הופעת לוחם האור הפנימי

הוויה של עוצמה, אהבה ומיקוד של אור זוהר לטובת תמורת כדור הארץ

הליקויים באוקטובר 2014

סליה פן מתקשרת את המלאך מיכאל

מאנגלית: סמדר ברגמן

בתקופה שלאחר השנה החדשה הפלנטרית ויום השוויון הגלובלי, אנרגיות השינוי ממשיכות להיות עוצמתיות על כדור הארץ. גלים של צפני אור, התפרצויות סולריות ואור יהלום ממשיכים לפעום ברחבי הגלקסיה, מפעילים שינויים עמוקים בכל צורות ומבני החיים. על כדור הארץ, פעימות האור הללו משתלבות אל תוך רשתות האור ואל התודעה של אלה שגופי האור שלהם מוכנים לקבלן. ולאחר שהן מתקבלות, הן מעוררות שינויים עמוקים מאוד שממשיכים את תהליך שבירת דפוסי הממד השלישי והתעוררות תודעה רב-ממדית חדשה על כדור הארץ.

האנרגיות הנכנסות של ילדי היהלום מצטרפות לאלה של ילדי הקריסטל, מספקות תמריץ עוצמתי ללוחמי הלב החדשים וללוחמי האור. אנשים צעירים אלה נכנסים לתקופה בחייהם שבה הם זוכרים מי הם ומדוע הם כאן. יש להם משימות רבות עוצמה, להיות נקודות עיגון לאנרגיות של עוצמה, אהבה, כוח, כנות ושקיפות פנימיים. יש להם אומץ ומיקוד ונוכחותם מתחילה להיות מורגשת על כדור הארץ. אתם רואים אותם עכשיו בסין, היכן שרוב האנשים שיוצאים למחות ברחובות הם בגילאי 17 עד 22 שנים. אלה הם ילדי הקריסטל, והם מרגישים שהגיע זמנם להתייצב ולבקש את הדברים להם הם זקוקים לטובת עתידם על כדור הארץ. ולא רק בסין, במקומות רבים על כדור הארץ, האנשים הצעירים הם שמגלים את עוצמתם הפנימית ואת אור הלוחם הפנימי שלהם וצועדים קדימה.

שעה שהאנרגיה הזאת מתחזקת על כדור הארץ, כל מי שמהדהד עם צפני האור ואור היהלום הנכנסים, ירגיש כיצד אור הלוחם הפנימי שלו מופעל וירגיש בצורך לבטא חיבור לב עוצמתי לכדור הארץ ולאנשיו. אנרגיה זו תבוא לידי ביטוי בדרכים שונות; אצל הצעירים, היא עשויה להיות מחאה וארגון, אצל אחרים היא עשויה לבוא לידי ביטוי באמצעות פעילויות שקטות וממוקדות יותר כגון מדיטציה ופעילויות אנרגטיות קבוצתיות.

בכל המקרים, מה שנולד עתה, שעה שאתם נכנסים לחודש אוקטובר עם ליקוי החמה וליקוי הירח שלו, הוא הופעת אור הלוחם הפנימי, ביטוי רב עוצמה של האור האלוהי הפנימי, שמאפשר לכם לזהור ולהקרין את האור שאתם לעיני כולם. שוב לא תפחדו להיות מי שאתם, אלא תציגו בעוצמה שמחה את האהבה והחמלה שחיות בכם. תעשו זאת בדרכים שהן ייחודיות לכם, שעה שאתם מבטאים את המהות הייחודית והיפהפייה שלכם כנשמה וכרוח בצורה האנושית.

הופעת אנרגיית אור יהלום הלוחם תביא אור וזוהר נוספים לכדור הארץ, ותאפשר לכם להתחיל לראות את האמת של מה שמתרחש על הפלנטה. הסיפורים של אלה שמבקשים לתפעל רגשות ולברוא אסון ומלחמה לא יעוורו, יבלבלו ויטעו אתכם עוד. במקום זאת, אתם תראו את המאמצים ואת האומץ, את היופי וההשראה של אלה שכבר מצויים בתהליך של בריאה והגשמה של כדור הארץ החדש. גם אם אמצעי התקשורת שלכם מסרבים לחלוק סיפורים אלה ומנסים להסיט אתכם לכיוון של פחד וכעס, אתם תהיו לוחמי האור ותסרבו לסיפורים הישנים הללו בעודכם מחפשים את השייכים לקהילות היהלום של כדור הארץ החדש שכבר מוצאים דרכים חדשות לחיות ופתרונות חדשים לבעיות שנוצרו על ידי האנרגיות והתפיסות הישנות. זה המקום שבו תציבו את האנרגיה שלכם, ובמקום זה תרגישו בנוחות הרבה ביותר כלוחמי אור!

