הנשמה המורכבת

לי קרול מתקשר את קריון מול קהל

בילינגס, מונטנה – ארה״ב

30 ליוני, 2013

תרגמה משמיעה: כרמית יודוביץ כהן

עריכת תרגום: סמדר ברגמן

 

לפניכם תרגום שבוצע ישירות מקובץ האודיו ולא מהטקסט המתומלל, שקריון עורך אותו ומוסיף לו הסברים.

ברכות יקרים אני קריון מהשירות המגנטי. כמה פעמים כבר אמרנו את זה? אני יודע. ואם הייתי שואל את שותפי הוא היה מתחיל לתעד, משום שכך עושים בני האנוש. לפני שאתחיל תקשור קצר זה שיסוב על נושא מורכב, נושא שעלה היום ושיש לדון בו, אני רוצה לעצור לרגע ולומר את הדבר הבא. יתכן ואין זו המציאות שלכם. אפילו כאשר בן האנוש יושב עם תבונה, קבלה, סובלנות וסבלנות, הרעיון שאדם יכול לשבת בכיסא ולהעביר מילים בשפתכם, בתמציתיות, שאמורות להגיע מעברו השני של הצעיף, הוא רעיון הזוי. ואנו יודעים זאת.

כאשר אנו מדברים אל האנשים האינדווידואלים שבחדר באמצעות האינטואיציה, פעמים רבות הם אינם רואים, שומעים, או מכירים בכך ולעתים הם מבטלים זאת. אנו יודעים זאת. לכן קוראים לכך ״צעיף״.

קיימת הפרדה בין התודעה של אנשים הנמצאים בממדים חד-ספרתיים לבין המקור הבורא הרב ממדי, ואנו יודעים זאת. וכל כך הרבה מהתהייה שקיימת כעת, שעה שהנשמות העתיקות מנסות להתחבר לכוח עליון, היא התהייה שנגרמת בשל חוסר הבנה בנוגע למה באמת יש בצד האחר של הצעיף.

הדבר דומה למצב שבו אתם נוהגים וחוצים גשר מבלי שיהיה לכם מושג מה נמצא בצד האחר. האם יש כבישים בצד האחר? האם הפיזיקה עובדת באותו האופן בצד האחר, על מנת לאפשר נהיגה במכוניתכם? כיצד אפוא אתם מצפים שתהיה לכם תקשורת ליניארית עם אנרגיה נדיבה, אוהבת וחומלת, אך שאינכם יודעים עליה כמעט שום דבר.

אני מדבר אליכם בשפתכם. אני עושה זאת באופן ליניארי, מילה אחת אחרי השנייה. לא כך אני מדבר אל שותפי. לקח לו שנים לקחת שפה שאינה ליניארית ולהכניס אותה לתוך הליניאריות. אני רוצה לומר לכם מה היה כרוך בכך, כיוון ששנינו השתנינו. וזהו הסוד. אלוהים איננו אלוהים סטטי שאינו מתעניין, אנרגיה בשמים שפשוט מצויה שם ומחכה שתבצעו זאת באופן נכון. זו ישות נדיבה ואוהבת, אם תרצו לקרוא לה ישות, שמכירה אתכם באופן אישי, כיוון שאתם חלק ממנה. אתם חלק מהאנרגיה של הבורא. לכן, כאשר אתם מושיטים את ידכם, אנו מושיטים את שלנו.

לפיכך, ביטוי הרצון החופשי חייב לבוא עם כוונה. וכאשר אתם מושיטים ידיכם אלינו ואומרים: “אני רוצה ואני מביע כוונה לתקשר בדרך מתומצתת, מובנת, מדויקת וטהורה”, אתם מקבלים עזרה. אנו משנים את האופן שבו אנו רואים אתכם, משום שאתם שיניתם את האופן שבו אתם רואים אותנו. אתם פותחים חלון לשנינו.

לכן, שותפי שינה, במשך השנים ובאמצעות החלון שפתח, את האופן בו שאנו מתקשרים איתו. אנו הפכנו ליניארים יותר והוא הפך רב ממדי יותר. ובתהליך זה אתם זוכים בטוהר, בהבנה ובמסר תמציתי. ואם תבחנו את התקשורים של קריון, תראו את המבנה שבמסרים. הם מובנים. הם הגיוניים. יש התחלה, אמצע וסוף. לא תראו דבר מכל אלה באנרגיה הרב ממדי, שבה אין כלל זמן. כך שדבר מה היה צריך להתרחש בתקשורת שלנו, על מנת לאפשר את המיזוג הזה.

