פרק 4: המהדורה המורחבת – מהות האנרגיה הנשית – חלק ראשון


מאת המתקשרת נועם גלעד קורל

בשיתוף עמיחי ים

(מתוך תוכנית ששודרה בתאריך ה-24.3.11)

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

קריאה: אני מזמינה את הבורא (ואת צד השכינה שבו), ואת המורות היקרות שלנו: גאיה – היא מהות כדור הארץ, אייזיס האהובה, ליידי ונוס האהובה, ליידי קואן ין, מרים האם ומרים המגדלית, לנכוח ולהשתתף בתקשור בנושא המהות הנשית. כמובן אם יש חברים נוספים מההדרכה שלנו עם מהות גברית שמעוניינים להשתתף, הם מוזמנים בשמחה.

מהי אנרגיה נשית?

השכינה: אישה יקרה, אנרגיה נשית היא אנרגיית הרחם ואנרגיית הלב, המכילה את הכול, היא אנרגיית האם הגדולה. זוהי אנרגיה רכה וזורמת, אנרגיה של אהבה, נתינה ורוך. זוהי אנרגיה עגולה וחובקת במהותה, אנרגיה מזינה וממלאת, אנרגיית החיים המשלבת רוך, אהבה ועוצמה. זוהי אנרגיית הרגש העמוק והעצמתי, זוהי אנרגיית אמת הלב, זוהי אנרגיית הידיעה הפנימית, העמוקה, האינטואיטיבית של הרחם ושל הלב. זו אנרגיית הבריאה. זוהי האנרגיה הראשונית אשר החלה להתפצל מהבורא האחד, כאשר עלה ברצונו לברוא. זו האנרגיה אשר יצרה את רחם הבריאה ומתוך החיבור המתמיד והעמוק עם מהות הבורא והמשך ההתפצלות, נוצרו בתוכה בריאות חדשות רבות.

 מה מאפיין אותה וממה היא בנויה?

פנים רבות לאנרגיה הנשית, אהובה. לעתים היא תופיע בפני האם המזינה את תינוקה או את גוריה. פעמים אחרות בתור האישה ההרה, היוצרת, המכילה. גם בתור האישה הפראית, החייתית, המחוברת בכל הווייתה אל תשוקותיה, אל עוצמותיה האמיתיות, אל הטבע ואל פעימותיו ומחזוריו.

פעמים תופיע בתור זקנה רבת חוכמה, וכילדה תמימה ותאבת החיים. לעתים, כאלת החיים והמוות וכאם המחזורים שבטבע. כאלת פריון מפתה, ולעתים, כמסתורין הגדול שבמעבר בין החיים והמוות. התנועה המעגלית, הספירלית, התהליכית, המיכלית מאפיינת אותה; המחזוריות הבו-זמנית הקיימת בה מעצם הווייתה, ללא התחלה וללא סוף.

במה היא שונה מהאנרגיה הגברית?

האנרגיה הזכרית, היא אנרגיה של קו, חדה, ממוקדת, חזקה, אנרגיה של פריצה והתקדמות מכווננת לקראת מטרה מסוימת. זוהי אנרגיה כובשת, אנרגיה מהירה, שיש בה התחלה, אמצע וסוף. זוהי אנרגיה המתמקדת בכוחו של השכל להבין ולדעת, ובשימוש בידע ככלי רב עוצמה, לעתים אף כבנשק, על מנת להשיג מטרה כלשהי. זוהי אנרגיה תחרותית והישגית, המודדת דברים מנקודת הראות של השכל והמדידה, על פי עמידה בהישגים וביעדים שנקבעו כמטרה.

האם גם בגברים קיימת אנרגיה נשית?

בוודאי, יקירה. בכל בן אנוש קיימות אנרגיה נשית ואנרגיה גברית, חייב שיהיה ייצוג לכל אחד מפני וקוטבי האנרגיה, אחרת לא יינתן ייצוג מלא ושלם לבריאה. אנשים רבים בעולמכם אינם מבינים את חשיבות קיום האנרגיה הנשית בתוכם, כחלק ממהותם, ואת חשיבות האיזון שבינה לבין האנרגיה הגברית.

