צוהר לעתיד – פרק שלישי

צוהר לעתיד – זמן, שערי זמן, קווי זמן

 מאת עמיר כהן 

אחד מהנושאים המורכבים יותר עוסק בהבנת משמעותו של מושג הזמן. נושא הזמן מורכב, כיוון שבאופן אינטואיטיבי קשה לנו לקבל את ההנחה שברמה הקוסמית קיים רק זמן הווה ובנוסף, שבעולמות שונים קיימים לוחות זמנים שונים מאלו שאנו מורגלים בהם ושלהם עשויה להיות משמעות כל שהיא על חיינו שלנו. בחיי היום יום כולנו רגילים להביט בשעון ולנהל את אורחות חיינו בהתאם לזמן הרשום בו, אלא שלפי ההדרכה יש ברחבי יקומנו ממדים ועולמות רבים שבהם מתקיימים לוחות זמנים שונים זה מזה.

בתקופה זו אנו מצויים בתהליך התעלות, שבמסגרתו מגיעות אנרגיות חדשות לעולמנו ואלו משפיעות ומשנות בין היתר גם את תפיסת הזמן. למרות שהחומר המוגש בהמשך מורכב, חשתי שראוי להביאו לפני הקורא, כיוון שבתקופה הקרובה כולנו ניחשף ברמה זו או אחרת לאופיו הגמיש של מושג הזמן.

 ac6

*  *  *

 אהובים יקרים, תודה על ההזדמנות שהענקתם לנו לפרוש לפניכם תובנות בסיסיות העוסקות באחד ההבדלים המשמעותיים הנוגע ללוח הזמנים הקיים בעולמכם אל מול אלו הקיימים בעולמות אחרים. בימים אלו הינכם פוקחים את עיניכם לאחר שנת חורף ארוכה, מביטים סביב ומגלים שעולמכם משתנה. אחד האספקטים החשובים באותו השינוי עוסק במושג הזמן. אתם מביטים בשעון המקומי המוכר לכם ומגלים שדבר מה מוזר קורה לו. על השאלה מהו בדיוק אותו דבר מה מוזר שאליו אתם מתעוררים ננסה לענות בהמשך. ברור לנו שהחומר המוגש בפרק זה קשה לעיכול ולכן נפתח את דברינו בהבהרת מספר מושגים בסיסיים ומהם ננסה לקשור קשרים:

זמן

הזמן הקיים בעולמכם אינו קיים במרבית העולמות האחרים. נאמר שקצב הזמן בעולמכם הינו כמקטע צר הפרוש על פני מרחב רחב וכמו כן נציין שהזמן גמיש וניתן לשינוי.

כדי להמחיש את גמישותו של הזמן נביא דוגמה הלקוחה מעולם הקולנוע: נניח שאתם צופים בסרט זהה, המוקרן בו-זמנית בשלושה בתי קולנוע, אך בכל בית קולנוע קצב הקרנתו של הסרט שונה. בית הקולנוע הראשון עובד בקצב הזמן הרגיל שלכם, ובו אתם רואים סרט כפי שהינכם מורגלים לראות בחיי היום יום. בבית הקולנוע השני מהירות תנועת התמונות המוקרנות על גבי המסך איטית ביותר, עד כדי כך שהסרט נראה לכם עומד מלכת, ואילו בבית הקולנוע השלישי התמונות נעות כה מהר, נדחסות לפרקי זמן כה קצרים, עד שגם כאן אינכם שמים לב לדבר כל שהוא המתרחש על גבי המסך.

למעשה, מבחינתכם כצופים אנושיים שני הסרטים הנוספים, האיטי והמהיר, מתארים עולמות קפואים. במונחים מקומיים שלכם ניתן לומר שהזמן באותם סרטים (עולמות) אחרים הוא כה מהיר, או כה איטי, עד שעבורכם הוא כמעין זמן שעומד מלכת. אם הייתה ניתנת לכם ההזדמנות, והייתם מבקרים בגופכם הפיסי, במארג החושים הנוכחי שלכם, באותם עולמות שבהם מתרחשים אותם הסרטים, הרי שהתמונות שהיו עוברות למולכם היו כה מהירות, או כה איטיות, עד שבפועל לא הייתם מבחינים בתנועה כל שהיא והייתם מגיעים למסקנה שמדובר בעולמות קפואים, חסרי חיים.

להבהרה נוספת של העניין נביא דוגמה מעולם הצומח: כשהינכם צופים ברגע מסוים בעולמכם בצמח הגדל לאיטו, הרי שמנקודת מבט רגעית הצמח נראה לכם דומם, חסר תנועה. דמו לעצמכם שכך גם מתרחש בעולמות אחרים, שבהם הזמן עשוי להיות איטי הרבה יותר מאשר בעולמכם, באותם עולמות צמחים עשויים לצמוח בקצב כה איטי, עד שאלו יראו לכם כעולמות חסרי תנועה. בהתאמה, כשהזמן מהיר הרבה יותר מאשר אצלכם אזי הצמח שאתם צופים בו יגדל וייבול פעמים רבות אל מול עיניכם, אך אתם לא תבחינו בכל שינוי, למעשה לא תבחינו בו כלל, כמעין ריק יהיה מצוי לפניכם.

הזמן ביקומנו גמיש  –  במקום אחד פעילות מסוימת עשויה להימשך שעה ובמקום אחר פעילות זהה תימשך שנייה. במקום אחד שנייה אחת בזמנכם מתרחבת ונמתחת עד כדי כך שהיא תהיה שווה לשעה, או לחילופין, במקום אחר שעה בזמנכם מתכווצת עד היותה שווה לשנייה.

