מהות הטכנולוגיה בערי האור – חלק 3


מאת המתקשרת נועם קורל גלעד

ובשיתוף עמיחי ים

תוכנית הרדיו “ערי האור והמאסטרים של החכמה”/רדיו “החיים הטובים”

 (מתוך תוכנית מס’ 30, ששודרה ביום 3.11.11)

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

 

 זוהי התוכנית האחרונה העוסקת במהות הטכנולוגיה בערי האור, וזאת בהמשך לשתי התוכניות הקודמות שעסקו בנושא זה. לשם כך ניכנס (בדמיוננו) לתוך פירמידת הקריסטל (על מנת לחוש באנרגיה המתוקשרת), ונזמין שוב את כל המאסטרים הנעלים הקבועים שבדרך כלל מגיעים לתוכניותינו.

ידוע כי בתקופת אטלנטיס נהגו לאגור ידע בתוך גולגולות מקריסטל. מהן גולגולות אלו ומהי חשיבותן?

לורד מלכיצדק

שאלת שאלה רחבה ביותר, בני. הסיפור של גולגולת הקריסטל, אם נעניק לו את מלוא הזמן, משתרע על פני יריעת זמן רחבה מאד. חלק מגולגולות הקריסטל נוצרו ונטמנו במחזורים אחרים של כדור הארץ. לא כולן נטמנו במחזור האחרון. גולגולות הקריסטל נודעו עוד לפני ימי אטלנטיס. הן נודעו עוד מהתקופות בהן המחזור האחרון שלכם התחיל להיווצר. אז עלה רצון, הן אצל הבורא והן על פני האדמה, לשמר את הידע העתיק והעוצמתי בדרך שלא תוכל להיפגע על ידי בני האדם. ולכן נוצקו – לפי האגדות המצויות במקומותיכם – מאנרגית הכוכבים ומאהבת האדמה יחד, גולגולות הקריסטל. לא במקרה מדובר בקריסטל, כיוון שאנרגית הקריסטל היא האנרגיה החדשה והעוצמתית הנכנסת כעת בצורה עמוקה מאד אל עולמכם ואל היקום כולו.

אנרגיה זו שייכת לאחד היסודות המרכיבים את גופכם ברמה העמוקה ביותר. אנרגיה זו שייכת לצורן, שהוא יסוד הקיים בגופכם בצורה שאינה מפותחת עדיין, אם כי יש לדייק ולומר, כי בתקופות עתיקות יותר, כאשר גופי האור שלכם היו רחבים הרבה יותר ובעלי יכולת הכלה עמוקה ועוצמתית הרבה יותר, גם גופיכם הפיזיים היו שונים במבניהם ובמהותם, וכללו בתוכם את יסוד זה, בצורה עמוקה ועוצמתית אף הרבה יותר מכפי שנראה לכם כיום.

לאמתו של דבר, הדברים קשורים זה בזה. כיוון שביום 11.11.2011 נפתח שער אדיר, עמוק ועוצמתי, שאפשר לאנרגית קריסטל מסוג חדש להיכנס לכדור הארץ, להילות שלכם, לגופי האור שלכם, ולהפעיל אותם מחדש, ולהטעין אותם מחדש באנרגיה עוצמתית אף יותר, שהחלה להוביל אתכם לקראת מהות השינוי הצפויה להגיע לכדור הארץ.

אנרגיה זו אמורה להיכנס אליכם, ראשית לגופי האור שלכם, ולאחר מכן להיספג יותר ויותר בתוך גופכם הפיזי, ולגרום שם להתמרה ולשינויים שיאפשרו לגופיכם להפוך להיות דחוסים פחות ואווריריים יותר במהותם, כדי שיוכלו להכיל את האנרגיה החדשה, ולפעול עמה.

גולגולות הקריסטל היו נפוצות אף באטלנטיס, ואף הן נקברו במעמקי האדמה, במטרה לשמור את הידע. וכיוון שכבר נעשו מעשים קשים מאד, כאשר האדם השתמש בכוחות אדירים ממנו שלא לצורך חיובי, אזי עקב כך הוחלט לשמור את הידע הקדוש בכמה וכמה דרכים. אחת הדרכים היא הספריות האקאשיות הידועות לכולכם, הקיימות במרחבים שונים, בממדים שונים, בתצורות שונות, וברמות מודעות שונות.

