הביעו כוונה מהשכל, בחרו מהרוח

ג׳ניפר הופמן מתקשרת את המלאך אוריאל

ינואר 2016

מאנגלית: סמדר ברגמן

 

כל אחד מכם הוא שילוב מושלם של שכל (מיינד) ורוח, העובדים בהרמוניה כדי להרחיב את האנרגיה על כדור הארץ. הרוח בוחרת את מה שהיא רוצה לברוא על פי הנתיב שקבעה הנשמה לתקופת החיים. הרוח מביעה כוונה לריפוי ולטרנספורמציה ואף על פי שאלה הן הבחירות שלה בכל תקופת חיים, הכוונות שמביע השכל הן שקובעות את התוצאה. אם הבחירה נקבעת על ידי הרוח אזי לשכל יש נתיב ברור ועוצמתי לבחירתו. אחרת, השכל הוא שבוחר את בחירותיו.

השכל מוגבל להתנסויות החיים שלו, לאוסף של רגשות, אמונות ומחשבות בהם השתמש תמיד כדי לברוא. זהו הנתיב עבור כל תקופת חיים. אבל מטרת כל תקופת חיים היא לשלב שכל ורוח, כך שכוונת השכל יכולה לעבוד עם בחירות הרוח לטרנספורמציה, במקום נתיב הפחד הרגיל שלו. אינטגרציה נוצרת כאשר מאזנים שכל ורוח, משחררים פחד ומאפשרים לרטט גבוה יותר להיכנס למציאות השכל.

אבל לפעמים הדבר נתפס כצורך לשחרר את השכל והאגו ולהפכם חשובים פחות. הרוח זקוקה לשכל לשם פעולה, ממש כפי שהשכל זקוק לרוח לטובת תמיכה, הדרכה, כיוון. וכדי לשמר נתיב טרנספורמציה מקורקע ומאוזן, יש צורך בהשתתפות שווה של השכל ושל הרוח. משום שהשכל משקף את האנרגיה של הממד השלישי, התעלות השכל אפשרית רק בהדרכת הרוח. זה הדבר אשר יניע את האנושות אל ההתעלות וההוויה הרב-ממדית. הרוח היא מדריכת ההתעלות של השכל ותשוקתה היא לברוא שותפות שווה, אשר במסגרתה היבט אחד אינו חשוב יותר מן האחר ושניהם יכולים לעבוד יחד, בהרמוניה, כדי להגשים את כוונות השכל עם הבחירות האנרגטיות הרחבות שלרוח יש גישה אליהן.

מסע זה יכול להיות מסע חסר מאמץ, כאשר המיקוד הוא על אינטרגרציה ולא על שליטה. הרוח אינה יכולה לשלוט בשכל כיוון שאין הדבר מטבעה. לשכל יש את הכוח להכניע את הרוח ולשלוט בה, אבל לא זו מטרתו. השכל נוהג בנתיב החיים והרוח משמשת לו כנווט. כאשר השכל מביע כוונה לטרנספורמציה והשותפות עם הרוח נתפסת כדרך המושלמת והקלה ביותר להתממשותה, נתיב ההתעלות הופך מכוון ובחירות בלתי מוגבלות הופכות נגישות.

וכאשר כל שלב במסע ההתעלות של ריפוי, לשלמות, להלימות מתממש, הנתיב לתוצאה הטובה והמושלמת ביותר עבור רגע זה הופך נגיש. אז השכל והרוח יכולים לצעוד יחדיו כשותפים במסע ההתעלות שלכם לתדרים גבוהים יותר, והתוצאה הנעלה ביותר מכל התוצאות האפשריות תמיד נגישה לכם.