האמנות בערי האור – חלק 8 – על הריקוד


מאת המתקשרת נועם קורל – גלעד

ובשיתוף עמיחי ים

תוכנית הרדיו “ערי האור והמאסטרים של החוכמה”/רדיו “החיים הטובים”

 (מתוך תוכנית מס’ 39, ששודרה ביום 17.1.2012)

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

 

תוכנית זו הינה תוכנית המשך לשבע התוכניות הקודמות שעסקו באומנות בערי האור, כשהפעם נעסוק בתנועה וריקוד בערי האור.

נועם: הנכם מוזמנים להיכנס לפירמידת הקריסטל, ולבקש לקבל את הריפוי הניתן בה כעת, כל אחד לפי הבנתו, צרכיו ורצונותיו. נבקש מאור הבורא האחד לרדת אל הפירמידה הזו, למלא אותה באהבה, בריפוי ובקרקוע. נבקש שהתהליך, שיתרחש תוך כדי התוכנית, יביא לידי מימוש את האנרגיות החדשות שמתגלות יותר ויותר, מדי שבוע, מדי יום, לקראת המימוש העמוק עוד יותר של שנת 2012.

כעת שילחו לתוככם את האנרגיות שלנו, הרגישו כיצד הן מרחיבות את תודעתכם, לבכם וגופיכם. הרגישו כיצד גופי האור שלכם מתרחבים, מתעצמים. כיצד האנרגיה זורמת וזורחת בהם יותר ויותר, מתעצמת, עד שאתם הופכים לשמשות זוהרות, כל אחד ואחת מכם.

בקשו להתחבר ללבכם, הרגישו את האהבה בתוכו, ואת אהבת הבורא הנמזגת לתוכו. שילחו אהבה זו לגאיה, ללבה של אמא אדמה. בקשו להתחבר להזנה, להכלה, ליציבות שבה.

ומתוך מקום זה, אנו מזמנים את מעלית הממדים, ועולים באמצעותה אל הממד החמישי, שם אנו מוצאים את עצמנו בתוך הפירמידה.

מהן משמעות ומהות התנועה והריקוד בערי האור/בתרבויות קדומות, ואילו סוגי ריקודים קיימים שם?

נציג עיר האצטקים  

שלום לכם. עבורנו תנועה היא זרימה עם כל היש. זרימה עם הוויית היקום והבריאה כולה. תנועה, התכווצות והתרחבות הן זרימה פנימה והחוצה. הן חיבור בין הזמנים, בין המקומות, בין הממדים השונים. פעמים רבות בטקסים המקוריים שלנו הייתה תנועה, היה ריקוד. באמצעות הריקוד היינו מתחברים לאנרגיה הפנימית של השמש שבתוך לבנו, ובאמצעות התנועה היינו מצליחים, כפי שנאמר לכם בעבר, לייצר דברים מאנרגית זהב, אשר הצלחנו למצק אותה. כאמור, כל מה שמדובר כעת, אינו עוסק בתקופה החשוכה בתולדותינו, כי אם על התקופה שקדמה לה.

עבורנו תנועה היא חיבור ומעבר בין ממדים, בין אנרגיות שונות, בין גודש אנרגיה לחוסר אנרגיה. התנועה קיימת בכל אחד ואחד מהאטומים, ובכל אחת ואחת מהמולקולות המרכיבות את החומר הנראה בעיניכם. התנועה היא אינסופית, והיא קיימת ביקום ללא הפסקה. תנועה היא רטט, ולכן כל דבר הקיים, וכל דבר הנברא, יש בו תנועה. התנועה מייצרת בריאה, שינוי, מימוש.

