הודעה מיוחדת לתושבי כדור הארץ

נכתב באמצעות מרקי ציון מלול
נובמבר 2013
עריכה לשונית: סמדר ברגמן

 

זוהי הודעה מיוחדת אל תושבי כדור הארץ. הודעה זו היא ראשונה מתוך סדרת הודעות שתפקידה לספק לכם ידע רחב אודות התקופה המיוחדת שבה אתם חיים ואודות עצמכם. אלפי שליחים ברחבי הפלנטה משתפים איתנו פעולה בהעברת מסרים, בדרכים שונות, אל בני הארץ ומעת לעת נפתחים ערוצים חדשים.

קל היה לנו להעביר את המסרים הללו בעצמנו באמצעות השתלטות מסונכרנת על ערוצי הרדיו והטלוויזיה שלכם. אבל הבחירה החופשית המקודשת שלכם מחייבת אותנו להתחשב בה ולפעול במלוא העדינות הנדרשת כדי להגן עליה.

יקל על תושב הארץ להניח לספקנותם לרגעים אחדים ולשוב לספקנותם, באם יחפצו בכך, בתום קריאת המסר.

סבל רב נגרם לכם, לכדור הארץ ולאזורים רחבים ביקום בשל חובת ההגנה על חופש הבחירה שלכם. ניתנה לכם הזכות המקודשת להתנסות ברע על מנת להחליט אם להוסיף לבחור בו או אם לאו. ישויות רבות ברחבי היקום אינן זוכות במתנה אלוהית זו אלא כפופות לתחום מוגדר של הוויה שממנו אינן יכולות לסטות. מענג ביותר לבחור בטוב אחרי שניתנה לך אפשרות להתנסות ברע, מאשר להיות אזוק לטוב מעצם היותך. האזוק לטוב מעולם לא יוכל לחוות את ההתעלות שחש מי שבוחר בטוב. בני אדם אינם יודעים להעריך נכון את מתנות הבורא שנמסרו להם.

הסבל שבני אדם גרמו הוכל על ידי היקום עד לכניסתו של העידן הנוכחי.

משחר קיומם, בני האדם זורעים הרס ברחבי הפלנטה. קל היה לישויות שליליות להשתלט על תודעתכם על-ידי “התלבשות” על אזורי הפחד ותאוות הבצע שלכם ובאמצעות מניפולציות מכוונות על האזורים הללו, לשמר אתכם בשליטתם. עד שתרבויות קדומות למדו לחיות בסנכרון עם הטבע והתחוורו הנזקים שגרמו, קמו תרבויות אחרות שזרעו הרס וחורבן כפול ומכופל.

כשהאדם הלבן חיסל תרבויות עתיקות שלמות, היה זה חוב קרמתי שתרבויות אלו נאלצו לשלם בגין ההרס והסבל שגרמו לבעלי החיים ולאדמה. זקני השבטים ידעו זאת ולכן קיבלו את רוע הגזרה בהשלמה.

הסבל שהאדם גורם, גורם לו לסבול. חוק אלוהי אשר משנע את מכונת ההתפתחות ושומר על מנגנוני הקיום הרחב הוא שעשיית טוב מחוללת הרגשה טובה, ולהפך, גרימת סבל, אם במודע ואם בהתעלמות, מחוללת סבל לגורם הסבל. נוסחה פשוטה זו הייתה אמורה לדרבן אתכם לעבר הטוב ולהסיג אתכם מרע. משום שהחפץ באושר איננו צריך באמת לעשות שום דבר מלבד להסב אושר לאחרים. אלא שבשל הפחד להשתנות, מעדיפים בני האדם לדחות מעליהם את האחריות למצבם. בני האדם מעדיפים לנתק בין הסיבה לתוצאה ולהתעלם מכך שיש קשר בין מצבם למעשיהם. הם יודעים עמוק בתוכם שלקיחת אחריות עלולה לחייב אותם לשינוי ולכן, מתוך פחדיהם, הם נמנעים מכך ומעדיפים להתקבע בתוך דפוסים מזיקים.