 זמן ומרחב

בנוסף לגמישותו הזמן גם משתנה מאזור לאזור. אם נדַמה שעון גדול שבו גלגלי שיניים רבים, חלקם גדולים וחלקם קטנים, הרי שנמצא שהגלגלים הקטנים מסתובבים מהר יותר מאלו הגדולים. אם נגדיר את השעון כולו כיקומנו ואת גלגלי השיניים כממדים, ניתן יהיה לומר שישנם ביקומנו ממדים שבהם הזמן מהיר יותר או איטי יותר ביחס לממדים אחרים. נגדיר ממד או מרחב כאזור המגודר או מוגדר בקצב זמן מסוים.

כשם שבשעון גלגלי שיניים יכולים לנוע, בו זמנית, סמוך לגלגל גדול,  מספר גלגלי שיניים הקטנים אך במעט בגודלם מהגלגל הגדול, כך בנוסף נגדיר שבממד כל שהוא יכולים להתקיים מספר סוגי זמן המאופיינים בקצב תנועה דומה זה לזה. קצב תנועה הוא רטט (ויברציה) וביקומנו קיימים עולמות המצויים בסמיכות זה לזה, שיש להם רטט דומה.

כדוגמה נביט על עולם הצבעים, שבו מקובל להבחין בצבעים ראשיים (דוגמת שבעת צבעי הקשת) ובגוונים שונים, המשויכים לאותם צבעים ראשיים. לצבע האדום לדוגמה טווח של צבעים הנע מאדום בהיר ועד לאדום כהה וכך גם הדבר לגבי שאר הצבעים. בהתאמה ניתן לומר שכל ממד ביקומנו מאופיין בטווח מוגדר של רטטים האופייני רק לו. כשם שקיימים צבעים ראשיים שלהם גוני משנה, כך גם ביקומנו קיימים ממדים ראשיים שלצידם קיימים ממדי משנה.

 ביקומנו 12 ממדים ראשיים, המופרדים ביניהם לרמות רטט ראשיות. כאן בכדור הארץ אתם חווים רמת רטט מסוימת ובעולם אחר, המשויך לרמת ההתפתחות הבאה שלכם, ישנה רמת רטט גבוהה יותר, בעלת קצב תנועה מהיר יותר, המשויכת לממד אחר, גבוה יותר. ככל שהממד גבוה יותר, כך גם רמת הרטט שבו גבוהה יותר.

כדי להיכנס לעולם בעל רמת רטט גבוהה יותר הינכם זקוקים לגוף בעל רמת רטט גבוהה יותר, לגוף אתרי יותר, שאינו פיסי כשלכם. בשעה שהינכם נכנסים לממד גבוה יותר הינכם נכנסים לממד שבו הזמן שונה, הינכם, כיישות מן הממד השלישי, צופים בעולם קפוא להבנתכם ובאופן תיאורטי, כפי שציינו, אם תגיעו בגופכם הפיסי הנוכחי לביקור באותו עולם אחר, למשך שעה שלמה בזמנכם שלכם, תחוו בזמן מקומי שנייה אחת בודדת. בעולמכם, שממנו יצאתם, תיעדרו למשך שעה שלמה, אך החוויה שתחוו בעולם האחר תארך שנייה אחת בלבד.

מדוע ציינתם “באופן תיאורטי”?

אנו מציינים “באופן תיאורטי”, שכן באופן עקרוני המעבר בין הממדים הנמוכים לגבוהים יותר נעשה ברמה האתרית, כשגופכם הפיסי נשאר בעולמכם בכאן ועכשיו, אך בו זמנית חלק מיישותכם (חלק אתרי של ישותכם) עושה את דרכו אל עבר מקום אחר. כישויות רב ממדיות יש ביכולתכם, מתוך רמת מודעות גבוהה יותר, לחוות מספר חוויות בו זמנית, אתם ישויות החיות בכאן ועכשיו, אך גם בכאן ולא בעכשיו.

 בתקופה זו, עם בואה של אנרגיה חדשה לכדור הארץ, ניתן לכם לחוות בו זמנית חוויות בעולמות ובמקומות אחרים, כשהמעבר בין אותם עולמות מבוצע דרך שערי זמן המקשרים בין לוחות זמנים שונים. הינכם ישויות רב ממדיות, אשר חוות בו זמנית בממדים רבים וזאת כחלק מתהליך ההפחתה(1) שעברתם לכדי התגלמות בגוף פיסי בממד השלישי. הינכם מצויים גם כאן וגם שם, הינכם חווים בו זמנית בלוחות זמנים שונים בכל אחד מ-12 הממדים ביקומנו.

בעתיד יהיה באפשרותכם לפצל את גופכם, תרתי משמע, חלק אחד ממנו ימשיך לחוות בממד השלישי וחלק אחר שלו יחיה בעולם אחר. שני הגופים יהיו מחוברים זה לזה ויהיו מודעים במלוא המודעות זה לזה, תהיה זו חוויה דו-מסלולית. ניצוץ נשמתכם יעבור כבדרך קבע דרך שערי זמן מתוך מודעות לחוויה שאותה הוא חווה בשני עולמות ולעיתים אף ביותר בו-זמנית. הינכם מתעלים ובחיי היום יום נעשים מודעים להיותכם ישויות רב ממדיות החוות בו-זמנית בממדים רבים.

