כאשר שתי שמשות זורחות

סיריוס והשנה הפלנטרית החדשה
סליה פן
19 ביולי, 2015
מאנגלית: סמדר ברגמן

 

בסוף יולי חוגגים את השנה הפלנטרית החדשה, כיוון שרבים מהעמים הקדומים על כדור הארץ שהיו שומרי הזמן זיהו זמן זה כרגע שבו מחזור זמן והתפתחות חדש וחשוב נולד. תקופה זו הייתה משוייכת למה שהיה ידוע בשם ״שער האריה״, הרגע ההיסטורי שבו קבוצת הכוכבים של מזל אריה נערכה עם מתחם הפירמידה בגיזה. ״מדוע הדבר חשוב לי עתה, בשנת 2015?״ אתם עשויים לשאול.

הסיבה היא שהשנה הפלנטרית החדשה חוגגת את הרגע שבו סיריוס, הכוכב הכחול, זורח בשמי הבוקר באותו זמן ובקרבת המיקום של השמש שלנו. זה זמן שבו לכדור הארץ יש שתי ״שמשות״ ברורות בשמים. האחת היא השמש הזהובה, והאחרת היא כחולה בתדר שלה. צמידות הכוכבים חוגגת את החיבור הממושך בין כדור הארץ לשמש שלו ולכוכב סיריוס.

במצרים העתיקה, בתרבות שלאחר אטלנטיס שקמה על גדות הנילוס, הזריחה של סיריוס, כפי שהייתה ידועה, ציינה גם את הזמן שבו נהר הנילוס עלה על גדותיו, בשל הגשמים במרכז אפריקה והציף את המישורים במצרים כדי שהיבולים יוכלו לצמוח. עליית המים ציינה את שובם של השפע והברכות לאדמה, והדבר קושר לסיריוס ולזריחתו במזרח.

מאז ומתמיד סיריוס היווה אור, מדריך וכוח בהתפתחות כדור הארץ. היו מורי כוכבים עוצמתיים רבים שהגיעו לכדור הארץ כדי לסייע לאנושות, והם נחשבו ל״אלים״. מורים אלה כוללים ישויות היודעות כאיזיס וכאוסיריס, שהביאו את אמנות החקלאות והלמידה אל אנשי מצרים העתיקה כדי לסייע להם להקים את העולם שלהם לאחר הטראומה של אסון אטלנטיס. וכעת, בזמן הזה, אומרים לנו שהמורים המאסטרים מסיריוס שבים לעולמנו כדי לעזור לנו לערוך את התדרים שלנו עם אור היהלום שמעלה את התדר של הפלנטה ושל האנושות.

השמש הזהובה והשמש הכחולה

כמורים מאסטרים, הסיריאנים הביאו מידע למצרים הקדומים שעזר להם לזכור מי הם היו ולאן פניהם מועדות. הם לימדו אותם את עקרונות ההתעלות, ואלה תועדו על גבי פפירוסים ועל קירות הפירמידה והמקדש. הם הזכירו לכולנו שהגופים שלנו מקורם מהאדמה ושהנשמות שלנו מקורן בכוכבים.

בשנים האחרונות, הם גם הזכירו לנו שהכול הוא אנרגיה ותדר, ושהתעלות או העלאת התודעה שלנו משמעותן שעלינו להיערך עם התדרים שמגיעים מהלב הקוסמי ומהמרכז הגלקטי, ושמעלים את התדר של גופי האור, הגופים הפיזיים והדנ״א שלנו.

היו אלה הסיריאנים שלימדו אותנו לראשונה את ״תודעת המשיח״ שהתגלמה באור השמש הזהוב. התדר הזהוב היה אור אלוהי והוא נשא אנרגיה של אהבה וחמלה אלוהיות. כאשר האנושות פתחה את עצמה לקבלה של כמות גדולה יותר של שידורים של אור אלוהי וקודי אור שירוממו את התודעה, היא אימצה את האור הזהוב והפעילה את גוף האור ואת התודעה הרב-ממדית. האווטרים הסיריאנים הראשונים של תודעת המשיח היו איזיס והשותף שלה אוסיריס, שהביא את האור הזהוב למצרים. האווטרים הסיריאנים שבאו בעקבותיהם היו ישוע, הידוע כישו, והשותפה שלו, מרים המגדלית. יחד הם גילמו את התדרים הנשיים והגבריים האלוהיים של התדר הזהוב של תודעת המשיח.

השמש הכחולה הייתה סיריוס עצמו, והוא נושא תדר כחול של מערכת כוכבים הידועה גם בשם ״הכוכב הכחול״. אור כחול עמוק זה נשא את הקודים של גזע מתקדם של ישויות אור שהיו בשירות התוכנית האלוהית והתפתחות הגלקסיה וכדור הארץ. זריחת השמש הכחולה ציינה מחזור נוסף של אור, אהבה ותמיכה מהמורים המאסטרים הסיריאנים בנתיב ההתפתחות. בעקבות אירוע זה, אלה הנמצאים על כדור הארץ יוכלו לצפות לברכות ולשפע גדולים בחייהם.

אתם תוהים אולי מה אירע. מדוע אבדה הוראה זו ומדוע היא חוזרת רק עתה שעה שאנו נעים אל תוך תהליך ההתעלות? ובכן, במצרים העתיקה, המשימות הקדושות של המורים המאסטרים שובשו על ידי אנשי כהונה מושחתים שרצו לשלוט, בעיקר באמצעות מניפולציה של האנרגיות המיניות. כיוון שעולם זה הוא אזור רצון חופשי, האנושות הורשתה להמשיך בנתיב והמורים המאסטרים הסיריאנים עזבו את מצרים. הגעתם של ישוע ומרים המגדלית ייצגה הזדמנות נוספת לעגן ולקרקע את התדר הזהוב. בתחילה הדבר הושג, לאחר מות ישוע, על ידי מרים המגדלית, שנשאה את התורות לצרפת ולאירופה. אבל שוב, כהונה מושחתת קמה והביאה לקצה את השושלת של מרים המגדלית במאה ה-12 באמצעות מסע הצלב האלביגנזי.

