רצון הבורא וריפוי

מאת אל-מוריה וישוע בן יוסף

דרך המתקשרת נועם קורל גלעד

בשיתוף עמיחי ים

(תוקשר ב-06/02/2011)

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

 

אל-מוריה:

קרן זו (הקרן הראשונה של רצון הבורא) שהיא דקה ועמוקה, מייצגת את האמת המוחלטת של הבורא. את היושרה והאמת שבו. הלהבה כחולה מעוררת בתוך הלב את אותה הכניעה לרצון הבורא. להבה זו שורפת את כל האשליות והמחסומים הקיימים על עיני האנשים כמסך מהרגע שבו בחרו נשמותיהם להיכנס בגוף.

להבה זו שורפת ומזקקת את הרצון האמיתי. את האמת החפה, הנקייה, כפי שצורפים זהב ומסלקים ממנו את הסיגים ונשארת התמצית הטהורה, המהות הטהורה. כאשר ברצונכם לקבל בהירות רבה יותר על הרצון האלוהי, ועל הדרך להתחבר אליו, הזמינו את הלהבה הכחולה לתוך לבכם, ובקשו ממנה לזקק, לטהר ולצרוף את הרצון האמיתי.

כאשר תהיה בלבכם כוונה טהורה של אהבה להתחבר אל המקור האמיתי, אל החלק האלוהי שבתוככם, וממנו לקבל את ההכוונה ואת ההנחיה, כאשר תהיו מוכנים להבין שהרצון הרגיל אליו אתם מחוברים הוא קטן ומוגבל, וכאשר אתם מתחברים לרצון העוצמתי האלוהי, אינכם מוותרים על רצונכם הקטן – הנכם מעצימים אותו עשרת מונים. כיוון שאז הוא אינו מוגבל לראייה הקטנה, המצומצמת שבדרכה אתם חיים.

כאשר אתם מתחברים לרצון האלוהי של נשמתכם ולרצון האלוהי של הבורא, אין פחד בעולמכם ואין משוא פנים. כיוון שהאמת העמוקה מנחה את דרככם. לעתים, כאשר אתם בוחרים לוותר על תוצאה מסוימת בה בחרתם ומשחררים את הדברים באמת לרצון הבורא, לעתים זהו בדיוק המקום. זו בדיוק הנקודה בה מתרחשים נסים. כיוון שברגע שבחרתם לפתוח את עצמכם לרצון הבורא, אין כל הגבלה למהות, לטוב, לאמת, לשפע ולריפוי שיכולים לעבור דרככם ובאמצעותכם.

אם הדבר בהתאם לתכנית האלוהית ואם אתם מסכימים להתחבר לרצון הבורא, גם כאשר הוא אינו תואם את רצונכם האישי, למרות הקושי ועם הקושי הקיים – או אז נפתחות בפניכם מתנות רבות, גם אם באותו הרגע ובאותו הזמן הן נסתרות מעיניכם.

מהי הכניעה לרצון הבורא? הכניעה לרצון הבורא, כוונתה לאפשר מקום לתוצאות שאינכם מצפים להן. לאפשר מרחב לאהבת הבורא להיכנס, לאפשר מרחב להוויה ולחוויית הבורא להיכנס לתוככם, ולפעול מתוך המרחב הזה. זוהי הכניעה האמיתית לרצון הבורא. החיבור/כיוונון לאמת הפנימית נעשה באמצעות העבודה עם הקרן ועם הלהבה הכחולה: באמצעות טיהור, חידוד, העמקה, יושרה וחיבור לאמת הפנימית. כאשר אדם מחובר לאמת הפנימית שלו, האמיתית העמוקה, הוא מחובר לרצון האלוהי במהותו.

עליכם לדעת דבר נוסף. רצון הבורא איננו שרירותי. רצון הבורא נובע ופועל מתוך מקום של אהבה אינסופית לברואים. מתוך הסתכלות כלל עולמית על כל הנשמות, על כל הבריאה המשמשת בעולם זה, ועל כל הרשתות המחברות בין הנשמות ובין השיעורים שבחרו לקחת על עצמן. כאשר הבורא מחליט החלטה מסוימת, נעשה הדבר מתוך אהבה עוצמתית ועמוקה עד אין חקר אל אותה נשמה שנבראה. כיוון, וזאת עליכם לדעת, כיוון שזהו הסוד הגדול: רצון הנשמה הוא רצון הבורא. ולכן הבורא מתאים את עצמו ואת רצונו אל רצון הנשמה, אל רצונה העמוק של הנשמה.