מה לגבי האינטואיציה שלכם? היא בדיוק אותו הדבר. כשתתחילו לתרגל את החשיבה האינטואיטית, כפי שהיא מכונות בפיכם, אם תרצו לאחוז בה זמן רב יותר ולראות מה היא אומרת, מקור החשיבה האינטואיטיבית ישתנה אף הוא. כאשר אתם מביעים כוונה לשמוע את המסר, למעשה אתם מביעים כוונה להיערך עמו, לפרש ולתרגם אותו.

בני האדם ממודרים עד למקסימום. זה חלק מהיותכם בני אנוש תלת ממדים. למעשה מדובר בממד הרביעי אך אתם אומרים שזהו הממד השלישי. מעבר לכך, יש מרק רב ממדי שכלל אינו ניתן לספירה. לא מדובר בספירה של ״חמש והלאה״ אלא אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ואז ״הכול״. ולכן קשה כל כך לחצות את הגשר הזה.

בשל כך, מה שאומר לכם עכשיו יבלבל אתכם. וזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. משום שאני רוצה שתחשבו מחוץ לקופסה. על מנת לעשות זאת אציג לכם תרחיש שמערב את מה שאתם קוראים לו ״הנשמה האנושית״.

וברגע זה ממש השתמשתי במושג שאינו נכון. הוא לא נכון רק כיוון שהשפה האנושית מסגירה, בתוך המושג, את הדעה הקדומה ביחס לסינגולריות.

ה״א הידיעה, נשמה, משמע אחת, אנושית, שוב שייכת לאחד בלבד. כך שמתקבל: אחד, אחד, אחד. נשמה אנושית, היא שייכת לכם, אתם שייכים לה. סוף הסיפור. וכך אתם מתארים אותה וכך אתם חושבים עליה, אז בואו נפרק את התפיסה הזאת באופן שתבינו.

נתחיל שוב בשדה הנפלא ההוא, באותם ימים, כאשר הנביא אליהו, מרצונו החופשי, החליט להתעלות. אחד מבני האנוש היחידים שבחרו, בבחירה חופשית, להתעלות, בלוח הזמנים שקבע לעצמו, שלא בדרך המוות. ובמקרה שלו גם היה שם מי שהתבונן ותיעד את האירוע. וכאשר הוא עשה זאת, הדבר הראשון שבו הבחין המתעד, ששמו היה אלישע, היה שאליהו הפך לכדור אור.

כך שכעת יש לנו את התפיסה על דבר מה שהתרחש, והשאלה מה היה אירוע זה. כיוון שלא משנה מה היתה האנרגיה של נשמת בן האנוש, היא לא עלתה למעלה והפכה לאור, שום דבר לא ירד למטה לקחת אותה ולהפכה לאור – האדם עצמו הפך לאור, שעה שעמד בשדה. והיה זה צירוף של חלקי הנשמה שעל פני האדמה והנשמה בצד האחר של הצעיף. וצירוף זה לא יכול להתקיים בגוף גשמי. אבקש משותפי לחזור ולומר זאת שוב.

כאשר אתם מחליטים לבוא לפלנטה זו, בני אנוש יקרים, כבר יש לכם נשמה בצד שלי. ואין זו נשמה, אלא חלק מהמרק האלוהי. זהו קולקטיב. עירוב ומיזוג אנרגיות שכלל לא ניתן להפריד. חלק מאיתנו מוטמע בכם. אין זה אפשרי בעבורכם להגיע לפלנטה עם כל העצמי שלכם, שהוא רוחני. אינכם יכולים להביא את כל נשמתכם לפלנטה, כיוון שתתאדו, כפי שקרה לאליהו. חלק מכם חייב להישאר בצד הצעיף שלי.

כך שהפאזל עליו אנו עובדים כאן, הוא שאתם רואים שכבר יש לכם פיצול נשמה. ופיצול נשמה זה הוא ערוץ התקשורת, יש שקוראים לו חוט הכסף, השומר אתכם מקורקעים לפלנטה, אך מאפשר לשער הפתוח, דרך בלוטת האצטרובל, להתחבר למה שהוא החלק האלוהי שלכם. אתם קוראים לו העצמי העליון שלכם – העצמי העליון.

כך שחיפושכם אחר העצמי העליון הוא למעשה חיפוש שנועד לדבר עם החלק האחר שלכם, שנמצע מעברו האחר של הצעיף, שלו אתם קוראים אלוהים. אתם כבר מבולבלים? זה החלק הקל. אני מקווה שהבנתם חלק זה, כיוון שהשאר ממש מבלבל.

