כלבים מגיעים לגן עדן?

ג’ון פאין מתקשר את אומני
מאנגלית: סמדר ברגמן

מורים מסוימים אומרים לנו שלכלבים ולחתולים ולחיות אחרות אין נשמות,
או שהם חלק מנשמה קבוצתית. מה ההתנסות שלך בנושא?

אנו שמחים בשאלה הזאת, מכיוון שהיא מעניקה לנו את ההזדמנות לדבר אתכם על טבע הנשמה ועל טבע המודעות. הרשו לנו לומר בפסקנות, לכל דבר יש נשמה, אולי היא אינה ‘שלמה’, ייתכן שהיא חלק מישות גדולה יותר, כפי שאתם חלק מישות גדולה ורחבה בהרבה. אך מודעות שהיא עצמה חלק מכל היש, וקשורה לכל היש, המכונה בפיכם אלוהים, חיה בכל דבר, ובאמצעותה, הכל חי. אפילו אבן, ציפור, נחל, עץ, הר, לכולם יש נשמה, הכל חי. אבנים, למשל, נראות כחסרות נשמה, כחסרות חיים, בגלל נקודת המבט הייחודית שלכם. אתם יודעים שעץ הוא חי, שכן הוא מצמיח עלים, מניב פרות וצומח לגובה. כאשר אתם רואים תנועה זו, אתם אומרים, ‘הוא חי, שכן יש תנועה, יש צמיחה ושינוי’. ישויות כמוכם, ששכנעו את עצמן טוב כל כך שהמציאות שלהן היא המציאות היחידה, משוות את כל שהן רואות לעצמן. דבר זה כשלעצמו אינו דבר רע, אך כפי שאתם מוגבלים בתפיסתכם את עצמכם, התפיסה שלכם של אובייקטים אחרים, של צורות מודעות אחרות, מוגבלת על ידי תפיסתכם את עצמכם. אתם מבינים, כל התפיסות שלכם הן רק השלכות. כפי שאמרנו פעמים רבות בעבר, אין דבר כזה ‘מציאות’, אלא רק התפיסה שלכם אותה.

לפני שנמשיך לדבר על נשמות, בואו נדבר על התפיסה שלכם את החיים. בדרך כלל, כאשר אתם רואים תנועה, אתם אומרים שיש חיים. אף על פי שעץ אינו נע, אתם תופסים ‘חיים’, שכן יש תנועה בתוך האובייקט הנייח. עלים נושרים, ועלים חדשים צומחים. הענפים נעשים ארוכים יותר, ובעונה העץ מניב פרות. הביטו באבן. היא רק מונחת שם, נכון? היא לא עושה כלום. ובכן, הביטו שוב. התקרבו אליה, שנו את נקודת המבט שלכם, ואתם תגלו תנועה. יש לה מבנה מולקולרי, והמולקולות הללו נמצאות בתנועה, בתנועה מהירה מאוד. למעשה, האבן נמצאת במצב קבוע של שינוי. כדור הארץ שלכם משתנה אף הוא. לוחות נעלמים זה תחת זה, החיכוך מוסיף למגמה של כדור הארץ, קרקעית האוקיינוס עולה ויבשות מופיעות באזורים אחרים של כדור הארץ. יש רעידות אדמה והתפרצויות הרי געש, תחלופה של גזים שונים שמשפיעים השפעה ישירה על כל החיים שעל הפלנטה. אולם, בדרך כלל אתם תופסים את אימא אדמה כסלע, אבל אנו מבטיחים לכם, זהו אורגניזם חי. הוא נושם, הוא מתחדש, נע, עושה את כל הדברים שאורגניזם חי עושה, ואף על פי כן הוא נראה ‘דומם’, חסר חיים, חסר נשמה. אימא אדמה חיה ומודעת ממש כמוכם! אינכם יכולים לראות זאת שכן כל התנועה שלה מתרחשת בלוח זמנים שונה. השאיפה והנשיפה שלה מתרחשות על פני מאות ואלפי שנים, מוות ולידה מחדש על פני אינספור מיליונים של שנים. טווח הזמן הוא שמוביל אתכם למסקנה שהיא חסרת חיים, זה הכל.

