מאסטריות ארצית ומציאת צוות הנשמה שלכם בשנת 2016

סליה פן מתקשרת את המלאך מיכאל

6 בפברואר, 2016

מאנגלית: סמדר ברגמן

משפחת אור אהובה, בעת שאתם נעים אל החודש השני של שנת 2016, האנרגיה ממשיכה להיות אינטנסיבית והאתגרים עמם אתם מתמודדים בחיי היום-יום ממשיכים ללחוץ עליכם לעת עתה. ב-2.2 או ה-2 בפברואר, נערכה התאמה רבת עוצמה של קו זמן על כדור הארץ. מטרת התאמה זו הייתה לכייל מחדש ולהתאים את קו הזמן של כדור הארץ החדש, לאחר השינויים הגדולים שחלו בפברואר 2014, שהביאו את כדור הארץ לכדי היערכות עם התדרים של כדור הארץ החדש. לאחר נקודה זו, כל קווי הזמן של כדור הארץ ערוכים עם מציאות הזמן/מרחב ההיפר-ממדית שמגשימה את כדור הארץ החדש.

הבלבול והתוהו ובוהו שנבעו מהתאמות קו הזמן הללו ממשיכים להיות מורגשים בעת שמבני הממד השלישי הישנים ממשיכים להתמוטט במהירות לנוכח הזרמים הקוונטיים החדשים והעוצמתיים הללו של ביטוי אנרגטי. נדבר על כך עוד בשלב מאוחר יותר, אך תחילה, ברצוננו להתייחס לנושא הנפלא ביותר של מערכת היחסים שלכם עם כדור הארץ הרב-ממדי החדש בשנת 2016.

גלמו את כדור הארץ המקודש: אתם אחד

אהובים, בעת שאתם נוטלים את עוצמתכם כמאסטרים רב-ממדיים של זמן ומרחב, מערכת היחסים שלכם עם הפלנטה משתנה, כמו גם השקפת העולם שלכם על החיים על כדור הארץ. בדומה לכל הדברים בבריאה, כדור הארץ הוא מקודש ומלא באור בריאה אלוהי. רבים מכם מגיעים ממסורות רוחניות אשר מחשיבות את כדור הארץ לסביבה נחותה של סבל וצער, ואתם משתוקקים לעזוב את כדור הארץ ולחזור ״הביתה״.

אהובים, האם אינכם יודעים שאתם ״בבית״ כל הזמן? כמאסטרים רב-ממדיים, לבכם הוא ביתכם, ואם אתם נוכחים בלבכם, אז אתם בבית!

הרשו לנו להסביר זאת ביתר בהירות. כאשר הפעלתם את גוף האור שלכם ואת המערכת האנרגטית של שלוש-עשרה הצ׳אקרות, עזבתם את מערכת שבע הצ׳אקרות הישנה שמרכזה מקלעת השמש. כעת, ״המרכז״ שלכם, או נקודת האיזון שלכם נמצאים בלב, מושב החמלה והאהבה האלוהיות.

אבל כאשר אתם נכנסים להפעלה זו, אתם גם מפעילים את מערכת שלושת הלבבות, בה הלב האלוהי והמקודש שלכם ערוך עם הלב הקוסמי ועם לב כדור הארץ. זהו המסתורין המקודש של ״השלושה באחד״, או השלושה שהם אחד. זהו המפתח להתעלות והשקפת העולם החדשה על כדור הארץ.

מערכת שלוש-עשרה הצ׳אקרות שלכם נושאת אפוא זרמי אנרגיה עוצמתיים מהלב המקודש האלוהי, הכוללים את הלב האלוהי שלכם ואת לב כדור הארץ. במערכת האנרגיה החדשה שלכם, מתחת לכפות רגליכם מצויה צ׳אקרת כוכב כדור הארץ המחברת אתכם לפלנטה ומעניקה לכם גישה לרשומות האקאשיות של הגלגולים שלכם, וכמו כן ללב כדור הארץ שפועם בתהודה עם הלב הקוסמי ועם לבכם שלכם, ואשר מעניק לכם גישה לרשומות האקאשיות שבמקדש לב כדור הארץ הקריסטלי.

אהובים, ממש כפי שאתם אחד עם אור הרוח האלוהי ועם לב האור הקוסמי, כך אתם גם אחד עם כדור הארץ. כדור הארץ הוא חלק מהגוף הרב-ממדי שלכם. אינטליגנציית הבריאה האלוהית קיימת בתוך כדור הארץ ובכל בריאות כדור הארץ.