כאשר אנו מתנועעים, קיימות מספר דרכים של תנועה עבורנו: קיימת התנועה האנרגטית, קיימת התנועה הרגשית, כיוון שהתנועה הינה אמצעי רחב היקף לעבודה ולהתמרה, שיש באפשרותו להתמיר אנרגיה מסוג אחד לסוג אחר. ולכן, לעתים התנועה נעשית ברבדים האנרגטיים הגבוהים יותר, לעתים התנועה נעשית ברבדים הרגשיים והנמוכים יותר, ולעתים התנועה נעשית בגופינו, באמצעות גופינו הפיזיים, ומעברם ממקום למקום תוך כדי חילול (מלשון לחולל) מעגלים אנרגטיים ושדות אנרגטיים נוספים וחדשים בתוך החלל שבו אנו נמצאים.

מטרת התנועה, כאשר אנו יוצרים אותה, היא ליצור מקום של חוסר, זרימה ומילוי, אשר יביא לידי מימוש דברים והגשמה באופן פיזי ומעשי. לעתים כאשר אנו רוצים לשנות תדר מסוים באווירה או במקום מסוים, נשתמש בתנועה על מנת להעלות או לשנות את התדר, או על מנת להאיץ אותו או להנמיך אותו. זהו מקום התנועה בחיינו.

לתנועה היה חלק גדול בטקסים שלנו, כיוון שבאמצעות התנועה יצרנו את התבנית שאפשרה את מעבר קרני השמש דרכנו, והפיכת האנרגיה המיוחדת בתוך לבנו, תוך התמרה ואלכימיה, לאנרגית הזהב, שמומשה, כפי שתואר קודם לכן.

כפי שידוע לכם, ישנם סוגי ריקוד שונים בעולמכם, בן שלושת הממדים. קיימים ריקודים שמטרתם לעורר את הרוח ולחברה אל החומר. הריקודים הסופיים הידועים בעולמכם, הינם ריקודים מעגליים שיוצרים שדות אלקטרומגנטיים טעונים, היוצרים שינוי אנרגטי עמוק, הן במחולל והן בסביבתו. סוג כזה של ריקוד קיים, בצורה שונה במקצת, באיזורנו, כיוון שאנו משלבים בריקוד זה תנועות נוספות, שמטרתן לאסוף את האנרגיה הנוצרת, ולעגן אותה במציאות הקיימת מסביבנו.

אין זהו ריקוד אמנותי, כפי שמקובל אצלכם, אלא ריקוד שהוא טקסי; הריקוד הוא חיבור והתמרה של אנרגיה, מאנרגיה אחת לאחרת; הוא חיבור בין ממדים לממדים גבוהים יותר ונמוכים יותר, ואפשור ליצירה ולהגשמה של מציאות נוספת, של קיום נוסף. כלומר, של יצירת חומר נוסף בתוך הרוח, או יצירת תבנית אנרגטית חדשה בתוך הרוח ובתוך החומר, בהתאם לרצונם של המחוללים.

אנו נוהגים לרקוד בחגים מסוימים, בתוך קבוצת מחוללים גדולה, וכפי שרוקדים אצלכם הסופיים, אנו רוקדים סביב עצמנו אך מתקדמים במעגל, במעגל זז. במבט מלמעלה ייראה כאילו זז כנגד כיוון השעון. אנו אוספים את האנרגיה ברמה זו, מקבעים ומעגנים אותה בתוך אדמת היקום. באמצעות ריקודים אלה אנו עושים שינויים אנרגטיים בתדרים ובחומר הקיים מסביבנו.

ברמה מסוימת ניתן להקביל זאת לתנודות שגורמות לשינוי במזג האוויר, כאשר תנועות מסויימות שאנו עושים גורמות למעבר אנרגיה בצורה של רוח, או להצטברות אנרגיה ולהתפרקותה כאנרגיה של ברק, או להצטברות אנרגטית של גשם, או לחיבור לעוצמת האש, לחיבור לעוצמת החום, לייבוש ולחימום האנרגיה מסביב.

באמצעות הריקודים אנו מתחברים לחוקי היקום, ואנו פועלים באמצעות קודים מסוימים, שאנו יודעים להפעילם באמצעות תנועות מסוימות, ובכך לגרום לשינויים בסביבתנו הקרובה, אך עליכם להבין כי כיוון שהאנרגיה אינה מסתיימת בגבולות הפירמידה של העיר שלנו, אלא זורמת למקומות רבים ושונים, ההשפעה של אותם ריקודים גדולה, ומגיעה אף לממדים עמוקים ורחבים יותר.

