צוהר לעתיד – פרק שני

צוהר לעתיד – תהליך ההתעלות – השלב הבא

 מאת עמיר כהן 

את עולמנו אנו תופסים ומגדירים בעזרת מערך החושים שברשותנו. יחד עם זאת, כשאנחנו מדברים על שינוי, על תקופה חדשה, על עידן חדש שבו מגיעות לכדור הארץ אנרגיות חדשות, נשאלת השאלה כיצד נחוש בהן? כיצד יבוא השינוי לידי ביטוי בתפיסתנו החושית, או, בקיצור, למה הכוונה ברמה המעשית היום יומית לראות, לשמוע, לטעום, למשש או להריח בצורה אחרת?

בפרק זה ההדרכה מציגה תיאור של עולם חושים משודרג המוביל אותנו אל עבר רמה חדשה של אמת, אל אהבה גבוהה ועוצמתית יותר מזו המוכרת לנו.

[הערה: לעיתים ההדרכה מדברת בלשון רבים, כיוון שחלק מהמסרים הועברו בעת תקשור שהתבצע לפני מספר אנשים].

ac5

*  *  *

אהובינו היקרים, ברגעים אלו ביקשתם אותנו לפתוח צוהר לעתיד. נחזור ונאמר: את העתיד אתם יוצרים, אנו יכולים לסבר את אוזניכם באשר לפוטנציאלים אשר מצויים סביב, אך אתם הם אלו אשר מלקטים אותם, מביאים אותם לידי ביטוי מעשי בעולמכם. אתם יוצרים את מציאות חייכם, הן באופן אישי והן באופן קולקטיבי, אנו יכולים לספר לכם על הפוטנציאלים ועל ההזדמנויות המצויות במארג, אך אתם הם אלו שמביאים אותם אל שדה חייכם, “מושכים” אותם, מקבעים אותם בכאן ועכשיו.

עם התרחבותם של גופי האור שלכם החוויה מתרחבת, הינכם חווים חוויות נוספות מעבר לאלו המוכרות לכם, שעה שהחוויה בממד השלישי אינה מסתיימת אלא שמתווספות לה חוויות נוספות. מסגרת התמונה מוחלפת, החוויה מתרחבת ומשתדרגת. נביא לפניכם בהמשך הדברים את תמונת הפוטנציאלים הקיימים במארג, פנטסטיים ככל שיישמעו הם  מבטאים את השלב הבא בהתפתחותכם, והשלב הבא בהתפתחותכם הינו מצב של אושר עילאי.

אהובים יקרים, פוטנציאל האור הקיים בממד הגבוה יותר, ברמת התודעה הגבוהה יותר, בכדור הארץ המתחדש, בלתי נתפס במונחים המקומיים שלכם כיום. תארו לעצמכם שאתם טובלים בים של אור, שעה שסביבכם אור רב שאתם חשים בקיומו,  ומאותו הרגע שבו תהיו מודעים לכך תבחרו באופן טבעי להימצא בנקודות המועצמות, המוארות, המאושרות יותר. רמת תודעה גבוהה יותר משמעותה אושר רב יותר.

תארו לעצמכם שבתקופת חייכם הנוכחית אתם חיים באושר עד, לא טעימה של פעם בשנה  או של פעם בעשור. בכולכם נצורים רגעי אושר, רגעי התעלות שאותם אתם זוכרים שנים רבות, האם אתם מסוגלים לתפוס את משמעותה של מציאות שבה אתם רוחצים באופן יומיומי באושר עד? ניצרו את הרגע המאושר בחייכם, כל רגע שהוא, לרובכם זיכרון כל שהוא מתוק מדבש, האם יכולים אתם להבין מהי משמעותו של אושר מתמשך שכזה, מעין אורגזמה מתמשכת?

