כאשר אתם שקטים


מסר המלאך הנעלה גבריאל

באמצעות צביקה פילצקי

 

(התקשור מתחיל בקול תרועה של שופר)

ברכות לכם יקירים. הנה ימים באים, ימי חסד ואמת, ימים של שינוי, ימים של התעלות, ימים של זהר וקדושה! גלים גלים, כמשברי-ים גדולים, זורמת אנרגיית "הבורא האחד" במלוא עוצמתה אליכם, אל הפלנטה ואל עולמכם. נכנסת ונטמעת בכל חלקיק, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל תא, בכל מינרל, בכל מרכיבי היש, שלכם ושל כל החי הצומח והדומם.

התבוננו היטב סביבכם יקירים, דבר אינו כפי שהיה, הכל משתנה כעת ולמעשה נוכל לומר לכם, הכל כבר השתנה! אנו אומרים לכם ללא היסוס ובבטחה, מה שהוכרז עליו כרצון הבורא, זה אשר היה לכם כבחירה, מה שסוכם והוחלט עליו זה מכבר… קם ונהיה והפך למציאות חיה!

אנרגיית הבית, אנרגיית גן העדן… היא כבר כאן, יקירים. אתם הזמנתם אותה, אתם יצרתם אותה, אתם הענקתם לה את שמה ~ האנרגיה החדשה. אתם עזרתם ועדיין עוזרים לעגן אותה, להטמיע אותה, לגרום להתפשטותה לכל עבר, לכל אשר מקיף אתכם, לכל מרכיבי היש שבעולמכם, לכל מרכיבי ה"במה" וה"תפאורה" אשר בדרמה המפוארת שאותה אתם מפיקים ומביימים ובה משחקים ~ כעת חיה, ברגע ההווה המבורך של חייכם.

(קול תרועת שופר נוסף נשמע)

יש לנו סוד גדול לחשוף בפניכם אהובים ~ תם עידן הסודות! אין אב ואין אם שאוהבים באמת את ילדיהם, עצם מעצמם, בשר מבשרם, דם מדמם, רוח מרוחם, אור מאורם, אשר יסתירו או יכסו מהם דבר! כל הסודות וכל ה-י'-סודות.. יסודות הרוח, יסודות הבריאה, יסודות הלהבה ואש היצירה ~ כולם נחשפים, כולם מתגלים בפני הבוראים במודעותם ~ חלקי האלוהים אשר למדו את שיעורם ושמתאחדים כעת עם מקורם. אשר נאמר "היפלא מעם השם דבר?", מתמלא כעת חיה בתוכן ובמשמעות. שמענו את אלה שאומרים לכם שאין אנרגיה בבית, שאין אנרגיה בממלכה, שאין אנרגיה בגן העדן, ואנו אומרים לכם, יש ויש יקירים, אלא שיש להבין היטב למה הכוונה, משום שלעתים המכשלה היא במלים!

אהובים, נסו נא להבין את דברינו, כל היש נוצר מכל האין. האין נתפס אצלנו באופן השונה מתפיסתכם. האין אינו אלא פוטנציאל טהור, גולמי, חסר כל מסה, נטול חלקיקים, נקי מכל תנועה ומכל קוטביות.

זו אנרגיה טהורה של אהבה שמכילה את הכוונה האלוהית ואת הידע של הכל מכל וכל. זו שמאפשרת מלכתחילה את כלל הבריאה, את כלל היצירה ~ ובכלל זה את בריאתו של הבורא הראשוני, עוזריו האלים הבוראים, הוויות אור נעלות, נשמות, ישויות של אנרגיה, מלאכים וכל תוצרי הבריאה האחרים וכלל היקומים והממדים בהם הם קיימים.

התעוררו אל עצמכם יקירים, האם אתם יודעים עד כמה אתם אהובים? אנו מכירים כל אחד ואחת מכם באופן האינטימי והקרוב ביותר! אנו יודעים את תשוקת לבבכם, אנו מכירים בזהות הגדולה שלכם, אנו יודעים את התחייבותכם אל עצמכם ואל המכלול, האלוהים שאתם!

האם ידעתם שזיכרון היותכם טבוע בכם? זהו גרעין הווייתכם, זה הפוטנציאל הטהור עליו דיברנו, זה המקור שמאפשר לכם לברוא את עצמכם ולהפיק את הדרמה המפוארת של חייכם! הוא מקיף אתכם בבועת האור של נשמתכם ועומד ממש במרכזה, המרכז שלכם (קצת מעל לטבור, לאזור הסרעפת). הוא מביא אל תוככם… אל המבנה הגנטי שלכם, את כל התנסויותיכם. הוא הניצוץ האלוהי שבכם, הוא המעיין הנצחי של תא-היהלום שבלבכם, מקור נביעתכם הנצחית והאינסופית.