דרך נוספת היא הדרך הביולוגית, אותה מכילים כקבוצה קולקטיבית הלווייתנים והדולפינים הנמצאים בעולמכם, ושמחזיקים את כל הספרייה הביולוגית של בריאת ביקום. חלק נוסף קיים בדנ”א שלכם, ברמה כזו או אחרת, אך במידה שטרם באה לידי ביטוי.

והחלק האחרון והעוצמתי, הוא קודים שהוטמעו, הוקרנו והותמרו בתוך גולגולות הקריסטל שנקברו בעומק האדמה, וזאת הן על מנת ליצור את החיבור עם האדמה, את העמקת הידע, את הטמעתו, והן על מנת להגן עליהן ועל הידע הטמון בתוכן מפני בני האדם. עליכם להבין כי נטמנו צורות שונות ורבות של גולגולות הקריסטל, אשר בחלקן, ואף רבות מהן, אינן גולגולות הקריסטל האמיתיות, שבתוכן צפון הידע העמוק והאמיתי. דבר זה נעשה על מנת להגן על הידע העמוק והשמור.

כיוון שכל עולמכם, כל כדור הארץ, לשמחתנו האדירה, כאשר אנו צופים בכם, מתקדם לקראת שינוי, מתקדם לקראת התפתחות – או אז הדברים נעשים שקופים יותר, וקלים יותר להשגה. דברים שבעבר לא ניתן היה אף לחשוב עליהם, כפי שבעבר לא ניתן היה לדמיין אפשרות של שינוי חוזה כאשר האדם עודנו בחיים, ובעבר היה צורך לעזוב את החיים הגשמיים, לעלות למעלה, ולרדת בחיים גשמיים אחרים כדי לקבל חוזה חדש, וכיום הדברים שונים הם – כך הדבר הוא גם לגבי רמת הידע.

הידע צף ועולה, הידע מתחיל להיות גלוי לכל מי שחפץ בו, כיוון שזוהי מטרת כדור הארץ, זוהי מטרת האנושות, זוהי מטרת הבורא, וזוהי התוכנית האלוהית הגדולה, להביא את כל כדור הארץ, את כל ברואיו, את כל היצורים שבו, את האדם, ואת הבורא, לדרגה עוצמתית ביותר, שבה הידע קיים בצורה נגישה ביותר, וכאשר הפעולה היוצרת את החיבור עם הידע נעשית מתוך הלב ולא מתוך מקור חיצוני כלשהו.

הבנתי שיש 13 גולגולות קריסטל, שברגע שהן תתקבצנה במקום אחד הן תופעלנה. האם הדבר נכון?

לורד מלכיצדק

לאמתו של דבר, מדובר במבנה מסיים שהיה קיים בצורה עתיקה, כאשר היו 12 גולגולות במעגל, וגולגולת נוספת, מספר 13, במרכז, כאשר החיבור ביניהן לבינה הוא זה אשר יצר את הפעלתן ואת עוצמת האנרגיה, כיוון שגולגולות הקריסטל שהיו במעגל שידרו אנרגיה זו לזו, בתור אנרגיה מעגלית, והגולגולת שהייתה במרכז ריכזה אליה את האנרגיה הזו, ומשם גרמה לה לחבר בין שמים לארץ, גרמה לה לעלות.

עליך להבין כי גולגולות אלו פועלות כבר עתה, אך הן פועלות בדרגה וברמה נמוכות יותר מכפי שהן אמורות לפעול כאשר הן בשיא עוצמתן. גם כיום קיימת תקשורת בין הגולגולות השונות הנמצאות באיזורים שונים בכדור הארץ. התקשורת קיימת, אך היא נמצאת ברובד עמוק מכדי שבני האדם יהיו מסוגלים להתחקות אחריה כרגע, עם הכלים העומדים לרשותכם. אך גם בין גולגולות אלה קיימת רשת של העברת אנרגיה, של העברת מידע, של הזנה, וברגע שיגיע הזמן הנכון להתגלות, הדברים יתחילו לפעול בצורה חזקה ועוצמתית יותר, בצורה שתתאים לכדור הארץ, לבורא ולתוכנית האלוהית כולה.

באיזו דרך נוכל להתחבר אליהן, כדי להשתמש בידע שאגור בהן? למי הן תהיינה נגישות?