אנו מבינים אפוא שכאשר אתם שואלים את השאלה הזאת, אתם שואלים האם הכלבים האהובים שלכם מגיעים ל”גן העדן” והאם חיות המחמד האהובות שלכם היו כאן קודם לכן, האם הן “מתגלגלות” כמוכם? ברצוננו להזכיר לכם. מהי מטרת הבריאה כולה? זוהי ההתנסות באמצעות החוויה, נכון? לכן, האם הישות או נשמת-העל המקרינה את מודעותה לתוך כלבכם האהוב, תחליט אולי שיותר מתקופת חיים אחת ככלב תשרת את המסע המוקדש לחיפוש אחר ידע באמצעות התנסות. נשמת-העל הזאת יכולה להחליט שתקופה אחת ככלב מספיקה, אבל דבר זה אינו סביר, ממש כפי שיש נשמות מעטות שחשות שתקופה אחת כבן אנוש מספיקה.

אתם חלק מישות גדולה ורחבה בהרבה. ישות רחבה יותר זו היא אף אדירה יותר מכפי שאתם יכולים לדמיין. באופן מהותי, הנשמה שלכם היא הצורה המתגלמת של הישות הרחבה יותר שלכם, כן; אנו נשתמש במילה ישות במקרה זה. הישות שלכם היא חסרת צורה ויש לה קשר נסתר לכל היש. היא אכן חלק מכל היש וקיימת במצב שהוא מעבר לזמן, למרחק, לממדים ומעבר לשאלות ולתשובות, זה פשוט מצב הוויה, הצופה במה שנובע ממנו. תוכלו לומר שהישות שלכם היא החלק שלכם מהאלוהים-האלה-כל היש, זהו המקום שבו הצורה פוגשת בהיעדר הצורה, זהו המקום שבו נפגשים הטרנסנדנטלי והאינסופי. חלק זה שלכם הוא שמקרין את עצמו לתוך הרטט הנמוך יותר כדי לברוא את נשמתכם, אולם, הוא אינו עושה זאת באופן ישיר, תחילה הוא בורא התגלמות של עצמו, השתקפות של המודעות שלו בצורה. ההתגלמות היא מה שרבים מכם מכירים כמלאכים. המלאך השומר שלכם, הוא ההתגלמות של החלק הטרנסנדנטלי והאינסופי של עצמכם. חלק מלאכי זה של עצמכם נמצא מעבר לשאלות, מעבר לתשובות, זהו מצב הוויה. זהו פרדוקס אלוהי, הוא בורא את נשמתכם כדי להתנסות, אך חי במצב של היעדר שאלות והיעדר תשובות, הוא פשוט הוא. אפשר שיקשה עליכם להבין זאת, אך כך הוא. אפילו בתוך המרחב הזה של “ההוויה”, יש תנועה, והתנועה בוראת נקודת מבט. למעשה, מצב ה”אין שאלות” מוליד “שאלות” ומצב ה”אין תשובות” מוליד “תשובות, זהו טבעו של היקום. אם לא הייתה כל תנועה, הכל היה חדל להתקיים. ברגע שמודעות מפותחת מגיעה למצב של “אין שאלות – אין תשובות” היא משווה זאת באופן מיידי למצב הקודם של הימצאות “שאלות” ו”תשובות” והרפתקה חדשה נוצרת.

כזה הוא טבעה של המודעות, שכחלק מהעצמי הופכת מודעת לעצמי, שהיא מבקשת לדעת מי היא. זה מה שהתרחש וזו הסיבה למה שנראה כפרדוקס. כאשר הישות הגדולה יותר שלכם קיימת במצב של אין שאלות ואין תשובות, חלקים מסוימים שלה הופכים מודעים לעצמי, שכן חלקים אלה היו בקצוות החיצוניים, שבראו נקודת מבט, ואז אינדיבידואציה. כאשר דבר זה התרחש, נולדה התשוקה לדעת ולהבין את טבע העצמי. מתוך תשוקה זו, האנשה (פרסוניפיקציה) של הישות הגדולה יותר נוצרה בצורה המלאכית; צורה זו היא שהולידה אז את נשמתכם, וכך אתכם. ממש כפי שאתם שלוחה של הנשמה שלכם כישות המתגלמת בעולם הפיזי, כך הנשמה שלכם גם היא שלוחה, התגלמות של העצמי המלאכי, הצורה באמצעותה העצמי הנצחי שלכם מבטא את עצמו.