קווי זמן

אם נשווה את יקומנו לבית משותף, בניין בן 12 קומות, ניתן יהיה לומר שבקומה השלישית בבניין מצויות דירות אחדות שבהן מתגוררות כמה משפחות. מדי פעם הדיירים מתחלפים, שעה שמשפחה אחת עוזבת ואחרת נכנסת לגור במקום זו שעזבה, כל העת דיירים ותיקים יוצאים וחדשים נכנסים לגור במקומם. כל דירה בבניין מייצגת סוג מתמשך של חוויה שאותה חווים הדיירים שגרים, שגרו ושיגורו באותה דירה. את אותה חוויה מתמשכת נכנה קו זמן. כלומר, קו זמן הוא חוויה העשויה להימשך שנים רבות בזמנכם, כשנשמות (ניצוצות נשמה) באות ונשמות עוזבות. קו זמן הינו רצף של אירועים שבו נשמות מתגלגלות שוב ושוב במסגרת סוג מתמשך של חוויה.

החוויה הנוכחית בעולמכם משויכת לקומה השלישית של הבניין, אתם חיים בממד השלישי, אך יחד עם זאת קווי זמן נוספים קיימים בממד שלכם. אלו אותם אירועים המתקיימים בדירות האחרות בקומה שלכם, בקווי זמן בעלי קצב זמן השונה במעט מקו הזמן הנוכחי שלכם, שאותם אתם מכנים כתקופות אטלנטיס, למוריה ואחרות.

ביקומנו קיימים קווי זמן נוספים, המתקיימים במקביל ובו זמנית לקו הזמן שלכם, שאותו הינכם חווים בעולמכם. יהיו אלו קווי זמן שאתם חווים בעולמות מקבילים בממדים אחרים, יהיו אלו קווי זמן אשר לשיטתכם חוויתם בעבר בעולמכם שלכם, יהיו אלו אולי קווי זמן עתידיים המשויכים לעולמכם וכדומה. כל קו זמן מצוי בממד ראשי או משני המאופיין ברטט שונה ולכן משויך לו רצף שונה של חוויות.

זמן הווה

היה זה בזמן לא זמן עת החלה החוויה ביקומנו. באותו הזמן פרסנו את החוויה הכוללת לפרוסות רבות, הבאות לידי ביטוי כחוויות שאנו כולנו חווים במסגרת קווי זמן המצויים בממדים ובעולמות רבים מספור. באותו רגע ייחודי רטט החוויה היה כה גבוה, עד שכל שהיה וכל שיהיה כבר היה מוכל באותה נקודת זמן, הרטט היה כה מהיר, עד שכל שהיה וכל שיהיה התקיימו בהבזק קצר, נוצרו והפכו ידועים. הרטט המהיר עד בלי די יצר חוויה שמעת שהחלה גם הסתיימה.

יחד עם זאת, אותו רטט מהיר עד בלי קץ הכיל בתוכו תמהיל רחב של סוגי רטטים בעלי תדרים שונים, חלקם איטיים וחלקם מהירים יותר. וכך, עת החלה החוויה ביקומנו, נוצרו עולמות וממדים שונים שבהם מתקיימים לוחות זמנים שונים, בחלקם הזמן מהיר יותר ובחלקם איטי יותר, אך כל אלה מוכלים כאמור במסגרת אותו רטט מהיר עד בלי קץ.

את החוויה שהתקיימה באותו רטט מהיר עד בלי קץ נְדַמֵה לנסיעה בכלי רכב הנוסע מעיר לעיר במהירות בלתי נתפסת של, למשל,  20,000 קמ”ש. בנסיעה מהירה שכזו נוסעי הרכב חווים את החוויה במהירות הבזק, אך יחד עם זאת נוצר גם רצון להתנסות במהירויות נסיעה איטיות יותר, שתשלמנה את המהירות המהירה לכדי חוויה מלאה יותר. בנסיעה איטית, לדוגמה במהירות של 1 קמ”ש בממוצע, מוכלים פרטים רבים ושונים מאשר בנסיעת בזק. ניתן לנשום את הריח הייחודי הנישא באוויר, אפשר לעצור את הרכב פה ושם כדי לשוחח עם עוברים ושבים, נמצא זמן להאזין למוסיקה, או לטעום מזון מקומי, וכדומה. את כל אלה לא יכלו נוסעי הרכב לחוות שעה שהרכב חלף במקום ביעף.

למעשה, האלוהות בחרה לחוות את כל שידוע כבר, כלומר, למרות שמסגרות החיים ביקומנו ידועות היטב, הרי שאת טיבו של המשחק הידוע מראש בחרה האלוהות להעמיק ולחוות. וכך הוא שבעולם זה, בכדור הארץ, בחרנו לחוות רטט איטי יותר מזה האינסופי, בחרנו להעמיק ולעיין בתובנות הנובעות מתוך חוויה איטית. החלטנו להריץ את הסרט ב- SLOW  MOTION לא כיוון שאיננו יודעים את סופו של הסרט, אלא כיוון שמתוך הרצה איטית מזדמן לנו לבחון פרטים נוספים ובאופן דקדקני יותר.

כשם שאנו רואים סרט, או קוראים ספר פעמים מספר, ובכל פעם מגלים בו רבדים ותובנות חדשים, כך כולנו בחרנו לפרוט את החוויה הכוללת, שהסתיימה עת החלה, לכדי חוויה איטית יותר, כדי נוכל לחוות את טיבו של הזמן האיטי, כדי שנוכל לחוות את הסרט מזווית ראייה אחרת, נוספת. במושגים שלכם ניתן לומר שאתם “חוזרים” אל אותו מקום וחווים אותו “שוב”. אתם חוזרים שוב למקום שבו הייתם כבר. החוויה של כדור הארץ נחווית שוב, אך ממקום אחר, מנקודת מבט שונה, מהתנסות אחרת, מסוג מציאות שונה.