לכן הכניעה לרצון הבורא היא הכניעה להתבוננות בנשמתכם ולחיבור העמוק לנשמתכם, לבחירותיה. כיוון שנשמותיכם בוחרות כיצד ללמוד ומה ללמוד כאשר הן מגיעות לעולם בן שלושת הממדים. לכן, אין בכניעה כניעה כלל. כיוון שהכניעה האמיתית אינה קיימת. קיים רק החיבור לרצון הנשמה האמיתי והעמוק, וזהו רצון הבורא.

אני נפרד מכם עכשיו, על מנת שישוע, יוכל לעלות ולהופיע. ברוכים תהיו.

 

 

ישוע בן יוסף: 

אנשים יקרים ואהובים, זמן ארוך, כה ארוך, לא נועדנו כלל… שמחה ואהבה ממלאות את ליבי לפגוש בכם שוב. אני שולח ברכות אהבה אל תוך ליבותיכם עם קרן הזהב אשר לי, הרגישו כיצד עוטף אורי, אור האהבה והחמלה את לבבותיכם ואת גופיכם ומביא מזור לפצעי הנפש. במה אוכל לשרתכם, ילדי?

אנו מבקשים להבין את הקשר בין הכניעה לרצון האלוהי לבין הריפוי הנסי שביצעת בימי חייך על פני האדמה?

כאשר שלח אותי הבורא להתגלם בגוף על פני האדמה, היה ההסכם בינינו, ההסכם הנשמתי, עמוק ורחב ביותר. משום שהוא ביקש ממני לגלם בעולם את תכונות האהבה, החמלה, ההקרבה, הריפוי, והחיבור המוחלט אל הרצון האלוהי העמוק ביותר הקיים. כיוון שזה היה תפקידי עלי אדמות, ניתנו לי היכולת והאפשרות להיות מחובר באופן העמוק ביותר האפשרי לרצון האלוהי, וכיוון שראיתי את עצמי כשליח האל המוחלט, היה רצונו של האל רצוני, ורצוני הפך לרצונו. וכך למעשה נעשו הנסים.

כיוון שאני הייתי ועודני עבור הבורא צינור של חיים ומימוש על פני האדמה, צינור של ביטוי המהות האלוהית על פני האדמה. ולכן, אין כל הפרדה בין מהות רצונו לרצוני. עלי לציין, כי כוחות הכניעה וההקרבה שבתוכי היו גדולים מעוצמת הרצונות האישיים שלי. וכיוון שהייתי מחובר לתכנית האלוהית, וכיוון שידעתי מה עומד להיות תפקידי וכיצד ישפיע תפקיד זה על עולם באותה התקופה ובתקופות שאחרי, הייתי מוכן להכניע אף את רצון גופי

על מנת לדבוק ברצון האלוהי ולממש את תפקידי באופן מוחלט וראוי.

כיוון שהייתי ועודני מחובר באופן בלתי אמצעי ועמוק אל הבורא, בקשר שאינו נפסק לעולם, בזרימה מוחלטת, היו בי היכולות להתעלות, הן בגוף והן בנפש, אל הממד החמישי בו אני נמצא כעת. אך כל הנסים והריפוי שהתרחשו, נוצרו משום שהחיבור שלי במהותו, עם הרצון האלוהי והתכנית האלוהית, היו כה חזק עד כי יכולתי לחולל נסים, כאשר רצוני הפך לרצון הבורא.

איך אנו יכולים ללמוד לרפא ולהתרפא בצורה כזו?

ילדים יקרים ואהובים, עליכם להבין כי הסיבה שבגללה עודני נמצא כאן בממד החמישי ושטרם ירדתי אל שלושת הממדים, היא משום שהרטטים של כדור הארץ אינם מוכנים דיים עדיין, לקלוט עוצמה בדרך כזו של ריפוי ואנרגיה.