קיימים סוגים שונים של מערכות יחסים בין שתי האנרגיות המשלימות הללו. אין זה אומר כי שני הקטבים מתקיימים זה לצד זה באיזון מוחלט. אכן, זוהי המטרה, אך פעמים רבות במסגרת עולם החלוקה והנפרדות, האנרגיה הגברית תופסת מקום דומיננטי יותר אצל רוב הגברים, ותוך התרבות שהתגבשה בכוכבכם, גם אצל נשים רבות.

פעמים רבות, קיים נתק בין שני חלקי האנרגיה הנובע מתוך דפוסים נלמדים, התניות תרבותיות ואף טראומות. לעתים מדובר בחיבור שמהותו מאבק, בין אם מדובר במאבקי שליטה וכוח, או במאבקי קיום. ולעתים רחוקות יותר בסוג של חיבור, שיתופי פעולה ואיזון, שזהו המקום אליו אנו ואנרגיית האחדות שואפים להגיע. גם בבעלי החיים קיים ייצוג לכל אחד מקוטבי האנרגיה, גם אם הוא פחות גלוי לעיין מאשר אצל בני האדם.

האם יש לגברים צורך בחיבור ובעבודה עימה?

 יקירי האהובים, לכל יצור אשר על פני האדמה, יש צורך בעבודה ובהתחברות למהותי, מהות האנרגיה הנשית. מהות החלק האלוהי הנשי שבבריאה. השכל שולט בעולמכם, שלטון אשר הביא לידי ביטוי את כוח הידע נטול האהבה, את כוח האור המחודד, אך ללא המהות האמיתית שבו. אור נטול אהבה, אינו יכול לתפקד בצורה מאוזנת לאורך זמן.

ולכן, יקירי, דרושה התערבות של אנרגיה משלימה ומאזנת, היא אנרגיית המהות הנשית, הכוללת בתוכה את כל מה שאינו כלול באנרגיית האור המוחשכת. מוחשכת היא, אהובי, מכיוון שנטולת אהבה היא. מלאה בידע ובהגיון, ונטולת כל טיפת לחלוחית של ידיעה פנימית עמוקה, אינטואיטיבית. נטולת כל פתח של אהבה שאינה מותנית בדבר, נטולת כל הכלה, חמלה והתבוננות מרוככת יותר בעולמכם, ובאירועים המתרחשים בו.

הגברים בעולמכם, יקירי, חונכו ברובם לפתח את האנרגיה הגברית המתפרצת, השואפת למטרה, הכובשת, ולדכא את האנרגיות הרכות, המכילות יותר, הקיימות אף הן בתוכם. אך כפי שנאמר: דווקא כיום, כאשר אנו מתקרבים לנקודת השינוי הגדולה, קיים צורך גובר והולך לעבוד ולהעצים אנרגיות אלה, השייכות למהות הנשית האמפתית, המזינה, המכילה והגדולה יותר. רק איזון בין שתי האנרגיות השונות, הן בגברים והן בנשים שבעולמכם, יאפשר לכם להגיע לרמת תודעה ומימוש גבוהים ומשמעותיים יותר, כהכנה לקראת המעבר והכניסה ביחד עם כדור הארץ האהוב, אל הממד החמישי.

 כיצד היא באה לידי ביטוי בימינו אנו?

 האנרגיה הנשית, יקירי, באה לידי ביטוי בעולמכם בתקופה זו בצורות שונות. כיוון שדוכאה זמן כה רב, הן על ידי הגברים והן, פעמים רבות, על-ידי הנשים עצמן, לעתים היא מופיעה בצורה מוחצנת ובלתי מאוזנת דווקא בפן אחד, הקשור לנשיות ולמיניות המופגנות בעיקר במראה החיצוני, הנמדד באמצעות החושים בלבד, ואינו מאפשר להתבונן עמוק יותר פנימה.

