לוחות הברקת

חומרים עתיקים ומיוחדים אלה נכללו בעבר הרחוק באתר, עכשיו שבו אליו. 
מתוך ההקדמה: ההיסטוריה של הלוחות שתרגומם מופיע בדפים הבאים מופלאה ומוזרה. עתיקותם מדהימה, ומקורם לפני כ-36,000 שנים לפני הספירה. הסופר הוא תות‘, מלךכוהן מאטלנטיס, שייסד קהילה במצרים העתיקה לאחר שקיעת יבשת האם.
לוחות הברקת – הקדמה
לוח I – ההיסטוריה של תותמאטלנטיס
לוח II – היכלי אמנטי
לוח III – מפתח החוכמה
לוח IV – יליד המרחב
לוח V – השוכן מאונאל
לוח VI – מפתח הקסם
לוח VII – שבעת האדונים
לוח VIII – מפתח דברי המסתורין
לוח IX – המפתח לחופש המרחב
לוח X – מפתח הזמן
לוח XI – המפתח למעלה ולמטה
לוח XII – חוק הסיבה והתוצאה ומפתח הנבואה
לוח XIII – המפתחות לחיים ולמוות
לוח XIV – תוספת
לוח XV – תוספת – סוד הסודות
הקשר האישי שלי לתות׳ וללוחות הברקת