האנרגיה החדשה המגיעה לכדור הארץ מביאה עימה כאמור אפשרות להתרחבותם של גופי האור שלכם, וכתוצאה מכך החושים אשר מצויים בכם יקבלו היבט נוסף. בהמשך פרק זה נסקור בקצרה את אופיים ומשמעותם של הפוטנציאלים המונחים בפתח בכל מה שקשור בחמשת החושים המוכרים לכם:

 חוש הראייה

השינוי העיקרי שיארע בתקופה הקרובה קשור בכך שחלק מהאוכלוסייה יראה בעיניו אנרגיות. לא יהיו אלו רבים שבתחילתו של השינוי יראו את הצבעים, אך תהיה זו מסה קריטית של אנשים אשר יהיה בכוחם לשנות את רמת התודעה האנושית וזוהי נקודה מרכזית. עד אותו רגע, עד אותו זמן, אלו שרואים, אלו שחשים, אלו ששומעים ומריחים הינם יחידים ובעולמכם הכלל דוחה את חריגיו. מאותו הזמן שבו מסה גדולה מספיק של אנשים תחווה את השינוי בחוש הראייה, היא תושרש היטב בתודעה האנושית ויחול שינוי דרמטי בתודעה האנושית כולה.

זהו שינוי בסיסי, יסודי, אשר עידן האחדות, עידן האהבה, מביא עימו. כשתצפו באנרגיה תצפו בקווי המתאר של היקום, תצפו בשדה האנרגטי שקושר את הכל בכל, תצפו בזרימתה של האנרגיה היוצרת קשר זה. זו תבוא לידי ביטוי בצבעים שחלקם יהיו שונים מאלו המוכרים לכם כיום ובעוצמות חדשות. תבחינו בים האנרגטי שבו אתם רוחצים וכשם שהינכם מבחינים בין גלי ים שונים, קטנים או גדולים יותר, כך תבחינו באנרגיות עוצמתיות יותר ופחות, בעלות מרקם כזה או אחר.

השינוי העיקרי שיתרחש בחוש הראייה הינו ההבחנה בפרטים והקישור בין אותה הבחנה לבין המציאות המתקיימת. כשאנו אומרים שתבחינו בפרטים, היננו מתכוונים לכך שבעיניכם הפיסיות הרגילות תוכלו לראות גם  התרחשויות נוספות המשויכות לממד גבוה יותר. גופי האור שלכם והאנרגיה הקיימת בעולמכם תומכים בסוג זה של ראייה, וכך תגלו להפתעתכם שהינכם חולקים את אותו המרחב בו אתם חיים עם גופים נוספים. יהיו אלו אחיכם מן הכוכבים האחרים, החיים כאן בכדור הארץ, יהיו אלו צורות צמחים המשויכות לממד גבוה יותר, בעלי חיים חדשים שלא הכרתם עד היום וכן הלאה, עולם חדש ומופלא ייפתח ויתגלה לפניכם.

מתוך ראיית האנרגיה, צבעה ועוצמתה, תוכלו לקשור קשרים ולהבין תובנות רבות, וכשיישות על פני כדור הארץ תעביר אנרגיה, ואתם תצפו בה, המושג שתיארנו כ”מזון אנרגטי” יהיה ברור יותר. בנוסף, תגלו גם אנרגיות רב ממדיות. כשיישות מממד אחר תעביר אליכם אנרגיות תוכלו לצפות בהן בדיוק כשם שתוכלו לצפות באנרגיה שיוצאת מכם אל עבר היקום על ממדיו השונים. רב ממדיותה של נשמתכם, החווה בו זמנית בממדים שונים, תהיה ברורה יותר.

כשתראו את הצבעים יובן שגוף של בן אנוש הינו אור דחוס, שכן תראו ותבינו את משמעותן של שכבות האור הקיימות סביב גופכם. תבינו שהגוף הפיסי הינו רמה אחת מני רבות ביישותכם, ואלו יוצרות מכנה רב ממדי משותף לכם ולתודעות אחרות. כשם שבממד השלישי המכנה המשותף אשר קיים בין כל אשר קיים בעולמכם הינו רמת הרטט הפיסי, כך תגלו שרמות רטט אחרות הן הגורם המשותף המקשר בין עולמות אחרים. היקום בנוי מרמות רטט שונות וכל אחת מהן מכילה בתוכה סוגי חוויות שונות.

