צוהר לעתיד – פרק שמיני

צוהר לעתיד – מי אנחנו באמת? (חלק ראשון)

 מאת עמיר כהן 

התפיסה ההוליסטית גורסת שכל אחד מאיתנו מהווה חלק אינטגראלי מהכלל, משפיע ומושפע ממנו. כמעין שעון גלגלי שיניים, שבו לכל גלגל, מחוג או בורג, תפקיד ייחודי המסונכרן עם שאר חלקיו של השעון. אלא שבנוסף, התפיסה ההוליסטית רואה בכל חלק מאותם חלקים, השונים כל כך זה מזה, כזה המכיל בתוכו את השעון כולו. המאקרו מצוי כל העת במיקרו, החלק הקטן ביותר בשעון מכיל כל העת כבהולוגרמה את שאר חלקי השעון. אנו כל היש, ובה בעת גם פסיק קטן מכל שיש. אנו גם בורג קטן בשעון קוסמי ענק, אך בה בעת גם השעון כולו.

ברמה האינטואיטיבית קשה להכיל את התיאור שכל פרט בטבע מכיל כל, ושכל אחד מאיתנו מכיל בדיוק את אותו כל הקיים בו זמנית גם אצל האחר. תחושת הנפרדות והשונות הקיימת בין בני האדם היא כה חזקה, עד שיקשה עלינו לקבל את התפיסה המצביעה על כך שכולנו מכילים את כל הטוב שקיים –  אך בו זמנית גם את כל הרע שקיים. לכן ביקשתי מההדרכה פירוט נוסף, ביקשתי לדעת מי אנחנו באמת.

 ac10

 

אתם אלוהים

אהובינו היקרים, אתם אלוהים, אתם האלוהות בהתגלמותה, אתם כל שיש, כל שקיים הוא אתם, כל שיש מצוי בכם. נחזור ונדגיש, היקום כולו, התודעה המאוחדת כולה, מצויה בכם כל העת, אלא שבכוכב זה הינכם משחקים את משחק השיכחה. הגעתם לחוות את חוויית הגילוי העצמי של מי שאתם באמת מתוך מצב של מיסוך, תוך כדי מחיקת הזיכרון המצוי בכם. ראו זאת כמחשב שבו בחלק מהקבצים נמחק הזיכרון, אך אט אט המחשב מגבה את עצמו, מביא עצמו מחדש לידי ביטוי מלא יותר.

אתם אלוהים, וכשאתם מברכים: “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”, “ברוך הוא וברוך שמו”, “קדוש קדוש קדוש ה'”, “ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם” ועוד, אתם מברכים את עצמכם, ולמעשה מרוממים את ישותכם שלכם. אינכם מברכים אדם או גורם חיצוני אחר המצוי אי שם, אלא שהמברך הוא המבורך. אנו מודעים לכך שברמה האינטואיטיבית קשה לכם לקבל את הדברים, אך הבינו שאם המסך המפריד בינינו היה מורם במלואו, ולו רק לרגע קט, המשחק שבו אתם משחקים היה מאבד מתוקפו שכן, מה שהיה מתגלה היה משאיר אתכם נפעמים והמומים. הינכם כטווס בעל נוצות רבות ובעולם זה אתם חושפים רק נוצה אחת בודדת. שאר הנוצות קימות בכם, אך חבויות, מחכות לגילוין. בבית כל אחד מכם ישות זוהרת רבת ממדים, שלה נוצות מרהיבות רבות מספור. במונחים שלכם אתם ישויות בעלות רמת רטט אינסופית, זוהרים ומאירים את קצות היקום כולו. הינכם אור שעין אנושית אינה יכולה להכיל, והמשחק שאתם משחקים בעולם זה הינו גילוי חלקים של אותו האור מתוך מצב של מיסוך, שכחה. אתם אלוהים ושואלים את עצמכם כל העת מי אתם באמת בתהליך שבו אלוהים מגלה את עצמו מחדש.

הדגשנו פעמים רבות  –  כבדו, הכירו טובה, אהבו, חמלו על כל הנקרה בדרככם, שכן הוא אלוהי בדיוק כמוכם. כשאתם מברכים את האחר אתם מברכים את עצמכם, כשאתם חומלים על תודעה כל שהיא אתם חומלים על חלק מיישותכם. אתם כל שיש, אך בה בעת חווים רק חלק מכול שיש, אתם משחקים את משחק האלוהות המופחתת שעה שאתם האלוהות כולה.