עכשיו, בשנת 2015, ניתנת לנו הזדמנות לחיות את תהליך שילוב התדר הזהוב באמצעות תהליך ההתעלות. ובעת שהשמש הכחולה זורחת בשמי הבוקר, אנו נזכרים שגלים של אהבה וברכות זורמים אלינו מן השמש, מסיריוס, מהשמש המרכזית הגדולה שבמרכז הגלקסיה ומהשמש או הלב הקוסמיים. השמש הכחולה מייצגת את האהבה והתמיכה של ישויות אור נעלות שהתגשמו על כדור הארץ או שהדריכו את התודעה בדרכים אחרות כדי להשיג רגע זה של שינוי עמוק, כאשר כדור הארץ מוכן להפוך לגוף אור ולכוכב זהוב וכחול רב-ממדי.

שער האריה

לאחר השנה הפלנטרית החדשה שחלה ב-26 ביולי, נפתחים שער או וורטקס עוצמתיים המאפשרים לקודי האור החדשים הללו לשטוף את רשתות כדור הארץ. קבוצת הכוכבים אריה שוב אינה ערוכה עם השמש הזורחת אבל האנרגיה של האריה היא החשובה לוורטקס זו.

האריה הוא שומר התדר של אפריקה, ומצרים היא כמובן חלק מאפריקה. שומר הרוח של השער הוא חיית הרוח ששומרת על שלמות יבשת אפריקה. האריה גם מייצג עוצמה רוחנית, וישוע/ישו היה ידוע בכינוי ״אריה יהודה״, כנציג של שושלת האווטרים הסיריאנים על כדור הארץ.

לכן, ״שער האריה״ הוא הרגע שבו השער הזה נפתח כדי לאפשר כניסת קודים חדשים ומידע חדש שיהוו את התבנית לשנה הבאה. האריה המלכותי שומר על קו הזמן החדש. בהירוגליפים של מצרים העתיקה, השער יוצג על ידי שני אריות העומדים זה מול זה. הם היו ידועים כאריות האתמול והמחר, וכמובן, ״היום״ הוא שזרם דרך השער. ניתן לחוות את רגע ״העכשיו״ האינסופי של זמן ההווה כשטף, כיצירתיות וכברכות. שער האריה נפתח ב-26 ביולי, מגיע לשיאו ב-8 לאוגוסט, ונסגר ב-12 לאוגוסט.

וכך הוא, שבזמן הזה, מתרחשים סיומים רבים והתחלות חדשות שזורמים עם זרמי האור שנכנסים דרך שער האריה. אל תהיו עצובים או כעוסים אם אלה הם זמנים אינטנסיביים, כאלה הם אמורים להיות. עוצמת הברכות החדשות שוטפת ומסלקת את מה שלא דרוש עוד כדי שהחדש יוכל להשתרש ולהניב ברכות. בעולם של מצרים העתיקה הדבר היה ברור ביותר בעת שהנהר הציף ושטף את שאריות היבול מהשנה שחלפה והפקיד את הסחף האדום והעשיר שישמש קרקע פוריה ליבולים החדשים שיזינו את האנשים והארץ. בזמננו שלנו, ההתגשמות עשויה שלא להיות כה ברורה, אבל אנו חווים תהליך אינטנסיבי זהה של סיומים והתחלות חדשות לטובת מחזור עשיר ושופע יותר הקרב ובא.

התעלות והמורים המאסטרים

אנו נמצאים בתהליך נפלא זה של התעלות התודעה שלנו לתדרים גבוהים יותר, וזוכים שוב לעזרה ולסיוע מצד המורים המאסטרים הסיריאנים. אבל הפעם איננו נמצאים במערכת יחסים של ״אלים״ ו״נתינים״. אנו מתעלים אל העוצמה שלנו והמורים המאסטרים נתפסים כמדריכים וכמסייעים, ולאו דווקא כ״אלים״.

כאשר אנו מזהים את הלהבה האלוהית בתוכנו וכאשר אנו מגלמים את התדרים הגבוהים יותר, ובכלל זה את תדרים הזהובים, הכחולים ואת תדרי היהלום, אנו מבינים שכדור הארץ הגיע לרמה חדשה שבה ניתן להיוועץ עם המורים המאסטרים הסיריאנים כמו עם ״משפחת כוכבים״ ו״זקני כוכבים״, אבל שאנו בעצמנו חייבים להניע את ההתפתחות שלנו באמצעות הכוונות והבחירות שלנו.

המורים המאסטרים נמצאים כאן כדי ללמד אותנו, להזכיר לנו מי אנחנו ולעזור לנו לצעוד אל תוך עוצמתנו, אבל אנו חייבים להיות אלה שמגלמים את תדרי הקשת הקריסטלית של כדור הארץ החדש.

זמן זה של השנה הפלנטרית החדשה ושער האריה הוא זמן אידיאלי לאמץ אמת זו ולצעוד אל תוך האור והעוצמה הרב-ממדים שלנו כבני אנוש נעלים, כנשמות ארציות חדשות שמגלמות את תדרי האור הגבוהים שניתנו לנו במתנה על ידי המורים והאווטרים מן הכוכבים במטרה לקדם את ההתפתחות הרוחנית והפיזית שלנו על כדור הארץ.