לורד מלכיצדק

האנרגיה של גולגולות הקריסטל נוכחת כבר כעת בכדור הארץ, אך היא מעומעמת יותר, ככל שאתם עוברים תהליכים של התפתחות והתקדמות, יכולה אנרגיה זו לעלות בתדרים ולהופיע באופן נגלה יותר על פני כדור הארץ. לכן דרך החיבור עם הידע אינה קיימת מבחוץ, היא קיימת מבפנים. כאשר תבקשו להתחבר לידע הקדום הנמצא בתוככם, וממנו להתחבר לידע הקיים בתוך גולגולות הקריסטל, תוכלו ליצור את הנתיב שמחבר ושמקשר בין הידע הטמון באותן גולגולות לבין הידע הספציפי המתאים לכם בחיבור עם אותן הגולגולות. עליכם להבין כי בכל גולגולת קיימים מספר כוחות. כל אדם יכול להתחבר אל הכוח, העוצמה, התדר המחובר אל הדנ”א שלו, ובכך להפעיל בו זמנית הן את הגולגולת כמקור ידע, והן את החלק בדנ”א שלו המחובר לאותו ידע קדום ולאותם זכרונות קודמים המהווים חלק ממנו.

אמונה היא כי לרוב בני האדם אין אפשרות להגיע לידע הטמון בגולגולות הקריסטל. הסיבה היחידה להסתרה היא הגנה, כיוון שכאשר קיימים כוחות שליליים שבוחרים להשתמש בעוצמות אלה ולהפעיל אותם, עלול הדבר לגרום להרס, להרס עמוק ועוצמתי שלא היה כמוהו. ולכן, לאחר נפילת אטלנטיס, לאחר נפילת למוריה, לאחר מלחמות רבות עקובות מדם, בהן הרגו בני אנוש, בהן הרגו נשמות שנתונות בבני אנוש אלה באלה, הוחלט על ידי הבורא, על ידי אמא אדמה, ועל ידי כל הנוגעים בדבר, להטמין גולגולות אלה, בעלות ידע רב זה, במקומות שיד האדם תקשה להגיע לשם.

הדבר דומה לחדר המצוי מתחת לספינקס, שבתוכו מצויים אוצרות רבים ועמוקים הקשורים לידע שבאטלנטיס.  כפי שידוע, גם בחדר זה קיימות הגנות רבות, שאינן מאפשרות לכל אדם להגיע לידע זה, כיוון שהמטרה היא הגנה עד לרגע שבו תתקבל הרשות מהבורא, מהאדמה, ומכל ההווייה השמימית, הרוחית, הנשמתית של הבריאה, שהגיע הזמן, ואז יתחיל הידע לצוף באופן עמוק, משמעותי ונגלה הרבה יותר, על פני כדור הארץ.

מהם הם “Star Gates” (שערים בין-כוכביים), האם הם באמת קיימים, ובאיזה אופן?

אייזיס

שלום לכם, כאן אייזיס. ניתן לומר כי שערים בין-כוכביים הם אחד הדברים האהובים עליי ביותר מכל הידע עליו אני אחראית, ושצברתי לאורך כל שנותיי בגוף על פני האדמה, ובכל שנותיי בגופים אחרים, בכוכבים שונים אחרים. עליכם להבין כי מדובר בשני דברים המחוברים זה בזה. שערים בין-כוכביים קיימים. אלו הם מקומות שקיימים בתוך היקומים, שבהם קיימת הצטלבות של ממדים שונים. מקומות שקיימת בהם הצטלבות גם של מרחבים, זמנים ומקומות שונים, בו זמנית. אלו הן נקודות הקיימות במרחב, בחלל, המאפשרות מעבר בין זמן יקומי אחד לזמן יקומי אחר.

ביקומכם, המדענים קוראים להם “חורים שחורים”, “חורי תולעת”. אולם כל אותם מקומות מהווים סוג של שערים שמבדילים ביניכם לבין יקומים אחרים, או, ניתן לומר, שיכולים לחבר ושמחברים ביניכם לבין תרבויות כוכביות שונות, ביניכם לבין כוכבים אחרים.