כאמור, השינוי העיקרי יהיה ביכולת ראייתכם. תוכלו לראות אנרגיות ומתוך כך יפציע שינוי תודעתי עצום באנושות. תגלו את הקשר הקיים בין כולכם, תגלו ותבינו את משמעותה של תודעה קולקטיבית ועקרון האחד יובן היטב. משעה שתראו את גוף האור של ישותכם מתמזג וזורם עם גופי האור של תודעות אחרות הקיימות בעולמכם, ולא רק של בני אדם, אלא שיהיו אלו גם בעלי חיים, צמחים, דומם, ותודעות אחרות ונוספות וגם מממדים אחרים, הרי שמאותו הזמן יתרחש כאמור שינוי דרמטי ברמת תודעתכם. האחדות הקיימת בכל תתגלה בפניכם.

מתוך האחדות מפציעה האהבה. מאותו הרגע שהינכם מבינים לא רק ברמה השכלתנית, אלא ברמת התחושה היום יומית, שאינכם שונים מהאחר, ושהאחר באשר הוא הינו חלק מכם, כאיבר נוסף בגופכם שלכם, כשתבחינו כיצד האנרגיה זורמת וקושרת בין כולכם, הרי שמאותו הזמן תפציע בעולמכם תודעה קולקטיבית גבוהה יותר, רמה גבוהה יותר של אהבה תשרה בעולמכם. זוהי, כאמור, אבן יסוד, בסיס חשוב בשינוי הנרקם בימים אלו.

באיזו דרך התבוננות באנרגיה תשנה את תפיסת עולמנו?

כשנאים הינכם הופכים אור בעל רטט גבוה לאור בעל רטט נמוך. אור בעל רטט גבוה הינו אהבה, אור בעל רטט נמוך הינו מעשה האהבה, ואתם, בעולם זה, הופכים אהבה למעשה. כל יצירותיכם באשר הן הינן אהבה, אהבת הבית, אהבה אלוהית. הינכם רטט אשר הפחית את עצמו. אתם אותה גברת בשינוי אדרת  –  אור במצב א’ שהפך את עצמו לאור במצב ב’ . הינכם מביאים לידי ביטוי דרך גוף פיסי, שהינו אהבה מופחתת, אהבה אלוהית. כשתצפו בזרימת הצבעים הדברים יהיו ברורים יותר, כשתצפו כיצד האנרגיה שיוצאת מכם מתגשמת והופכת ליצירה פיסית הדבר ידהים אתכם. יהיה זה בבחינת “נס”, אך זכרו שנס הייתה מאז ומתמיד דרכו של הטבע להישאר אנונימי.

העידן החדש הינו עידן של דרך הלב. הלב הוא הנווט של העידן החדש ומתוך כך רק אנרגיות טהורות, “נקיות”, אשר מקורן מן הלב, ממשכן האהבה, הן אלו שתחזקנה זמן ארוך יותר. ברצוננו לומר שמשעה שיישות צועדת בדרך הלב, מתוך ביטחון באינטואיציה הפנימית שבה, האנרגיה היוצאת ממנה היא אנרגיה נקייה וטהורה יותר. ישות אשר מתלבטת, מבולבלת, ישות אשר משקרת לעצמה ולאחרים  –  הדבר ניכר מיד באנרגיה המוקרנת ממנה: היא עוצמתית פחות, הצבעים ברורים פחות, תבניות האנרגיה שונות. כשאתם צועדים בנתיב חייכם, כשאתם יוצרים מתוך אהבה מלאה את מה שהגעתם לחוות אתם מקרינים את מהותכם האמיתית, אתם קורנים מטוהר של אמת.

האם פירוש הדבר הוא שלא יהיה ניתן לשקר בעידן החדש?

שקר הינו מושג מקומי לדבר מה שאינו אמיתי בעיניכם. ההגדרה של הבית שונה, שכן כל מה שאתם עושים הינו אמת, אלא שמדובר באמת הסובייקטיבית שלכם. בעתיד יהיה לכם קל לזהות כיווני חשיבה אחרים משלכם, יהיה לכם קל לראות מיסוך המסתיר אנרגיה טהורה, יהיה לכם קל לצפות בחוסר יושר בשפתכם. לצורך הדוגמה נאמר שאם תעמדו ותשוחחו עם אדם שדובר דבר מה אחר מאשר מורה לו ליבו, הדבר יהיה ניכר בהילה שלו. וכן, לשאלתך בחיי היום יום, לאנשים יהיה קשה “לשקר” זה לזה, אך גם לא יהיה צורך בכך, שכן ככל שתפנימו את השינוי כך תזהו את נתיב חייכם באור בהיר וצלול יותר, בעל רמת אהבה גבוהה יותר, ומתוך כך המושג “שקר” ילך וייעלם מנוף חייכם.