חשבו לרגע על המשמעות שיש לדבר. הפלנטה היא בריאה מקודשת, והפלנטה היא חלק מכם! הדרך שבה אתם תופסים את כדור הארץ ומקיימים אינטראקציה עם כדור הארץ היא גם הדרך שבה אתם תופסים את עצמכם ומקיימים אינטראקציה עם גופכם. האם אתם מחשיבים את גופכם לבריאה מושלמת של אהבה, או האם אתם מחשיבים אותו ללקוי וזקוק לתיקון ולשינוי כיוון שהוא ״אינו טוב דיו״?

כאשר אתם מדברים על אהבה עצמית והתעצמות, משמעות הדבר גם אהבה כלפי והתעצמות של כדור הארץ, או של החלק הארצי שבכם. כאשר אתם אוהבים את כדור הארץ ומטפחים אותו, אתם אוהבים ומטפחים חלק מעצמכם. כאשר אתם עורכים טקסים מקודשים במטרה לאהוב ולכבד את כדור הארץ, אתם אוהבים ומכבדים את עצמכם. כאשר אתם מקבלים את הפלנטה כבריאה יפה ומושלמת של האינטלינציה היצירתית האלוהית, כך אתם תופסים גם את עצמכם.

אהובים, אינכם נפרדים מכדור הארץ. זוהי אשליה. אתם כדור הארץ, ביטוי של כדור הארץ, כל עוד אתם מהלכים על הפלנטה בצורה חומרית בגוף רב-ממדי.

מה משמעות הדבר לגבי מאסטר רב-ממדי? משמעות הדבר היא שאתם יכולים ״לגלם״ את כדור הארץ כחלק מהשירות המקודש שלכם לרצון הבריאה האלוהי. ממש כפי שאתם יכולים לגלם אור ורוח כזרעי כוכבים ולוחמי אור, כך אתם יכולים לגלם גם את כדור הארץ, כשאמאנים עבור כדור הארץ החדש. השאמאן צועד בנתיב השירות וההתגלמות של כדור הארץ, חולם ובורא ומחזיק בחזון, בעודו מגלם גם את הרוח ואת יעוד הכוכבים.

בעת שאתם מגלמים את כדור הארץ על ידי כיבוד גופכם הפיזי וביתכם הפיזי, אתם מאפשרים לזרמים עוצמתיים של אנרגיית ריפוי וקודי אור לזרום דרככם אל הפלנטה ואל עמיה. אם תעשו זאת באמצעות טקסים מקודשים, בעזרת כוונה מדיטטיבית והפעלות, אתם תעצימו את זרם האנרגיה מהלב הקוסמי ומלבכם אל כדור הארץ, תבראו איחוד מקודש רב עוצמה של שלושת הלבבות אשר יאפשר שינויים עוצמתיים אלה של התודעה.

אתם תבינו באופן מלא שכדור הארץ הוא ״בית״, ושאתם הגעתם לכדור הארץ כדי לסייע להגשמה ולבריאה של גן העדן למען ישויות רב-ממדיות. בשעה שרבים על כדור הארץ שכחו את משימתם ואת הסיבה להיותם כאן, אתם, כמאסטרים רב-ממדיים, תזכרו ותדעו שעכשיו הוא הזמן לכבד את כדור הארץ המקודש כפי שאתם מכבדים את עצמכם, ולסייע להגשים ״בית״ או גן מקודש על כדור הארץ.

מציאת צוות הנשמה שלכם ואת קבוצת המוצא (השושלת) הארצית שלכם

כאשר אתם מאמצים תודעה מלאה של החיבור שלכם לכדור הארץ ואת הגישה שלכם לרשומות האקאשיות של הפלנטה, אתם תתחילו להרגיש ב״משיכה״ מגנטית או השפעה שתביא את ״צוות״ הנשמה אליכם. אתם גם תתחילו להרגיש בהתעוררות ״השושלת״ הארצית שלכם בתוך גופכם ובישות הרב-ממדית שלכם.

צוות הנשמה הארצי שלכם מכיל את אותן ישויות נעלות וערות עמן תעבדו כדי להשלים את משימת נשמתכם וכדי להגשים את כדור הארץ החדש. צוותי נשמה חדשים אלה יתקבצו בשנת 2016 לטובת ההתחלה החדשה שתגיע בזמן שער האריה באוגוסט ותתגשם בשנת 2017.