מבחינה טכנולוגית טרם גיבשתם ידע שיש בו צורך כדי לפתח טכנולוגיה שתצליח להתגבר על מכשולי הזמן והמרחב התלת-ממדיים, ושבעזרת יצירת טכנולוגיה שהיא על-זמן ועל-מרחב, שיוצרת סוג אחר של אנרגיה שאינה מושפעת מכוח הכבידה, ושאינה מושפעת מהשדה האלקטרו-מגנטי הקיים בתוך כדור הארץ בין הקוטביות הקיימת בינו ובין השדות האלקטרו-מגנטיים שקיימים בינו לבין כוכבים אחרים, או אז ניתן יהיה בקלות לעבור דרך שערים אלה, ולהגיע ליקומים וכוכבים אחרים.

כך, שלמעשה, שערים אלה קיימים גם באופן שניתן למדוד אותו באמצעות המדע, בכלים מסוימים, אך עד גבול מסוים, כיוון שמדעניכם טרם הגיעו לנקודה שבה יצליחו לצלוח את חורי התולעת ואת החורים השחורים גם באמצעות מכשירי בדיקה ומכשירי מדידה בלבד, כיוון שרוב המכשור שלכם אינו יכול לשרוד את מהירות האור, וכאשר מתקרב הוא לכוכב/מקום בעל מסה כה עוצמתית ושאיבה כה כבדה, אין החומר יכול לעמוד בפני שאיבה זו, והוא מתרסק.

כאשר חומר זה מתרסק, אינכם יכולים לדעת או לראות מה קורה כאשר הוא עובר בתוך החור השחור, מה קורה לאותה מסה, למה הופכת להיות, והיכן וכיצד היא יוצאת מעברו השני של אותו חור שחור. ניתן לומר כי חורי התולעת הם מעין צינורות המחברים בין יקומים שונים, זמנים שונים, ומרחבים שונים, שניתן להיכנס לתוכם ולצאת דרך המעבר לצד השני, למקומות אחרים.  גם כאן, טרם התפתחו אצלכם מכשירים שמסוגלים למדוד את חורי התולעת לכל אורכם, לכל עומקם, ולמדוד את האנרגיה הנמצאת בתוכם, לזהותה ולהגדירה, כיוון שכפי שידוע לכם, אנרגיות רבות ביקום הסובב אתכם טרם מוכרות לכם מהחומרים שאתם מכירים בכוכבכם, ולכן טרם נוצר המכשיר שיכול לזהות בדיוק ולעבוד עם אותה אנרגיה שנמצאת בחורי התולעת.

כרגע עבורכם ועבור מדעניכם, חורי התולעת הם אך ורק תיאוריות מדעיות, שבאמצעות מכשירים מסוימים גילו שקיים חוסר רצף ברשת הקיימת באנרגיה היקומית, ומתוך כך הגיעו למסקנות, שדרכן יצרו את התיאוריות של חורי התולעת. את חורי התולעת ניתן לעבור, ולמעשה אף דובר על כך באמצעות אחד המדענים הידועים ביותר בעולמכם בדור הזה, סטיבן הוקינג. כדי לפתח אנרגיה זו, כפי שכבר נאמר קודם לכן, עליכם להתחיל לעבוד עם סוגים חדשים של אנרגיה שטרם גיליתם אותם.

יקיריי, קיימים כל כך הרבה חומרים, דברים ומחצבים. קיימים כל כך הרבה אמצעים להפקת אנרגיה עמוקה, עוצמתית, ידידותית, שאינה מזיקה לסביבה. דברים הנמצאים מתחת לאפכם, אך טרם גיליתם אותם. כאשר תלמדו להשתמש במקורות אלה ולהפיק אנרגיה זו, תלמדו בעזרתה כיצד לגלות וליצור באמצעות נוסחאות מסוימות את הטכניקה שאמורה לנטרל את הכוחות השולטים בכם סביב אותו כוח, ואשר רוצה להתנתק ממסגרת גבולות השדות המוכרים, ולאחר מכן ליצור בתוך המערכת המנטרלת, מערכת המייצרת אנרגיה חדשה ושונה מהאנרגיה הכובלת אתכם. אנרגיה זו לא תיאלץ להיות במקום הגורם למצבים של חיכוך, שריפה, אובדן מתוך כוח משיכה, כוח מגנטי כלשהו, או כוח של חום קיצוני או קור קיצוני, כיוון שהאנרגיה החדשה שתלמדו לפתח, תצליח להתגבר על כל המכשולים האלו ברמות עמוקות ביותר.

