קבלה היא מטרת החיים

ג׳ניפר הופמן מתקשרת את המלאך אוריאל

יולי 2016

מאנגלית: סמדר ברגמן

 

מטרת החיים היא ללמוד כיצד לקבל אנשים אחרים ולהכיר בכך שנתיב חייהם הוא הממלכה האנרגטית האישית שלהם. אהבה ללא תנאי היא חלק מהקבלה, אבל היא אינה מצב רגשי אלא מצב אנרגטי. כדי להיות מסוגלים לאהוב ללא תנאי יש צורך במצב של אי שיפוט מוחלט וזוהי הקבלה. כל צורה של שיפוט היא ביטוי של פחד והגבלה, המבוססים על אנרגיות קרמתיות ומחזורי נשמה מן העבר. כדי להגשים קבלה אתם חייבים להכיר את לבכם שלכם, לדעת בברור מהי כוונתכם ולהיערך עם האנרגיה שלכם, ואז תוכלו לקבל פעולות של אנשים אחרים בהתבסס על היערכות ולא על רגשות. חיבורים שאינם ערוכים כהלכה, שמעוררים רגשות, הם בגדר שיעורים הבאים לסייע לכם להגשים קבלה. וזוהי מטרת החיים.

המחזורים הקרמתים של קבוצות הנשמה בנויים על שיפוט של אחרים ועל האופן שבו הפעולות שלהם משפיעות עליכם. כאשר אתם מאמינים שאנשים אחרים יוצרים במכוון כאב וסבל בחייכם, הכאב שלכם הוא תגובה המבוססת על הציפיות שלכם ועל רצונכם להיות אהובים על ידי אותם אנשים שלא יכולים לאהוב אתכם. שיעורי האהבה והקבלה שאתם מעניקים לאחרים הם השתקפות של הצורך שלכם לדעת שמעריכים אתכם ואתם בוחרים את האדם ממנו ידרש לשם כך המאמץ הגדול ביותר. זוהי היערכות עם לבכם הרגשי, הפגוע, השבור והפצוע, לא עם לבכם האלוהי, והדבר יוצר כאב, קרמה ושיעור קבלה חדש.

השיעור הקשה ביותר של האנושות הוא קבלת נתיבם של אנשים אחרים כמסע האישי שלהם, וההתנגדות לפיתוי לשפוט אותם כאשר אינם נוהגים כפי שאתם חושבים שעליהם לנהוג או לא עושים את מה שלדעתכם נכון ועדיף מבחינתכם. אתם יכולים להימנע משיעורי הקבלה על ידי כך שתערכו עם הכוונות שלכם לשלווה, שמחה, אהבה ושפע שאתם רוצים בחייכם, ועל ידי כך שתהיו במצב מוחלט של אהבה עצמית. שיעורי אי-קבלה מצד אחרים, שפועלים בדרכים לא אוהבות כלפיכם, משקפים לכם את היעדר האהבה העצמית שלכם.

במסגרת הקוטביות של מרחב הממד השלישי, השיפוט הוא ניגודה של הקבלה; במסגרת הדואליות של הממד החמישי המשולב שאתם בוראים, קבלה היא האנרגיה היחידה, אין לה אנרגיה מנוגדת. היותכם ערוכים בתוך הווייתכם האנרגטית, המעבר מריפוי לשלמות ולהולמות אנרגטית, הם חלק ממסע ההתעלות שלכם. כאשר אתם מכירים באחרים ומקבלים אותם, אתם משלימים את מחזורי הריפוי שלכם ויכולים לעבור לכדי היערכות עם ההיבטים הרב-ממדיים שלכם. כל כאב, כעס, חרטה או עצבות שאתם מרגישים סביב אחרים הוא אישור לכך שקיים שיעור קבלה שעליכם להשלים לפני שתוכלו להתעלות לכדי ישות רב-ממדית. כאשר אתם נמצאים במצב של קבלה, אתם יכולים לבחור את החיבורים שלכם בהתבסס על התדרים והרטטים הגבוהים ביותר, כיוון ששוב אינכם זקוקים לתזכורות להתנגד לשיפוט של אחרים בהתבסס על הצרכים שלכם, או שאתם חסרים אהבה עצמית, שהיא גם קבלה עצמית.

זוהי מטרת האנושות ומטרת כל תקופת חיים, לאמץ את הקבלה כפרדיגמה האנרגטית החדשה, את הנתיב הרב-ממדי שבו אין שיפוט, ולכן אין פחד, כעס או שנאה – רק שלווה, אהבה ושמחה. זה הזמן שבו בחרתם לסיים את המחזורים הקרמתיים, וזה הזמן שבו בחרתם לאפשר את התרחשותה של ההתעלות השלמה. וכדי להתעלות לחלוטין, האנושות חייבת ללמוד קבלה ואז לתרגל אותה בכל מצב ועם כל אדם. וכאשר אין שיפוט, לא תהיה סיבה לתוהו ובוהו ולפחד, לא יהיה מקום לקיום הקוטביות וניתן יהיה להשלים את השילוב הרב-ממדי החדש של הממד השלישי עם הממד החמישי, שהוא ההתעלות.