קיימים מספר ריקודים אוניברסלים, שקיימים הן בערי אור שונות, והן בכוכבים שונים רבים, כיוון שצורות ריקוד אלו יוצרות תבניות אנרגטיות. וכפי שנאמר לכם במסגרת נושא הארכיטקטורה לגבי צורות יסוד גיאומטריות, אף צורות ריקוד מובילות ליצירת רטטי אנרגיה, ולמימושם בדרך, בצורה, ובחומר המתאימים לאותן צורות.

נועם: מראים לי תמונות שבהן מופיעים רקדנים, שכמו הסופיים רוקדים סביב עצמם, אך במעגל, כאשר באמצעות תנועות מסוימות הם גורמים להצטברות ענני גשם ולירידת גשם, ואילו באמצעות תנועות אחרות הם מפזרים את העננים הללו; באמצעות תנועות אחרות הם יוצרים ברקים וכדומה, והכול תוך כדי סחרור. התנועות הללו הן מעין סימנים מוסכמים, בעלי תפקיד אנרגטי קבוע בכל המקומות, ומאחר והם יודעים כיצד להפעיל את התפקוד הזה, אזי הם בעצם יודעים כיצד לשלוט בכוחות הטבע באמצעות הריקוד.

אייזיס   

שלום לכם. אני אייזיס, ובאתי כנציגת מצרים העתיקה, לעת עתה. אתמקד אך ורק בתפקיד הייצוגי הנוכחי, כיוון שכפי שידוע לכם, תחומי האחריות והידע שהיו תחת פיקודי והשגחתי היו רבים ביותר. אנו נתמקד כעת בריקוד האופייני לתקופת מצריים העתיקה.

חלק מהריקודים שהיו נפוצים במצרים העתיקה היו ריקודי הכוהנות, אותם ניתן לכנות כיום, בעולמכם, כ”ריקודים מקודשים”. ואכן, הייתה בהם קדושה. מטרתם הייתה לייצר אנרגיה, להעלותה ולהתמירה. ובאמצעות אנרגיה זו לחבר בין אנרגית החומר והרוח ולהתמיר אותן זו לזו, ולעתים אף ליצור חיבור בין האנרגיה הנשית לאנרגיה הגברית האלוהית, כדי ליצור מקום של חיבור, עוצמה ופריון אנרגטי, רוחני ואף פיזי, בכל היקום הסובב, ובכל העיר והארץ שבה נעשו הדברים.

היו ריקודים טקסיים הקשורים לריפוי, שבאמצעות התנועה עוררו כוחות ואנרגיות של ריפוי, העצימו אותן, והתמירו אותן, בהתאם לצורך, לעוצמת ודרך הריפוי. היו ריקודים שהוקדשו לאל, לאלה ולטבע. היו ריקודים שמטרתם הייתה חיבור עמוק יותר עם אנרגית האדמה.

תפקיד הריקוד, ברמה העמוקה, היה כפי שתואר לכם קודם לכן: חיבור בין האלוהות המקודשת לבין המהות האנושית המקודשת, וחיבור בין שמים וארץ; מימוש והתמרה של אנרגיות מן החומר אל הרוח, ומן הרוח אל החומר. ריקודים אלה היו בחלקם טקסיים, בחלקם דתיים, ובחלקם מאגיים, כפי שתיאר חברנו כאן.

עלי לציין כי בשונה מתפקיד הריקוד עבורכם כיום, כאשר פעמים רבות הוא מהווה ביטוי לרגש מסוים ומנסה לבטא צרכים, רגשות או לספר סיפור, מטרת הריקוד במצרים העתיקה הייתה מעבר להעברת ידע ולסיפור הדברים, אלא גם (וכפי שתיאר זאת חברי לפני) עוררות אנרגיה, יצירת והתמרת מטעני אנרגיה, יצירת שדות אלקטרומגנטיים רחבים יותר, שאיפשרו זרימה אנרגטית עוצמתית יותר בתוך העיר, ובתוך הארץ עצמה.