זוהי, אגב, אותה הדרך שבעזרתה מצליחות תרבויות מכוכבים אחרים להגיע אליכם ולבקר אצלכם, כיוון שהן פיתחו טכנולוגיות שלמדו להתגבר על אותם מכשולים, והן משתמשות גם ברשתות האנרגטיות, בהצלבות הקיימות ביניהן, על מנת להיעלם מממד לממד, ועל מנת ולהופיע במקומות מסוימים, ובכך הינן בלתי מוגבלות מבחינת זמן, מרחב ועוצמה.

כיצד החלליות של אותן תרבויות כוכביות יכולות להעלות את התדר שלהן, ואז להיעלם מממד אחד, לעבור לממד אחר, ולחזור לאותו ממד, וכל זאת מבלי שצורתן תתפרק עקב כך?

אייזיס

כידוע לכם, שאלה טובה היא שאלה שהתשובה נמצאת בתוכה. למעשה ענית על שאלתך, כיוון שהסיבה שבגללה או בעזרתה מצליחות החלליות לעבור מממד לממד מבלי להתפרק, הינה בדיוק זה: שינוי תדר. כאשר החלליות משנות את התדר שלהן, כל המבנה החיצוני שלהם משתנה בהתאם לתדר. אך כיוון שמדובר בשינוי תדר ברמה העמוקה ביותר, שינוי התדר נעשה לא רק במנוע של החללית או בשדה המוקרן ממנה, אלא בכל הוויית החומר, שמשנה את הרטט שלו.

עליכם להבין כי כאשר הרטט נמוך, הוא לא יכול להחזיק ברטט גבוה ממנו, הוא לא יכול לשלוט בו או לכלוא אותו. הוא יכול לכלוא אך ורק תדר שנמצא בהתאמה מוחלטת עם אותו תדר, או תדר הנמוך ממנו. אך אין באפשרותו ללכוד תדר שהרטט שלו גבוה ממסתו.

נועם: התדר של הממד השלישי, בו נמצא כדור הארץ, הוא דחוס ונמוך. התדר של הממד השביעי, לדוגמה, הרבה יותר אוורירי וגבוה. לכן בני האנוש שנמצאים בתדר הנמוך יותר של הממד השלישי לא יכולים ללכוד בעיניהם עצמים שנמצאים בממד השביעי, בעל התדר הגבוה יותר, כיוון שהם אינם מסוגלים לראותם ולזהותם באמצעות חושיהם הפיזיים, תלויי הממד השלישי. הם יוכלו לזהותם רק אם התדר של העצם מהממד השביעי יונמך לזה של הממד השלישי. לעומת זאת, לבני התרבויות הכוכביות האחרות יש טכנולוגיה שמאפשרת להם לשנות את התדר (להעלותו או להורידו), וזאת באמצעות תאים קריסטליים של מאיצים מולקולריים, אותם הם מפעילים באמצעות מגע קל ובעיקר באמצעות תדר המחשבה, שמסוגל לנוע בטווח מאד רחב. ולכן, כאשר הם מעלים את תדר החללית שלהם לתדר גבוה יותר, החללית “נעלמת” לכאורה לפתע מעינינו, למרות שהיא עדיין שם, אך זאת רק בגלל שאנו, בני הממד השלישי, לא מסוגלים לראות אותה כאשר היא עוברת לממד בעל תדר גבוה יותר מזה של הממד השלישי.

קיימת טענה לפיה בתקופת למוריה ואטלנטיס היו מכשירי טלפורטציה, באמצעותם ניתן היה להעביר בני אדם או עצמים בקפיצה לממד/מרחב אחר. עוד נטען כי בשנת 1943 האמריקאים ניסו לשחזר את הטכניקה הזאת במסגרת “ניסוי פילדלפיה”, אך הם לא כל כך הצליחו בכך, ואף איבדו  חיי אדם עקב כך. האם מכשירי הטלפורטציה הללו קיימים בכלל, כיצד הם עובדים ומהו הסיכון הכרוך בהם?