אתם חלק מהאחדות

בתרבות המודרנית, בעיקר בתרבות המערב, מקובל להדגיש את הנפרדות והשונות הקיימות בין בני אדם במקום את המשותף והמאחד. כשאדם יחיד עולה לכותרות העיתון, פעמים רבות אתם מעריצים אותו, רואים בו סוג מסוים של אליל, ותפיסה זו שלכם מוכוונת על ידי חוסר ידע.

כל אחד מכם הוא תוצר של עצמו, כמו גם תוצר של הסובב אותו. אתם אלו היוצרים את עצמכם מתוך בחירה נשמתית, אך יחד עם זאת אתם מושפעים ומעוצבים כל העת גם על ידי הסובב אתכם. אתם ישויות אנרגטיות אשר עובדות בקבוצות ונבנות מתוך אינטראקציה קבוצתית, אתם נשענים וצומחים על כתפי אחרים כשם שאחרים נשענים וצומחים על כתפיכם שלכם.

אתם יודעים, לדוגמה, שאף שחקן כדורגל, ויהיה זה שחקן מוכשר ככל שיהיה, אינו יכול להגיע להישגים ללא תמיכה והכוונה של מאמן מוכשר, יועץ רפואי מתאים, מאמן כושר, פסיכולוג, שחקני נבחרת אחרים, בני משפחה תומכים ועוד. בהתאמה, גם אתם, כל אחד מכם, הוא גלגל שיניים אחד במערכת גדולה הרבה יותר, שהצד הנגלה שלה הוא חלק קטן ממערך גדול הרבה יותר. כשם שכדור הארץ הוא חלק ממערך כוכבים גדול יותר ורק קיומם של כוכבים אחרים מאפשר את קיומו שלו במתכונת המוכרת לכם, כך גם כוכב כדורגל מפורסם יכול להציג יכולות מסוימות רק מתוך קיומה של מערכת תומכת ומסייעת, מערכת כוללת יותר. כשם שבשעון גלגלי שיניים יש גלגלים רבים ורק בשעה שכולם יעבדו באופן הרמוני ומסונכרן אזי השעון כולו יראה את השעה הנכונה, כך גם כשאתם צופים באדם נערץ כל שהוא, דעו שזהו רק החלק הנגלה לעיניכם במערך מורכב ושלם יותר.

בנוסף, אתם בונים את עצמכם מהופעה להופעה. “כל העולם במה” ואתם כשחקנים על אותה הבמה, יוצאים ונכנסים תדיר, פעם משחקים בתפקיד זה ופעם בתפקיד אחר. בכל פעם אתם מתנסים בתפקיד נוסף ובונים את עצמכם לטובת התפקידים הבאים והשחקנים האחרים. כשאתם מגיעים לחוות בעולם זה או אחר אתם נושאים עימכם מטען שאותו חוויתם גם בהופעות/ בגלגולים הקודמים שלכם ורמת ההיזכרות באותן הופעות קודמות מותנית בכם.

כשמנהל של מפעל נחשב אצלכם למנהל מוכשר הרי זאת כיוון שהוא בין היתר נזכר בהכשרתו מגלגוליו הקודמים. כל מנהל טוב היה בעברו, או יהיה בעתידו, עובד ייצור במפעל, מנהל מו”פ, איש מכירות, עובד מחסן ואף עובד האחראי לניקיונם של שירותי המפעל. אתם כולכם גלגלי שיניים קטנים במכונה גדולה הרבה יותר ובכל הופעה שלכם אתם מביאים לידי ביטוי חלק אחר מעצמכם, בעוד שהחלקים האחרים, אלו שחוו בעברכם, מסייעים לכם. אתם נשענים על כתפי אלו שקדמו לכם, כולל על כתפי עצמכם מהופעותיכם הקודמות.