אם ברצונכם להתחבר לרצון האלוהי בצורה העמוקה ,האמיתית והעוצמתית ביותר האפשרית, על מנת להיות צינורות לריפוי עמוק ועוצמתי עבורכם ועבור סביבתכם הרחבה והמתרחבת יותר ויותר, עליכם ללמוד את הכניעה מבפנים, ללא ההקשרים השליליים של ביטוי זה. עליכם ללמוד לזהות את הרצון האלוהי בתוך נשמותיכם ומהמקום הזה להתחבר לאהבה האלוהית האינסופית, להדרכה האלוהית האינסופית ולקבלה האלוהית האינסופית.

גם כאשר הבורא ביקש ממני לעשות דברים שלא עלו בקנה אחד עם רצוני האישי, היה רק רצון אחד קיים: רצון הבורא, רצון האהבה הגדולה, רצון החיים והחיבור למקור החיים. לא היה רצון עוד מלפניו, ולא הייתה התנגדות, כיוון שהמהות האמיתית יודעת לזהות אמת מהי. לכן, אם ברצונכם להתחבר לרצון הבורא ללא תנאי וללא מחסום, ראשית עליכם להתחבר אל הרצון האלוהי הנשמתי שבתוככם. לגלות אותו, לזהות אותו, להתחבר ולהיפתח אליו, וממקום זה יבוא החיבור, תבוא ההדרכה הבלתי מותנית בדבר, ויבוא הריפוי העמוק.

ישנם עדיין מקומות אותם עליכם לרפא בתוך עצמכם, שיעורים שלקחה נשמתכם, לפני שתוכלו להגיע ולהתחבר לאותו רצון עמוק ואלוהי. ישנם עדיין שיעורים שצריכים להיפתר הקשורים בנושאים של אמון, אמונה, בטחון, שפע, ענווה, אמת, חמלה ואהבה. אך אל לכם להיחרד מכל עוצמת וכמות הדברים שנאמרו כאן, כיוון שחלק מהדברים ייפתרו מאליהם כאשר הדברים העמוקים יותר יטופלו.

מהו ריפוי תסמינים, שעורי חיים, במובן הרחב העמוק והמלא של המילה?

המושג ריפוי כולל בתוכו ידע ועוצמה אינסופיים. הריפוי שונה ברובד שלושת הממדים מהריפוי הנהוג ברמת הנשמה, במקור הנשמות. כאשר ריפוי בשלושת הממדים מתייחס פעמים רבות להפסקת התסמינים. לעתים גם לטיפול בשורש הבעיה ברובדי הגוף, לעתים גם ברובדי הנפש, אך פעמים רבות בכך מסתכם הטיפול, ונשמתו של האדם נותרת צמאה לריפוי. ריפוי הוא אהבה. כוח הריפוי העוצמתי ביותר קיים באהבה, בחמלה, בקבלה של האחר ושל האדם את עצמו, ובסליחה של האדם לעצמו ולאחרים.

 זהו הריפוי המלא, כאשר האדם מחובר לכל עוצמות אלה ומקורותיהן, לא ידע מחלה מהי. אלא אם כן, בחרה נשמתו כאחד משיעורי חייה לחוות מהי מחלה לצורך למידה עמוקה. או אם מדובר במאסטר שלקח על עצמו מחלה ומוות מתוך בחירה, על מנת להקל על קרמה קבוצתית כלשהי. אך אם אין הדבר כך, כאשר האדם מחובר לשורשים אלה, הוא מוגן מפני כל חולי שהוא…

ברמת מקור הנשמות, ריפוי הנשמה נעשה ברבדים ובצורות עמוקות ביותר. כיוון שגם במקור הנשמה הנמצא למעלה, קיים סוג אנרגטי של דנ”א. לכן, פעמים רבות נעשה ריפוי הנשמה באמצעות ריפוי הדנ”א העמוק שבתוכה.

