סיפור הבריאה

עמיר כהן

אוקטובר 2016

 

את השאלה כיצד נוצרנו ומיהו או מהו אלוהים אין צורך להציג. מדובר באחת מהחידות הגדולות המלוות אותנו עוד משחר האנושות, מאז עמד האדם על דעתו. נראה שלשאלה, שנשאלה פעמים כה רבות, תשובות מגוונות, ותיאורי אלוהים ויצירתו רבים כמספר השואלים והאמונות.

בערב יום כיפור האחרון הגיע המסר הבא, המתאר את שקשה, אם כלל אפשר, לתאר במילים.

the_creation_of_adam

סיפור הבריאה, Creazione di Adamo, על פי האמן מיכלאנג’לו (שנת 1512)

~~~

אהובים יקרים, אמונות רבות קיימות בעולמכם באשר למקור החיים וליסוד הבריאה. האמונות כולן נכונות, כיוון שכולן מבוססות על חשיבה ועל תחושה הנכונות לזמן ולמקום בו אתם חיים. אתם עשויים לתאר את הבורא כחלקיק של אנרגיה, כטבע בהתגלמותו, כאל בדמות אנוש, כמלאך היושב מעל ענן או בכל תיאור ודימוי אחרים. אתם יוצרים את מציאות חייכם במחשבותיכם, וכך גם יוצרים תיאור של עולם ותיאור של הדמות שלהבנתכם יצרה אתכם.

האמת שלכם באשר היא נכונה לכם, אך היא מהווה חלק מאמת רחבה בהרבה, אובייקטיבית יותר, המורכבת מסך כל האמתות הסובייקטיביות, והאתגר שלנו ברובד ההדרכה, שעה שאנו מגישים שירות לרבדים אחרים, עוסק בצמצום האור תוך כדי שמירה על טוהר המקור.

הנה תיאור מתומצת של סיפור הבריאה מנקודת מבטנו:

היה זה טרם הזמן היה זמן, 

היה זה טרם נוצר הקיום, טרם נברא היקום.

במקום שאינו מקום החליטה תודעת-על לערוך ניסוי כדי לבחון את מחשבותיה. 

בזמן לא-זמן אך לצורך העניין די מזמן, בחרה תודעה חסרת צורה להכניס צורה למחשבותיה.

בזמן שמעל לזמן הפיץ זה שאינו זכר ושאינו נקבה, שאינו הם ושאינו אנחנו, חלקיק של אור מתודעתו ונברא היקום, 

יצר בורא-כול זמן ומרחב.

וימלא בורא-כול את קיומו ברכיביו,

לכל רכיב נתן תודעה, לכל חלק בתצרף נתן תחושה.

והתודעה כוללת ומשותפת.

והתודעה הכוללת מכילה את סך כל התודעות שנוצרו – ושייווצרו – מהאור המכונה אלוהים.

ויפץ אלוהים את זרעו כחול אשר על שפת הים, וייצור תודעות לרוב,

ואלו שלובות: משפיעות זו על זו, מושפעות זו מזו, יחדיו “משחקות” הן בלוחות זמנים שונים.

בכל חלקיק נתן הבורא אור מכיל-כול,

בכל ניצוץ נתן את כל אשר קיים,

וכך הוא שכל שקיים קיים בכל שקיים, כל שיש מצוי בכל מה שיש.

ומה שיש מגלה כל העת טפח ומסתיר טפחיים,

זה הנגלה גם נחבא בו זמנית, זה הרצסיבי גם דומיננטי בו זמנית.

והיקום הנגלה הנו חלק מכל שיש,

וזה שאינו נגלה, המכונה לעתים אפל,1 איננו אפל כלל וכלל – מואר הוא. 

לממלכת היקום החומרי נתן את האור בעל הרטט האטי ליצור בו יצירות, 

ולממלכות אחרות מקצבי אור אחרים ליצור בהן.

שנים עשר רבדים נתן בהם הבורא, שתים עשרה ממלכות השלובות זו בזו, 

ורכיבי האור מהירי התנועה אינם גלויים לבן אנוש. 

וכך הוא, שזה אשר לא ניתן להגדירו לומד על עצמו בעזרת הגדרה, בעזרת צורתה של מחשבה.

יחד עם זאת, זה אשר מצוי למעלה מן הזמן מסמן לברואיו שלא ירחק היום שבו יחזור האור אל כור מחצבתו,

זה החווה את יצירתו דרך ברואיו, זה המכונה אלוהים, מסמן שבקרוב יאסוף במחשבתו את חלקיו אל מקורו וימשיך ליצור בדרכו.