כשאתם מתעלים לממד גבוה יותר תגלו ששלטת בו האחדות. הנפרדות הקיימת אצלכם נכונה עבורכם, אך בממד גבוה יותר האחדות שורה. בממד הגבוה זה הנוסע בחללית אינו טוב, חכם, יפה או נבון יותר ממפקד החללית. אנשי הממד הגבוה יותר מודעים להמשכיות שקיימת ברמה הנשמתית והנוסע הינו מפקד החללית לשעבר, או המפקד לעתיד, כשם שהמפקד הנוכחי הוא נוסע לשעבר, או נוסע לעתיד. אתם עובדים, צומחים ומתפתחים באופן קבוצתי, כצבירי נשמות, כשהחלק הנגלה בעולמכם הינו תמונה חלקית במסגרת מערך רחב הרבה יותר. כבדו, אהבו, חמלו על כל הנקרה בדרככם, שכן זה מסייע בהתקדמותכם. ההפרדה המקובלת בעולמכם הינה זווית ראייה צרה למציאות רחבה ומורכבת יותר.

אינכם שונים במאומה מכל אדם, אתם אלוהיים בדיוק כמוהו, מביאים אך היבט מסוים מאותה אלוהות לידי ביטוי במשחק הנוכחי, הוא המציאות שאותה אתם חווים, המיקוד הנוכחי שלכם. אהבו את מנהל המפעל ואת עובד הניקיון באותו המפעל בצורה זהה, שניהם מאפשרים זה לזה לצמוח. כשאנו חוזרים ואומרים “הקרינו אהבה לכל הנקרה בדרככם” אנו מייעצים לכם להקרין אהבה לעצמכם, שכן, מה שאתם מקרינים מכם החוצה חוזר אליכם בבחינת דומה מושך דומה, מה שאתם מקרינים משקף את הבנתכם באשר ליופיו של המארג. ישות שמקרינה לכל הנקרה בדרכה אהבה הינה ישות בעלת רמת מודעות גבוהה יותר. ישות אוהבת יותר הינה ישות אשר גילתה אלוהות מורחבת יותר המצויה בה, תוך הבנה שהאלוהות המצויה באחר מהווה חלק מזו המצויה בה וזו מסייעת בהתפתחותה.

אתם טיפה בים של תודעה מאוחדת

כפי שהסברנו, כל אחד מכם הינו מעין טיפה בים. הים גדול עד מאוד וכל טיפה מוגדרת בזכות עצמה, אך בה בעת היא גם חלק מהכלל, מהים הגדול כולו. יודעת ומרגישה הטיפה את כל אשר מתרחש בים ויודעת היא את שאר הטיפות בים. יודע הים כולו את הטיפה הבודדת וההיפך, כבהולוגרמה הטיפה הבודדת מכילה בתוכה את הים כולו.

אתם אהובים כטיפות בים, מקושרים דרך רמות אחרות ונוספות של ישותכם אל יתרת התודעות החוות ברחבי יקומנו וברחבי כל היש כולו. אתם מכילים כל ומשמעות הדבר היא שאתם מכילים גם את מי, או את מה, שנתפס בעיניכם כשונה מכם, ואף את מה שנתפס כרע. אינכם מודעים עדיין מתוך ריחוקכם מהבית לקשר הקוונטי אשר קיים בין כולכם, אך עת הינכם מביטים בעיניו של האחר, בין באם תכנו אותו טוב או רע, הבינו שזה האחר מהווה חלק מכם כשם שאתם מהווים חלק ממנו. ואהבת את רעך הוא אלוהי בדיוק כמוך. ואהבת את הרע הוא חלק ממך.

כיוון שחוויותיו של כל ניצוץ חווה “מייצרות” אור נוסף הרי שהאלוהות מתרחבת כל העת. בין אם חוויה כל שהיא נתפסת על ידכם כטובה או כרעה, האלוהות ככלל מתרחבת כשאתם כולכם נהנים מחוויותיו של כל ניצוץ חווה כיוון שכולכם מהווים חלק מאותה אלוהות הזמינה לכול. חוויותיו של האחר הן בו זמנית חווייתכם שלכם לכן, האור שמייצר האחר נועד לשימושכם, כשם שמה שאתם מייצרים נועד לשימושו של האחר, הכל אחד, תודעה מאוחדת.

כשאתם אומרים “הכל אחד”, האם לתפיסתכם לא קיים עצמי, אגו?

