מחשב ביולוגי

עמיר כהן

אפריל 2016

אהובים יקרים, נקדים ונאמר, המסר שאנו מעבירים אליכם בזו הפעם איננו שגרתי, והוא עשוי ליצור אי נוחות כלשהי, עמכם הסליחה. עם זאת, נראה כי הבשיל המועד כדי תהיו מודעים טוב יותר למקור בריאתכם, לאלו שיצרו אתכם.

בריאת העולמות

ראשית נסב את תשומת לבכם לכך שאתם תודעות רב ממדיות, ומשמעות הדבר היא שאתם חווים בו זמנית ברחבי הקוסמוס כולו: בצורה זו או אחרת אתם נוכחים בכל מקום בבריאה. הבריאה כולה מצויה בכל מקום, כולל בכם עצמכם, אך באופן נסתר מעיניכם, ומשום כך אנו חוזרים ומציינים במסרנו שוב ושוב: שכל שקיים קיים בכל מה שקיים, הבריאה כולה מצויה בכל שמצוי. אמנם בגופכם הפיזי אתם חווים בעולם זה במתכונת המוכרת לכם, אך בו זמנית אתם מצויים וחווים גם בעולמות נוספים מבלי שאתם ערים לכך.

בנוסף, נציין שהדרך בה יקומנו נברא הינה מהרטט הגבוה לרטט הנמוך. העולמות של “מעלה”, בעלי הרטט המהיר, יצרו את העולמות של “מטה”, בעלי הרטט האטי. אם תדמו את יקומנו לבניין מגורים בן שתים עשרה קומות, הרי שניתן לומר שהוא נבנה באופן הפוך מהמקובל בעולמכם – הקומות העליונות נבנו תחילה, והן אלו שיצרו את הקומות התחתונות. דיירי הקומות העליונות יצרו את דיירי הקומות התחתונות.

בקומות העליונות הרטט מהיר, ומשמעות הדבר היא שלוחות הזמנים שם קצרים בהשוואה ללוחות הזמנים הקיימים בקומות התחתונות. שנייה בקומות העליונות יכולה להימשך שעה בקומות התחתונות, ומשמעות הדבר היא שדיירי הקומות העליונות חלפו במסגרת התפתחותם במהירות רבה על פני נושאים רבים. הם מקדימים אתכם בחוויה, אך לוח הזמנים האטי אצלכם מאפשר לכם למצות את החוויות, בעיקר מבחינה רגשית. יש לכם מרווח זמן ארוך יותר בין אירוע לאירוע, ומשום כך באפשרותכם לחקור ולעכל טוב יותר את האירועים.

אם תדמו את התהליך לנסיעה ברכב מאילת לקריית שמונה, יהיה אפשר לומר שלתודעות המצויות ברטט הגבוה הנסיעה תימשך פחות מדקה, בעוד שלכם אותה נסיעה תימשך חמש שעות. אותן תודעות מהירות יגמעו את המרחק מהר מכם, ולכן יחוו את הנסיעה באופן שונה מכם. במהלך נסיעתכם מאילת לקריית שמונה אתם תביטו בנוף ותיהנו ממנו, תעצרו מפעם לפעם, אולי תבקרו בדרככם באתרי טבע ותיירות, תבואו במגע עם בני אדם אחרים, תעצרו בדרך לארוחה קלה, תריחו את הריחות ועוד.

מוצא האדם

החיים ברחבי הבריאה מגוונים עד מאוד, ואחת מתופעות החיים עוסקת בבני אור המכונים על ידכם ״חוצנים״. מדובר בישויות בעלות גוף דומה לשלכם, החיות בממדים גבוהים משלכם, כלומר בעולמות שהרטט בהם מהיר יותר. כיוון שאתם קיימים בכול, הרי שבני האור הם חלק שלכם עצמכם החווה בזמן ובממד אחר; בני האור אינם חיצוניים לכם אלא מהווים חלק מכם.

היה זה לפני עידן ועידנים עת מצאו בני האור שאחד מגופי האור שלהם, גוף הרגש, אינו מפותח דיו בישותם, ושכתוצאה מכך קצב התפתחותם מוגבל. באותו שלב בתהליך התפתחותם כדור הארץ טרם נוצר בממד השלישי, ולאחר התייעצות עם גורמים רבים ברחבי הבריאה החליטו אותן ישויות לעשות ניסוי שבו הן ביקשו למצוא דרך להעצים את גוף הרגש שלהן. הן ביקשו לחקור רטט אטי יותר.

