כאשר אתם משתנים ~ אתם משנים

מסר המלאך הנעלה גבריאל

באמצעות צביקה פילצקי

שלומות לכם יקירים. אכן ימים רבי הוד ותפארת באים אליכם אהובים בעת הזאת. ימים בהם אתם לומדים רבות על האני שאתם, ההנני שהנכם, האלוהי שבכם, האחד שאנחנו כולנו.

אילו ראיתם את עצמכם, את אורכם, את עוצמתכם, את נחישותכם, את אהבתכם ואת אומץ לבכם, כפי שאנו רואים אותם מהממדים הגבוהים שבהם אנו קיימים ופועלים, אין ספק שהייתם אוהבים ומוקירים את עצמכם ומודים לעצמכם, ממש כפי שאנו אוהבים ומוקירים אתכם ומודים לכם.

השינויים שמתרחשים בעת הזאת על הפלנטה ובעולמכם לא נראו כמותם מעולם! האם אתם מבינים את המשמעות? האם אתם מבינים שבחירותיכם, פועלכם והאור אשר אתם נושאים עמכם בעת הזאת, משנים לא רק את כל מה שאתם מכירים, אלא גם יוצרים גלים של שינוי, של התרחבות ושל התעלות באין ספור מציאויות ולמעשה בכל ממדיו של הכל-יקום?

יקירים, נסו להבין את דברינו ~ אינכם נפרדים! מאוחדים אתם עם כל הדברים. אתם הבוראים, אתם היוצרים, אתם הסופרים והכותבים, אתם החורטים את "דברי הימים" שלכם, באופן אנרגטי, הן על לוחות לבבכם והן ב"ספרי הקריסטל" שלכם!

הדבר דומה מאוד לדרך שבה נחקקו באבן לוחות הברית שלכם, אשר ניתנו לכם מידיה של ההוויה האלוהית, עוד בזמן יציאתכם מארץ מצרים, אל  ארץ אבותיכם. האם אתם רואים את הדמיון? האם אתם מבינים את האלגוריה? האם אתם מבחינים בבחירתכם ומודעים מספיק לבחירתכם לחזור אל אחדותכם, לשנות את מציאותכם, לשחרר את עצמכם, לנתץ את הכבלים הפיזיים שלכם, את אלילי החומר והצורה, את תבניות החשיבה והאמונה הישנות ולשוב אל בית אביכם/אמכם בוראכם ומולידכם?

אנו שואלים אתכם, יקירים, כמה זמן צעדתם במדבר? אנו יכולים לשמוע את תשובתכם ~ ארבעים שנה! ובכן, לא ולא יקירים! ארבעים שנה הן רק מטאפורה! אנו מדברים אתכם על לפחות ארבעים אלף שנים של התנסות אנושית, וזה רק בהקשר של "אנושיות", כפי שאתם מכירים מושג זה. אנו אומרים לכם שהיו התנסויות אנושיות שקדמו להתנסות זו ושהיו שונות מה"אנושיות" שאתם מכירים! קיימות למעשה רק חמש התנסויות אנושיות שעליהן אפשר ששמעתם, שקראתם או שלמדתם, והן ~ תרבות למוריה, התרבות הלומנית, תרבות אטלנטיס, תרבויות מצרים (העתיקה) ומקבילתה, תרבות המאיה והתרבות הנוכחית שלכם.

האם אתם מופתעים לשמוע אותנו אומרים לכם שחלקן של התרבויות שהוזכרו, ממשיכות גם היום להתקיים על פני הפלנטה, אלא שברבדים ובממדים אחרים, ושהאופן שבו הן קיימות אינו יכול להיות מובן לכם ולתודעת הממד השלישי שלכם?

אנו אומרים לכם היום, אהובים, שהיו על הפלנטה תרבויות אשר קדמו לכל אלו, ואשר עליהן אינכם יודעים דבר! חלקן מיצו את עצמן ועברו למחוזות אחרים ביקום, חלקן הושמדו או נהרסו, בין אם בדרכים המוכרות לכם, ובין אם כחלק מתכנית גדולה עוד יותר של עיצוב מחדש של הפלנטה ושל מכלול המרכיבים הקיימים עליה ובתוכה.

נסו לראות את התמונה הגדולה, יקירים. האם תוכלו לראות את עצמכם ואת חלקכם במשפחת הנשמה שלכם? האם תוכלו להכיל את הרעיון של הישות הנצחית והרב-קיומית שלכם? האם תוכלו להבין שהתמונה הגדולה היא שלכם? האם אנו שומעים נכונה את תשובתכם? האם אתם מכריזים בזאת על נכונותכם? האם אתם רואים בכם לא רק את העצמי המוכר לכם? האם אתם מבינים שאתם הנכם אבות אבותיכם? האם תוכלו להכיר את עצמכם כתרבויות מן היקום, אלו שאתם קוראים להן: "חוצניות" ואשר אינן אלא אחיכם ואחיותיכם אשר מיצו את פוטנציאל התפתחותם, עברו הלאה ובאים היום לעזרתכם? האם תוכלו לזהות את הלומנים, הלמוריאנים, בני אטלנטיס ואת המצריים/בני המאיה שאתם? האם תוכלו לראות את עצמכם כאלה אשר צעדו ארבעים שנה במדבר? האם תוכלו לזהות את המאסטר ואת השליח האישי שמנווט אתכם כיום, ממש כפי שעשה המאסטר ושליח השם משה בימים עברו?

תכופות אנו שומעים אתכם שואלים אותנו, האם באמת אפשרי לשחרר את הקרמה שלנו? האם באמת אנו יכולים ורשאים לכתוב מחדש את "ספרי-הקריסטל" שלנו? ואנו שואלים אתכם בתשובה יקירים, מהי תשוקת לבבכם? האם אתם בוחרים לשחרר ולהשתחרר? אם כן ~ כך הוא! זאת אמרנו לכם ~ אתם הבוראים,  אתם היוצרים, אתם הסופרים והכותבים! ועוד אנו מוסיפים ואומרים ומתפללים שאתם מבינים שאין שום משמעות אחרת למציאות ולהתרחשות ~ זולת המשמעות אשר אתם מעניקים לה!

האם קראתם פעם ספר או ראיתם סרט ולאחר זמן-מה באתם, קראתם או ראיתם אותם בשנית? האם אתם זוכרים את השוני בהבנה וביכולת ההכלה של המשמעויות? הבינו אפוא אהובים, כאשר אתם משתנים ~ אתם משנים!

הבינו שאנו מדברים אליכם בשפת האנרגיה! הבינו שכאשר משתנה האנרגיה, כאשר משתנה התדר, הם משנים את כל אשר עליו הם פועלים! היפתחו אפוא אל השינוי, התמירו, שנו והתעלו! בשינוי התדר אשר אתם יוצרים כבר מוכלים כל השינויים שאתם מבקשים!

אנחנו נפרדים מכם יקירים ואהובים, ומבקשים מכם לחגוג את חירותכם הממשמשת ובאה, בלב פתוח ובשמחה! זכרו גם להוקיר, לכבד ולאהוב את עצמכם, כמו גם את כל אשר אתם פוגשים בו בדרככם וכל אשר סובב אתכם ואת חייכם.

אני המלאך גבריאל.