עלי להעיר דבר כלשהו: כאשר אדם לומד את כל שיעורי חייו, אין המדובר בריפוי. מדובר בכך שהאדם למד והתעלה והגיע למקום של חיבור עם השלם האלוהי. אך ריפוי קיים כאשר קיימת הפרעה כלשהי, בין אם מדובר ברבדים הנשמתיים או ברבדים של הגופים הנמוכים יותר. פעמים רבות הריפוי נעשה ברמת השורש, ברמת החוזה הנשמתי שבין הנשמה של האדם לבין המקור האלוהי. כאשר ריפוי כזה מתקיים, הוא מתחיל מהרבדים הגבוהים ביותר ומתמשך ויורד ונספג עד הרבדים העמוקים ביותר והדחוסים ביותר, עד לאדם, על כל גופיו החי בעולם שלושת הממדים. ולכן ריפוי עמוק ואמיתי אכן מגיע מהגופים הגבוהים ומהנשמה. כאשר האדם רוצה לרפא את עצמו, העבודה נעשית קשה יותר, אך אפשרית. כיוון שאז עליו לרפא עד רמת השורש הנשמתי. הוא יכול לרפא את גופו, את גופיו השונים, יכול הוא לרפא את הרוח שלו. אך עליו להמשיך לעלות ולרפא עוד רובד ועוד רובד, עד שהוא מתחבר למקור כל הנשמות. ובמקום זה, היכן שנעשה החוזה הנשמתי, עליו לרפא את השורש, את המקור, את הסיבה ואת השיעור שהוביל לאותה מחלה.

תקשור זה הגיע עבור אישה מבוגרת המאבדת בהדרגה את מאור עיניה.

אישה יקרה ואהובה. אין את זוכרת אותי, אך אני זוכר אותך. אני זוכר אותך מאותה תקופה בה היית אחד מתלמידי האהובים בתקופת היותי על פני כדור הארץ. ברוכה תהיי. אני שמח לפגוש בך שוב, גם אם מספר ממדים מפרידים כרגע בינינו, אך שמחה גדולה ממלאת את ליבי לפגוש בך שוב.

הזרע של הריפוי והזרע של המחלה עמוקים הם עד מאוד. נמשכים לאורך של גלגולים, על פני גלגולים, כאשר חווית בחייך, גם אלה וגם הקודמים והקודמים לפניהם לאורך דורות וראית דברים קשים שלא רצית לראות, חוויות קשות שלא רצית לזכור. לכן, משהו בנשמתך בחר לכבות את האור, לכבות את הזיכרון ואת האור, ליצור נתק של הפרדה בין הכאב לבינך על מנת שתוכלי להמשיך ולשרוד.

מקור העיוורון הוא בקושי העצום של נשמתך לראות ולחוות דברים שרטטיהם אינם מתאימים לרטט שבה היא פועלת. וכיוון שרב הכאב מנשוא, ולא הייתה בידך דרך אחרת להפריד בינך ובין הכאב, בחרת שלא לראות. בחרת להקים חומות הגנה בינך לבין הדברים שסביבך. למעשה, זהו המסך שאת מרגישה בעיניך. יצרת מעין הפרדה, מעין מסננת המונעת מהדברים מבחוץ להיכנס לתוכך, עד כמה שניתן. למעשה מסננת זו, הפרדה זו היא כבר תופעת לוואי של שנים ארוכות בהן ניסית להגן על נשמתך הרכה, הפצועה מכאב החניתות שמסביבך, מהרוע שראית סביבך. ולכן, בחרת שלא להתבונן. לא החוצה, על מנת שלא לראות את הדברים, ולא פנימה, על מנת שלא לחוות את הכאב. זהו גם המקום בו כבה הניצוץ שפרח בתוכך.

למעשה, ניתן לומר עם כל הכאב שיש בדבר, שבשלב מסוים בחרת לכבות אותו במו ידיך, על מנת שלא יוסיף לך את הכאב של מה ניתן היה, מה לא היה ניתן, מה שישנו ומה שאיננו. לא ראית לנכון לתת לניצוץ שבתוכך לפעום, כאשר יש סבל כל-כך גדול סביבך.