ליקוי ירח ב-8 לאוקטובר: שערי זמן סולריים וגלקטיים ו״אתחול מחדש״ של כדור הארץ

ב-8 לאוקטובר, כאשר הירח המלא נמצא במזל טלה, יחול גם ליקוי ירח מלא. זה יהיה ליקוי הירח השני השנה, לאחר הליקוי הראשון שחל ב-15 לאפריל, 2014. ליקוי הירח הראשון היה במזל מאזניים, ולכן שני הליקויים מחוברים על ידי היותם מנוגדים ועל ידי הפעלת האנרגיות של מזל מאזניים ומזל טלה. שני ליקויי הירח הללו הם שערי זמן גלקטיים וסולריים, והם מאפשרים שינויים במארג הזמן והמרחב של המציאות הארצית שלכם.

התיעוד הראשון של שער הזמן מאפשר את הופעת לוחם היהלום. מזל טלה הוא ביתו של הלוחם, כמו גם של הילד. אנרגיה זו מסמלת לוחם שנושא את אור היהלום ושמבטא ״תמימות״ גבוהה יותר שערוכה עם התרשים האלוהי עבור הפלנטה. ילד הקריסטל גם הוא לוחם אור היהלום, והאור פורץ קדימה בזמן הזה! כאשר אתם נערכים עם תדר חדש זה, אינכם יכולים שלא לחוש בפרצי העוצמה הפנימית כמו גם בתחושה עמוקה שהכול יהיה כשורה על כדור הארץ. כאשר אור היהלום מעוגן ולוחמי האור מופעלים, תרשים כדור הארץ החדש מופעל בלבבות שלכם, בגופי האור שלכם וברשתות האור של הפלנטה.

התחום השני שבו תיעוד זה יורגש בחוזקה הוא בתחום מערכות היחסים. כל מערכות היחסים שאינן ״באיזון״ חוו לחץ בשנה האחרונה. ובאנרגיית אור היהלום, תפיסה זו של איזון מדגישה בדרך עוצמתית את ההיבטים של כבוד, כנות ויושרה הדדיים.

באור היהלום, מערכת היחסים של ״ריבונות אלוהית״ היא שמחזיקה בתודעה הגבוהה ביותר ובאנרגיה האינטנסיבית ביותר. זה המקום שבו שני שותפים נמשכים זה אל זה ברמת הנשמה כדי לבטא את האור והזוהר הפנימיים שלכם באמצעות מערכת יחסים ושותפות. שני הצדדים מאוזנים וריבוניים לגמרי בתוך עצמם ויוצרים מערכת יחסים ראשית אוהבת עם נשמתם והעצמי הגבוה שלהם. קשר אהבה זה ברמות הפנימיות יכול אז להשתקף ולהתגשם ברמות החיצוניות.

שני השותפים יכולים להביע את אנרגיות הנשמה שלהם באיחוד נשמתי נלהב, אך הם גם מסוגלים להיות אינדיבידואלים ושלמים בזכות עצמם. הם יכולים לעבוד יחד, או הם עשויים לבחור בחיי עבודה מחוץ למערכת היחסים. כל דרך שבה יבחרו לבטא את השותפות שלהם תברא שדה של אור וזוהר שיביא שמחה וריפוי לאחרים באמצעות עוצמת ההשתקפות של להבת האהבה והחמלה האלוהית.