עצמי מלאכי זה הוא ההתחלה של כל הצורות והוא עצום בטבעו. הוא יכול לברוא צורות רבות מאוד, ממש כפי שההינדים שיקפו זאת באמצעות האלים הרבים שלהם. אלים עם זרועות ופנים רבים. כדי להבין זאת, אתם חייבים לראות את היקום לא כבריאה של אלוהים, אלא כבריאה של ישויות מלאכיות עצומות אלה שחפצו לחוות את הישות הגדולה יותר שלהן.

היקום מורכב מרבדים רבים. בעולם הפיזי יש לכם את ממלכת המינרלים, את ממלכת הצומח, את ממלכת החי ואת ממלכת החישה. ניתן לראות כל אחת מארבעת הממלכות הללו כרמה של מודעות. ממלכת החישה מורכבת כעת מבני האדם ומהיונקים הימיים, ככל שהאנושות תתפתח, יתאפשר גם ליונקים עילאיים אחרים להצטרף לישויות החשות של עולמכם. חישה היא באופן מהותי מודעות עצמית ועמה באה הכרה של ‘טוב’ ו’רע’, והכרה מודעת ואשמה טבעית במעשים לא-טבעיים כגון רצח.

האם לכלבים ולחתולים שלכם יש נשמות? כן, בהחלט. אולם, נשמות שכאלה אינן קשורות באופן קרמתי לכדור הארץ. הן בוחרות לעבוד בהרמוניה, ולעתים קרובות חוזרות שוב ושוב לחלוק את חייהן עם אותם בני אדם, אולם, הן אינן יוצרות חוב קרמתי או “שיעורים”.

ברוב המקרים, הן פשוט נוכחות כדי לצפות בישויות חשות, לעתים כהכנה ליציאה למסע של הפיכתם לנשמה חשה בעצמם. בתפקיד זה, הן יוצרות קשרים רגשיים עם בני אדם ומקומות, ויחזרו לעתים תכופות. במילים אחרות, ככל שהאנושות מתפתחת, רבים מהכלבים והחתולים המבויתים שלכם יתקרבו בעתיד לבני האנוש או ליונקים עילאיים אחרים. אז איזה סוג של נשמה תבחר להתגלגל בצורת כלב או חתול? צורה פיזית היא הרפתקה שנשמות רבות מאוד בוחרות בה. היא מציעה הזדמנויות רבות ומציבה אתגרים ומצבים ייחודיים רבים. ישויות שמעונינות לצאת להרפתקה פיזית כישות חשה, יפתחו בדרך כלל ב”חיזור” אחר הפיזי. תקופה זו שבה “הם לומדים להכיר את עצמם”, תאופיין על ידי הקרנות של העצמי לתוך הממלכות השונות, אם לא לכולן. נשמה תקרין את עצמה לתוך אבן, הר, קריסטל, נהר, האוקיינוס, וצורות רבות מאוד אחרות כדי להכיר צורות פיזיות רבות, ואת אימא אדמה עצמה. אולם “הקרנות” אלה אינן הקרנות סרק, שכן נשמות אלה ירכיבו את ממלכת רוחות הטבע וילמדו מתוך שירותן את האחד. באופן דומה, לחוות עץ, יער, עלה דשא, מהווה חלק מאותו “פלירט” עם העולם הפיזי. אולם כמו בכל ההזדמנויות לצמיחה ולהתנסות, יש להתייחס אליהן ברצינות. כל הנשמות הנוכחות, בין אם בצורה החשה או לא, משרתות את האחד. אף על פי שמודעות הנוכחת באבן עשויה פשוט להיות נוכחת כדי לחוות, אם אימא אדמה היא חוויה שהיא רוצה בה. אך בעודה נוכחת, היא עובדת לטובתו הגבוהה ביותר של הכלל ופועלת על פי קווים מנחים שניתנים לה על ידי מלכי ומלכות ממלכת רוחות הטבע. בשלב זה, הנשמה בה מדובר אינה מחויבת להתנסות החישה על כדור הארץ. כפי שלכל הישויות יש רצון חופשי, נשמה עשויה פשוט להחליט שהיא ליקטה די ידע מכדור הארץ על ידי כך שהתנסתה כהר או כיער במשך כמה אלפי שנים. כאשר הנשמה צוברת ניסיון רב יותר, היא עוברת לפרוייקטים גדולים יותר, אולי דג, עכבר שדה, להקת אווזים, כוורת דבורים, אפשרויות אינסוף. כאשר היא מצליחה ומוכנה, היא תחליט אז על מעורבות עמוקה יותר, אותה מעורבות עמוקה יותר תהיה כרוכה תמיד בהתגלמות בזנים של הישויות החשות שקיימים על הפלנטה. במקרה של כדור הארץ, אז מתקבלת ההחלטה להתגלם כבן אנוש. כך מתקבלות בחירות להקרין חלק מעצמה לתוך כלב, חתול או סוס, ולעתים לחיות אחרות כגון חזירים, פרות ועזים. מעורבות עמוקה יותר עשויה להיות יונקים עילאיים שנולדים בשבי או שחיים בשבי ושיש להם אינטראקציה יומית עם בני האדם. התנסות ביונקים עילאיים בטבע היא שונה, אך בעלת מטרה דומה.