האם היה סוג של ריקוד שעסק באנרגיה המינית?

היה סוג של ריקוד שמטרתו הייתה להעלות את האנרגיה המינית. ברצוני להדגיש כי האנרגיה המינית הייתה למעשה האנרגיה הנשית האלוהית, שבאה בחיבור עם האנרגיה הגברית האלוהית, והמיניות הייתה המחולל שהתחיל לייצר אנרגיה זו ברמה עוצמתית יותר, אך תפקיד המיניות היה שונה מכפי שהוא כיום.

אכן, היה מגע מיני בין המחוללים, אך הדבר היה למען מטרה מקודשת וביצירה מקודשת, שאין בינה לבין המיניות, כפי שהיא נראית בעיניכם כיום, שום דמיון. כיוון שאותה אנרגיה מינית נועדה לשמש ככלי לייצור אנרגיה, המביאה לחיבור עם האלוהות, ולפיריון כל ההוויה.

האם תוכלי להרחיב אודות הקשר שבין הריקוד לריפוי?

פעמים רבות, הורדת אנרגיה והעצמתה נעשו באמצעות ריקודים, וזאת באמצעות תנועות ועוררות של מחוללי אנרגיה, הקיימים ושהיו קיימים, אך כיום בגופכם הם נמצאים בצורה מנוונת הרבה יותר מכפי שהיו בעבר.

באמצעות חוללות של אותם מחוללי אנרגיה שהיו קיימים בגופיכם, הצליחו אלה שעסקו בריפוי להעצים ולהתמיר אנרגיה זו. בעזרת כל אחת מהצ’אקרות שלהם, הם הצליחו להשתמש בצינור האנרגיה המרכזי שהיה בגופיהם ובחמש הצ’אקרות שהיו קיימות מכל צ’אקרה, על מנת להעצים, להאדיר, למקד, לכוון ולהתמיר אנרגיה זו. הגוף האנושי הפך לכלי ריפוי עוצמתי, כאשר כמעט ולא היה צורך בכלים, אך דובר בכלים מסוימים שנועדו למקד את האנרגיה היוצאת מגוף המרפא, כפי שעשה זאת הענח’ (מכונה גם “מפתח החיים” או “מפתח הנילוס”, צורתו צורת צלב בעל לולאה בחלקו העליון).

תפקיד הענח’ היה למקד את אנרגית הריפוי כברק עוצמתי, אך כברק שגוף האדם מסוגל להכילו, כיוון שלענח’ היה כוח לרפא ואף להחיות מתים, אך כוח זה לא נבע מענח’ עצמו, כי אם עבר דרכו, ומה שעשה הענח’ היה העצמה ומיקוד של אנרגיה זו בהתאם למטרה שהפעיל המרפא.

דבר נוסף: אנרגית המרכבה וצורתה, פעמים רבות גם הן קשורות לריקוד. פעמים רבות יצרנו צורה זו באמצעות ריקוד, ובאמצעות מבנה גיאומטרי זה הטענו אותו באנרגיות שונות, והפעלנו אותו בצורה מתמירה, הן עבור המקום עצמו, והן באנרגית ההתקדשות וההתחדשות, באנרגית הסחרור, באנרגית הריקוד, על מנת לשחרר אנרגיות ישנות שאינן מתאימות עוד, ולהתחבר לאנרגיות חדשות, שיעירו מחדש את הדנ”א שבתוך התאים.

באמצעות ריקוד ובאמצעות שילוב עם אנרגית המרכבה, וכוח ורטט המבנה הגיאומטרי שלה, הצלחנו להתאחד עם המרכבה, לנוע איתה ובאמצעותה בתוך גופינו, ולחולל באמצעותה אנרגיות עוצמתיות שאיפשרו לנו הן ריפוי והן להתחבר לממדים ולכוכבים אחרים, לאנרגיות ריפוי שונות, נוספות וחדשות, ולהעבירן דרכנו, בצורה ממוקדת, אל הנרפאים.