למעשה, יקירי, גם לפן זה יש מקום, כאשר הוא בא לביטוי בצורה מאוזנת עם כל יופי הפנים המגוון של הנשיות השלמה והמיניות שגלומה בה. אך פעמים רבות, משרת אתכם צד זה כתקשורת חיצונית בלבד בין האנרגיה הגברית לאנרגיה הנשית. דבר אשר נגרם לאורך השנים גם מתוך התניה תרבותית מסוימת ואמונות פנימיות שהפכו לנחלת הכלל. פעמים רבות נבעו ונובעות אמונות אלה מתוך ניתוק פנימי מהמהות הנשית ומהמהות הגברית, כאשר החצנת פן זה בלבד, מגבילה את התקשורת העמוקה והשלמה יותר למהות האמיתית של שתי האנרגיות הקוטביות והמשלימות האלה.

אך, יקירים, יש לראות דבר נוסף. כפי שבתרבויות שונות, בתקופות קדומות יותר, עצם הנשיות נמדדה בשימת דגש על יכולת ההולדה ובמימוש יכולת זו עד כמה שהיה ניתן, ונשים שהיו לאימהות זכו בכבוד על כך, כאשר לאחרות שלא עלה בגורלן וביכולתן להרות, התייחסו בבושת פנים. כך בתקופות שונות, על פני כדור הארץ, בן שלושת הממדים, באו לידי ביטוי פנים שונות של הנשיות באופן עיקרי, עמוק ומודגש יותר.

כיום, הנשיות באה לידי ביטוי בתחומים שונים וברמות שונות: החל ממהות האנרגיה היוצרת אותה, אנרגיית האלה המחוברת בו זמנית לאנרגיית השמים, אך בעיקר לאנרגיית הבריאה והפריון שבאדמה ובטבע (בהקבלה לגופים האנרגטיים הגבוהים).

דרך נוספת הן גישות ונקודות התבוננות שלמות יותר על המציאות העומדת בפניכם הנובעות ממקום של אינטואיציה, התבוננות והבנה עמוקה, מנקודת ראות כוללת ורחבה יותר, מעגלית ובו-זמנית, הרואה הן את הסיטואציה והן את כל הגורמים המשתתפים בו-זמנית (בהקבלה לגוף השכלי).

רובד נוסף בו באה לידי ביטוי האנרגיה הנשית המלאה הוא רגשות, תכונות ומרכיבים שונים של אמפתיה, רכות, זרימה, פתיחות, עדינות, חמלה, הזנה, הכלה (בהקבלה לגוף הרגשי).

האנרגיה הנשית עוברת דרך איברי הגוף המרכזיים הפעילים ברמות שונות של חיבור ומימוש, כגון החיבור בין הלב והרחם, אימהות על כל התכונות הכלולות בה, מיניות הנובעת מהמקום העמוק של החיבור לטבע הפראי, ליצירתיות, לשפע וליצריות (בהקבלה לגוף הפיזי, כאשר הגוף הפיזי מתחבר במהותו עם אנרגיית האלה המחוברת לשמים ובעיקר לארץ).

מה ניתן לעשות כדי להגדיל את השפעתה באופן פעיל על חיינו?

 ראשית, יקירים, יש לתת באופן עמוק, מעשי ויזום, יותר מקום בעולם שלושת הממדים לקיום אנרגיה זו ולמימושה. ניתן, למשל, לפתח שיטות חינוך, ניהול, שיווק, ושיטות ממשל המתאימות יותר למהות הנשית והכוללות בתוכן יותר אנרגיה נשית. ניתן לפתח שיטות לימוד המיישמות בתוכן עבודה עם האנרגיה המעגלית, הנשית יותר, ותחומי לימוד הקשורים יותר לחיבור אל הרגשות והאינטואיציה.

לעבוד עבודה עצמית, פחות דרך ניתוב הראש ויותר דרך חיבור עמוק אל הלב, אל הרחם ואל האינטואיציה. יש לפעול מתוך מתן כבוד לרגשות ולביטויים. על מנת לרפא קשיים רגשיים, יש להספיג וללטף באהבה. יש להתמיר את הקשיים, ולא להלחם בהם כדי לעקור אותם. יש לעשות יותר עבודה של חיבור עם הגוף ככלי להבעת ולביטוי האנרגיה הנשית, כשוות ערך לאנרגיה הגברית ויותר עבודה עם האדמה בטבע.

