשהיא רמה גבוהה הרבה יותר של הממד החמישי, אנו חייבים להיות שלמים בתוך מרחב אנרגטי זה. ואנו רוצים אדם אחר שגם הוא שלם, כך שמערכת היחסים היא השלמות שלנו המתאחדת עם השלמות שלהם, ועכשיו אנחנו יכולים ליצור מערכת יחסים שלא אומרת: ״בוא נתקן אותי, ובוא נהיה יחד כדי שלא תתעלל בי, כדי שניישב את העבר״. אלא במקום זאת נאמר: ״אוקיי, אתה תלך לך לדרכך, אני אלך לדרכי, אני נמצאת עכשיו בתדר חדש, אני נמצאת עכשיו בפרדיגמה חדשהבדרך זו אנחנו מרפאים את הקרמה שלנו״. ואז, המצב הקודם כבר לא משנה, משום שיש לנו עכשיו פרדיגמה חדשה לגמרי לעבוד עמה.

אני יודעת שההסבר קצת ארוך, זה נושא ארוך ולא מיצינו אותו עדיין, אצטרך לעסוק בו מעט יותר לעומק בעתיד. אבל אני רוצה שתחשבו אחרי מי אתם רודפים, מה אתם רוצים מהאנשים הללואתם רוצים את האנרגיה שלכם בחזרהאבל אם החלק החסר יכול להתנתק, אם אתם יכולים לתת אותו, אם הם יכולים לקחת אותוהסיבה היא שאתם צריכים פרדיגמה חדשה, אתם צריכים להציב את עצמכם במרחב אנרגטי חזק יותר, במקום שבו לא ניתן יהיה לקחת מכם את האנרגיה שלכם.

ולאלה מכם שחושבים: ״אה, זו הסיבה למערכת היחסים הנוראה הזאת, ניסיתי לרפא את אותם אנשים, וכל מה שהם עשו זה ׳להשליך אותי לכלבים׳ וזו הייתה מערכת יחסים נוראה כל כך״הסיבה היא שזו הייתה מערכת יחסים מהסוג הראשון שהוסבר. אתם ניסיתם להפוך את אותו אדם לשלם, על ידי כך שנכנסתם לחייו, ניסיתם למלא את הפער בעזרת האנרגיה שלכם, אבל הדבר לא אפשרי, משום שהוא מחזיק עדיין בחלק האנרגיה שלכם, ומשום כך הוא נמשך אליכם בראש ובראשונה. זה גורם המשיכה, זו המשואה הקטנה שאומרת ״אני כאן, אני כאן״ואתם יוצרים קשר עם אותו אדם ונמשכים אל אותו אדם באופן שלא ניתן להכחישו, ובאופן שלא ניתן להתנגד לומשום שהוא מחזיק באנרגיה הזאת.

ככל שהטראומה גדולה יותר, כך חלק האנרגיה גדול יותר, המשיכה שלו תהיה גם היא חזקה יותר, אתם תרדפו אחריו עד קצה העולם כדי להחזיר לעצמכם את האנרגיה הזאת, ואתם תעניקו לו את האנרגיה שלכם, כדי לנסות לרפא אותם. אבל לאמיתו של דבר, מה שאתם צריכים לעשות הוא לשחרר אותם לדרכם ולהציב את עצמכם במוד של ריפוי, לתקן זאת, לברוא שלמות אישית שלכם, ואז תוכלו לצאת ולמצוא את הנשמה התואמת שלכם, אז אתם משוחררים מהקרמה, אז פצעי הנשמה שלכם נרפאים, אז לא יהיה עליכם לחזור שוב ושוב על החותם האימהי שלכם.

אימכם מכינה אתכם לשיעור הקרמתי שלכם, זו הסיבה לכך שהיא האימא שלכם ועכשיו אתם יכולים לצאת וליצור מערכת יחסים של נשמות תואמות, משום שהעליתם את רטטי האהבה שלכם ואתם מוכנים עכשיו לדברמה שונה.

אני יודעת שזה היה הסבר ארוך, סליחה שהסרטון היה ארוך יותר. אני מקווה שהוא סייע ואכין סרטון נוסף, בסדרה שעוסקת במשמעות האהבה בהקשר לנושא שעסקנו בו עכשיו וכיצד נוכל למצוא אהבה אמיתית, אהבה בתדר הממד החמישי במערכות היחסים שלנו.

תודה שצפיתם ואפגוש בכם בסרטון הבא.