הצוות שלכם יורכב מאותן ישויות עמן אתם מרגישים תהודה של משפחת נשמה ואשר יתמכו בכם כפי שאתם תומכים בהן, במשימתכם על כדור הארץ. אתם תרגישו אליהן קרבה מיידית ותגלו שהזדמנויות חדשות צצות בעת שאתם מתחברים שיביאו לפרוייקטים חדשים שיקבעו על פי התוכנית האלוהית ועל פי ייעוד הנשמה שלכם.

בעבודה חדשה זו של צוותי נשמה לא יהיו ״מנהיגים״ ו״מפורסמים״, אלא פשוט ישויות ערות המתקבצות יחד כדי לעבוד, לברוא ולחלוק. כל פרט ב״מעגל״ הצוות יתרום למה שמאפשר האדם שיצר את המעגל. בשל כך, הפרקטיקה הרוחנית תעבור ממודל ״הצרכן״, שבו אתם צורכים רעיונות ועבודה של אחרים, למודל ״השתתפות״, שבו אתם משתתפים בבריאה של פעילויות מקודשות כדי להגשים את מציאות כדור הארץ החדש.

אבל ברמה עמוקה יותר, בעת שאתם מתחברים ללב כדור הארץ ועם הגישה החדשה שלכם לממד השישי של היצירתיות הקסומה, אתם יכולים להתחיל להרגיש בתוך ההוויה הפיזית שלכם התעוררות של ״זיכרון שושלת״, שיכול להיות מן העבר או מן העתיד.

ישויות ארציות מגיעות מ״גזעים״ רבים, וממש כפי שאתם זרעי כוכבים, אתם נושאים גם את ״זרעי כדור הארץ״. אתם נושאים בגופכם את הרשומות והזיכרונות של ישויות רבות וגזעים רבים, חלקם עזבו את כדור הארץ רק כדי לחזור בכם! אלה הם הפיות והשדונים של אירופה וסקנדינביה, שבטי האלים של הארצות הקלטיות, האנשים הראשונים והאומות הראשונות והאבות הקדומים השבטיים של העמים הילידים. בעת שאתם מוצאים רשומות וזיכרונות עתיקים אלה, הם עשויים לעלות לפני השטח ולאפשר לכם לחבר חיבורים קסומים לשושלת הארצית שלכם אשר תסייע לכם לצעוד על כדור הארץ בדרך קסומה ועוצמתית! אתם גם עשויים להימשך ל״משפחה השורשית הארצית״ שלכם, בעת שאתם מוצאים אלה את אלה במציאות רב-ממדית חדשה זו. בשמחה רבה תזהו אלה את אלה ותבראו יחד!

כאשר תכנסו להתגלמות ארצית ולשירות רב-ממדי מקודש, תתחילו לזכור חלק זה של הווייתכם ותמשכו אל אלה שחולקים את ״מורשת״ מערכת היחסים שלכם עם כדור הארץ. אתם תגלו מחדש את השבטים או המשפחות הארציים המקודשים אליהם אתם שייכים.

הכרה וזיהוי אלה לא יביאו לפילוג אלא יסייעו במעבר לאחדות בשירות הרצון האלוהי והתוכנית האלוהית לכדור הארץ, בעת שאתם מאמצים את משפחות השושלת והנשמה שלכם החוצות את גבולות האומות והגזעים.

מאסטריות של שמים וארץ מתחילה בלב

כאשר אתם נכנסים למאסטריות הרב-ממדית שלכם, אתם הופכים למאסטרים של זמן. היכולות הקדומות והעתידיות של המסעות בזמן מוחזקות בממד הרביעי של התודעה ומעוגנות בלב. ה״יכולת״ הראשונה של ישות שהיא בורא אלוהי היא היכולת להחזיק ב״זמן״ ברגע ההווה, ואז לטוות או לעצב מציאויות באמצעות הביטוי היצירתי ורב הדמיון של הנשמה בממד השישי.

כמאסטרים רב-ממדיים של זמן, תפיסת הזמן שלכם תשתנה. ממש כפי שיש מציאויות רבות, כך יש קווי זמן רבים ושונים, או כפי שאנו מעדיפים לכנותם ״ספירלות זמן״.