אהובנו היקר, תפיסתנו היא גם תפיסתך, כיוון שהאמת אחת היא, אם כי גוונים, רבדים ומיסוכים רבים לה. עת הינכם מצויים בבית הינכם מהווים באופן מודע תודעה משותפת עם כל שיש, יחד עם זאת עת הינכם חווים את משחק הדואליות בעולמכם בממד השלישי הינכם מפתחים את מושג העצמי. הינכם ישויות עצמאיות, אך בו זמנית הינכם מהווים חלק מהשלם, מהאחד, ומתוך כך תשובתנו הינה שאכן האגו, העצמי, קיים בעולמכם, אך בראייה גבוהה יותר אינו קיים ככזה.

אני מבקש הסבר נוסף: כיצד זה נשמה יכולה להיות אלוהות מלאה, אך בו זמנית גם נפרדת, ניצוץ מוגבל ונפרד?

ברמת הבית הנשמה יודעת כל, היא מהווה טיפה בים הנשמות, אך יחד עם זאת היא מהווה חלק בלתי נפרד מהטיפות האחרות. הנשמה היא כל העת גם וגם, גם נפרדת, אך בו זמנית גם מאוחדת. אל תשכח שכולנו יצאנו מאותו מקור ולכן כולנו שווים, לכולנו ידע זהה. הנשמה היא אלוהית, מכילה בעצמה את האלוהות כולה, כלומר, את כל האלוהויות, את כל הטיפות האחרות, ומודעת לכך בכל רמות המודעות.

כשהנשמה מפחיתה את עצמה היא באופן מודע מצמצמת את האלוהות שבה. כלומר, אלוהים באופן מודע ממסך חלקים אחרים שבו, כדי שיוכל לחוות חוויה ייחודית מתוך מצב של חוסר ידיעה. המשחק בעולמכם, כמו בכל הממדים הנמוכים ביקומנו, מקורו מתוך שכחה מודעת שהנשמה החליטה לחוות. ככל שהממד גבוה יותר, הניצוץ מודע לקשר שלו עם הניצוצות האחרים, כמו גם לאלוהות המלאה הקיימת בו על כל חלקיה הרדומים, הממוסכים.

כשם שבתורת הקוואנטים אתם מדברים בו זמנית על מצב שחלקיק הוא גם חלקיק של חומר וגם חלקיק של אור, כלומר על מצב שדבר מסוים יכול להיות שני דברים בו זמנית, מצב של גם וגם, הרי שכך גם ניצוץ נשמה הוא גם אלוהות מוגבלת כאן וגם אלוהות מורחבת שם, בו זמנית אתם מצויים גם למעלה וגם למטה, אלא שבעולמות של מטה רמת מודעותכם מוגבלת ביודעין ומתוך תכנון מוקדם.

עת אנו צופים בכם אנו צופים במלאכים כמונו, בישויות אור אנרגטיות כמונו בדיוק, שהתנדבו לבצע משימה, לחוות חוויה, שבחרו להביא לעולם זה מקטע אנרגטי צר מיישותם הכוללת. בחרתם להביא לעולמכם מתנה, פנינה אנרגטית השונה מיישות ליישות. זכרו, המציאות נבראת על ידכם, אתם אלוהים בדיוק כמונו ולכם, כמו האלוהים, היכולת לברוא כל דבר שתחפצו בו וכך גם בראתם את עצמכם בעולם זה.

אט אט אתם מגלים את שקשה עדיין להבנה  –  את השתלבותם של כל הדברים אלו באלו, שליבותן של כל התודעות החוות. אלו שלובות, משפיעות ומושפעות זו מזו ומתוך כך ההתעלות אשר הינכם עוברים בימים אלו משפיעה גם על העולמות האחרים. אותן אנרגיות אשר מגיעות, ותגענה ביתר שאת, בתקופה הקרובה, תאפשרנה לגופכם להעצים את עצמו ולהתחבר לחלקים אחרים של ישותכם ברבדים הגבוהים יותר. אותו חיבור יאפשר לכם להכיר טוב יותר את עצמכם ואת אחיכם שוכני הממדים הגבוהים, אלו המצויים ברמות הרטט הגבוהות יותר.

עת תתעלו תצפו, תטעמו, תריחו, תאזינו ותחושו את האנרגיות בכל חושיכם, ואותו סוג של קשר קוואנטי אשר קיים ביניכם יובן טוב יותר. יובן טוב יותר כיצד אותה טיפה בים התודעה קשורה קשר הדוק עם הטיפות האחרות, יובן טוב יותר כיצד אותה טיפה מהווה אלוהות, תגלו עד כמה הטיפות האחרות בים הן אלוהיות כמוכם ושיחד עם זאת הן בעצם אתם.

