2017 – מוכנות ונכונות

יערה בויום-קפלן

פברואר 2017

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

 

אנו, בני האדם, בעלי פוטנציאל גלום ברמה בלתי נתפסת. יש בכוחנו ליצר שינויים פנימיים וחיצוניים בכל הרמות: הפיזית, הנפשית-רגשית-אישיותית וכמובן ברמה הרוחנית-אנרגטית, המשפיעים ושופעים על תדר הבריאה כולה.

במציאות חיינו הנוכחית, פוטנציאל זה מתגלם באופן נמוך ביחס ליכולותינו הגבוהות. אנו יוצרים ומשפיעים על הווייתנו ברמות השונות, בעיקר מתוך ברירות מחדל, מתוך מצבי אין אונים ומתוך חרדה ודאגה. וההשפעה היא אכן רבה, אך נובעת מאזלת יד.

התוצאה, לרוב, היא סבל ומחלה, ושוב בהתייחסות לכלל המרכיבים ולא רק לגוף הפיזי.

הדבר משול לכלי משוכלל המרוכב מצינורות ומנהרות – תת-קרקעיים, על פני השטח וכאלו המוגבהים ברום הכלי. כלי זה אמור להתמלא ולהעביר נוזל בין שלושת הממדים השונים. כשהכלי פועל מתאפשרת סירקולציה וזרימה, כמערכת הפועלת ומאפשרת תנועה של כניסה ויציאה.

אף לנוזל זה כמה ממדים: בהיבט הפיזי – מסע הדם והחמצן שבו לחלקי הגוף השונים, המאפשר תנועה וחידוש, ויסות ותפעול לאיברים השונים. בהיבט הנפשי, רגשי ורוחני – אפשור המגע עם הרגשות והתחושות ומשם מעבר אנרגטי של הצ’י לכל חלקי הגוף, מהאדמה ומעלה, ומלמעלה למטה דרך הגוף, חזרה לאדמה.

אדם במצב אופטימלי שכזה יחוש חיוניות, חיבור, משמעות, שמחה ואהבה בחייו.

מה מונע אפוא מהכלי המשוכלל הזה, הקרוי אדם, להיפתח ללא כל חסימה ולרטוט בתדר הגבוה, לחוש את שמחת החיים, התקווה, האהבה, השלווה, לבטא את מסוגלותו במלוא העוצמה, את היכולות הגלומות בו?

לשאלה זו תשובות רבות מכמה פרדיגמות שונות, אך למעשה שורש כולן, נעוץ בשאלת הנכונות והמוכנות.

נכונות היא ההסכמה להיות בהוויית הכן, בעד. היפוכה של הנכונות הוא מצב ההתנגדות, כאשר בתוכנו מעורבים כוחות הנגד: נגד עצמנו, נגד החיים, נגד מצבי ואירועי החיים השונים. הפעלת כוח נגדי המתאגד באזור מסוים מייצרת חסימה ובכך לא מאפשר לאנרגיה להיכנס לשם ולהתממש בהווייתה.

ההתנגדות חשובה לשימור צורה, היא כמו היכולת לשמור על רזולוציה גבוהה של התמונה מבלי להיטשטש, היא משמשת גם להגנה ולחוסן.

אך כמובן, פעולתה ההרמונית בחיינו היא מידתית. ברגע שהופרה מידתיות זו היא הופכת לחסימה.

ההתנגדות, בראש ובראשונה, קשורה לפחד ולדאגה, ונוצרה מתוך חשש כבד לחוש כאב או סבל, בעוד היא מייצרת דווקא את אלו בחסימתה.

התבוננו כעת היטב סביבכם, בארץ ובעולם, ראו כמה אירועים מעוררי התנגדות. התנגדות חשובה ומהותית, בלעדיה לא נוכל להתקיים במצבי קיצון מאתגרים, שהאנושות בימינו מזמנת לנו. אך האם תגובת ההתנגדות מבקשת דווקא חסימה והדיפה? האם מתוך פעולת כיווץ פנימית זו תצא הישועה וממנה יתאפשר השינוי והפתיחה?

זרימת האנרגיה בהתנגדות היא הלא, בעוד זרימת האנרגיה בנכונות היא הוויית הכן, היש.

העולם הוא תנועה בלתי פוסקת של זרימה. חשבו כמה אנרגיה מושקעת בייצור מחסום, סכר לאותה זרימה טבעית של החיים. כמה אנרגיה בחיינו, בפנימיותינו, בהווייתנו מושקעת בלא, זוהי תודעת החסר. האין.

כמובן שהתפתחות כוחות ההתנגדות בתוכנו, לעצמנו ולאחרים, נוצרה מתוך פחד מוות הישרדותי, כזה המשאיר חותם ומייצר התנייה, מתוך רצון לשלוט במציאות, במבחן התוצאה, כדי שלא יכאב יותר, אך בכך משקיע את כל האנרגיה שבו דווקא לעצירה ומייצר התנייה לזרימת החיים, זרימת האנרגיה בפנים ובחוץ – באירועי החיים.

החיים הם יצירה בלתי פוסקת מרגע לרגע. אין שניה ואין אירוע זהים. זהו יופייה של ההוויה.  היא מתנת החיים – צמיחה וזרימה מרגע לרגע.

המוכנות הנה ההכרזה: “אני מוכן/נה אני מסכים/מה לזרום בזרם החיים מרגע לרגע, יש בתוכי את האמון כי אצליח להתמודד עם מצבי החיים השונים ואמצא בגמישות ובהתבוננות את הפתרונות”. המוכנות היא הבשלות, הבגרות, ההסכמה לקחת אחראיות על החלקים שיש באפשרותי לברוא, מתוך ידיעה שלא הכל בשליטתי, ולסמוך ולהעריך את עצמי בצורה מספקת, כך שאתמודד עם אלו שאינם בשליטתי על הצד הטוב ביותר.

המוכנות, מבקשת התבוננות מעמיקה לאופן שבו אנו תופסים את עצמנו. היא מבקשת ריפוי לכל האמיתות הכוזבות שנוצרו לאורך החיים על עצמנו, בקשר למהותנו. היא מבקשת איסוף ואיחוי לכל פיסות הנשמה שהותרנו באירועי חיים קשים. אירועים שהחלישו את ערכנו, אמוננו ואהבתנו העצמית.

התנגדות נוצרה על מנת להגן מפני מה שבא אלינו לא לטובה. היכולת לשמור חשובה מאין כמותה, אך הפכה להוויה פנימית.

התקופה האחרונה מזמנת אירועים רבים המבקשים הצבת גבולות “עד כאן!”, גבולות אלו חשובים עד מאוד. הם אלו שיימצבו את עתיד האנושות. האנושות מבקשת להשתנות, לאחות את הקרעים והשסעים הרבים שנוצרו. נדרשת מכל אחד מאיתנו התבוננות פנימית וערנות כדי לא להפוך את הווייתנו בהתנגדותנו לתודעת החסר, ללא, כיצד להביא את התגובה להוויית הכן, האפשר, התרחבות לכוחות החיים.

הנני מוכן ומזומן…

הנני מוכנה ומזומנה….

לפתוח את זרימת כל המרכזים האנרגטיים שבתוכי, לזרימת כוחות החיים.

בשאיפה צבעוני

יערה בויום-קפלן – מרפאה בתקשור, מטפלת בריברסינג, מכשירה ומנחה מרפאים בתקשור ובפתיחת תדרים.

ליצירת קשר: 0526770273

yaarabk@gmail.com

https://yaara-buium-kaplan.co.il/