לפני זמן רב מאוד בזמנכם, בחרו ישויות הממד הגבוה לפתח ישויות המהוות היבטים שלהן עצמן, ולעצב אותן, מתוך תכנון מוקדם, כישויות בעלות גוף רגש עצמתי ורחב. המחשבה הייתה, שבמידה והניסוי יצלח, יוכלו בני האור להעתיק את המודל ולהטמיע אותו בגופם שלהם. אתם יכולים לראות את התהליך כניסיון של חלק אחד של הגוף להשביח חלק אחר באותו הגוף, ובמובן זה אתם גם יוצרי הניסוי וגם תוצריו. 

מוצא החיים האינטליגנטיים על פני כדור הארץ – מוצאכם כבני אדם – חיצוני. לפני מיליוני שנים יצרו בני האור במעבדותיהם קופים, ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים הטמיעו בגופם קפסולות של ידע שנפתחו עם הזמן. צורתו ורמת תודעתו של הקוף השתנו עם הזמן, עד שהפך לאדם המודרני במתכונת המוכרת לכם כיום.

מוצאכם האמיתי מקורו בהשבחה גנטית שנעשתה בקופים שהובאו לכדור הארץ. אלו הובאו לכוכב הלכת שלכם מעולמות אחרים, והוזרעו בשבעה מקומות שונים על פני כדור הארץ בו זמנית. ההזרעה בוצעה במספר מקומות כדי להבטיח את הצלחתו של הניסוי, והוא התפתח במקביל במספר מקומות. זו הסיבה שהמדענים שלכם גילו שרידים של קופים בשלבי התפתחות דומים מאוד באזורים שונים.   

רמז להתערבות החיצונית שבוצעה תוכלו למצוא גם בעצי האבולוציה המדעיים המתארים את תהליך ההתפתחות מהקוף לאדם. ההיסטוריה מספרת שבשלב מסוים בתהליך התפתחותכם התרחשה בתוך זמן קצר מאוד קפיצה משמעותית בהיקף המוח של הקוף. את התופעה הזו אתם מכנים בשפ “אבולוציה מקוטעת” (Punctuated Equilibrium), ומשמעותה האמיתית היא שבשלב מסוים באבולוציה, קפצו הקופים מדרגה תודעתית קדימה, כחלק מהתערבותם של בני האור.

כאמור, בני האור הם היבט מסוים ואחר שלכם עצמכם, ולכן ההתערבות שבצעתם משמעותה היא שאתם היוצרים האמיתיים של עצמכם, שעה שממקומכם בזמן ובממד אחר התערבתם בביולוגיה של כדור הארץ. יצרתם קופים ושתלתם בהם תכנה באופן בו גופכם הנוכחי מהווה סוג של מחשב ביולוגי. בגופכם קיימת תכנה המסייעת לכם להתקיים ולהתפתח, ומסייעת בידי יוצריכם ללמוד על עצמם דרככם.

לפני מיליוני שנים יוצר שאינו פיזי יצר ישות פיזית כדי שיוכל ללמוד באמצעותה את עצמת הרגש ככלי בריאה. אתם הזרעתם חלק מישותכם בפלנטה זו, בכדור הארץ, ובתוך זמן קצר הפכתם את עצמכם לבני אנוש המקיימים ביניהם אינטראקציה רגשית.

lineage

גוף הרגש

כל תודעה ברחבי הבריאה מורכבת משבעה גופי אור, ובעיניכם הדבר נראה כהילה של אור העוטפת כל תודעה באשר היא. גופי האור הם מעין כלי רכב שבעזרתו התודעה מנווטת את דרכה, והם מקשרים בין הנשמה לתודעה החווה בעולם זה או אחר. 

נשמתכם אינה פיזית, אך היא מנווטת ישות פיזית בעזרת מבנה מורכב המאפשר את פעילותכם ואת הקשר המתמשך שלכם עם הבית. כיוון שיקומנו מורכב מרמות רטט שונות, גופי האור מסייעים לגוף החווה לחיות בסביבה של ויברציות משתנות כפי שקיים בממדים השונים. 