אתם על הפלנטה, רק חלק מכם, משום שאתם חלק מקודש מהמקור הבורא. החלק האחר נשאר בחלק שלי של הצעיף, שלו אתם קוראים ״צידו האחר של הצעיף״. וכעת אתם מסתובבים על כדור הארץ ותוהים: ״כיצד אני מתחבר? כיצד אני מתחבר״? הנשמות העתיקות הן הראשונות ששואלות זאת, כיוון שתקופת חיים אחר תקופת חיים הן חשו בקשר והן רוצות לחדש את הקשר. ורצון זה הוא שמביאכם לכיסא, או להקשיב לתקשור, לדעת עוד יותר על נשמתכם. אז בואו נאמר שזהו חלקו הראשון של הסיפור.

כעת זה הופך למסובך. סיפרנו לכם שבמותכם חלקים ממה שהיא האנרגיה של נשמתכם, נשארים על הפלנטה במספר דרכים. נדבר על האופן החי כדי לא לבלבל אתכם אפילו יותר. אתם נשארים עם האהובים שלכם, כחלק מההדרכה שלהם. ואמרנו לכם זאת כבר בעבר. כמה מביניכם, היושבים בכיסאות ומאזינים כרגע, יכולים לחוש באנשים שאהבתם ושאיבדתם סביבכם? ואני אומר לכם שעליכם להיות אטומים כדי לא לחוש בכך, כיוון שהנשמה העתיקה יודעת שאני צודק. אם איבדתם את הורים – הם איתכם. אם איבדתם ילדים – הם איתכם. זה חלק מהמערכת גדולה ביותר שאתם יכולים לדמיין. ובהוראה החדשה, באנרגיה חדשה יותר זו, זה עתיד להפוך מורכב אף יותר, משום שאתם מסוגלים להבין זאת. בלעו את הרוק ואמרו: ״על אף שאני סינגולרי, אני מבין זאת״.

אינכם צריכים להבין את הפיזיקה הכרוכה בכך, אך אם אתם יכולים להיות רב ממדים ומבינים מה שהפיזיקאים קוראים לו קוונטום, אתם יודעים שאתם יכולים להיות בכמה מקומות באותו הזמן. יש לכם כבר הוכחה לכך שאנרגיות רב ממדיות שאתם רואים על הפלנטה יכולות לעשות זאת. כך שאין זו הגזמה גדולה להבין שגם הנשמה שלכם יכולה לעשות זאת.

אינכם יכולים לשאול: ”היכן אני”. אינכם יכולים. משום שאתם בכל מקום. המיקוד שלכם כרגע הוא בגוף האנושי, אך חלק מנשמתכם מצוי בצד האחר של הצעיף.

כעת זה נעשה מסובך. כאשר אתם נפטרים, החלק הגשמי שהיה בנשמתכם חוזר בחלקו לקולקטיב ואתם הופכים שלמים ומושלמים, אולם חלק ממנו נשאר מאחור עם אהוביכם. כעת יש להם חלק מנשמתכם המשמש כקבוצת המדריכים שלהם והם מהלכים על פני האדמה.

בואו נסכם. באתם והלכתם. נפטרתם וכעת אתם בצד האחר של הצעיף כחלק מאלוהים, פרט לכך שחלקים שלכם נשארו עם האהובים עליכם. תלוי במספר האהובים שיש לכם, וכמה ילדים. אפילו האנשים שהתאהבתם בהם ושנשארו כאן כאשר אתם כבר לא כאן. הם אפילו לא צריכים להיות משפחה ביולוגית שלכם, הם משפחה קרמתית. יתכן ויהיה לכם חלק ופיסות בבערך 25-30 איש על פני הפלנטה הממשיכים לחיות עליה.

כמה אתם מונים עכשיו? זו שאלה אחת שעליה אינכם יכולים לענות, בדיוק כפי שאינכם יכולים לענות על השאלה כמה מצויים במרק עליו דיברנו.

כעת התכוננו לחלק הקשה. החלטתם להתגלגל מחדש וכך אתם עושים. התינוק היקר מגיע ומערת הבריאה יודעת שחזרתם וכל מה שהייתם וכל חייכם הקודמים נכנסים אל תוך הדנ״א שלכם על מנת שהתיעודים יהיו בתוככם ככל שתתקדמו, תתבגרו ותתעוררו, תוך שימוש במרק האנרגיה הזה ובכל החוכמה של חייכם הקודמים, על מנת לברוא חיים אלה, החיים החדשים כילד.