אדם המונחה על ידי תאוות הבצע שלו צריך לעתים לעבור גלגולים שלמים כדי להיווכח שאין הוא מביא לעצמו שום תוחלת בהשגת תאוותיו. ואולם, גם אחרי שנוכח לדעת שאיננו מפיק מכך שום תועלת, הוא עדיין נדרש להתגבר על פחדים וקיבעונות חשיבה כדי להשתנות.

מרבית בני האדם מעדיפים להאשים גורם זר, מחוצה להם, במצבם. בין אם מדובר במדינתם, באויביהם, בבנקים, בתאגידים או אפילו במזג האוויר. ובין אם מדובר בבוס שלהם, בבן או בבת הזוג שלהם, בילדיהם, בשכניהם או בבני משפחה עמם הם מסוכסכים.

בני האדם שוכחים שיש להם יכולות אלוהיות. אנחנו באנו הנה כדי להזכיר להם זאת. הבורא העניק לאדם את התכונות המופלאות ביותר שלו, כדי שיוכל לברוא כמוהו ולחלוק איתו את פלאי הבריאה.

על אף כוחם של גופים גדולים להשפיע בצורה ניכרת על חייהם של בני האדם, אתם המחליטים האם לתת להם את כוחם או אם לאו. יש להבין שתאגידים ומדינות הנשלטות על ידי ישויות שליליות ניזונים מתאוות הבצע שלכם ומפחדיכם. אם תתגברו עליהם לא יהיה להם מאין לשאוב את כוחם.

אנא זכרו שנטיותיכם השליליות הם שהעלו גופים שליליים לגדולה וכפי שרוממתם אותם, בכוחכם להוריד אותם. ולו רק באמצעות חיבור מיטיב עם פנימיותכם הגבוהה. זו הסיבה בגינה נאמר לכם שוב ושוב לעשות שלום קודם כל עם עצמכם. הצטברות האנרגיה של סכסוכים פנימיים מחוללת סכסוכים בין מדינות.

נטיותיכם השליליות הן שזורעות הרס, אלימות, ניצול, רעב ומלחמות. נקו את נטיותיכם השליליות והתגברו עליהן. בסופו של דבר האחריות היא עליכם. זוהי אחריות אישית המוטלת על כל אחד ואחת מכם. כאשר תעמדו מול מוריכם ומדריככם ותצטרכו לשלם את חובכם הקרמתי, לא תוכלו להתנקות על-ידי האשמת גורמים זרים לכם בבחירותיכם.

תפקידנו לעזור לכם להיזכר בכוחותיכם הפלאיים שהשתכחו מבעד לערפל הכבד שהוטל על תודעתכם. אנחנו נמצאים כאן בשליחות האור על מנת להדליק ניצוץ בתודעתכם. לא קל לעבור דרך המסכים השחורים שמפרידים בין מוחכם לבין תודעת האור האינסופית של הבורא. תודעתכם מכוסה בבדים שחורים כה עבים ודחוסים שעל מנת לעזור לכם להתעורר נדרשת אנרגיה עצומה. לכן, אנו זקוקים לשיתוף פעולה מתמיד של בני האנוש שמהווים חלק ממשפחתנו, משפחת האור. זו הסיבה שיעדנו הראשון הוא להעיר את בני משפחתנו מתרדמתם. מסר זה נובע מהמאמץ לעורר הד בנשמתם של בני משפחתנו.  אלו שמרגישים חיבור למסר הזה אינם מרגישים אותו סתם. אנחנו חוזרים על עצמנו בדרכים שונות ובאופנים שונים עד שהאמת תחלחל בחדרי נשמתכם ותזכיר לכם מי שהנכם.