השלב הראשון בדרך לשליטה בזמן ההיפר-ממדי היא להבין שזמן המציאות הישן נתפס תמיד כנע באופן לינארי מנקודה אל״ף לנקודה בי״ת. בתפיסה או במציאות החדשות, הלב מכיל את כל הזמן – עבר, הווה, עתיד. מכאן הבורא המיומן יודע כיצד להפעיל ספירלת זמן ולברוא ״סיפור״ שחוגג ושמכבד את החיים על הפלנטה. מאסטרים יוצרים ספירלת זמן כאשר היא או הוא מתחילים פרוייקט חיים חדש או בוחרים כיוון חדש בחיים. ספירלה זו נפרשת בחן וביופי בידיו של אמן זמן מיומן. משימתכם היא להביא לכדי שלמות את הבריאות וההגשמות שלכם כך שהן יפרחו ביופי, בהרמוניה ובאהבה.

אהובים, הדרך ליצור ספירלת זמן היא להתחיל בלב עם חלום או רצון. כאשר אתם מפעילים את זרע הרצון, הוא מתפרש והופך לנתיב רחב. המיומנות טמונה בהבנה מתי הזרע נפתח והנתיב מתחיל. אז, כאשר אתם זורמים אל נתיב זה, המיומנות הופכת ליכולת לבחור מה יסייע לספירלת הזמן שלכם בתהליך ההתגשמות והבריאה המשותפת עם אנשים אחרים. הבחירה ברגעים הנכונים ובאנשים הנכונים מתוך שבט או צוות הנשמה שלכם, כך שיהיו הזרזים או הבוראים השותפים, היא עניין מהותי.

ובשעה שאתם מתקדמים בהגשמה שלכם, חשוב להבין שההתקדמות אינה לינארית. אינכם צועדים בנתיב לינארי מההווה אל העתיד, אלא נעים בספירלה עדינה לביטוי גבוה יותר של התודעה והבריאה שלכם. אפשר ויהיה עליכם להיות סבלניים בעת שאתם ממתינים שהספירלה תסתובב ותביא אתכם אל ההגשמה שלכם.

אהובים, דעו שמשמעות הדבר היא שמה שאתם רוצים לברוא אינו נמצא בקצה נתיב כלשהו בעתיד. הוא לא נמצא מעבר להישג ידכם. הוא קיים ברגע זה, ופשוט ממתין לכם על גבי ספירלה גבוהה יותר של תודעת בריאה. לכן אם אתם מרגישים שאתם מסתובבים במעגלים, אולי זה נכון, וכל שדרוש הוא שינוי תודעה שירומם אתכם אל הספירלה הבאה. שום מידה של מאמץ או מאבק לא תביא את ההגשמה למציאות החדשה. רק העלאה עדינה של התודעה שלכם באמצעות כוונה ממוקדת, מדיטציה, הפעלות ושירות, תביא אתכם לביטוי עצמי גבוה יותר זה. שפע, אהבה, שלווה והרמוניה כבר קיימים על גבי הספירלה הבאה של הפלנטה ושל המסע היצירתי שלכם. אל תתאמצו ותאבקו, אלא חלמו, בראו, השתוקקו והגשימו, בעת שאתם פורשים את הספירלות שלכם אל רמות גבוהות יותר של תודעה אלוהית.

אתם נוסעים בזמן מיומנים, ומאסטרים של בריאת זמן בהכשרה על כדור הארץ. אתם תזכרו מיומנויות אלה בעת שיחד עם צוות הנשמה שלכם והשבטים הקדומים שלכם, תגשימו את חיבור השמים והארץ ותבראו פלנטה מקודשת. זכרו שבעת שאור אלוהי זורם מהלב הקוסמי אל לבכם ואל כדור הארץ דרככם, קסם עוצמתי משתחרר כאשר זרם כדור הארץ המקודש זורם מלב כדור הארץ דרך לבכם אל הלב האלוהי, פוגש בזרם היורד מהלב האלוהי. זרמים ספירליים אלה של אור ואנרגיה נטווים אל תוך ההתנסות, החיים והתפתחות התודעה על הפלנטה.

אהובים, בעבודתכם המקודשת ובטקסים שלכם, זכרו לעבוד עם שלושת הלבבות ועם הזרמים העוצמתיים של השמים והארץ בעת שאתם רוכבים על ספירלות הזמן של המציאות החדשה ומגשימים פלנטה חדשה.