~~~

אהובים יקרים, זהו סיפור הבריאה של בורא-כול, וזהו גם הסיפור של כולנו. זה הסיפור של זה אשר יצר אותנו, שכולנו הוא והוא כולנו. 

שאלה: האם בורא-כול ואלוהים הם אותן תודעות?

בורא-כול הוא תודעת-העל שממנה יצא חלקיק אור שיצר את קיומנו, על כל רכיביו. מאותו החלקיק נוצרה התודעה המשותפת של קיומנו, המכונה “אלוהים” או “אלוהות”. האלוהות מכילה הכול, את כל שקיים, את כל שמצוי, את כל מה שיש והיא היוצקת תוכן בצורה מתוך התנסות.

עם סיומו של המשחק יחזור קיומנו על כל מרכיביו לכור מחצבתו, אל חיקו של בורא-כול או הבורא הראשוני, כפי שהוא מכונה לעתים.

שאלה: אמרתם שתפיסת הבריאה היא “מנקודת מבטכם”, מה כוונתכם?

זוהי תפיסת עולמנו ממקום מושבנו, מרובד ההדרכה, מהבית. אנו נמצאים גבוה מכם בהיררכיה של האור. אצלנו הרטט של האור מהיר יותר, ולכן המידע שבידינו מקיף יותר. האור עוצמתי יותר, אוהב יותר. נקודת המבט שלנו רחבה משלכם – אך אינה צודקת או טובה משלכם.

כאמור, הכול קיים בכול. כל תפיסה מכילה בתוכה בו זמנית את כל התפיסות, ולכן כל התפיסות צודקות ונכונות. אתם צודקים בתפיסתכם כשם שאנו צודקים בתפיסתנו, ובהתאמה, כל התשובות לשאלה מי או מה ברא אותנו נכונות.

אנו ערים לכך שתשובתנו מעט מתסכלת, שכן תפיסת הדואליות הרווחת בעולמכם מבקשת תשובה ברורה, בסגנון “שחור-לבן”. בתסכולו כי רב, אחד מנביאי ישראל אף קבע כי “הבל הבלים הכול הבל”,2 ובכך ביטא תפיסת עולם המשויכת לאלו הצועדים ב”חדר” שבו האור מועט. אך טבעי הדבר, שככל שהאור חלש יותר, כך קשה לראות. דברי הבל או דברי חוכמה, כאמור, הכול קיים בכול.

פועל יוצא מדברינו בחיי היום-יום שלכם, הוא קבלה מוחלטת של האחר. חמלה ואהבה כלפי זה שאינו מובן, קבלה של תפיסות עולם אחרות. אינכם חייבים להסכים – אך כבדו והכילו את השונה, גם את המעצבן, גם את המרגיז, גם את זה שאינו נחמד. 

קבלו את השונוּת, ודעו שהשלם מורכב משלל אמונותיו, תפיסותיו ואמתותיו באשר הן. היו פתוחים, אפשרו לאחר להיות מי שהוא, וזכרו שבבסיסו איננו שונה מכם – אלא מקרין אמת מסוימת, השונה מזו שאתם מקרינים. כולכם אהובים במידה שווה, כולנו חלק מאלוהות אחת, ובשעה שכל אחד מאתנו בוחר לגלות טפח של האלוהות הוא מסתיר טפחיים – שהאחר מגלה.

באהבה רבה, הבית, אתם עצמכם בזמן ובממד אחר.

~~~

1 הכוונה למושג “אנרגיה אפלה” ((dark energy – אנרגיה שעל פי ההערכה מהווה כשני שליש מכלל המסהאנרגיה של היקום.

 2 קהלת א, ב.