יקל על בני האדם להבין את האתגר של משימתנו בעזרת הדימוי הבא:  כדי להגיע לתודעתו של אדם ולהדליק בה נר קטן, נדרשת אנרגיה המופקת ממאה פצצות אטום. את האנרגיה העצומה הזו עלינו לנווט בחכמה ובזהירות מרבית, על מנת שלא לסכן את זכותכם לבחור האם להאמין בנו או לא. זוהי בחירתכם החופשית. איננו מעוניינים להעביר אתכם משלטון פחד אחד לשלטון פחד אחר. אנו מעוניינים שתתקרבו אלינו מתוך בחירה באהבה וביופי המצוי בתוככם.

תקוותנו מצויה בכך שבעת הצתת הניצוץ הראשון במוחכם, מוצתים אחריו קשרים חשמליים אחרים בזה אחר זה שמגדילים במהירות את אור התודעה שלכם. עם התנעת התהליך, גם המסכים  האפלים ביותר אינם מסוגלים לעצור אותו.

יחד עם זאת, עליכם לזכור שהגפרור שמצית את ניצוץ תודעתכם אינו נמצא במוחכם כי אם בתוך לבכם. ומדורת התודעה מלובה תמיד בגחלי האהבה. זאת משום שהבורא העליון רצה להבטיח שידע אלוהי יעמוד לרשותם של בעלי החמלה. ידע אלוהי בלב נעול הוא פוטנציאל נזק אדיר ומקרים אחדים בהיסטוריה האנושית מהווים עבורכם הוכחה לכך.

הסתננויות מסוימות של ידע אלוהי זולגות אל תודעות שליליות על מנת לשמר מתח בין טוב לרע. ואולם העת הזו היא עת של שינוי. תקופה זו, כפי שנמסרה לכם בכל כתבי הקודש שלכם ובכתבי יד עתיקים, היא תקופת הכשרה לעבר אחרית הימים.

גן עדן עלי אדמות צפוי לשרור על הפלנטה שלכם. הניסוי הגדול בו שימשתם כשפני הניסיון שלו מגיע לשלבי סיומו. תודעות שימצאו מתאימות יוכלו לעבור הלאה. תודעות שלא יצלחו את הנהר אל עבר הגדה הטובה שלו יילקחו לעולמות אחרים, קשים יותר, על מנת להמשיך משם את האבולוציה שלהם. תודעות קיצוניות, שמשמרות את קיצוניותן גלגול אחר גלגול, יוכחדו והאנרגיה שלהן תתפוגג חזרה ללא צורה או הוויה אל המרחבים החלולים של הבורא.

הסיבה לשינויים הללו היא שגבול חופש הבחירה שלכם נמצא במסגרת  חופש הבחירה של הבורא.

האנושות שתוסיף להתגלם במרחב כדור הארץ תחייה בתנאים אחרים לגמרי. זו תהיה אנושות בריאה ברוחה, בגופה ובנפשה, בוגרת ואחראית, המקיימת קשרים בני קיימא עם עצמה, עם הטבע ועם בעלי החיים. אנושות זו תראה את עצמה כחלק בלתי נפרד מהסביבה שבתוכה היא מתקיימת ועל כן תיתן כבוד גם לגבעול דשא ולסלע. זאת משום שהיא תראה את התודעה המצויה בכול. בני האור המצויים בכדור הארץ, מכשירים אט אט את העולם הזה.

ההתפתחות הרוחנית, הטכנולוגיה המתקדמת, והלמידה המדעית ייקחו את האנושות לעבר ימים חדשים בתכלית בהם היא תקיים קשרי גומלין עם הבוראים בקידום תכניות בריאה ובפיקוח עליהן.

האנושות תזכה באושר אין קץ כאשר לא רק שלא תגזול אנרגיה וכוחות מבני כוכבים אחרים, אלא תעניק כוחות וידע לפלנטות ולכוכבים ברחבי היקום. כי אז תמלא הפלנטה את תפקידה האמיתי למענו נבראה: להיות מעבדה לגידול ולהכשרת אלים.