אחד משבעת גופי האור הוא גוף הרגש. בגוף זה מתרגמים רגשות לכדי אנרגיה, אלא שבממדים הגבוהים של הבריאה שורה אחדות, ולכן רגש אישי אינו מובן כפי שאתם תופסים אותו. בממדים בעלי הרטט המהיר החוויות קולקטיביות יותר ואישיות פחות, ומכאן גם שהרגש קבוצתי יותר. כיוון שבממדים הגבוהים האמת הקוסמית ברורה יותר, ההרגשה היא של אושר קבוצתי, ומשום כך גוף הרגש יציב יותר.    

בעולמכם התמונה שונה. הדואליות מביאה אתכם לכדי מצבי רוח קיצוניים של אהבה, פחד, שמחה, עצבות ועוד. מצבי הרוח שלכם משתנים תדיר, ואלו יוצרים רגשות עוצמתיים. גוף הרגש המושפע מאופי החוויה, מפותח מאוד, וזו גם אחת הסיבות לתפיסתכם את אחיכם בני האור כישויות חסרות רגש בהשוואה אליכם. אך כמוכם בדיוק הם אינם חסרים מאומה, אלא שכחלק מהתפתחותם הם בחרו, כאמור, להעצים חלק חלש יותר בגופם.

בני האור יצרו אתכם, אך גם הם עצמם תוצר של ישויות גבוהות יותר שבראו אותם. כאמור, יקומנו נבנה מלמעלה למטה, הרטט המהיר בנה את הרטט האטי, וכיוון שכך בני האור הם עתידכם. הם מתקדמים מכם מבחינה טכנולוגית, הבנתָם את רזי הבריאה רחבה משלכם, ויחד עם זאת הם למדים מכם ודרככם רבות על רגשות.

מחשב ביולוגי

אהובים יקרים, כידוע לכם אתם מפעילים את גופכם באופן שבו אתם קולטים בחושים חוויות שונות, כשהמוח מפקד על תגובת הגוף, מייצר פלט בתגובה לקלט. לדוגמה, כשאתם עולים בחדר המדרגות, המוח מפקד על התהליך שבו אתם מרימים רגל אחת ואחר כך עוד רגל. המוח שולח אותות חשמליים העוברים דרך מערכת העצבים, ואלו מורים לרגל שמאל לעלות, ואחר כך לרגל ימין, וכך הלאה.

בנוסף, אתם יוצרים מציאות בשיטה של “פקודות תנאי”, כלומר גופכם עובד על פי העיקרון שאם מתקיימים תנאים מסוימים, הוא מגיב בדרך מסוימת. אם לא הצלחתם לבצע פעולה מסוימת שבחרתם לבצע תרגישו עצב, ואם הצלחתם לבצע את שבחרתם לבצע תרגישו סיפוק.

בשעה שמתקיימים תנאים מסוימים, אתם מגיבים בדרך מסוימת תוך כדי שחרור של אנרגיה רגשית. כשאדם קרוב לכם יעבור מן העולם תרגישו עצב רב, גוף הרגש שלכם יתכווץ ואורו ייחלש, אך אם תזכו בהגרלת הלוטו בפרס כספי גבוה, תרגישו שמחה רבה, גוף הרגש שלכם יתרחב ואורו יתעצם. אורכם מתרחב ומתכווץ תדיר על פי המצבים הרגשיים שבהם אתם נתונים. 

מה שלמעלה הוא שלמטה, ויש דמיון רב בין תופעות החיים במקומות שונים ברחבי הקיום. אתם מפקדים על גופכם בפיקוד מקומי אך עליכם מפקד פיקוד נוסף, ועליו פיקוד נוסף וכך הלאה. היקום בנוי קליפות קליפות, כשכל קליפה מפקדת על זו שמתחתיה וניזונה ממנה. על ישותכם הארצית מפקדת רמה אחת גבוהה יותר, חלק אחר שלכם שאינו פיזי. יחד עם זאת, כיוון שאתם מצויים בכול, ניתן לומר שכישויות רב ממדיות אתם בו זמנית גם המפקדים וגם הפקודים. אתם מסנכרנים את כל החוויות ברחבי הקיום כולו כדי שתוכלו להעצים את עצמכם.

בימים אלו נולדים בעולמכם ילדים רבים המכונים חריגים, בעלי הפרעות קשב וריכוז, ליקויי למידה, אוטיסטים וכדומה. דעו שמדובר בחלק מתהליך הניסוי. כלומר מגיעים כיום לפלנטה שלכם ניצוצות נשמה בעלי גוף רגש מצומצם, ואותו אתם מנסים להרחיב בין היתר בעזרת הקניית יכולות חברתיות. ילדים אלה דומים לכם בעולמות האחרים, ואתם משנים את מערכות החינוך שלכם כדי לתת מענה לאלו שנולדו רגישים יותר, בעלי רמות חישה גבוהות יותר, אך עם גוף רגש מצומצם יותר.