מתוך אותם קשרים יפציע בעולמכם שלום, שכן עת תגלו שאינכם שונים במאומה מאחיכם האחרים, החיים על פני כדור הארץ, אט אט תקבלו את האחר כשם שאתם מקבלים את עצמכם, ובכך תיסלל הדרך לפני האנושות לקבל את עצמה כתא חווייתי אחד שלם(1) וזאת מתוך הבנה שעולמכם הוא כימה תודעתית קטנה השוכנת בתוך ימה גדולה הרבה יותר.

אך אם כל אחד מאיתנו הוא אלוהות בודדת, הרי שאם נחבר לדוגמה שתי אלוהויות בודדות זו לזו נקבל יותר מסך האלוהות הבודדת, הלא כן?

כשאנו מצרפים את כל הידע, את האור של כל האלוהויות הבודדות, אנו מקבלים דבר מה גדול הרבה יותר מסכום חלקיו, והרי זו להזכירכם הגדרת התפיסה ההוליסטית  –  השלם גדול מסכום חלקיו. יחד עם זאת, בו זמנית ובאורח פלא מבחינתכם (כרגע לפחות), אותו סך הגדול מסכום חלקיו מוכל כל העת בכל אלוהות בודדת, זו עומדת כאלוהות בזכות עצמה, אך גם מכילה את כל האלוהויות האחרות. כל אלוהות היא כהולוגרמה, משקפת את כל שיש, הכולל גם את כל האלוהויות האחרות. כל אלוהות היא גם וגם כל העת, גם אור בעוצמה א’ וגם אור בעוצמה ב’, ואין סתירה בין הדברים. אנו ערים לכך שקשה לכם לעכל את הדברים, אנו ערים לכך שחיבור של אינסוף אחד לאינסוף שני אינו מונח אפשרי בעולמכם, לכן אנו מזמינים אתכם לחקור את העניין. האמינו רק לאשר מורה לכם ליבכם, ואם הצלחנו בתשובתנו זו לעודד אתכם להמשיך ולחקור את עצמכם  –  דיינו.

אם כך, כמה זה להבנתכם שלכם אינסוף ועוד אינסוף?

אכן, שאלה מעניינת, כיצד ניתן להסביר לאלוהים את עצמו מבלי שיש לו, מתוך כוונה תחילה, כלים להבין את התשובה. ואולי, אהובים, אין כלל צורך להסביר, אולי פשוט תזרמו עם חוסר הבנתכם כחלק מהחוויה. חוסר בידע מעודד את צמיחתכם, אתם רוצים לדעת עוד וכך נוצרתתשוקה, היא אם הבריאה. כשאתם מבקשים לדעת כמה זה לא מובן ועוד לא מובן נמליץ לכם קודם כל לחקור כל לא מובן שכזה בפני עצמו. כשתדעו מה זה אינסוף תבינו גם כמה זה אינסוף ועוד אינסוף. בהצלחה רבה לכם בהמשך מלאכת הגילוי העצמי מתוך שכחה.

מסה קריטית

ההולוגרמה האלוהית אחת היא ומצויה בכל, ומשמעותו של דבר היא שהתפתחותכם מסייעת להתפתחותם של אחרים, והתפתחותם של אחרים מסייעת לכם. אתם משרתים במידה זהה את מי שנתפסים בעיניכם כידידים או כאויבים, כשם שהם משרתים אתכם. הידע כולו שייך לכלל והתפתחות התודעה נוגעת לכולכם.

 כשאתם מביטים בקרובים לכם ביותר, בילדיכם, אתם מביטים בהמשך שלכם לא רק ברמה הביולוגית, אלא חשוב מכך: ברמה התודעתית. להיכן שהגעתם בהתפתחותכם שלכם, משם הם ימשיכו. הקרובים לכם ביותר מצויים בצביר הנשמות שלכם ולכן בשיעורי חיים דומים לכם, שכן צביר של נשמות “עובד” על התנסויות משותפות, אך דעו שכשאתם מתקדמים ברמת התודעה הינכם סוללים את הדרך בנוסף גם לרבים אחרים, שכן כל שינוי תודעתי אצלכם מופיע באופן מיידי בהולוגרמה כולה המצויה בכל.