לפעמים, בהתחלה, כיוון שרבה הבורות בנושא האלה ומשמעותה העמוקה והאמיתית, והידע מעורב בשיפוט ובדעות קודמות, יש ללמוד את הנושא גם בדרך השכלית, הגברית, המקובלת יותר – את תולדות האנושות מתוך מקום הנשיות שבתוכה (his-story vs. her-story* ההיסטוריה – כסיפור שלו או הסיפור שלה), וגם בדרך ההתנסות החווייתית, התחושתית, הפותחת, הזורמת.

בדרך החוויה הנשית יש ללמד איך לעבוד עם מחזורי החיים, המוות, וההתחדשות של הטבע, האדם והאדמה. איך להתבונן במעברים כחלק ממבנה האנרגיה הנשית, הטבע וכדור הארץ, ולקבל את המתנות הגלומות בכל אחד מהם.

ברמת הרפואה הקיימת אצלכם, מעבר להבנות שעכשיו מתקבלות לגבי השוני בסימני המחלות השונים בין גברים לנשים, ומעבר לרפואת הנשים הקיימת כעת והמוגבלת לאיבריהן האינטימיים בלבד, יש לפתח עוד יותר את ההבנה לקשר שבין רגשות וביטויים אצל נשים, ולקשר שבין רגשותיהן כלפי עצמן בכל המדדים המקובלים בעולמכם, לבין המחלות שנשים לוקות בהן.

יש לפתח שיטות טיפול מתאימות, כוללות ומקיפות יותר, המתייחסות לאישה כהוויה אחת שלמה הכוללת את כל הרבדים, ולא את הרובד הפיזי והטיפולי בלבד, אלא גם את המניעתי, ברמות הגוף-נפש-רוח.

מה חשיבותה לעולם של ימינו ולעולם החדש אותו אנו רוצים לבנות?

 בני אנוש יקרים. מהותו של העולם החדש, לקראתו אתם פוסעים, היא מהות האחד, מהות השלם, המאוחד. לא ניתן להגיע לשלמות אם אין איזון בין הקטבים של האנרגיה היוצרים את האחד. לא ניתן לעבור תהליך התעלות אמיתי, כאשר רק קוטב אחד מבין השניים פעיל והשני מושפע באופן פסיבי מפעילותו.

למעשה, עבודה עם קוטב אנרגטי מסוג אחד בלבד, עלולה להביא לחוסר איזון עמוק עד לרמת ההרס. ולכן, כיוון שבעולמכם, זה זמן רב שהאנרגיה הנשית אינה באה לביטוי מלא וטרם קיבלה את מקומה הראוי ביצירה ובבריאת העולם החדש, יש לרפא ולאזן אותה ולהפעיל אותה מחדש, על מנת שתהווה קוטב פעיל בבריאה המאוזנת לקראת השנה הקרובה לבוא ותהליכי השינוי העמוקים לקראתם בחרתם לפסוע.

רק חיבור עמוק ואמיתי בין קוטב האנרגיה הגברית לקוטב האנרגיה הנשית, יוביל לשינוי אמיתי מאוזן ועמוק, הן בכדור הארץ הנמצא בתהליך התמרה עוצמתי ההולך ומתרחב, והן בכם, בני האדם, העוברים את השינויים וחווים אותם על בשרכם בעצם מהותם. עליכם להבין, יקרים ואהובים, כי בשונה מתקופות העבר, בהן תפקיד הידע והלמידה מהמקור השכלתני בלבד היה המשמעותי, וגם תרם לפיתוח מתנות רבות של מדע, רפואה והתקדמות בעולמכם בן שלושת הממדים, בעולם החדש, אותו אתם בונים עתה, האנרגיה המשפיעה והמרכזית ביותר תהיה האנרגיה האלוהית הנשית הגבוהה, של אהבת הבורא האינסופית והבלתי מותנית בדבר. אנרגיית החמלה, וכל אותן האנרגיות הפעילות והעמוקות הקשורות למהות הלב, המחוברות ללב הבורא ואהבתו. לתוכה, תמזגנה אנרגיות שונות וחדשות של ידע, הנובעות במהותן מחוכמת הבורא. רק המיזוג המביא לשלמות יוכל לבנות את היסודות של “ירושלים החדשה”, או של הממד החמישי על פני כדור הארץ.