אתם משנים את מערכות החינוך כדי לטפל ביקר לכם מכול, ואתם מיישמים את התובנות שרכשתם בעולם זה כדי ליישמן במערכות החינוך שאינן מצויות בעולם זה.

סיומו של הניסוי צפוי בשעה שתתעלו לממדי זמן אחרים שם תפגשו את יוצרי הניסוי, את עצמכם. או אז תעברו שלב באבולוציה, שכן תגיעו לכדי שוויון עם יוצריכם. תגלו שאתם היוצרים של עצמכם, ותגלו טפח נוסף מאלוהותכם.   

״אז אנחנו נשלטים ומופעלים בידי גורם אחר, כמו בתיאטרון בובות?״

אהוב יקר, אתם יצרתם את עצמכם באופן רב-ממדי: אתם השולטים והנשלטים בו זמנית. הראייה שלכם בעולמכם צרה וכך ראוי שיהיה, אך כשאתם מגלים את אלוהותכם אתם מגלים עד כמה אתם שליטי היקום, כיוון שאתם מצויים בכולו.

מדוע כשהמוח שלכם מפקד באמצעות אותות חשמליים העוברים במערכת העצבים ומורים לרגל שלכם לזוז הדבר נראה לכם סביר, אך סוג פיקוד אחר נראה לכם תמוה?

מה שלמעלה הוא שלמטה, ויש דמיון בין תופעות החיים המתרחשות במקומות שונים ברחבי הקיום. כאמור, אתם מפקדים על גופכם בפיקוד מקומי, אך עליכם מפקד גם פיקוד נוסף, ועליו פיקוד נוסף. כך בנוי היקום קליפות קליפות, כשכל קליפה מכילה את רעותה.

במובן היום-יומי אתם יוצרים את מציאות חייכם כהבנתכם, אך יוצריכם מכוונים אתכם לנתיבי התפתחות מסוימים. אינכם בובות או עושי דברו של שום גורם אלא שלכם עצמכם. הכול ידוע אך הרשות נתונה לכם, ובמסר זה אנו מתארים את המושג “עצמי” כמושג רחב יותר מזה המוכר לכם בחיי היום-יום.

״אתם טוענים שאנחנו סוג של מחשב הנשלט בידי חוצנים?״

אהוב יקר, שאלתך מכילה הפרדה (“אתם”). איננו נפרדים מכם, אנחנו זה אתם, אתם זה אנחנו. הבריאה כולה היא יחידה חווייתית אחת המופרדת לכמה רמות של חוויה. אתם אנחנו, אם כי בחוויה הכוללת, לכל אחד מאתנו תפקיד אחר. כל אחד מאתנו מסייע לחוויה הכוללת, ובעזרת החוויה שאתם חווים אתם מסייעים לעצמכם להעצים את עצמכם. 

אתם בו זמנית גם קופים מושבחים, גם חוצנים, גם ישויות של אור, גם מלאכים ועוד רבות. אתם השולטים האמתיים על עצמכם, ואל תפחיתו מעצמת כוחכם. בלבושכם הארצי אינכם מודעים לאמת הבריאה כיוון שכך ראוי, כך בחרתם שנכון לכם, והאמת הקוסמית נחשפת בפניכם אט אט כדי שתוכלו למקסם את החוויה. תארו לעצמכם מה היה מתרחש אם הייתם חושפים את הקוף למחשב, למטוס או רכבת לפני 1,000 שנים בלבד. הרי ברור לכם שאין טעם להקדים את המאוחר.

אתם מנווטים מממד גבוה יותר את תהליך התעלותכם, שעה שאתם יוצרים את חיי היום-יום שלכם בעולמכם. 

״זה מסר לא פשוט לעיכול״.

אכן, זהו מסר מורכב שלא רבים יסכימו לעכל בשלב זה. אנו, הרמות הגבוהות שלכם, ערים לכך. לעתים לוקח זמן עד שההכרה מוכנה להיפתח.

״תודה לכם״.

אור ואהבה לכם,

הבית, אתם עצמכם בזמן ובממד אחרים.