אתם עשויים לחוות בחייכם קשיים, ואף מה שעשוי להיתפס בעיניכם כהתנסויות קשות ומכאיבות, אך זכרו, מה שקיים כאן קיים בכל מקום אחר. כל שקיים קיים בכל שקיים  (ALL THAT EXISTS EXISTS IN ALL THAT EXISTS), ולכן כל שינוי, ולו הקטן ביותר, מתרחש בו זמנית בכל מקום. וכך שינוי היוצר תובנה קטנה נוספת אצלכם עשוי ליצור שינוי גדול במקום אחר. כל שינוי קטן אצלכם יכול לעשות את ההבדל, שינוי גדול אצל האחר, כיוון שהוא בא לידי ביטוי מיידי גם בהולוגרמה של האחר. תהליך שבו שינוי קטן מתווסף לעוד שינוי קטן עשוי ברגע מסוים ליצור מסה קריטית, היוצרת שינוי גדול במקום אחר. כל התנסות אישית נצברת ושייכת לכלל, כל תובנה אישית היא בו זמנית גם תובנה קבוצתית.

האתגר שלקחתם על עצמכם הוא הבנתה של האחדות המצויה בנפרדות, הבאתה לידי ביטוי של האחדות, למרות הנפרדות שמקורה בדואליות השלטת בעולמכם. וכך, כל ישות שמפנימה בחיי היום יום שלה שהיא אינה שונה במהותה מהישות שמצויה לצידה, כל ישות שזוכרת שאתם בו זמנית גם החי, הצומח והדומם ושאתם מחליפים תפקידים כל העת, הינה בהכרח אוהבת יותר.

משעה שישות מכילה רמה גבוהה יותר של אהבה, הרי שהיא מביאה לידי ביטוי אלוהות רחבה יותר, ומשום כך מתעלה בכוחות עצמה לממדים גבוהים יותר תוך שהיא מסיימת את לימודיה בבית הספר הקרוי “כדור הארץ”.

אתם המאסטרים

מאסטרים אהובים, אתם הקוראים שורות אלו, בוגרי בית הספר ששמו כדור הארץ, אתם ביקשתם להתעורר ראשונים בתקופה זו. ברמה הנשמתית הגבוהה בחרתם שבזמן שיבשיל  המועד ותגענה האנרגיות המתאימות, תהיו נוכחים כאן ועכשיו בגופכם הפיסי. הגעתם כשחקנים בוגרים לבית הספר שבו למדתם והתפתחתם, אתם מכירים את מה שיש לבית ספר זה להציע ומטרת הגעתכם אחת היא  –  לסייע, לעורר ולהזכיר לתלמידיו האחרים של בית הספר את מהותם האמיתית, כדי שהמעבר מעידן לעידן יהיה קל יותר.

אחוז זעיר של נשמות ותיקות מעורר בימים אלו עולם שלם. בתקופה זו הגעתם, מאסטרים ותיקים, כדי להאיר מקומות חשוכים. נשמעה קריאת השכמה ברחבי היקום, ואתם הייתם הראשונים להיענות לה. אתם הייתם הראשונים שהופעתם כדי לסייע לאלו המצויים במהלך השיעור ונזקקים לשעות סיוע והדרכה נוספות. העלייה המדהימה ברמת התודעה האנושית בשנים האחרונות נובעת קודם כל הודות לכם, אתם אלו שדוחפים ומעלים את רמת המודעות מדרגה אחת מעלה.

תודה לכם, אהובים, בלעדיכם המהלך היה בלתי אפשרי, תודה לכם מקרב לב על שהסכמתם פעמים רבות להקריב את גופכם הפיסי, תודה לכם על שהסכמתם להביא אור למקומות האפלים ביותר, בלעדיכם משחק זה במתכונתו הנוכחית היה בלתי אפשרי.

מדוע דיברתם על בואם של מאסטרים ותיקים? הרי לכל אורך ההיסטוריה אלו היו יחידים, יוצאי דופן?

