מיני תקשור – קוסקו, פרו

במסגרת סיור הקונדוליני

31 באוקטובר, 2012

תרגמה משמיעה: כרמית יודוביץ כהן

עריכת תרגום: סמדר ברגמן

 

ברכות יקרים אני קריון מהשירות המגנטי.

שוב אני אומר שאני יודע היכן אני נמצא. אני מכיר את היושבים למולי. אתם ייחודיים, כי בכוונה של היום, החלטתם ללמוד יותר על עצמכם. מעטים הסקרנים ביניכם. מחפשים אינם סקרנים. המחפשים תרים אחר האמת של עצמם. 

הבה נתבונן במתרחש כעת, ברגעי הקדמה אלה. כיוון שרבים מכם ילכו מחר לראות מה קורה בהר ששמו מאצ’ו פיצ’ו. לרוח יש שם אחר למקום זה, אותו אינכם יכולים להגות. 

אספר לכם מה קורה כעת בעיר שבה אתם יושבים, קוסקו. יש כאן רבים מאוד שרוצים לדעת עוד. יש במקום זה אנרגיה שאמאנית, אנרגיה שאמאנית למחצה ואנרגיה שאמאנית שקרית. זאת אומרת, שבתערובת זו שבמקום זה עליכם להיזהר ולהבחין בין השאמאן לבין מי שקורא לעצמו שאמאן.

ההגדרה האמיתית לשאמאן היא זה שלמד ושהוא חלק משושלת של שאמאן אחר. וכך הדבר מועבר מדור לדור, והוא יקר ערך. והמידע נמסר באופן מדויק. אלמד אתכם להבחין בהבדל. השאמאן האמיתי באזור זה מודע להתעוררות הפומה. האנרגיה הנשית מתחילה להתעורר ויהיו יותר שאמאניות משאמאנים. חפשו אחר נוהג רחום. חפשו אחר אלה שיסתכלו בעיניכם ולא במקום אחר. חפשו שמחה בפניהם, כיוון שהם מלאים בהגשמת הנבואה. הדברים שהוריהם אמרו להם ושהאבות הקדומים העבירו להוריהם מתחילים לקרות. והדבר ממלא אותם בשמחה. וכך תזהו שאמאן אמיתי.

לא מי שמספר לכם על מסורות ועל מה שהוא מאמין שהיא ההיסטוריה, ואתם מרגישים בהם את העברת האנרגיה הזו – זה השיעור הראשון מבין שניים. 

השיעור השני נוגע למאצ’ו פיצ’ו והוא יהיה שרוי במחלוקת. היזהרו ממה שאתם מאמינים. ביחס לאנשים שמספרים לכם מה הוא ואיך הגיע לשם. או אפילו מאלו שחושבים שהם יודעים כמה עתיק הוא. דמיינו לרגע את האינקה. את הצ’יף. דמיינו אותו לרגע בעודו מחליט לבנות משהו. מדוע החליט לבנות במקום זה? האם היה כאן משהו לפני שהוא החליט לבנות זאת מחדש בעצמו? לא תדעו לעולם דברים אלו.

מדוע המקום נותר בלתי נראה לעיני הכובשים? כשהם תרו את הגבעות הסמוכות למקום בחיפוש אחר זהב. כיצד החמיצו מקום זה?

הקשיבו. מחר תטפסו על גבעה קטנה ותלכו בדרך ופתאום תראו את מאצ’ו פיצ’ו. זה לא מקום קטן. וכשתראו אותו לראשונה, אני רוצה שתחשבו על השאלה: כיצד נעלם מעיני הכובשים הספרדים? כן, הוא היה מכוסה בשיחים ובעצים, אך כך גם כל שאר האתרים שהם מצאו. הספרדים ידעו מה הם מחפשים והם החמיצו מקום זה לחלוטין.

אומר לכם מדוע – כיוון שהוא נותר בלתי נראה לעיניהם. חלק ממה שאתם רואים נותר במצב קוונטי והם יכלו להסתכל עליו ולא לראות אותו, כיוון שהוא חייב היה להישמר זך וטהור. האנרגיה שקיימת שם, למען התכלית בשלה נוצרה, חייבת הייתה להישאר טהורה. והיא לא השתנתה מעולם.

אני מחזיר אתכם לרגע למנהיג האינקה שבנה זאת – למה בנה זאת כאן? האם ייתכן שהוא חש במה שאתם חשים כשאתם עומדים ומביטים באדמה זו? אתם תרגישו משהו. אתם תרגישו באנרגיה של הרחם הנשי, שמייצגת לידה מחדש של המודעות על הפלנטה. ורק חלק קטן ממנה ניתן לשייך לאינקה. זה הרבה יותר משאתם יודעים. ואף אחד לא יודע למה. זוהי תערובת. יש דברים שם שעליהם אנו לא מדברים. הם יקרים וטהורים מדי. כשאתם הולכים במקום הקשיבו למה שהוא אומר לכם, והיו מודעים לכך שיש מקומות על הפלנטה שלעולם יהיו בלתי נראים לכובשים אותם.

וכך הוא.

קריון