אם האלוהות כבר יודעת את כל מה שיהיה, מה הטעם לחוות שוב? הרי התוצאה כבר ידועה מראש.

אהוב יקר, דמה לעצמך שפלנטה כלשהי נעה ברחבי החלל במהירות מסוימת. ברמה הגבוהה ביותר הפלנטה כמכלול, כגוף אחד, נעה במהירות גבוהה מאוד, אלא שבאותו הזמן, על גבי אותה פלנטה עצמה, חיים כמה סוגים של בעלי חיים. מהעבר האחד מתקיימים להם צבים כבדי תנועה ומן העבר השני  –  ציפורים מהירות טוס. וכך, שעה שהפלנטה נעה בחלל במהירות של 20,000 קמ”ש, מצויים בה צבים הנעים במהירות של 1 קמ”ש וציפורים שעפות במהירות של 20 קמ”ש. כל מקצבי הזמן מתקיימים במקביל ובו זמנית באותה מסגרת, באותה פלנטה מסוימת, אלא ששוכני הפלנטה אינם מודעים למקצבים השונים המתקיימים בה. בעלי החיים המצויים על גבי פני הפלנטה אינם מודעים לעצם תנועתה של הפלנטה, אלא חיים במקצבי זמן הנעים בין 1 ל-20 קמ”ש.

בדומה, התוכנית האלוהית ליקומנו נחוותה במהירות אין קץ (20,000 קמ”ש כדוגמה) ואילו אתם חווים במסגרת הפלנטה שלכם מקצבי זמן איטיים הרבה יותר (1 עד 20 קמ”ש), אך הכל מתקיים באותה מסגרת אלוהית אחת כוללת. במסגרת מהלכה הפלנטה כבר חוותה את שהיה ואת שיהיה, שכן היא כבר נעה במהירות הבזק ממקום למקום, ממה שהיה למה שיהיה, מתחילתו של הסיפור עד לסופו, אלא שבאותה המסגרת שחוותה כבר את מכלול החוויה מתנהלים מקצבים נוספים, שאינם מודעים לקטעי ההתחלה והסיום. את מסגרת החוויה הכוללת המתקיימת ביקומנו אנו מכנים “זמן הווה”, שכן בעקב הרטט המהיר עד כדי אינסוף, כל שהיה וכל שיהיה נדחסים לאותה יחידת זמן, הווה שמה.

כאמור, כל שהיה וכל שיהיה ידועים, אך חסרה התנסות נוספת וכך אנו כולנו עושים את דרכנו מאז נוצר יקומנו עד למועד זה שבו שיחה זו מתקיימת. הפוטנציאל להתקיימותה של שיחה זו היה ידוע, אך החוויה הגלומה בה מתוך התנסות, שאותה אנו חווים ברגע זה, הייתה חסרה. עצם ההתנסות בשיחה היא מטרתה, עצם התקיימותכם היא מטרת התגלמותכם, הכל ידוע אך מבקש התנסות.

זה יכול לגרום לאדישות, הרי הכל כבר כתוב ונקבע “למעלה”?

אהוב יקר, הכל ידוע, אך הרשות נתונה. אתם הם אלו הקובעים את נתיב חייכם מ-א’ ועד ת’. בחרתם כנשמות להגיע לעולם זה כשמסגרת החוויה ידועה וסופית, אך תכולתה נתונה לכם. אתם יכולים לחיות חיים מסוג א’, מסוג ב’ או ג’ וכן הלאה מבחירתכם, יש בידכם בחירה חופשית מלאה. אתם יכולים להיות אדישים אם תבחרו בכך, או פעילים ונמרצים אם תבחרו בכך, אין כל שיפוטיות, אתם יוצרים את תוכן המשחק כולו. אתם מצויים למעלה ובו זמנית למטה, אתם עצמכם הם הלמעלה והלמטה, חלקים שונים של עצמכם חווים חוויות שונות במקצבי זמן שונים, בקווי זמן מגוונים, כל זאת במסגרת כוללת ידועה.

כלומר, לדבריכם מסגרת הזמן לא השתנתה אלא הבנתנו אותו שונה?

המציאות היא בעיני המתבונן, ופרק זמן זהה מייצג שתי תפיסות שונות בממדים שונים. הכל הווה, אלא שאתם חווים באופן שונה במקום שבו קיים רטט גבוה לעומת מקום שבו קיים רטט נמוך.

כמות החוויות המוכלת בפרק זמן מסוים גבוהה יותר ככל שהרטט גבוה יותר. אחיכם מהממדים הגבוהים מזה שלכם מתקדמים מכם בחוויה, הם הספיקו לעבור מספר אירועים רב יותר בפרק זמן נתון, כיוון שהם חיים ברמת רטט גבוה מכם. כלומר, חוויות שונות נחוות בפרק זמן קוסמי אחיד, הווה שמו, אלא שתפיסת הזמן שונה במקומות שונים. מסגרת הזמן של יקומנו הווה, אלא שפרסנו את הזמן, במקום אחד הוא איטי ובמקום אחר הוא מהיר, אך הכל בתוך אותה מסגרת.

מתוקף הרטט האיטי של עולמכם אתם מעמיקים בנושאים שהרמות הגבוהות שלכם כבר חוו בעברן, אם כי הן לא התעכבו על אותן חוויות יתר על המידה (ולכן גם נוצר הרצון ליצור אתכם ולהתנסות בחוויה שמציע עולמכם).(2)

אפשר בבקשה להרחיב על כך שהחוויה שאנו חווים בעולמנו כבר נחוותה?