אה… כן, אתם "ישויות גרעין" יקירים. גרעין אשר נדד אתכם משך עידנים, ולמעשה מאז שבחרתם לצאת את גבולות הבית, מאז שהפכתם אנרגיה גולמית לאנרגיה של בריאה, יצירה והפעלה/פעולה. יקומים שלמים, מיליארדים של גלקסיות ואינספור מערכות קוסמיות וממדים ~ כולם פרי בריאתכם, נזר השתקפותכם, עקבות צעדיכם במישורי היש האינסופיים!

ואנו ראינוכם, ואנו אפשרנו לכם, ואנו אהבנו אתכם ותמכנו בכם לכל אורך הדרך. תמיד לצדכם, תמיד באים לעזרכם, תמיד מכבדים ומוקירים את בחירתכם. אנו היינו לצדכם גם כאשר עטיתם עליכם את "צעיף השכחה" שלכם, מאז נפרדתם מאחדותכם, מאז יצרתם את הדואליות ואת התלת-ממדיות הדחוסה שלכם, מאז הפכה בריאתכם המודעת ~ לבריאה לא-מודעת.

אכן, אלה ימים של חסד אהובים. אתם הרמתם מחדש את הצעיף, אתם יצרתם תדר חדש של אחדות ושל התעלות, אתם הגדרתם מחדש את אנרגיית האהבה, אתם הענקתם לה עומק ומשמעות אשר מעולם לא היו לה קודם לכן. האם אתם מבינים? אתם ש"נפלתם" אל תהומות חשוכים, אתם שנלחמתם ושכבשתם ושאיבדתם ושהרסתם ושכאבתם ושסבלתם ושחליתם ושמתתם ~ אתם ששכחתם…

כאן ועכשיו אנו אומרים לכם יקירים, היו שלווים, היו שקטים, דעו שהכל בסדר, דעו שהכל מתאים ~ כיוון שכאשר אתם שקטים, כאשר אתם חוברים מחדש אל גרעין הווייתכם, אל הפוטנציאל הגולמי, הטהור, חסר התנועה והשקט, אשר במרכזכם… או אז אתם מתעוררים, או אז אתם נזכרים, או אז אתם הופכים להיות שוב בוראים מודעים!

(ושוב תקיעה בשופר)…

אכן ימים מבורכים יקירים. העצמי האלוהי שלכם מתעורר אל חלקי עצמו, ונכנס, פשוטו כמשמעו, אל גופכם, אל הכרתכם ואל חייכם. רקמותיו נשזרות בשלכם, תודעתו נמסכת בתודעתכם, אהבתו קורנת מתוך ליבת-היהלום אשר בלבכם, גרעין אחדותו עם בוראו. נושם את נשימת אורו, פנימה והחוצה מתוך גרעין הווייתכם. נשימתו משיבה אליכם את צורתכם המקורית, בדמות מלאך האור שהנכם!

אתם מתאחדים אתו יקירים, וכאשר אתם עושים זאת, אתם מתאחדים עם כל הדברים כולם, כל החלקים וכל החלקיקים של רשת האור, של האנרגיה היוצרת, כל חלקי התודעה הרב-ממדית ~ כולם הופכים מודעים לאחדותם! כך מתאחדים הזמן והמרחב והופכים לכאן ועכשיו. כך אתם חווים במודע את אחדותכם עם אימא אדמה שלכם ועם כל הדומם, הצומח והחי אשר עליה. כך מתחילים לוחות טקטוניים לנוע ~ הארץ חושפת ומתמירה את כל עברה, את כל סודותיה המוצפנים והמודחקים ~ את כל משקעיה… וכך גם אתם.

שמענו את אלה שאומרים לכם שאין יותר צורך בתקשורים, ואנו אומרים לכם, ההפך הוא הנכון. הדיבור הוא שהופך כעת לתקשור! אין יותר צורך ואין יותר מקום לדיבורי סרק בטלים, האמת צומחת ועולה, השקרים נחשפים, כל שהודחק, שהוסתר ושהוחבא ~ במערומיו מתגלה. כך אמרנו לכם אהובים, גלויים וחשופים וטהורי כוונת הלב ~ כך רוצה לקבל אתכם בביתכם החדש, אביכם/אמכם בוראכם ומולידכם.

אנו נפרדים מכם יקירים ומזכירים לכם לכבד, להוקיר ולאהוב את עצמכם, כמו גם את כל אשר מתקיים לצדכם. ראו בעץ השדה את השתקפות עצמכם, זרמו כמי הנהר, היו שקטים כמו ההר ודעו שאתם אלוהים, שאתם הבוראים, שאתם האור והאהבה, האמת והחיים!

אני המלאך גבריאל.