אדמה

שלום לכם, כאן אדמה, הכהן הגדול מטלוס. אכן, יקירים, עליכם להבין כי בממד בו אנו חיים קיימים מכשירים כאלה, ואנו עובדים עמם בצורות שונות, למטרות שונות, שבחלקן הן מטרות ידע ומחקר, ובחלקן הן מטרות חיבור וחיברות עם אוכלוסיות אחרות, ומטרות נוספות.

בתקופת למוריה, כאשר גופיכם הפיזיים והאנרגטיים היו שונים בהרבה מכפי שהם היום, ורמת העוצמה וההכלה שבהם הייתה רבה יותר, וכפי שידוע לכם, גם סלילי הדנ”א שהיו בכם היו בכמות גדולה הרבה יותר מכפי שהיא כיום, ולכן היכולות שהיו טמונות בכם היו אינסופיות – אכן יכולתם להשתמש בכלי הטלפורטציה כדי לעבור בין ממדים, בין יבשות, בין כוכבים, וזאת לעתים כקבוצות, ולעתים אף כבודדים.

למעשה, הדבר שגרמו מכשירים אלה בתקופתנו הוא להעלאת התדר, בתוך המכשיר עצמו, של האדם, של הישות הנמצאת בו, והן של המכשיר עצמו, וזאת לרמה כזו שבסופו של דבר הייתה התגברות על מכשולי החומר, הזמן והמרחב, ובאמצעות כוח המחשבה וכוח האנרגיה, הובל האדם שהיה בכלי אל המקום שאליו הוא בחר להגיע. ואז, לאט לאט הואט התדר ברמה כזו, שהאדם יכול היה לחזור לאט לתדר המתאים לו, והמתאים לאזור שבו הוא נחת.

עליכם להבין כי הפער הענק בין תקופת למוריה לתקופתכם, הוא זה שגורם לאותם מצבים קשים שתיארת קודם לכן. בתקופת למוריה, הן המכשירים והן הגופים של בני האנוש עצמם היו ברטטים ובתדרים גבוהים הרבה יותר, ולכן יכלו לשאת בקלות רבה יותר את המעבר בין הממדים, או – אם לדייק יותר – בין הרטטים השונים העוצמתיים הנדרשים לצורך מעבר כזה.

כיום, כיוון שגופיכם דחוסים הרבה יותר, גשמיים הרבה יותר, ואף החומר הקיים בעולמכם דחוס הרבה יותר, יותר משהיה אי פעם באיזו שהיא תקופה, לכן, מהבחינה הזו קיים קושי מאד גדול, כיוון שרמת ההכלה, השינוי והגמישות הקיימת כעת בגופיכם בדחוסים, והקיימת במכשירים הקיימים, היא כה עמוקה וכה גבוהה, עד שלמעשה לא הגופים ולא המכשירים מסוגלים להכיל את כל טווח שינוי הרטטים הנדרש כדי לאפשר טלפורטציה שהינה בלתי מסוכנת בעליל.

עוד עליכם להבין כי המטרה שהייתה קיימת בעבר הייתה מטרה של תקשורת, של חיבור. ואילו בעולמכם ניסיונות אלו נעשו כחלק מניסיונות לפיתוח אמצעי לחימה, ולפיתוח טכנולוגיות של השתלטות – דבר אשר, כפי שידוע לכם, אינו עולה בקנה אחד עם התוכנית האלוהית הגבוהה. ולכן זהו חלק נוסף מהסיבה שהכשילה ניסיונות אלה, כיוון שניסיונות אלה כללו בחובם תוכניות שלא נבעו ממקור טהור. כעת אעביר את רשות הדיבור למאסטר אורלט.

נשמח אם מאסטר אורלט יענה אף הוא על השאלה הקודמת לגבי מכשירי טלפורטציה, וכן יתייחס לאותה שאלה בהקשר למכונות הזמן.

מאסטר אורלט

שלום לכם, כאן מאסטר אורלט. ראשית, ברצוני להוסיף דבר מה הקשור לאותם מכשירי טלפורטציה, שהיו נהוגים בעבר. כפי שידוע לכם כיום, אבני הקוורץ-קריסטל הם מימוש של אנרגית הקריסטל בתוך דחיסות של חומר. אך עליכם להבין כי קיימות ביקומכם רמות שונות ותצורות שונות של אנרגית קריסטל שטרם גיליתם.