החוויה שאתם חווים בעולמכם כבר נחוותה, אך במהירות הבזק. כל שהיה כבר התקיים, כבר התרחש, אין צורך “להמציאו” מחדש. תוצאות המשחק ידועות, שכן הוא כבר התרחש, אך הדרך אל התוצאה הידועה מראש אינה ידועה, הדרך היא אותה התנסות שאתם חווים בעולם זה ולמעשה בכל העולמות של מטה.

הממד ה-12, הרטט הגבוה ביותר, הבית, מכיל כבר את כל שהיה בעולמות ובממדים שמתחתיו, אלא שהוא בחר כאמור להתנסות שוב בתוצאה ידועה מראש. בסופו של דבר כל שתעשו לא ישנה את התוצאה הסופית. אם ישויות כדור הארץ החליטו להתעלות בתקופה זו, הרי שכך הוא, אם ייעודכם האישי הוא יעוד מסוים, הרי שתגיעו אליו בכל מקרה, השאלה היחידה שנשארה פתוחה היא  –  כיצד? יש לכם אין סוף דרכים ואפשרויות להגיע מנקודה א’ לנקודה ב’, אך עובדת הגעתכם לנקודה ב’ ידועה מראש, ולמעשה כאמור כבר הגעתם לנקודה ב’. כרגע אתם רק מתנסים שוב בחוויה שכבר חוויתם. במובן זה הפסוק “הכל צפוי והרשות נתונה” מדויק.(3)

אחיכם מן הממדים הגבוהים יותר כבר חוו את החוויה שאתם חווים כיום. אחיכם, שהם ההיבט הגבוה שלכם עצמכם (כפי שנפרט בהמשך), כבר חוו את שאתם חווים כיום, אך בכל זאת בחרתם להתנסות שוב באותה החוויה, אך מנקודת מבט שונה, ממציאות של רטט נמוך יותר.

כלומר, אני כבר מַתִּי?

כל נתיב התפתחותך ידוע מראש, אך הדרך שתבחר כדי לממש אותו אינה ידועה. כבר נולדת ומַתָּ אלפי פעמים וכבר חווית את החוויה בעולמות רבים מספור, אלא שאתה עצמך, בעודך בממד גבוה יותר, בחרת לחוות שוב חוויה שהתקיימה, אך מנקודת מבט של רטט איטי יותר.

וכך גם באשר לתהליך ההתעלות שאנו עוברים בעולמנו בימים אלו?

בהחלט, התהליך מתחילתו ועד סופו כבר התרחש, אך עכשיו הוא נפרט לפרוטות הקטנות ביותר. זכור שהתוצאה הסופית כבר התקיימה, אלא שעכשיו בחרנו לעשות שוב את הדרך, אך ממקום אחר, מכאן ועכשיו. ישות אדירת ממדים החליטה לחוות את עצמה שוב באופן ייחודי, התנסות חוזרת. אותה ישות אדירת ממדים היא אתם עצמכם, המצויים גם בזמן ובמרחב אחרים.

מבחינת הנשמה כל קווי הזמן מתקיימים בהווה ובו זמנית, אלא שהקצב של כל אחד מהם שונה. הרטט של כל עולם וממד שונה, אך מבחינת הנשמה בכל יקומנו הזמן הוא אותו זמן  –  הווה. המשחק ביקומנו כולו נחווה בו זמנית כל העת בזמן נוכחי, בהווה, בעכשיו בלבד. ביקומנו אנו כולנו חווים את כל קווי הזמן כולם בו זמנית, כשהתפיסה שלכם של עבר הווה עתיד נכונה עבור החוויה בעולמכם.

אטלנטיס

כדי לחדד את השונות הקיימת בין תפיסת הזמן הקוסמית לזו המקומית שלכם, נציין שמבחינתכם יבשות עתיקות אינן קיימות יותר, אלא משויכות להיסטוריה שלכם, אך מנקודת מבטה של הנשמה  –  התמונה שונה, שכן הזמן הקוסמי שונה מהזמן המקומי. גרעין הנשמה המצוי בממד הגבוה ביותר, בבית, מקום שבו הרטט אינסופי במונחי הזמן שלכם, נתפס כעומד מעל שעון גדול וייחודי המתקתק בכמה מקומות בו זמנית. הנשמה חווה בו זמנית את מה שאתם תופסים בחיי היום יום כתקתוק העבר, כתקתוק ההווה וכתקתוק העתיד.

 אם הבנתי נכון, בממד שלנו, ברטט מאט שונה משלנו, התקיימו בעבר חוויות דוגמת למוריה ואטלנטיס, שבהן הסתיימה כבר החוויה. כלומר כן קיים עבר?

כשם שהזמן שמשויך לעתידכם מכווץ, קבלו גם את ההנחה שקיימים קווי זמן איטיים יותר מזה שקיים כיום בעולמכם. דמיינו שלושה אצנים היוצאים בו זמנית מקו הזינוק, הוא מועד תחילתו של יקומנו. אצן אחד רץ במהירות הבזק ומגיע תוך 10 שניות לקו 100 מטרים, אצן שני רץ באותו פרק זמן של 10 שניות 50 מטרים והאצן השלישי מגיע לקו 20 המטרים. כל שלושת האצנים רצו במשך אותן 10 שניות, אך כל אחד מהם נמצא במקום אחר. כך גם קווי הזמן שונים זה מזה, אלו מייצגים חוויות שונות שחלקן משויכות מבחינתכם לעברכם (האצן שרץ 20 מטרים) וחלקן לעתידכם (האצן שרץ 100 מטרים).