כאשר אתם מתרחקים מהמישור הפיזי, הממד הראשון הוא הממד המכונה בפינו “המישור האסטרלי”. מישור מציאות זה מחולק לשמונה רמות, והרמה הראשונה והשניה, כמו גם הרמה השביעית והשמינית הן בעלות תת-חלוקה, ולמעשה, יוצרות 12 רמות בסך הכל. רוב בני האדם יכנסו למישור האסטרלי במקום כלשהו באזור הרמה החמישית, ואחדים ברמה הרביעית, ואחרים נוספים ברמה השישית. מורים קדומים כגון ישוע למשל, נוכחים ברמה השמינית, ולעתים קרובות יורדים לתוך הרמה החמישית והשישית כדי ללמד ולהדריך קבוצות גדולות של נשמות. אתם תגלו שהכלבים והחתולים הביתיים שלכם נמצאים לעתים קרובות בין הרמה השניה לרמה החמישית. אולם הנוכחות שלהם ברמות הביניים של המישור האסטרלי זוכה “לעזרה” מצד נשמות שעובדות אתם, שכן הם לא יכולים להחזיק במיקוד זה באופן טבעי. נוכחות של חיות אחרות ברמות הגבוהות יותר של המישור האסטרלי, הן “צללים” או “הקרנות” של נשמות החיות המתגלמות שם באמצעות תשוקה של נשמה חשה אינדיבידואלית, או כהתגלמות של מציאות קבוצתית. במילים אחרות, נשמה שזה עתה הגיעה עשויה להשתוקק תשוקה עזה לראות את הגולדן רטריבר שלה. תשוקה זו עשויה להיות כה ממוקדת עד ש”צל” של אותה צורה יופיע ויקיים אינטראקציה עם אותה נשמה. באופן מהותי, היא לא “באמת” שם, אך התחושה תהיה אמיתית למתבונן. כמדריך שלעתים קרובות נכנס לתוך המישור האסטרלי כדי ללמד, קל לגלות התגלמויות שכאלה. ברמה האנרגטית, הם שלוחות של האנרגיה של הנשמה שהשתוקקה להיות אתם. יותר מכך, ההתגלמות מכילה אנרגיה שנראית שונה מהאנרגיה של הנשמה הרואה אותה, שכן בעודה “מוקרנת”, היא “נוצרת” באמצעות הזיכרון שיש לנשמה מאותה חיה. כאשר לבני האדם יש מערכת יחסים עם בעלי חיים, האנרגיה שלהם מתערבבת עם האנרגיה שלכם עצמכם, בדרכים דומות לאלה שבהן האנרגיות של ההורים, בני הזוג והילדים שלכם מהוות גם הן חלק מההילה שלכם. הקרנה זו של אנרגיה, אינה ייצוג מדויק לגמרי של החיה, אך היא מייצגת את הזיכרון האידיאלי של נשמת החיה. אולם, אין זה כל הסיפור. כאשר הקרנה זו קמה לחיים, הנשמה של החיה ברמות הנמוכות יותר של המישור האסטרלי הופכת מודעת לתשוקה זו ו”צל” של עצמה מוקרן באופן דומה לכיוון הצורה המתהווה. בדרך זו, הן חיית המחמד והן הנשמה האנושית מודעות זו לזו, אף על פי שאינן באמת יחד. באופן מהותי, חלק מחיית המחמד מתמזג ומשתלב עם ההקרנה, ומוסיף לתחושה שהקרנה זו אמיתית. האם נשמות אנושיות אלה אכן מקיימות אינטראקציה עם נשמות החיות במישור האסטרלי, התשובה היא כן, אך במובן מוגבל המוכתב על ידי הזיכרונות והתשוקות של הנשמה האנושית החווה את חברתן.