אך אישה יקרה ואהובה, דבר אחד כה חשוב לא הבנת, שאותו ניצוץ בתוכך, הוא זה שנותן לך את מהות החיים, והוא זה שמאיר מתוכך החוצה, אל אותם אנשים נואשים ונפחדים שמצאו בך מזור, מצאו בך ריפוי לכאבם העמוק. הרגעה לפחדיהם העמוקים. זהו אותו ניצוץ שזרח בנשמתך וזרח עבורם כמו מגדלור, שקרא להם להגיע למקום בטוח. למקום היחידי הבטוח שהיה עבורם באותו זמן.

אישה יקרה ואהובה, אהובה את עד מאוד. ראי זאת, גם אם בחיי היום-יום אינך חווה ואינך מרגישה את הדברים. גם זה דבר שהתרחש בהדרגתיות, יחד עם בניית החומות שבחרו לא לחוות את הכאב. כאשר נשמת אדם בוחרת שלא לחוות את הכאב, תופעת הלוואי המתרחשת היא שמשהו בנשמת האדם כבה. כיוון שהיא אינה מאפשרת לעצמה לחוות גם את הצד השני של החיים, של התמיכה, של השמחה ושל האהבה. ולכן, אישה יקרה, אינך ממש חווה את האהבה הנמצאת בתוכך והנשלחת אליך, בדיוק מאותו מקום שהתקשח כאשר בחרת לא להרגיש.

אישה יקרה ואהובה מאוד. אחד השעורים העמוקים והגדולים ביותר של נשמתך, הוא להכיר בערכה ולהתבונן פנימה ולזהות את עוצמותיה האמיתיות. כל זמן שהראיה הייתה עסוקה בהסתכלות החוצה על מנת לקלוט מידע הכרחי, ובהימנעות מלהתבונן פנימה על מנת שלא לפגוש בכאב, חיית באופן חלקי בלבד, ולא יכולת לראות את אותם ניצוצות נשמה שאכן קיימים בך ובוערים.

עליך לזכור דבר חשוב ביותר: את ניצוצות הנשמה האמיתיים, העמוקים ביותר, לא ניתן לעקור. ניתן לדכא אותם, ניתן להרדים אותם, ניתן להתעלם מהם, מעצם קיומם, אך לא ניתן לכבות אותם באמת. הדבר שכבה בך, אישה אהובה, אינו ניצוץ הנשמה העמוק שבך. אך גם אותו, יקרה ואהובה, ניתן להדליק מחדש. כיוון שגם כאשר הוא כבה, נשארו בתוכו עדיין הגחלים הבוערות, מהן ניתן לבנות מחדש את האור שהיה ושעודנו קיים בתוכו.

כעת אישה אהובה ויקרה, עליך להבין כי הגיע זמנך להתבונן פנימה. לא מתוך רגשות אשם, לא מתוך כעס וכאב, אלא להתבונן על מנת לגלות את המהות, את העומק ואת העוצמה של מי שאת באמת. על מנת לגלות את ההתבוננות הפנימית ואת החופש הפנימי, והעצמאות הפנימית שאינם תלויים באיש ואינם תלויים בעצמאות חיצונית כזו או אחרת. ולכן, אישה יקרה, עליך להבין, לא מתוך מקום של רגשות אשמה, אך להבין כי היה זה חלק מבחירת נשמתך שלא לראות, על מנת שלא לחוות כאב. וככל שבחרת שלא לראות, הצטמצמה ראייתך יותר ויותר. ראשית ברובד השכלי, לאחר מכן גם ברובד הרגשי ולבסוף הגיע גם אל הרובד הפיזי. עליך להבין כי הדברים החלו ברובד הנשמתי, ולא ברובד השכלי. אך הרובד השכלי מודע הרבה יותר מאשר הרובד הנשמתי. ולכן שם נעשו בחירות מסוימות של אמונות ודעות, שעזרו לך לשרוד בתוך המצב הקיים, תוך כדי ומתוך בחירה לצמצם את ראייתך.

הדבר דומה לילד שלא רוצה לראות את המפלצת, אז הוא מכסה את העיניים, חושב שאם יכסה את העיניים, לא תהיה שם מפלצת. המפלצת נמצאת בתוך הראש שלו, אז גם אם הוא יכסה את העיניים, הוא עוד יראה אותה. כלומר, למעשה הדברים המשיכו להתקיים גם כאשר לא התבוננת בהם ויצרו דיסוננס בין חייך לבינם.