עם תחילתה של החוויה יצאו חלקיקי נשמתכם, הם שלושת האצנים שבדוגמה, לחוות חוויות, ובתקופה זו הינכם מתעוררים לעובדת היותכם אצנים רב ממדיים, אתם שלושת האצנים שברגע קוסמי מסוים הינכם צופים בעתידכם ובעברכם גם יחד, אתם מבינים שהמשחק ביקומנו מתבצע בו זמנית במגרשי משחק שונים.

כשהינכם צופים בעברכם אתם צופים בהתגלמויות קודמות שלכם, לדוגמה אלו המשויכות ליבשות למוריה, או אטלנטיס. הינכם צופים בהיבט אחר שלכם מאותן התקופות, מאותם קווי זמן שסיימו לחוות, אך החוויה קיימת וממשיכה לחוות על גבי קו הזמן המשויך לה. יבשות אטלנטיס ולמוריה אינן קיימות יותר, אך החוויה קיימת, שמורה ובעלת חיות על גבי קו הזמן שלה, הינכם צופים בהיבט אחר שלכם, שבזמנכם שלכם סיים לחוות את החוויה, אך הסרט החי נשמר וביכולתכם להיכנס אליו מחדש, להחיות אותו שוב, לצפות, לחוש בו ואף לשנות חלקים ממנו מתוך נקודת מבט חדשה.

באשר לעתידכם, אלו היבטים שונים שלכם עצמכם, אשר עברו כברת דרך ארוכה מכם בעקבות רטט גבוה יותר, אשר אִפשר את המרחק הרב יותר שעברו. לכשתתעלו יהיה באפשרותכם לצפות בקו הזמן העתידי שלכם, עד כמה שתבחינו ותבינו את הדברים. כאמור, הכל הכל הווה,החוויה אחת היא ומתקיימת בו זמנית בכל קווי הזמן בזמן אחד, בזמן הווה.

 אני מבקש הסבר נוסף. 

אהובנו היקר, המציאות היא בעיני המתבונן. כל דבר בעולמכם, כמו גם כל דבר ביקומנו, אינו רק דבר אחד בלבד, אלא כמה דברים בו זמנית. להזכירך ש”הר האמת” מכיל מספר רב של אמיתות המתקיימות זו לצידה של זו בו זמנית, וכך גם קווי הזמן הינם אמיתות שונות השלובות אלו באלו בו זמנית.

עבר במושגים המקומיים שלכם הינו אירוע שהסתיים, עתיד הינו אירוע אשר הינכם מצפים לו בהמשך, עם התקדמות לוחות הזמנים. בעולמות האחרים, הזמן כאמור שונה ומנקודת מבטה של הנשמה הזמן הוא אחיד/ אחד, שכן הנשמה עברה בו זמנית תהליך של הפחתה לעולמות שונים, כשהזמן במקומות מסוימים נמתח מעט יותר ובמקומות אחרים מעט פחות. בכל עולם זמן אחר, אך ברמת הנשמה ברמה הכוללת הזמן הוא אחד.

ובכל זאת אטלנטיס מבחינתנו הייתה, היא לא תחזור שוב?

לתפיסתכם אטלנטיס הייתה, אך מבחינת הנשמה התמונה שונה. ראה זאת כעץ בעל גזע מרכזי אחד, אשר ענפים יוצאים ממנו. דמה שכל ענף הינו רטט אחר, זמן אחר. הנשמה היא העץ עצמו כולו, מסנכרנת בין הענפים, הם הזמנים השונים, כשמנקודת מבטה הכוללת כל הזמנים מתקיימים בו זמנית כל העת. ישנם ענפים קצרים יותר וישנם ארוכים יותר, אך כל זאת במסגרת אותה יחידת זמן מוגדרת, באותו העץ. מבחינת האחד, מבחינת ה-HOLOS , המכלול, הכל מתקיים בו זמנית. במבט מקומי הינכם מבחינים בעבר הווה עתיד, אך מנקודת מבט גבוהה יותר, כזו של הנשמה, לוחות הזמנים שונים.

אך אחד הענפים עשוי להפסיק לצמוח בשעה שהשני ממשיך לצמוח ולהתארך, כלומר יש לפני ואחרי.

אכן, נכון הוא הדבר, אך עדיין אין זה  משנה את לוחות הזמנים של העץ כולו. שים לב לכך שהענף הקצר אינו מסיים את פרק חייו, הוא אולי מפסיק להתארך, אך הוא נשאר גוף חי בעל תודעה בת שינוי.

כלומר, חוויה כדוגמת אטלנטיס ממשיכה להתקיים?

במובנים מסוימים כן, שכן הינכם משנים את הסרטים השונים כל העת. מן הרגע שהסתיימה חוויה בעולם כל שהוא, החוויות בעולמות האחרים ממשיכות להשפיע על אותה החוויה שכביכול הסתיימה. למעשה, עד כמה שהדבר יישמע לכם מוזר, הינכם משנים כל העת גם את הסרט ששמו אטלנטיס.