מה יוצר השילוב בין האנרגיה הנשית לאנרגיה הגברית בנקודת המבט וההתייחסות לדברים? כיצד ניתן ליישם שילוב זה בחיי היום-יום ובהתייחסות שלנו?

 ליידי ונוס: שלום לכם יקירי, הנני ליידי ונוס. אני מייצגת עבורכם כיום את כוכב האהבה ונוס ממנו אני באה לומר לכם את דבריי. אנשים יקרים ואהובים, אכן צעד גדול צעדתם והנכם פוסעים לקראת שינוי עמוק ועוצמתי העומד לבוא לידי ביטוי הן בכדור הארץ עצמו והן בכם.

עליכם להבין, אנשים יקרים ואהובים, כי לא ניתן לעבור את תהליך ההתמרה וההתעלות, אותו אתם אמורים לעבור ביחד עם כוכבכם היקר והאהוב, ללא חיבור למהות האנרגיה הנשית. כיוון שבנקודת האחד קיימת שלמות, והנכם פוסעים כעת לקראת השלמות שבחיבור לממד החמישי.

בשלם קיימים שני קטבים מאזנים ומזינים זה את זה. כאשר קיים רק קוטב אחד אנרגטי פעיל, והקוטב השני מושפע ממנו, קיימת אנרגיה שאינה מאוזנת ברמות העמוקות ביותר ושעלולה לגרום להרס רב. לכן כה חשובה מהות האנרגיה הנשית, כדי לאזן את האנרגיה הגברית, על מנת שתוכלו לעבור את ההתעלות, את ההתמרה והשינוי לממד החמישי בצורה העמוקה והמאוזנת ביותר האפשרית.

עליכם לזכור כי בנקודת האחד לא קיימת הפרדה בין הזכרי לנקבי, כיוון ששם קיים המיזוג, החיבור העמוק בין השנים, ולכן אנשים יקרים ואהובים, על מנת שהאנרגיה הנשית תוכל לתפקד ולתרום את יכולותיה האדירות והעוצמתית לחיבור מחדש אל האדמה, ולחיבור מחודש למהות הנשית, עליכם לרפא אותה ולאזן אותה, ראשית בתוך עצמכם ולאחר מכן בכדור הארץ עצמו.

וכאשר תרפאו ותאזנו אותה, היא תוכל לפעול כמהות אוהבת, עוצמתית ועמוקה, ולחבר בין השכל לבין הרגש. למעשה עליכם להבין כי בממד החמישי, האנרגיה העוצמתית ביותר הפעילה היא אנרגיית הלב הגבוהה, כאשר לתוכה נמזגת אנרגיית הידע הגבוהה ביותר מהבורא. וכאשר נמזגות ומתמזגות יחדיו אנרגיית האהבה האינסופית של הבורא עם אנרגיית הידע והחוכמה האינסופיים של הבורא, הכול נפתח, זורם ומתאחד בחיבור ובעוצמה של אהבה וידע אינסופיים.

שילוב האנרגיה הנשית והאנרגיה הגברית בנקודת המבט וההתייחסות תוביל אתכם, יקירי, לבחינת מציאות מחודשת, כיוון שכל הדברים שראיתם עד עתה בצורה כה נפרדת ומחולקת יהיו כאחד. כיוון שכפי שכבר נאמר לכם, בנקודת האחדות אין הפרדה בין אנרגיה נשית לאנרגיה גברית, אלא קיים מיזוג שיוצר דבר שלם, מאוחד וחדש. בצורה מעשית יותר, תבוא נקודת ההשקפה הגברית החדה והממוקדת, המתארת את העובדה בלבד, את הסיבה ואת התוצאה, ומולה תעמוד האנרגיה הנשית העגולה, אשר תראה את הדברים מנקודת מבט של חמלה, אהבה, בצורה רחבה וכוללת יותר, ותאיר נקודות שונות חשובות שהאנרגיה הגברית לבדה לא תוכל להבחין בהן.