את קצב התפתחותו של היקום כולנו קובעים. נשמות מתקדמות, כפי שציינו מתוך תהליך של למידה, ובכל תהליך שכזה קיימות נשמות מעטות אשר מובילות את התהליך. כשם שבקבוצה של ציפורים אשר עפות בשמים, או בעדר של פילים הנע ברחבי הג’ונגל, ואף אצל בני אנוש, מעטים הם אלו המובילים, הרי שתקופה זו מיוחדת מאוד. הינכם מצויים בפתחו של שינוי אדיר ממדים  –  גל אנרגטי עצום מגיע מעתידכם והוא כבר נראה באופק, מתוך כך נוצר צורך דחוף לזרז הליכי לימוד ובוגרים רבים הגיעו לסייע. אתם, הקוראים שורות אלו, התעוררתם בוקר בהיר אחד לשליחות האמיתית שאליה הגעתם לעולם זה ובאופן יחסי מדובר במספר גדול של בוגרים המופיעים בתקופה זו בעולמכם.

מאסטרים ותיקים ביקומנו מצויים בעיקר ברמת ההדרכה בבית, מאסטרים משמשים כחונכים וכמדריכים של נשמות צעירות יותר והם עושים זאת לאחר שסיימו את הליכי הלימוד בבית הספר עצמו. כל בוגר של בית ספר משמש כמדריך, שכן אמת רבה גלומה באימרה: “אין חכם כבעל ניסיון”. אך, כאמור, בתקופה זו נוצר הצורך לזרז תהליכי לימוד ולכן מאסטרים רבים לבשו דמות של בני אנוש והגיעו לסייע ברמה הפיסית לדחוף את עגלת המודעות קדימה. בדרך כלל, בעולמות של מטה מעטים הם אלו המזכירים לכלל את מהותו האמיתית, וכאלו היו הנביאים והחכמים שהתגלמו לכל אורך ההיסטוריה בעולמכם, אך זהו הכלל ובתקופה זו נוצר כלל יוצא מן הכלל.

אך מדוע לא לתת לנשמות צעירות יותר לחזור הביתה ולהמשיך להתפתח בעולמות אחרים? מדוע יש צורך לעורר אותן?

אותן נשמות שאתם מעוררים נמצאות בשלב מתקדם מאוד של לימוד בעולם זה, אין מדובר בנשמות צעירות שלהן זו הופעה ראשונה או שנייה. אלו הצעירות אינן מודעות כלל להליך ההתעוררות המתקיים בתקופה זו בעולמכם. אנו מדברים על נשמות אשר נמצאות לדוגמה בגלגול ה-150 שלהן בעולם זה ובמצב רגיל היו מסיימות את הליך הלימוד בעוד מספר מועט של גלגולים. במצב זה החלטנו כולנו, עת היינו בבית, לזרז את הליכי הלימוד, לאפשר לנשמות ותיקות לסיים הליכי לימוד הלוקחים בדרך כלל מספר גלגולים בגלגול בודד. זו אחת הסיבות לכך שאתם צופים בתזזיתיות רבה בעולמכם. מה שהיה מחזיק בעבר שנים רבות מחזיק זמן קצר, הזמן מואץ. זוגות רבים נישאים ומתגרשים, רבים מחליפים תדיר מקומות עבודה, אופנות וטכנולוגיות חדשות נכנסות ויוצאות כל העת, קצב חייכם משתנה, מואץ.

בתקופה זו הגיעו לעולמכם ניצוצות נשמה של מורים רבים, למעשה כל המורים הדגולים שחיו אי פעם על פני כדור הארץ מצויים בו גם כיום. האם אתם יכולים לזהות לידכם את ישוע, מוחמד, בודהה או משה? סביר להניח שלא, כיוון שהפעם המשחק שונה בכך שהגיעו בו זמנית מורים רבים ומלאכת ההיזכרות מתחלקת בין רבים. לא תמצאו בתקופה זו מנהיגים בודדים בולטים בעולמכם, אלא תמצאו מנהיגים רבים שפעמים רבות נחבאים אל הכלים.

אתם אלוהים ובתקופה הקרובה אתם מגלים לעצמכם ולאחרים עובדה זו. הכל אחד ואתם מגלים שאותו אחד הוא כל אחד מכם. מתוך כך בין היתר המושג המכונה “דת” ילך ויאבד מכוחו, שכן אט אט תגלו שלא דרוש כל תיווך ביניכם לבין אלוהים. אלוהים איננו זקוק למנהיג פוליטי כריזמטי שההמון נוהה אחריו וסר למרותו, אלוהים איננו זקוק למנהיג דת עליון “יודע כל”, אלא שדרושה הקשבה פנימית לליבכם. בתקופה זו אתם מגלים בעצמכם, ומתוך קשב פנימי, את האלוהות אשר מצויה בכם, הינכם מתעלים לרמה חדשה וגבוהה יותר של אהבה. דרך האהבה היא דרך הלב מסמלת את דרכו של העידן החדש וחוסר בולטות של מנהיגים מסייע בידכם להתכוונן פנימה, אל עבר האינטואיציה הפנימית.