אך דבר זה גרם לעוד יותר התכנסות פנימה ולעוד יותר צמצום של ההתבוננות. וכאשר הדברים עוברים מרובד לרובד ומגוף לגוף, בסופו של דבר, באמצעות הגוף האתרי, הם גם מגיעים אל הגוף הפיזי, ומתנחלים שם. וכאשר הם מגיעים אל הגוף הפיזי, ברוב המקרים, אם המצב אינו משתנה לעומק בכל הרבדים, נשאר המצב הפיזי בגדר מחלה שאינה מתרפאת מעצמה. וכל המאמצים הנעשים ברובד הפיזי, הרגשי, השכלי וגם האנרגטי, אינם יעילים כל זמן שזהו רצון הנשמה.

עליך להבין דבר נוסף, אישה יקרה ואהובה, שכאשר הנשמה בוחרת דבר מסוים, הבורא מושיט לה את ידו ומקבל את רצונה. ולכן בסופו של דבר, הרצון העמוק של נשמתך מתאים לתכנית האלוהית עבורך. כעת הפגיעה הפיזית קיימת, ואינה קלה. לכן, וזאת עליך לזכור: ניתן לטפל בשורש כעת, בצורה עמוקה ביותר, אך, וזאת עליך לזכור: אין הדברים תלויים במבחן התוצאה. כלומר, הריפוי ייתכן בכל הרבדים בצורה העמוקה ביותר, אך לא בהכרח יגיע וישנה גם ברובד הפיזי. ולכן עליך לזכור, כי אם את בוחרת להתרפא ברבדים העמוקים והעוצמתיים ביותר, הרשות והדרך נתונה לך. אך זכרי שלא להתנות את מקום הבריאות והריפוי שלך במבחן התוצאה הפיזית של התסמינים הקיימים בעינייך.

כן, כיוון שהשואה כאן נוגעת במשהו מאוד עמוק בתוכך, שאותו היה לך קשה לראות ולחוות. מה שראית בשואה, (הערת המתקשרת: כשישוע אמר שהיו דברים קשים שלא יכולת לראות, בדיוק לזה הוא התכוון, התייחסות מאוד עמוקה וספציפית בדיוק לנושא הזה),  כיוון שהשואה החיצונית הדהדה במקום מאוד עמוק, שהרגיש שואה פנימית, ושם הסבל היה כבד מנשוא והקושי להתבונן בדברים היה בלתי נסבל, ולכן על מנת שתוכלי לשרוד ולהמשיך את חייך, ועל מנת שתוכלי גם לעזור לאנשים בסביבתך, בחרת להתנתק מרגשותיך ומהמראות שראו עיניך. וזהו עוד אחד מהדברים שהיו זרזים ליצירה של הניתוק בין ליבך למוחך, לעיניך.

הכוונה כאן היא לא שהלב שלך מנותק מהמוח לחלוטין אלא שיש מחסומים בין המוח והראיה והלב, יש שם חומות שבנית כדי להגן על עצמך והחומות האלה הן בדיוק המסכים בתוך העיניים. כשבהתחלה היו המסכים יותר עדינים, ועם הזמן הם הפכו להיות יותר ויותר חזקים ויותר ויותר נוקשים, כיוון שגם הפחד להתבונן במה שמאחוריהם הלך וגדל עם השנים.

דעו כי אהבה רבה ועוצמתית שלוחה אליכם ממני ודרכי מהבורא האחד האוהב והחומל, וברכות אינסוף נשלחות אל לבבותיכם ומקיפות אתכם. זכרו כי אהבת הבורא הינה אינסופית ודרכים רבות לו לבטא את אהבתו, גם אם האנושיות הקיימת בכם אינה מפרשת זאת כאהבה, אך נשמתכם חווה ויודעת. נשמתכם מחוברת ומרגישה.

ברוכים ואהובים תהיו, רצויים אתם מאוד, וברוכה ורצויה עבודתכם. מזומנים אתם לחזק את חיבורכם עם הבורא על מנת לחוות את אהבתו בחייכם ועל מנת להעביר את עוצמותיו דרך עוצמותיכם. ברוכים ואהובים תהיו, ילדי היקרים.