למשל, דרך גברית תנסה ללמד דברים בסדר ליניארי, עולה או יורד, בהתאם לזמן התרחשות וכדומה. הדרך הנשית תנסה ללמד את הנושא מתוך בחינתו לרוחב, מתוך נושאים קרובים או קשורים, או את אותו נושא מנקודות מבט שונות, ולאו דווקא בסדר הגיוני של זמן או מרחב. כאשר ייווצר החיבור בין השתים, ויתאפשר המקום לחיבור ביניהן, כאשר תושג ההבנה כי שתי הדרכים הינן שתי פנים שונות של אותה האמת, אז תוכל להיווצר התמונה השלמה. מדובר למעשה בחיבור שבין הידע הגבוה של השכל לבין הידע העמוק של הלב, דבר היוצר שלמות וחיים מאוזנים יותר עבור האדם.

כאשר ברצונכם לפתור בעיה כלשהי או ליצור דבר-מה חדש, בדקו את דרכי הפעולה שלכם, ולאחר שתתנו לידע ולהגיון לומר את דברם, הסכיתו והקשיבו ללבכם, לאינטואיציה שלכם. שאלו את אותן השאלות מתוך שקט פנימי והמתינו. פעמים רבות, לאחר זמן-מה מתגלה ועולה מבפנים התשובה כפנינה עדינה, יפיפייה בוהקת. היא אינה מתאימה בדרך כלל להגיון השולט במוחכם, אולם אל תפריעו בעדה. כאשר תתרגלו לעבוד בדרך זו תגלו כי לאותה פנינה, לאותה תשובה שניתנה לכם, יש ערך רב. אל תאפשרו לידע הקודם ולהגיון הרגיל לסלק תשובה זו, מתוך פחד, ביקורת, או כיוון שאינה נשמעת הגיונית בתחילה. ככל שתאמנו את החיבור בין האינטואיציה ללב, וגם לרחם (נשים, זהו מקדש הבריאה העמוק והאמיתי, המקדש אשר בורא כל יצירתיות בתוכו, הוגה את הרעיונות וחולם אותם). השילוב בין שתי הידיעות, ישלים את התמונה ויהפוך אותה לרחבה ולאמיתית יותר. כך תוכלו לעבוד בשילוב אנרגיות אלה, וליצור משהו שלם ומיוחד.

כעת אנשים ואהובים יקרים ברצוני לתת לכם לחוות מעט את האהבה העוצמתית, העדינה והרכה, של מהות האנרגיה הנשית. כעת אנשים יקרים ואהובים, הנני מזמינה את כולכם להצטופף מתחת לפירמידה הקריסטלית הגדולה. כעת נעביר דרכה אנרגיית אהבה רכה ועוצמתית אינסופית, אהבה ללא תנאי, אשר צבעה ורדרד-לבן זוהר. בצבע של אבן הרוז-קוורץ, של קריסטל הרוז-קוורץ. (אם קשה לכם לדמיין, אפשר להיזכר בתמונות שראיתם של הפירמידות במצרים, אך לחשוב שזו פירמידה שקופה שדרכה עובר אור צבע הרוז-קוורץ). הנכם יושבים בתוך פירמידה זו כקבוצה ענקית. כעת כולנו: אייזיס, אני (ליידי ונוס), ליידי נאדה, אור ואהבת השכינה, מרים המגדלית, מרים האם, וגם האנרגיה האוהבת של גאיה הנמצאת עמנו כאן, כולנו נעבור ביניכם ונעשה עבודה של פתיחת הלב. אנא מכם, שבו בנינוחות, בקשו מעומק לבכם והתכווננו לריפוי ופתיחת הלב ואנו נעבור ונמלא את לבכם באהבה טהורה, ובריפוי ואיזון של פתיחת הלב.

כעת, פשוט שבו ותנו לעבודה להיעשות. ראו את עצמכם כאדם אחד בתוך קבוצה ענקית, אך לישויות כמונו אין גבול של זמן, מרחב ומקום, ולכן, אנו יכולות להיות בו-זמנית עם כל אחד ואחת מכם. קבלו את מתנת האהבה שלנו כעת. הצהירו לעצמכם כי אתם מאפשרים לעצמכם לפתוח את לבכם ולרפא אותו, לפתוח את לבכם לאהבה עמוקה ללא תנאי. אהבה אשר תרכך, תלטף ותרפא את פצעיכם העמוקים. בקשו מאהבה זו לתת לכם את מתנתה העמוקה: מתנת האיזון, מתנת הריפוי, מתנת פתיחת הלב. ניתן מעט זמן לתהליך להתרחש. העבודה מדברת גם אל החלק הנשי שבגברים.