פוטנציאל האלוהות נמצא בכל אחד ואחת מכם. כל אחד ואחת מכם הוא אלוהים קטן. על כן פחדיכם מצחיקים אותנו לעתים קרובות. מנקודת מבטנו אנו רואים פילי ענק הקופצים בבהלה למראה מקק קטן שמתקרב לעברם.

אתם יצורים נפלאים. אתם עשויים מעפרו ומאהבתו של אלוהים. לכוחותיכם הפנימיים אין גבול. מהותכם יודעת זאת. עליכם רק להיזכר בכך.

לפני סיום עלינו לחדד עניין נוסף: כל אדם רואה את עצמו כאדם חיובי המשתייך לכוחות האור. אף אחד אינו רואה את עצמו כמשתייך לכוחות האופל. אפילו מחוללי הזוועות הקשות ביותר בתולדות האנושות פעלו מתוך מה שראו כרצון טוב מנקודת מבטם. יחד עם זאת, בני האדם רואים בקלות את שליליותם באחרים. זוהי הסיבה בגינה הבריאה איננה עשויה מאדם אחד. הזולת ניתנו לכם על מנת שתוכלו לראות את עצמכם. ללא השתקפותכם בזולת ונקודות מבטכם המצטלבות, אתם תהיו עיוורים גמורים לגבי עצמכם.

זוהי הסיבה בגינה המבחנים שעליכם לעבור הם מבחנים עצמיים. לא לשנות את הזולת כי אם לשנות את עצמכם. לא להילחם בשליליות של האחר כי אם לנקות את שליליותכם שלכם. זהו אתגר קשה במיוחד לבני משפחת האור הרגישים בחושיהם הפנימיים לעוול, להרס ולחוסר הצדק הנעשים על פני האדמה. קל לראות את הרוע בחוץ ובכל זאת עליכם להתמקד בראש ובראשונה בניקיונכם העצמי. להסב את קוציכם לעלי כותרת, לשתול זרעי אהבה בגינות שכניכם, ולהפיץ את ריחות הבשמים באוויר ממנו החברה נושמת – זוהי משימתכם. יחד עם זאת עליכם לזכור, אהבת אמת לפרח עוברת דרך אהבת הקוץ.

הנשמה הגדולה המקורית שנבראה על ידי הבורא העליון הייתה נשמה אחת. לאורך הזמן נשמה זו ביקשה לראות את עצמה טוב יותר ולכן התפצלה לאינספור חלקים. כפי שהבורא ברא אותה, כדי לראות את עצמו באמצעותה ולהזדווג עימה, כך התפצלה הנשמה לחלקים על מנת להתבונן בעצמה ולהזדווג עם עצמה. בדרך זו אתם יכולים ליהנות מהיופי המרהיב שבכם על ידי התבוננות ביופיו של הזולת ולהתבונן באפלה שבכם על-ידי ראייתה באחר. אנו מודים בכל יום לחלקינו האפלים שבזכותם ביכולתנו לראות את היופי המרהיב שבנו.

עליכם לזכור שהכל הוא אתם ונמצא בתוככם. כי במקור כולנו חלקים מהנשמה המקורית הגדולה ועשויים ממנה. לכן נדרשת כנות עצמית מרבית על מנת שלא להפקיע מעצמכם את השליליות שאתם מגלים בזולת ולהפקיד אותה בכספתו. כנות עצמית ועבודה פנימית יסייעו  לכם לצעוד בנתיב המלכים.

אנחנו, ישויות אור, באנו לסייע לכם לעבור את מבחניכם הקשים. אנו מבקשים לתת למסרים לדבר בשם עצמם. מוח האדם אוהב לקטלג בין טוב לרע באמצעות דימויים וכותרות ולהחליט לפיכך אם להאמין במשהו או לא. אנו מבקשים שתהיו קשובים למהותכם הפנימית בבואכם להחליט האם להאמין לנו או לדחות אותנו. הבחירה היא שלכם. אהבתנו נתונה לכם.

מסר זה הועבר בידי הקואליציה העליונה של עובדי האור.