אך בכל זאת, האמת האישית של כל אחד מאיתנו שונה?

אכן נכון, אך בכדור הארץ החדש מספר האמיתות יצטמצם. תושג אחדות קולקטיבית גבוהה יותר. עדיין יהיו רעיונות ואמונות רבות, אך אלו יהיו פחותות ממספרן דהיום, כיוון שהאמת הקוסמית תהיה ברורה יותר. מעבר לכך, כשיישות תדבר “אחד בפה ואחד בלב” הדבר יורגש באופן מיידי, דבר שיגרום באופן טבעי ליושר אישי גבוה יותר על פני הפלנטה. היום קל לכם לומר דברים שאינכם חושבים וחשים, אך בעתיד הדבר ייראה לעיני כל ולכן ישויות תבטאנה את האמת שלהן באופן ברור יותר. משעה שיישות מבטאת את האמת האישית שלה, הדו-שיח ביניכם יהיה טהור יותר, “נקי” יותר ואפקטיבי הרבה יותר מהעיוותים שקיימים בו כיום.

ראייה הינה חוש עיקרי שבו הינכם משתמשים בעולמכם ולכן הדגשנו שהשינוי העיקרי יהיה בחוש זה. כאמור, תצפו בצבעים ובזרימתם, תצפו בגופי האור המקיפים תודעות שונות בממלכות שונות, ומתוך אותה צפייה יפציע אחד ההיבטים העיקריים של העידן החדש  –  הוא ההכרה בעקרון האחד. מאותו הזמן שתצפו בצבעים ובזרימתם על השלכותיהם השונות, תופנם היטב משמעותה של האחדות.

חוש השמיעה

נוסיף ונדבר מעט על חושים נוספים. חוש השמיעה יעבור שינוי, שכן עת תתכַּוְוננוּ לנקודה מסוימת בממד שלכם או בממד אחר תוכלו להאזין לאשר מתרחש באותה הנקודה. תארו לעצמכם שהינכם צופים בדו שיח המתקיים במרחק של 100 מטר מכם, דו שיח בין מספר אנשים, הרי שתוכלו להתכוונן ולהבין את מה שמתרחש, שכן אנרגיה אינה יודעת גבולות. אנרגיה היוצאת מגוף כל שהוא עושה את דרכה אל עבר כל רחבי היקום. תשימו לב עד כמה עוצמתית היא מילה, עד כמה אנרגיה היוצאת ממילה אחת בודדה ממשיכה את דרכה הלאה כאדווה על פני אגם למרחקי אינסוף, עד כמה מילה בודדת משפיעה על היקום כולו. בעתיד, כאמור, יהיה ביכולתכם לקלוט את אותן אדוות ולתרגמן, ובהתאמה תשמרו על טוהר המילה.

לא משנה באיזו שפה תיאמרנה המילים, תמיד יהיה ביכולתכם להבין את הדברים. כוונה אוהבת זהה בכל שפה וכך גם אופיה של האנרגיה, צבעה ואופן זרימתה. וכך גם באשר לצידה השני של המשוואה  –  כשיישות תשדר מתוכה אנרגיה נמוכה, תוכלו להבין את הדברים, שלהם קיים מתאר ייחודי משלהם. תהיה זו האזנה שלא מתוך שמיעה, כמקובל כיום, האזנה לוויברציות של קול, לדציבלים, אלא יהיה זה תרגום אנרגטי של אנרגיה היוצאת מגוף בעל תודעה, גוף בעל אנרגיה העושה את דרכה הלאה.

זה נראה לי קשור יותר לראייה של אנרגיה…

אהוב יקר, תאזינו לאנרגיה, שכן אנרגיה שתצא מגוף בעל רמת תודעה תיקלט על ידכם באופן טלפאתי. אנו קוראים לכך שמיעה, שכן זה החוש הקרוב ביותר שאתם מכירים. יכול אתה לכנות את זה חישה של אנרגיה, חישה של מילים, או בכל שם אחר שתבחר. הדגשנו שאין הדבר קשור לעוצמת הקול כפי שמקובל כיום בעולמכם.