רבים ממכשירי הטלפורטציה שדובר בהם קודם לכן עשו שימוש עמוק ביותר באמצעות חומרי קריסטל שונים של עיבוד אנרגטי מאותה אנרגית קריסטל, שלעתים תפקדה כסוג של פלסמה, משמע, מדובר בנוזל שמזכיר את הנוזל הנמצא בגופכם והמכונה בפיכם “פלסמה”. אותה פלסמה קריסטלית היתה מסוגלת לקבל תדר, לעבד אותו, לשנות אותו, להפיק אותו, ולפזר אותו בתדר אחר, שונה, לכל סביבותיה. רבים ממכשירי הטלפורטציה היו מורכבים בחלקים רבים מאנרגית קריסטל בתדר זה.

היו תדרים נוספים של אנרגית קריסטל שהיו אווריריים וזכוכיתיים, היו אחרים שהיו מוצקים יותר, והיו אחרים שהיו דחוסים יותר או צמיגיים יותר או נוזליים יותר – הכל בהתאם לצורך ובהתאם למטרה. כל אחת מצורות האנרגיה היא בעלת איכות שונה ובעלת תפקיד שונה בהתאם למקור ממנו נוצרה, בהתאם לתצורה שבה היא הופיעה, כאשר המהות הינה אותה מהות – אך התצורה שונה, ובהתאם לכך התפקיד היה שונה.

גם בגופיכם, כפי שנאמר קודם לכן, הייתה אנרגית קריסטל שהופיעה בתצורות שונות, ולכן הייתה קיימת התאמה בין גופיכם האנושיים וגופי האור שלכם לבין מכשירי הטלפורטציה, ברמה עמוקה ביותר. לכן לא היה מצב שבו היה קיים פער בין רטטי הגופים לרטטי המכונה – הוא הדבר שיוצר את ההתנגשות ואת המצבים הקשים, כפי שתואר קודם לכן.

עליכם להבין כי למכשירי הטלפורטציה שהיו אז גם היה סוג של תודעה, וסוג של מטרה ומהות. כאשר האדם הפעיל את משכירי הטלפורטציה, הוא כיוונן את מודעותו, כוונתו, מטרתו ומחשבתו, בתדר אחד עם מהות ההוויה של אותו מכשיר טלפורטציה, ולכן הם היו אחד, ללא צורך להתמזג גם באופן פיזי בגופיהם. זהו הדבר אשר איפשר את השימוש במכשירים אלה.

כפי מאסטר אדמה אמר קודם לכן, כיום הפער בין המכשירים שבניתם, לבין הגופים הפיזיים והאנרגטיים של בני האנוש, הוא גדול ביותר. קיים גם שוני עמוק בין מכשירי הטלפורטציה שהיו בעבר לבין המכשירים שהצלחתם לבנות באופן פיזי בעולמכם. ולכן לא הצלחתם להגיע לאותה נקודה עמוקה, אל מקום של חיבור עמוק, שאינו דורש היטמעות פיזית, שאינו דורש פריצה של גבולות הגוף הביולוגי, והגוף הפיזיולוגי, כדי לעשות דבר זה.

באשר למכונת הזמן: ראשית, לא מדובר בדבר זהה (כלומר, הסיבה בגינה בניית מכשירי הטלפורטציה נכשלת כיום אינה אותה הסיבה בגינה לא ניתן כיום לבנות מכונת זמן). כיוון שגם חורי התולעת הקיימים ביקומכם, הינם סוג של מכונת זמן, שטרם גיליתם את כל מרווח פעולתה.

שנית, עליכם להבין כי האשליה עודנה כובלת אתכם. האשליה היא כי הזמן הינו קו ליניארי של עבר, הווה ועתיד. כאשר תוכלו ותסכימו להבין את שלא ניתן להבינו כעת בצורה ההגיונית עדיין, כי הזמן הוא שלמות ומהות אחת, הקיימת בו זמנית, אז לא תהיה כל בעיה עבורכם לייצר מכונה כזו ולהשתמש בה. אך כל עת שאתם סבורים שהזמן הוא ליניארי, לא ניתן לבנות מכונת זמן שתלך קדימה ואחורה, כיוון שמכונת הזמן אמורה הסתובב בצורה מעגלית, ולא בצורה ישירה.