דמו לעצמכם שאתם ניגשים לספרייה קוסמית ופותחים את הספר ששמו אטלנטיס. הספר מתאר קרמה שנוצרה, כשאתם עשוים לחוות שוב את החוויה שצברה קרמה, ובכך תוכלו לאזן אותה וליצור שינוי אנרגטי בקו הזמן ששמו אטלנטיס. החוויה באטלנטיס הסתיימה בעיקרה, אך מתוקף עקרון האחד, מתוקף שליבותם של העולמות והשפעתם ההדדית אלו על אלו, החוויה נמשכת כל העת בו זמנית בכאן ועכשיו.

נחזור לדוגמה של העץ הצומח. כאמור, יחידת הזמן המוקצית לצמיחתו אחידה בכל העץ ומסגרת הצימוח הכוללת של העץ ידועה. אלא שענפים מסוימים בתוך העץ עצמו צומחים במקצבים שונים, וכך, לעיתים, ענף מסוים מפסיק להתארך וענף אחר ממשיך. צמיחתו של ענף אחד משפיעה ומושפעת מהענפים האחרים, כשבאפשרותכם להשפיע גם על ענף שאינו מתארך יותר. מדובר בענף חי וניתן לכם לשנות את פנימיותו, את תוכנו.

כשם שבדוגמה של האצנים כך גם בדוגמה של העץ  –  חלק מהענפים במסגרת תא הזמן של יקומנו מתפתחים מהר יותר וחלק  –  לאט יותר, אך כולם מתפתחים וכולם משפיעים ומושפעים בו זמנית זה מזה. הכל אחד, הכל הווה, אתם מושפעים מהענפים האחרים והם מכם.אתם מושפעים מאטלנטיס ואטלנטיס מכם.

הסברתם שאטלנטיס כבר התקיימה, אז כיצד ניתן לנו לשנות את הסרט?

אכן, אטלנטיס הייתה ושקעה בים. את אירוע השקיעה לא תשנו, כיוון שהוא המסגרת האלוהית של הסרט, אך את תכולתו של הסרט יש בידכם לשנות. כשאתם נזכרים באירועים שהתרחשו באטלנטיס אתם יכולים לשנות את נקודת מבטכם, את התייחסותכם אל שהיה באטלנטיס. המציאות היא בעיני המתבונן ואתם קובעים את שהיה בעזרת התרגום האישי שאתם נותנים למאורעות, ובמקרה זה  –  למאורעות שלתפיסתכם התרחשו.

בחברה המערבית, לדוגמה, בהתאם לתבניות החשיבה שלכם, אתם תופסים אישה צעירה, בעלת גזרה דקה, כיפה ומושכת יותר מאישה מבוגרת ושמנה, אלא שברמה האלוהית לא כך הוא. אישה שמנה יפה בדיוק באותה מידה שאישה רזה יפה. לכל ניצוץ נשמה תפקיד ייחודי שאותו הוא ממלא ולצורך קיומו בחר בגוף בעל תבנית מסוימת, אלא שהתרגום האישי שאתם מעניקים לאשר אתם חווים קובע את המציאות שאתם חווים.

אתם יכולים בכל נקודת זמן לחזור לסרט ששמו אטלנטיס ולשנות את תכולתו, קרי את נקודת מבטכם. כשתבחינו באירוע שיהיה מבחינתכם מפחיד ושלילי, ואותו תהפכו לאהוב וחיובי, דעו שאתם בדרך הנכונה לתיקון עצמכם, ליצירת רמת אהבה גבוהה יותר ביישותכם.

כשאתם משנים סרט מעברכם אתם משנים גם את עתידכם. אינכם משנים את הנתיב הראשי של חייכם, אינכם משנים את המסגרת האלוהית של האירועים, אלא את רמת האושר והאהבה “המוקצית” לכל אירוע. יש ביכולתכם להפוך כל מצב של אומללות למצב של אושר,(4)  זוהי אך ורק החלטה שלכם כיצד תסתכלו ותחוו את הדברים.

הסרט בתקופה זו “רץ” מהר יותר. הסרט הוא אותו סרט, אלא שהקצב מוגבר, אתם מכילים אירועים רבים יותר בפרקי זמן קצרים יותר. בעוד שבעבר אירוע היה נפרש על פני תקופה ארוכה, עכשיו הוא נפרש על פני תקופה קצרה. אם בעבר הייתם חווים חוויה אחת בדקה, בתקופה זו תחוו מספר חוויות באותה דקה וכך ייראה לכם שהזמן מואץ, מהיר יותר, אתם דוחסים באותם פרקי זמן מוכרים חוויות רבות יותר ונוצרת אצלכם תחושה שהזמן התכווץ.

לא ברור לי כיצד ניתן לנו לשנות את הסרט ששמו אטלנטיס.

כאמור, לא תמנעו את טביעתה של אטלנטיס. היא חלק ממסגרת החוויה הכוללת, אך אטלנטיס מהווה היבטים אחרים שלכם הממשיכים עדיין לחוות, קו זמן פעיל כמו שלכם, כמו בעולמכם. אתם היבטים של עצמכם, שכן אתם אלו החווים בכל הממדים והעולמות בו זמנית, אתם תושבי אטלנטיס הישנה ויש באפשרותכם לשנות את הנסיבות שהביאו לקיצה של יבשת זו. יש באפשרותכם לשנות את נקודת מבטכם באשר לטביעתה. נקודת המבט היא זו שקובעת את המציאות הנחווית וכאשר אתם “מתקנים” את נקודת המבט שלכם, אתם יוצרים מציאות פנימית שונה. כשאתם נכנסים וחווים את קו הזמן ששמו אטלנטיס, אתם יכולים לשנות את תכולתו של אותו קו זמן.