חוש המגע

חוש נוסף הינו חוש המגע, המישוש. עת תניחו את ידכם על ספר תבינו בהבזק את תוכנו. עת ידכם תסרוק אזור מסוים תרגישו הרגשות שונות ותקבלו מידעים שונים באשר לאזור הנסרק. בעתיד תוכלו להניח את ידכם על גבי מיטה ולחוש ולדעת מי היה מצוי בה לפניכם ומה היו תחושותיו. כשתעברו במקום היסטורי, לדוגמה במבנה שיש לו היסטוריה עתיקה, תוכלו, אם תרצו בכך, להניח את ידכם על אחד מקירותיו של המבנה ובהבזק תחושו את כל אשר עבר, “תראו” מתוך מגע ידכם מראות, מקומות, צבעים, צלילים, ועוד.

 חוש הריח

בעתיד תריחו אירועים אשר מתקיימים במקומות אחרים. לדוגמה: נאמר שאתם עושים את דרככם אל עבר ביתו של חברכם, שאליו הוזמנתם לארוחת ערב, וברצונכם לדעת איזה מזון מונח על השולחן. תוך כדי התכווננות תוכלו להריח את ריחם של תבשילי המקום. תוכלו לעקוב אחרי הריח, שכן עת יוצא מהמזון המבושל אד בעל ריח ייחודי, תוכלו להתכוונן אליו וללכת בעקבותיו, תוכלו לעקוב אחר מסען של המולקולות הקטנות ביותר.

תוכלו להריח אנרגיה אשר יצאה, לדוגמה, מצינור מפלט (אגזוז) של אוטובוס המצוי במרחק של יותר מקילומטר מכם, תוכלו להריח אנרגיה של פרחים או של בעלי חיים המצויים הרחק מכם וכך, כשתוכלו לעקוב אחרי מסעותיהם של גזים, תבינו עד כמה המולקולה שמצויה ומשפיעה שם מצויה ומשפיעה גם כאן, עד כמה הכל שלוב בכל, וכך, וכחלק מהאחדות, רמת האחריות האישית של כל אחד מכם תגדל.

חוש הטעם

כשם שבחוש המישוש כך גם תדעו בחוש הטעם. לדוגמה, עת תניחו בפיכם בשר של בעל חיים, תוכלו באופן מיידי לצייר לפניכם את אותו בעל החיים, לדעת איזו דרך הוא עבר עד שהגיע אל שולחנכם. תוכלו להודות לו על השירות שהוא הגיש לכם עת הקדיש את גופו החי לרווחתכם, את תודעתו עבור התפתחותכם. כשתאכלו ירק תוכלו לראות את השדה שבעל החיים גדל בו, את החקלאי שגידל אותו, תבינו את מקור המינרלים, את מקורות החיים שמזינים את גופכם ותודו על כך שכן, תבינו את הקשר הקיים ביניכם ובין החי והצומח. היחס שלכם אל הסובב אתכם ישתנה לבלי הכר.

בתקופה זו הינכם צועדים אל עבר רמת ההתפתחות הבאה שלכם ומשמעות הדבר היא שכאנושות, כקולקטיב, תדברו פחות ואט אט גם תאכלו פחות. ברמה הפיסית השינוי לא יארע בן לילה, אך בסופו של תהליך מידות ותפקודי הפה שלכם יקטנו ויתמעטו. ראו את אחיכם מן הממד החמישי, מידות הפה והאברים הקשורים במערכת העיכול שלהם מצומצמים יותר מזו שלכם. שפתם היא שפת המחשבות, טלפאתיה, ובאם הם משתמשים בפה הרי שהדבר נועד לצורך הפקת צלילים לצורכי ריפוי ולצריכת מזונות פיסיים בכמות מועטה ביותר, שכן עיקר מזונם אתרי.

תחושת הזמן

אחת מהתחושות החזקות שתכונן בכם בעתיד תהיה קשורה בזמן, תחושו במקצבי זמן שונים המאפיינים אזורי חוויה שונים ובנושא זה נרחיב בפרק הבא, תודה.

תודה לכם.