כיצד מתקיימים עקרונות האנרגיה הנשית בגאיה?

 אהובים יקרים, מכיוון שגאיה היא המייצגת את כדור הארץ, הרי שהיא רחם האדמה, המקבילה לרחם הבריאה הראשונית. גאיה היא אם כל חי, ההרה, המזינה, המכילה, היולדת, המכלכלת, היא הפועלת לפי מחזורי הטבע העתיקים בשיתוף פעולה מלא עם כל הממלכות החיות בתוכה ועל פניה, מלבד ממלכת האנושות, שאינה חיה בהרמוניה מושלמת עם שאר ממלכות האדמה.

מה החשיבות עבור האדם בקרקוע לגאיה?

 גאיה: שלום לכם בני עמי, שלום לכם ילדים אהובים ויקרים, בני משפחתי, עצמי ובשרי. גאיה אני. הייתכן כי אני האדמה, לא אהיה מחוברת למהות הנשית? הלא כל מהותי היא אנרגיה נשית וכל מהות האנרגיה הנשית העמוקה היא האדמה – המזינה, המכלכלת, המכילה, היולדת.

הלא גם בנשים החיות בגופן, קיימת מחזוריות. הן מחזוריות הפריון והלידה, הן מחזוריות החיים והמוות, הן מחזוריות עונות השנה הרגשיות. כפי שאני במהותי, כוללת יחד עם כל הממלכות הקיימות בתוכי ועל פני, את מחזוריות הטבע האינסופית: את השינה של הזרע, של העצים העירומים בחורף, את הלבלוב והפריחה באביב, את ההבשלה אשר בקיץ, ואת האסיף אשר בסתיו.

למעשה, כאשר אתם מתחברים אליי, כאשר האישה מתחברת אליי, היא מתחברת לכל עוצמת ההזנה, ההיריון, הלידה. כיוון שרחמי, רחם האדמה, הוא מקבילה לרחם הנשי ולרחם האלוהית. לכן, האישה למעשה מהווה ייצוג חי ומואר שלי הקיים בגוף והמתהלך על פני.

כאשר אדם מתחבר אל תוכי ומתקרקע, הוא מתחבר אל מהותי העמוקה. אל מהות ההזנה, ההכלה, הביטחון והיציבות – כפי שעץ מחובר בשורשיו אל תוכי. כאשר אתם נוטעים בי שורשים, אתם מתחברים למערכת האנרגטית והפיזית של האספקה הטהורה, המוחלטת, האינסופית, של החיים, השפע וההזנה. כאשר אדם מתחבר אל ליבי, דרך שורשים שהוא נוטע בתוך האדמה, הוא יכול להיזון ולהיבנות מכל אותן עוצמות, מכל אותם חומרים הקיימים בבטני ואשר אני מעניקה לכם כמתת אהבה. כאשר אתם שולחים את שלוחותיכם פנימה, אל נהר החיים הזורם בתוכי, כאשר מעמיקים שורשיכם לחתור ולהתאחד עם ליבי, לב האדמה, נשמותיכם מתחברות עם נשמתי, לאחד, עם אותו זיכרון ראשוני טרם נבראתם בגוף, טרם בחרתם להתגלם בגוף.

כאשר אתם מתחברים לתוכי, אני מאפשרת לכם גם את יכולת הניקוז והניקוי של אנרגיות שונות אשר אינכם רוצים בהן ואני מתמירה אותן לאנרגיות חיוביות יותר. כאשר שורשיכם מגיעים ומתחברים אל נהר החיים שבתוכי, אתם מתחברים לאהבה, לעוצמה, לחיות ולשפע אינסופיים.