מה שאנו מאמינים שרוב המורים התכוונו כשאמרו שלכלבים ולחתולים אין נשמות, הוא שהם אינם מפתחים יכולת חשיבה ברמה האישית כפי שעושים בני אדם, ואי לכך, אינם מקבלים החלטות מודעות לחוות דבר זה או אחר בחיים עתידיים. לכן, ההחלטות שלהן מתקבלות על ידי “נשמת העל” שלהם. אולם, כאשר הם מתחילים לפתח יותר מודעות עצמית במשך תקופות חיים רבות, ולפתח התקשרויות רגשיות לבני אדם, הם מתחילים להשפיע על הבחירות המתקבלות. ככל שהאנושות מתפתחת והופכת בעלת חישה יותר ויותר, גם בעלי החיים נעים קדימה. לפני שנים רבות, נכון היה לומר שלבעלי חיים אין “נשמה”, שכן כפי שהגיל הממוצע של הנשמות האנושיות על הפלנטה היה צעיר, כך היו גם הגילאים הממוצעים של נשמות החיות. בהיקפו האינסופי של היקום, רק לעתים נדירות ביותר ניתן להשתמש במונח “לעולם לא”. היקום הוא כזה שאם תשעים ותשע ביליון נשמות עושות משהו בדרך מסוימת, תמיד תהיה נשמה אחת שתעשה זאת בדרך שונה. כזה הוא טבעה של הצמיחה, וכזה הוא טבעה של המודעות!

מישורים אסטרליים

הכל קשור לרטט. רטט הוא שמפריד בין רמה אחת לאחרת, והרטט של כל ישות וישות נקבע על ידי המיקוד שלה, החשיבה שלה. ככל שהאינסטינקטיביות קטנה יותר, כך הרטט גבוה יותר. אולם פעם נוספת, חלק מהפרדוקס האלוהי הוא, שישויות אלה שנחשבות כמצויות ברמה הראשונה, הקרובות ביותר לחומר, ממלכות רוחות הטבע והמודעות העצומה היוצרת נהרות, הרים ויערות, הן גם בעלות רטט שמאפשר להן להיות נוכחות ברמות הגבוהות ביותר של המישור האסטרלי. מה שחשוב לזכור הוא שזהו מודל, וככזה הוא כלי למידה, דרך באמצעותה ניתן לתקשר את אופן ארגון המודעות. אולם, כמו כל המודלים, תמיד יש יוצאים מן הכלל. די אם נאמר שאם 9,999,999 נשמות עושות דברים בדרך מסוימת, ביקום של רצון חופשי, כמעט תמיד תהיה נשמה שתברא התנסות חדשה לעצמה. מה שהיה מקור לבלבול עבור רבים מכם הם הדיווחים השונים שקיבלתם בכל הקשור לתיאורים של “החיים לאחר המוות” או של “גן העדן”. ביקום שנוצר מתוך מחשבה, אפשרי לחלוטין שכל הדיווחים, אף על פי שהם סותרים, יהיו נכונים. אף על פי שתיארנו רמות שונות, שהן נבדלות על ידי מודעות ורטט, בתוך אותן רמות קיימים אזורים עצומים של מערכות אמונה. נשמות המחזיקות באמונה דומה יתאספו יחד ויבראו עולמות בתוך המישור האסטרלי, אשר ישקפו את הזהות האחרונה שלהם על המישור הארצי. במילים אחרות, קיים גן עדן קתולי, וקיים גן עדן הינדי. כל אדם במותו, כאשר הוא פוגש במדריך שמסייע לו, יכול לפגוש בישוע, בשיווה, באברהם, בבודהה וכן הלאה. מפגשים אלה מתרחשים כאשר אמונה חזקה במפגשים שכאלה מזמנת את ההתנסות. גן העדן יכול להיות מקום של כרי דשא ירוקים ופרחים, או מקום של לימוד רציני, הכל תלוי בציפיות שלכם. כאשר אתם קוראים דיווחים על חוויות של רגע המוות או סיפורים שמסופרים על ידי מדיומים ואלה המסוגלים לתקשר עם “המתים”, אל תתייחסו לדבריהם כאל עובדה בלתי ניתנת להכחשה, אלא הבינו שזוהי התנסות ייחודית אחת.