כאשר אתם מנסים לבנות מנהרה בצורה מסוימת ולהעביר דרכה מכשיר, המכשיר אכן יעבור דרך המנהרה, אך המנהרה לא תצליח להתחבר אל המהות האמיתית, כיוון שהמהות האמיתית אינה מנהרה, כי אם שלמות אחת של מעגל בו זמנית.

וכאשר ייפול כדור עמוק של תודעה זו בתוככם, בהבנתכם, בהווייתכם, ולא רק מתוך מקום של אמונה או ידיעה כלשהי בערפל, אלא מתוך הבנה, אזי הבנה עמוקה זו תוכל לשנות בתוככם הסתכלויות רבות על עולמכם, על הדרכים בהם הדברים פועלים, וכך תאפשר לכם פריצות דרך בתחומים רבים נוספים הקשורים לטכנולוגיות נוספות.

ברוכים תהיו.

מן הראוי להזכיר בתוכניתנו זו את ניקולאי טסלה, שגילה ושהמציא דברים רבים בקשר לאנרגית החשמל בעולמנו, ולרבות הזרם החילופי (שאיפשר העברת חשמל למרחקים גדולים), אנרגית המיקרוגל, גלי הרדיו, ועוד. הוא כנראה אף המציא טכנולוגיה שאיפשרה לספק חשמל בחינם לכל האנושות, וזאת באמצעות אספקת חשמל באופן אלחוטי מתחנת כוח מרכזית אחת לכל רחבי העולם, אך הבנקאי שאמור היה לתמוך בו סירב לממן את תוכניתו לפיתוח המצאה “חינמית” זו.

 לטענת טסלה, הוא קיבל את המידע אודות התגליות וההמצאות שלו באופן שלם, מאנשי הכוכבים.

 האם תוכלו לספר לנו מי הוא היה, ומהיכן הוא קיבל את המידע אודות אנרגית החשמל?

מאסטר ג’רמיין הקדוש

שלום, כאן מאסטר ג’רמיין הקדוש. ניקולאי טסלה היה אלכימאי, אלכימאי גדול, שקיבל את הגאונות שבו מאותו המקום שממנו הוא הגיע. הוא לא היה בן אנוש רגיל. הוא קיבל הוא תפקיד מסוים, יעוד מסוים, שאותו נועד להעביר לכדור הארץ.

ואכן, חלקים מהמצאותיו ומהגאוניות שבו, באו לידי ביטוי באופן מלא, ואחרים לא, כיוון שברמות מסוימות הוא הקדים את זמנו, ולכן באותו עולם שנועד להיות במצב של נפרדות מתגברת והולכת, אותו מקום שהוביל לאחדות, לפיתרון בעיות של עוני, כאב וקושי, לא התאים לזמן בו הוא הופיע בכדור הארץ.

אותו איש אכן היה בגוף אנושי, אך הוא הגיע במקור מכוכב אחר. ניתן לומר שבשלב מסוים בחייו, לפני שהוא ירד לכדור הארץ, הוא היה “תייר לומד”, הוא עבר בין כוכבים, וצבר מידע וידע. גם כשהיה כאן, החיבור שלו עם אנשי הכוכבים ומקורות הידע לא פסק מעולם. וכאשר הוא הגיע לכאן כדי לממש את יכולתו, להביא את מתנותיו לעולם, הוא היה עדיין מחובר גם לכדור הארץ, וגם לכוכבים מהם קיבל את מקורות הידע שלו. כפי שנאמר, הוא הגיע לעולמכם, נתן את מתנותיו, ועזב לאחר מכן.

עליכם להבין כי הוא התחיל ליצור את הבסיס לקראת הדבר שלקראתו אתם הולכים, כולכם. לקראת עתיד שמאפשר אחדות רבה יותר, חיבור גדול יותר, מקורות אנרגיה חילופיים רבים יותר, שלא התאימו בתקופתכם.

יתכן כי הוא יחזור בשנים אלה. יתכן כי בצורה שונה במקצת מכפי שהיה, אך המקום שקיים כאן, נדרש לעזרתו, להדרכתו. גם הוא היה שליח כמונו, שנועד לעשות עבודה של הכשרה עמוקה בכדור הארץ. ועתה הגיעה העת להשלים את העבודה שטרם הסתיימה בתקופתו הקודמת.