הכיול מחדש של ה-10/10

ב-10 לאוקטובר, ה-10/10, תהיה לכם הזדמנות לחלוף דרך שער זמן פלנטרי, שבו הצפנים החדשים יכויילו מחדש ויופעלו בתוך גוף האור של האנשים ושל הפלנטה. הדבר יהווה הזדמנות ל״התחלה חדשה״ ברמת תודעה גבוהה יותר. מה משמעות הדבר? המשמעות היא שבנקודה זו רבים מה״מחסומים״ ומה״קשיים״ של ששת החודשים האחרונים יעלמו, ויגיע זמן שבו תהיו מסוגלים לנוע קדימה פעם נוספת.

ברמה האינדיבידואלית, אתם עשויים להרגיש כאילו הדבר שעיכב אתכם הוסר עתה, ותרגישו חופשיים להתחיל ליצור בדרך חדשה ובכיוון חדש. זו תהיה רמת תודעה גבוהה יותר מזו שהייתה אפשרית קודם לכן, ויהיה קל יותר ליצור מתוך התכווננות לתקוות ולחלומות שלכם.

ברמה הפלנטרית, אלה שניסו ״להנדס״ את התודעה הקולקטיבית לכיוון של מלחמה וקונפליקט יגלו שהתוכניות הללו לא תצלחנה. התודעה הגבוהה יותר שנגישה עתה תיידע בברור שהמניעים וההצהרות שלהם אינם לטובתם הגבוהה ביותר של האנושות ועתיד האנושות.

פעם נוספת, תהיו מסוגלים להפנות את תשומת הלב שלכם לבריאת אותו גן עדן עליי אדמות שהוא ״הבית״ שלכם על הפלנטה, ותרגישו שהבריאות שלכם נתמכות בדרך חדשה.

בזמן שני שערי הזמן הפלנטרים הבאים, ה-11/11 (ה-11 בנובמבר) וה-12/12 (ה-12 בדצמבר), כיולים מחדש אלה יזכו ב״כיוונון עדין״ שעה שאתם זורמים קדימה אל המציאות החדשה שלכם.

הירח החדש במזל עקרב וליקוי חמה: 23 באוקטובר

הירח החדש יחול במזל עקרב ב-23 באוקטובר וליקוי החמה יאפשר לאנרגיות החדשות הללו לבוא לידי ביטוי על כדור הארץ כשינויים וכתמורות במערכת הכלכלית. בזמן הזה, ובחודש אוקטובר, עשויים להיות כמה מתחים עמוקים בתוך הקהילה הפיננסית ובמגזרי הבנקאות על כדור הארץ. מתחים אלה עולים כיוון שיש אנרגיות חדשות שצצות בתחומים הפיננסיים והעסקיים אשר יתחילו להזיז את המערכות הישנות. צפני האור החדשים שיעוגנו בזמן ליקוי החמה יסייעו להפעיל שינויים ותמורות אלה.

ברמה האישית, יהיה זה זמן טוב לבחון את החיים הכלכליים שלכם והאם אתם רוצים לארגן מחדש ול״כייל מחדש״ את עבודתכם ואת הכספים שלכם בדרך שמשקפת את התשוקה שלכם לחיות בהרמוניה עם כדור הארץ. אתם עשויים לחוש בצורך לחפש אחרים שגם להם תשוקה עמוקה זו לחיות בהרמוניה עם כדור הארץ ולברוא חיים שלווים והרמוניים על כדור הארץ בכל היבטי החיים.

זה גם יכול להיות זמן לשקול גישה שונה לחיים וכיצד אתם עשויים לבטא טוב יותר את תשוקתכם ואת שמחתכם שעה שאתם תומכים בחייכם במונחים פיננסיים. באור יהלום חדש זה, תהיו מסוגלים לראות בבהירות רבה היכן אתם צריכים להציב את האנרגיה שלכם כדי להיערך עם כדור הארץ החדש ואור היהלום המתהווים.

אהובים, השתמשו באנרגיות של העקרב כדי לנוע דרך כל חשכה שהיא, וראו בברור מה חייב להיעשות כדי שתוכלו לפעול כלוחמי אור היהלום ולהאיר באורכם את העולם. אל תניחו לשום דבר לעצור אתכם, אל תניחו לפחד לעצור אתכם, שעה שאתם זורעים את זרעי הבריאה למחזור אור חדש זה.

משפחת אור אהובה, בחודש אוקטובר אנו מאחלים לכם מסע שמח באור.