מולד ירח ב-9 בפברואר

מאת: עובדי אור למען ההתעלות

תרגום: סמדר ברגמן

לקולקטיב עובדי האור המתעלים.

ב-9 בפברואר חל מולד ירח מעורר ומשחרר במזל דלי. אנרגיה קוסמית זו מתדר גבוה יוצרת שינוי אנרגטי חזק שישפיע על אלה שהרגישו תקועים. הנושאים הקשורים לכך יכולים להיות: מטרות, אהבה, חברות, משפחה, קריירה או נסיבות כלליות, ושינוי זה יזיז מדרכנו כל דבר או כל אדם שלא נועד לנו ויקרב אלינו במידה רבה יותר את שנועד לנו.

זהו גם זמן הולם עבורנו להתמקד באיזון כל הדברים בהם אנו משקיעים אנרגיה. האם אנו נותנים או לוקחים יותר מדי? האם אנו דוחפים או נמשכים יתר על המידה? האם אנו מתקרבים או מתרחקים באופן הרמוני, לא מנסים לאלץ משהו או מישהו שפשוט לא שייכים? כאשר אתם חווים מולד ירח זה, היו מוכנים לכמה שינויים פתאומיים, אך חיוביים, הקשורים לכל דבר שנמצא מחוץ להיערכות הרטט שלכם. 

מולד ירח זה במזל דלי מזמין אותנו לשחרר לחלוטין כל אנרגיה לא הולמת מהשכל, מהגוף ומהנשמה, כדי שנוכל להיערך באופן מלא עם התכלית שלנו. זו הסיבה לכך שייתכן שרבים כבר מרגישים לאחרונה כאילו החיים קוראים להם לצעוד בכיוון חדש או שונה, או שהם מרגישים שעליהם להתמקד יותר בדברים שמעוררים שמחה או תשוקה בחייהם. 

כדי לזהות קול פנימי נעלה זה, אנו יכולים להתחיל להתמקד בהתחדשות הפנימית שלנו, לטפל בעצמנו, לדאוג לרווחה הנפשית שלנו. כנשמות מתעלות, מגיע לנו לעשות זאת למען עצמנו לאחר העבודה הקשה והמתמשכת שעשינו.

נתיב מתהווה למול הנשמות המתעלות, שהוא גדול הרבה יותר מכפי שהן מסוגלות לשער עכשיו. העצמי הנעלה מדריך את המתעלים ומנחה אותם אל השלבים הבאים בפרק חדש ומרגש זה. 

מולד ירח זה במזל דלי גם יחזק את האמונה והאמון שלנו, שעה שדברים בעולם החיצון יתחילו בקרוב להשתנות. בנתיב ההתעלות, תמיד נעמוד למבחן של מודעות עצמית נעלה יותר, ושיעורים יופיעו בכל שלב ושלב במסע ההתעוררות. ככל שאנו מתעלים, אנו משלבים וממזגים את החכמה הפנימית שלנו, המסייעת לנו לבצע הבחנות ולהיות מודעים לשיעורים הקרבים ובעת כל המסע שלנו.

בעת מולד הירח הזה, נשמות רבות משחררות טראומות דוריות עמוקות יותר ומחזורים שחזרו על עצמם, והתוצאה היא תשישות קיצונית, לפעמים תשישות מנטליתתשישות נשמה פנימית ועמוקה שעברה בירושה. בשל כך, הכלי או המערכת הללו חווים טיהור וניקוי גדולים, ומנקים כאב אקאשי ודורי שנטמע ושאוחסן בהם, ופצעים שהם ״גרורות״ מהשושלת, מהפרדיגמה ומהתרשים הדורי הכללי. 

אולם הנשמות המתעלות מודעות לכך, והן זקוקות למנוחה רבה יותר. ריפוי אנרגטי פנימי מורכב מתרחש. תמיד טוב יותר לא להתנגד למה שהגוף הפיזי שלכם אומר לכם שהוא זקוק עכשיו יותר מכול.

התמורה הפלנטרית הנוכחית מתרחשת ברמה הקוונטית, מֵעֵבֶר לתפיסות הקולקטיביות. התחושות הפיזיות שאתם מרגישים אולי, כגון ערגה, תשוקה, חוסר מנוחה והתרגשות, הן שרידים לשינויים שמתחוללים.

האנרגיות האלה הן ביטוי למה שעולה אל פני השטח ומגיע לשיא. הישן מתפוגג במהירות, יוצר מקום להופעת אנרגיה חדשה. טוב תעשו אם תאפשרו לתהליך הזה להתממש ללא התנגדות פנימית.

בעת המחזור הזה, אתם תחוו חיבור חזק יותר לאנרגיית מקור האור והאהבה, כיוון שהיא מתרחבת בתוך שדות ההילה החיצוניים והפנימיים שלכם. הדבר מסייע לכם להרגיש פחות לבד, ואתם יכולים עכשיו להרגיש באופן פיזי את הנוכחות הרוחנית האוהבת שלהם במרחב החיבור של העצמי הגבוה. 

בעת שהעצמי הנעלה מתמזג עם העצמי המודע, הדבר גם מרחיב, מאיר ומעצים את התדר של העצמי הנעלה, הער והמודע שלכם.

הטמעה, אינטגרציה, התמרה, טרנספורמציה וכיול מחדש נרחב מתרחשים כולם בעת מחזור מולד ירח זה. 

מזל דלי מייצג גם את ערכי הליבה הפנימיים שלנו ושחרור מבנים שקריים. נשמות מודעות נעלות מגלמות, בין היתר, ריבונות, נאמנות, עוצמה, אומץ, גבורה ויושרה. משום שאלה הם ערכי הליבה הפנימיים שמפותחים ושמגולמים בנשמה הנעלה, הדבר מחייב לפעמים שנחווה אי נוחות, אם אנו בוחרים לדבוק בערכים האמיתיים שלנו. 

עבור הנשמה המתעלה, כאב קצרטווח תמיד עדיף על הרס ונזק ארוכי טווח לרוח. בימים הבאים, צפו לסילוק של כמה מחסומים גדולים ממערכת הצ׳אקרות שלכם.

ברכות אור, אהבה אוניברסלית ומולד ירח במזל דלי.

מאת Ascension LightWorkers