סודות הערים התת-קרקעיות

55.00

תיאור

דיאן רובינס מתקשרת את שארולה דאקס, בתקשור משנת 1990

מאנגלית: סמדר ברגמן

אלה הם חומרים שבעבר היו באתר וכעת הם מוצעים כחוברת (קובץ PDF).

החוברת מכילה 23 עמודים.

להלן קטע מתחילת החוברת:

חלק ראשון

הרשו לי לספר לכם את סיפורן של שתי יבשות. האחת, באוקיינוס האטלנטי, נקראה אטלנטיס. השניה, באוקיינוס השקט, נקראה למוריה או מו בקיצור. לפני 25,000 שנים, שתי היבשות הללו נלחמו זו בזו בשל האידיאולוגיה של אותה תקופה. חשבו עליהן כעל שני הילדים הגדולים ביותר בשכונה, שתי התרבויות הנעלות ביותר.

באותה תקופה היו לשתיהן דעות שונות מאוד לגבי הכיוון בו צריכה לצעוד התרבות. הלמוריאנים חשו שיש להניח לתרבויות הפחות-מפותחות האחרות לנפשן, כדי שתוכלנה להמשיך ולהתפתח בדרכן שלהן. בני אטלנטיס האמינו שכל התרבויות הפחות-מפותחות צריכות להיות תחת חסותן ושלטונן של שתי התרבויות המפותחות.

הדבר הביא לסדרה של מלחמות בין אטלנטיס ולמוריה. במלחמות אלה נעשה שימוש בנשקים תרמו-גרעיניים, וכאשר תמו המלחמות והאבק התפזר, במציאות לא היו כלל מנצחים. הערבה באוסטרליה, מדבר מוהבי, חלקים ממדבר גובי וממדבר סהרה כולם שרידים המזכירים לאדם את חוסר התועלת שבמלחמה מסוג זה.

בעת המלחמות עצמן, בני אדם תרבותיים ביותר הדרדרו לרמות נמוכות למדי, אך גם הם הגיעו בסופו של דבר להבנה שהתנהגות זו חסרת תועלת. למוריה ואטלנטיס הפכו לקורבנות מעשי התוקפנות שלהן. הן המולדת של למוריה והן המולדת של אטלנטיס נחלשו בשל המלחמות, ועקב כך הן הבינו שבעוד 15,000 שנים בערך, שתי היבשות ישקעו כליל. בני אטלנטיס חוו סדרה שניה של אסונות שצמצמה את יבשת אטלנטיס רחבת הידיים לסדרה של איים. גם למוריה חוותה דבר דומה.

ניתן לומר: "מדוע שאנשים יהיו מודאגים בשל משהו שיתרחש בעוד 15,000 שנים?" באותה תקופה, היה שכיח שאנשים יחיו ,20,000… 30,000 שנים. הם הבינו שרבים מאלה שגרמו לתוהו ובוהו יחוו את ההרס והחורבן.

למוריה, ששקעה ראשונה, כמעט 200 שנים לפני אטלנטיס, יצאה בקריאה לרשת אגארתה. רשת אגארתה היא רשת של ערים תת-קרקעיות בהדרכתה של שאמבלה תחתית (להבדיל משאמבלה עלית שהיא שאמבלה האתרית שמעל מדבר גובי). שאמבלה תחתית נבראה כאשר יבשת היפרבוריאה פונתה, לאחר שכדור הארץ איבד את המגן החיצוני שלו והפלנטה החלה מקבלת גלים רדיו-אקטיביים להם לא נחשפה בזמנים קדומים יותר. לכן, הם החלו לבנות ערים תת-קרקעיות לפני 100,000 שנים.