כיוון שהמערכת סגורה, אטלנטיס משפיעה עליכם עד היום. לרובכם חזיונות וחלומות שבהם אתם מרגישים טובעים בים. פעמים רבות אתם מתעוררים בבעתה מחלום רע של טביעה בים, ובכן, פעמים רבות מדובר בסרט ישן ששמו אטלנטיס, שאתם ממשיכים לחוות אותו גם כיום. ניתנת לכם בתקופה זו, שבה רמת מודעותכם גבוהה יותר, ההזדמנות לשנות את הסרט, או יותר נכון את נקודת המבט שלכם על הסרט, את היחס שלכם למה שאירע. זכרו, נקודת המבט האישית שלכם היא זו אשר קובעת את היחס שלכם לאירוע. אירוע שבעיני אדם אחד ייתפס כטראומה, ייתפס באופן שונה על ידי אדם אחר. תפיסת המציאות היא בעיני המתבונן ושינוי קרמה הינו שינוי היחס, שינוי הגישה שלכם כלפי אירוע.

כשאתם מרפאים את עצמכם אתם מרפאים את עברכם ואת עתידכם. הכל שלוב בכל כל העת, הכל משפיע ומושפע זה מזה כל העת. אתם בעלי היכולת לשנות כל העת את יצירותיכם.

אך בכל זאת אנו חווים בעולמנו באופן מוחשי, בחיי היום-יום, משחק שטרם הסתיים.

אהובנו היקר, אכן המשחק שאתם משחקים טרם הסתיים, אך יחד עם זאת ובו זמנית הבן שזמנה של האלוהות הוא אין זמן, כיוון שרמת הרטט שלה אינסופית, אלא שבמסגרת תהליך ההפחתה הורדנו את אותו הרטט האינסופי ויצרנו מקצבי זמן שונים לצורך החוויות בממדים השונים ביקומנו ועולמכם הינו אחד מהם שבו הזמן איטי באופן יחסי.

כפי שציינו, מסגרת התוכנית האלוהית ליקומנו ידועה, אלא שאת הפרטים של אותה התוכנית אנחנו ממלאים. כלומר, העתיד אינו ידוע לאף אחד, שכן אנחנו יוצרים אותו מדי רגע. מסגרת העתיד ידועה, שכן משהחל המשחק הוא גם הסתיים, אך תוכן המשחק נוצר על ידנו כל העת. המסגרת לתמונתו של הצייר בעולמכם מונחת, אלא שאתם ממלאים אותה, צובעים אותה בצבעים ובצורות שונות כעת. ראו גוש פלסטלינה אלסטי, שצורתו ההתחלתית והסופית ידועה, אלא שכעת אתם “משחקים” איתו, מותחים אותו באיטיות ומשנים את צורתו במסגרת המבנה הכולל והידוע שלו. אנו כולנו חוקרים את אינסופיותו של הזמן ולצורך כך האטנו את הקצב שלו ל-12 מקצבים ראשיים ומקצבי משנה רבים מספור.

אין סוף מכיל את כל האפשרויות, את כל הפוטנציאלים, לכל סוגי המשחקים שבחרתם ושתבחרו. ברמה האלוהית כבר בחרתם בכל סוג משחק אפשרי ובכלל זה כמובן גם בחוויה הנוכחית שלכם.                                   

אני חייב להודות שקשה לי באינטואיציה לתפוס את הדברים.

אנו מודעים לקושי, אך כל שינוי תודעתי מתחיל בהבנה, בידיעה שאתגר כלשהו עומד לפניכם. אתגר הבנת מושג הזמן עומד בפתחכם וכשאתם מודעים לאופיו הגמיש של הזמן, ולו ברמה השכלתנית, בשלב זה, אתם נכונים לשנות דפוסים ותבניות חשיבה. מתוך ההתנסות תגענה בעתיד הקרוב תובנות חדשות והחומר אשר אנו מעבירים אליך הינו בבחינת הכנה לקראת הבאות.

 התהליך שאנחנו עוברים די מדהים…

אכן, המציאות האנושית עולה על כל דמיון אנושי. בתקופה זו אתם חווים האצה בזמן ולכן אתם עוברים תהליך של שינוי, התעלות. מתאפשר לכם מתוך רמת מודעות גבוהה יותר לחוות באופן מודע בו זמנית במספר קווי זמן.

זמן מואץ, רטט גבוה יותר, שדה ראייה רחב יותר, ידע רב יותר, מודעות גבוהה יותר, התעלות, אור רב יותר, אלו כולן מילים נרדפות לתהליך שהינכם חווים בימים אלו, תודה.

תודה לכם.

(1)  הפחתה, תהליך הפחתה  –  תהליך שבו ניצוץ נשמה בדרכו לכדי התגלמות באחד העולמות מוריד את רמת הרטט שלו בהותירו שיירים אנרגטיים חווים בעולמות שבדרך. ניתן לדמות את תהליך ההפחתה לירידה של מטען במעלית מקומה 12 מטה. בדרכה מטה המעלית עוצרת לרגע בכל קומה ומשאירה בה חלק מסוים מהמטען. בין חלקיו של ניצוץ הנשמה המופחת מתקיימת כל העת תקשורת לצורך סינכרון החוויה. להרחבה בנושא תהליך ההפחתה ראה בספר “רוחניות מעשית”, עמוד 199.

(2) הרחבה בנושא מקור החיים בכדור הארץ תובא בהמשך

(3) מדברי רבי עקיבא: “הכל צפוי והרשות נתונה” (אבות ג, טו)

(4) אושר = אור בתוספת האות ש’ (המסמלת טרנספורמציה). אושר = טרנספורמציה של אור.