הנה אתם, בגלגול חדש על הפלנטה, ובו בזמן אתם בצד האחר ובו הזמן אתם עם עשרים וחמישה אנשים אחרים. אז היכן הנשמה כעת?

אני רוצה שתעצימו את זה למספר כל הפעמים שחייתם. ודעו גם שחלק מנשמתכם נשאר על הפלנטה בכל פעם שאתם באים והולכים. חלק מהאנרגיה של מה שאתם עושים מצוי ברשת הקריסטל. ויש אפילו יותר, דברים עליהם עדיין לא דיברנו הם חלק מתכנית זו. אתם שייכים לגאיה. משום שהאנרגיה של גאיה היא נקודת האיסוף של חלקי הנשמה האנושית, אם תרצו לקרוא לזה כך. באופן כלשהו, לעולם אינכם עוזבים; באופן כלשהו אתם תמיד בצד האחר, באופן כלשהו, אתם תמיד עם יקיריכם. מוצא חן בעיניכם?

לא מדובר במורכבות, אלא ביופי המערכת. וזו מערכת, היא פשוט אינה ליניארית. מנקודת המבט שלנו זה הדבר הקשה ביותר להגיד לכם הוא הדבר הבא, משום שלנו אין זמן כפי שיש לכם ומאחר שאין לנו ליניאריות, כמו שיש לכם, אנו רואים את אוסף כל חייכם הקודמים וכל המשפחה הקרמתית שלכם כמתרחש כל הזמן ואנו רואים את חותמכם כדבר עצום. אני מקווה שאתם מבינים. כאשר אתם יושבים בכיסא, אנו רואים את ההיקף העצום של השפעת נשמתכם על הפלנטה.

ובשל כך אנו רוחצים את רגליכם. ובשל כך אנו מברכים אתכם על מה שעשיתם. איננו רואים תקופת חיים אחת כל פעם, כפי שאתם רואים זאת. איננו אפילו רואים את המורכבות שכרגע הסברנו לכם. אנו רואים רק את חותמכם, של נשמה יפה זו,על כל כך הרבה מהפלנטה, ועל כך הרבה אנשים, שהפכו גם הם לנשמות עתיקות וחלקו זאת עם האהובים עליהם ועם משפחתם הקרמתית.

באופן כלשהו אתם יכולים לומר שהנשמה הבוראת שלכם מצויה בכל מקום. ורציתי לספר לכם זאת, ברגעים קצרים אלה, על מנת שיהיה לכם מושג טוב יותר לא רק על המהות שלכם, אלא גם על האופן שבו אנו רואים אתכם.

האם תמוה אפוא שידנו מושטת תמיד וממתינה לכוונה טהורה, ממתינה לרצון חופשי? לרגע שבו תאמרו: ״אני רוצה חלון גדול יותר. ובחלון גדול יותר זה יהיה לי יותר מידע, ובחלון גדול יותר זה יהיו לי יותר אפשרויות ויותר כוח, ממש כך, לברוא את מה שאני רוצה לברוא״.

והנשמות העתיקות, עם הבגרות והסבלנות שפיתחו, ירצו תמיד לברוא דברים נדיבים למען הפלנטה, וזה מתחיל בשלום על פני האדמה. זו רק המטרה הראשונה, יקרים. אתם רואים אותה כמטרה האולטימטיבית. ״כשיהיה שלום על פני האדמה הכל יהיה בסדר״. באמת? כשיהיה שלום על פני האדמה, הרשו לי לומר לכם, תוכלו להתחיל את התהליך של פלנטה שהתעלתה. לא קודם לכן. כשתפסיקו להרוג זה את זה, נוכל להתחיל.

גם את זה לא אמרנו קודם לכן. יש כל כך הרבה לפניכם. הנשמות העתיקות שבחדר – לא סיימתי עם עבודתכם. אל תפרשו זאת כ”אוי אלוהים, אני עומד להיות עייף”. כיוון שאין לכם את תודעת האלוהים כאשר אתם יושבים כאן בגופכם הפיזי. כשאראה פעם נוספת אתכם בצד האחר של הצעיף, נחגוג ונברך אתכם, תוך שתחזרו, במהירות, על מנת להמשיך את מה שלא תחמיצו, את המסיבה שלא תחמיצו.

זה מה שאנו רואים. זו הסיבה בשלה אנו כאן. אלו זמנים מורכבים עם רעיונות מורכבים שאתם מוכנים לשמוע. לכו ממקום זה שונים מכפי שבאתם. לא מבולבלים, אלא שמחים  במערכת שהינה נדיבה ואוהבת, שנבראה עבורכם.

וכך הוא.

קריון