ככל שכמות האור שהינכם מאפשרים לעצמכם להכיל גבוהה יותר, כך הינכם הופכים להיות מוארים יותר. בעבר היו אלו, כאמור, “מזכירים” בודדים, שהגיעו מדי פעם לעולמכם כדי להזכיר לכלל את מהותו האמיתית ואילו בתקופה זו הקולקטיב ככלל נזכר במהותו האמיתית, כולכם מוסיפים לעצמכם אור וידע וכך מתעלים לנקודת התחלה חדשה, למשחק חדש. בעודכם מצויים בגוף הפיסי, הינכם מעלים את רמת הרטט של גופכם מדרגה אחת מעלה, אתם הופכים אט אט להיות מוארים יותר. במדרגת ההארה החדשה שלכם הינכם צופים בפוטנציאלים בעלי רמת רטט גבוהה יותר, עומדות לפניכם מציאויות רבות יותר, המכילות רמות תודעה גבוהות יותר, מוצגות לפניכם תמונות “יפות” יותר, שעה שאתם מרצונכם החופשי בוחרים איזו מהן תממשו.

ברמה הפרקטית, בחיי היום-יום, כיצד נוכל לבחור ב”תמונות יפות יותר”?

היו נוכחים מתוך רמת מודעות גבוהה. היו מודעים לכך שהינכם נוכחים בעולם זה לפרק זמן קצוב ולמטרה ייחודית  –  סיוע. ההתעלות הינה אירוע קולקטיבי וכבטיפוס קבוצתי על סולם, כולכם מושכים ונמשכים, מעלה. בעצם נוכחותכם, ובעיקר מתוך נוכחות מודעת, הינכם מסייעים לעצמכם וְלַכְּלָל להתעלות. 

כשאנו חוזרים ואומרים שוב ושוב “הקרינו אור ואהבה לכל הנקרה בדרככם”, אנו מתכוונים לכך שכשאתם מודעים לתובנה שאתם רוח שהפריט עצמו לחומר, באופן טבעי אתם שולחים אור ואהבה בתדר גבוה יותר לסובב אתכם וזו חוזרת אליכם מועצמת.

זכרו שכל אירוע מגלם בתוכו אפשרות נוספת לצמיחה אישית ולהעצמתו של הכלל. כשנזקק פונה אליכם בבקשה לעזרה אמרו מתוך מודעות מילים מרוממות, העבירו ברכה, כוונה אוהבת, מחשבה טובה. כשאתם פוגשים בקבצן אינכם חייבים להעניק לו כסף, הסתכלו בעיניו והעבירו לו אור. כשאתם נתקלים באלימות הגנו על עצמכם, אך בו זמנית העניקו אהבה וחמלה ללא תנאי למתרחש. סיוע לאחֵר מבטֵא את ההבנה שכולכם קשורים אלו באלו. אתם קשורים לחבריכם כשם שאתם קשורים לאויבכם, אתם קשורים לכל החי כשם שאתם קשורים לכל הדומם, אתם קשורים לעולמות אחרים ואלו קשורים בכם, הכל אחד, תרתי משמע.

באורכם אתם מאפשרים לכלל להתעורר למהותו האמיתית. האור הבוקע מכם הינו כנקישה על דלת, כפתיחת צוהר לאלוהים מופרט, כדי זה יוכל לבוא בשער. התנדבתם לעורר את הכלל כדי ההתעלות הקולקטיבית תהיה קלה יותר, לכן סייעו את כל הנקרה בדרככם וברכו אותו. הרפו, ודעו שדומה מהדהד עם דומה  –  המסייע זוכה לסיוע, המברך תמיד מבורך.

אהובים יקרים, בימים אלו עולם חדש נפתח לפניכם, הארה רבה יותר, רטט גבוה יותר, אלוהות רחבה יותר, מציאות שונה, תודה.

תודה לכם.

(1) שורש המילים שלום, שלֵם, שלמות זהה (שלם).