כאשר אדם רוחני מתחבר אל תוכי, ראשית, הוא יכול לקבל את האיזון של עוצמותיי, את האיזון שבאחיזתי את שורשיו, ואת הביטחון והידיעה שהוא יכול להמריא למעלה, כיוון שתמיד יש לו לאן לחזור. לא קיים פחד מפני ניתוק, אשר עלול לגרום למצבים בלתי נעימים.

כאשר אדם רוחני מתחבר אליי, הוא מתחבר אל עוצמות ההתמרה שאני בעצמי עוברת בימים אלה יחד אתכם, כחלק מהשינוי העומד לעבור על כולנו, בעליה לממד החמישי. עליכם להבין, יקירים, שללא בסיס משמעותי של אדמה וגוף, לא ניתן לעבור לשלב ההתעלות האמיתי. ולכן רק כאשר אתם מחוברים אליי ועוברים את השינויים וההתמרה שלכם, ניתן לעשות את המעבר בצורה עמוקה ובטוחה יותר.

מה התפקיד והחשיבות של האנרגיה הנשית עבור גברים?

 אייזיס: אדם יקר, כפי שחשוב עבור נשים, איזון האנרגיה הגברית שבתוכן, כך חשוב עבור גברים, החיבור עם האנרגיה הנשית הנמצאת בתוכם ואיזונה. חיבור אנרגטי זה יכול להוביל את הגברים לגבריות מאוזנת הכוללת בתוכה גם תכונות רחבות וגבוהות יותר, גם שלום פנימי עמוק יותר ואיזון עמוק יותר במערכות יחסים. מעבר לכך, החיבור בין האנרגיה הנשית לאנרגיה הגברית יוצר שלמות ואחדות אנרגטית, העוזרת לאדם להתעלות ביתר קלות ולהגיע לייעודו בצורה המלאה יותר.

החיבור לאנרגיה זו יעזור לגבר, כאשר יבחר למזג אנרגיה זו בתודעתו, ברגשותיו ובגופו, להגיע למקום האנרגיה הגברית הגבוהה, המאוזנת, המחוברת עם אנרגיית הבורא, אהבתו, עוצמותיו הרחבות ועם השפע האמיתי. הוא יוכל להיות נוכח ביתר קלות הן בממדים הנמוכים יותר והן בממדים הגבוהים יותר, בו-זמנית.

אתם יודעים, רובכם, כי החלק היוצר את החיבור הראשון עם האנרגיה הנשית, הוא הקשר עם האם, והדפוסים הנוצרים והנשאבים מכך. לאחר מכן, אלה קובעים על פי רוב, בצורה זו או אחרת, את טיב מערכות היחסים הזוגיות שייווצרו בחייכם. בדיוק כפי שעבור נשים, המפגש הראשוני עם האנרגיה הגברית בא לידי ביטוי באמצעות האב והדפוסים והאמונות הנשאבים מכך, ובהתאם, נוצרות מערכות היחסים המאוזנות או מאוזנות פחות, ביניהן לבין בני זוגן.

לכן, אנשים יקרים, ראשית, חשובה אנרגיה זו אשר עברה ריפוי והיא באה לידי ביטוי באופן מאוזן ליצירת אדם שלם ומאוזן, העובד עם, מכיל ומקבל את שני הקטבים הפועלים בו במקביל, וחווה את חייו באמצעות שיתופם וביטויים המלא בפעולותיו היומיומיות בחייו. שנית, חשובה היא עבור מערכות יחסים מאוזנות. שלישית, כפי שכבר נאמר, לא ניתן לעבור תהליך התעלות שלם ומלא ללא חיבור מאוזן לשני סוגי האנרגיה, לשני הקטבים האנרגטיים והרגשיים, המרכיבים את האדם. בברכה, אייזיס.

_________________________________________________________________

* הערת העורך.

ברמה האישית, יקירי, יש לתת יותר מקום לרגשות, לאינטואיציה, לאנרגיות רכות, לפתח את ההקשבה הפנימית ללחישות של הרוח, להוויה של הרגש ולמסרים של הגוף. לאפשר להסתכלות ולתודעה להיפתח לדרכים אחרות, חדשות יותר, העולות מתוך הידע הפנימי הקיים בתוככם, מתוך האינטואיציה ומחכמת הלב.