שלום לכם.

כיצד נוכל להשתמש כיום בטכניקות הריקוד השונות ע”מ לעזור לנו להתעלות?

נציג מסדר האלוהים 

(נועם: נציג זה נראה בדיוק כמו לורד מלכיצדק, רק עם שיער קצר).

עליכם להבין כי סודות רבים ועמוקים צפונים באומנות הריקוד, ובתנועתיות שבה. חלקכם הספיקו לגלות מעט מהדברים באמצעות הריקודים הסופיים, ובאמצעות התנועה שקיימת בריקודים המקודשים שיצר אחד המורים שהיה בעולמכם (אושו), ושעובדת עם אנרגית הקונדליני.

ראשית עליכם להבין כי התנועתיות והחזרה על אותה תנועה, יוצרת תבנית אנרגיה. ולכן, כאשר אתם חוזרים על אותה תנועה שוב ושוב, אתם יוצרים שדה אנרגטי, שבתורו, מתחיל ליצור מציאות. לכן, עליכם להבין כי קיימות תנועות, שכאשר אתם עושים אותן, מתחילות לייצר סוגי אנרגיות, שמתחילות לממש מציאות בעולמכם. אנרגית הסחרור מעלה את התדרים שלכם ואת תדרי האדמה אל הרוח, אך בו בזמן, היא גורמת לרוח לרדת אל החומר.

כאשר אתם מייצרים דבר מה באמצעות סחרור זה, כאשר אתם רוקדים ריקוד זה באמצעות כוונה עמוקה של היטהרות, של שיחרור ושל יצירת מציאות טובה יותר בעולמכם, הדבר נוצר ונוצרת האפשרות לחברו אל האדמה, אל המימוש, אל הקיום.

כאשר אתם מייצרים רטט גבוה, כמו בריקודי הקונדליני, גם אז יש באפשרותכם לייצר מציאות, באמצעות התחברות לשדה האנרגטי הכולל של אמא אדמה. באמצעות זאת אתם הופכים לגנרטורים, שמתמירים אנרגיה מאימא אדמה למעלה, ומהשמים למטה.

כאשר אתם יוצרים אנרגיה של איסוף באמצעות תנועות אוספות, אתם מייצרים אנרגיה מצטברת. כאשר אתם עושים זאת באמצעות כוונה, יש באפשרותכם ליצור מבנה אנרגטי, שיכול להשפיע בצורה אקלימית גם על ייצור גשם, או על ידי איסוף האנרגיה, ליצור תחילת מימוש של דבר שאתם רוצים לייצר בחייכם, בעולמכם.

כאשר אתם יוצרים אנרגיה ממוקדת, ומעבירים אותה באמצעות תנועות של השלכה, כחיצים, אל האדמה, אתם הופכים לצינורות לאנרגיה עוצמתית וחזקה, שמהותה היא כברק. אנרגיה זו היא עוצמתית מאד, ולכן כיום העבודה עמה על ריפוי האדמה אינה מתאימה, כיוון שריפוי האדמה צריך להיעשות באמצעות כלים רכים יותר. אך באמצעות אנרגיה זו תוכלו, למשל, לעשות עבודה על אנרגיה שלילית שברצונכם לסלק או להתמיר, אך כמובן גם באמצעות כלים נוספים שייאזנו ויירככו פעולה זו.

כאשר הנכם מעבירים אנרגיה, מלמעלה, סביב גופכם, עד למטה, אתם יוצרים שדה אנרגטי המחבר בין שמים וארץ. כאשר אתם עושים דבר זה, יש באפשרותכם להתמקד בתוך לבכם, בתוך כוונתכם ובתוך רצונכם, ולהעביר זאת לידי מימוש, באמצעות אנרגיה זו.

חשוב להסביר כי יש צורך לעגן אנרגיה זו, ולבקש לעגנה לכלל האנרגיות של כדור הארץ. וגם, הדבר החשוב ביותר, רצוי שהכוונה תהיה מותאמת לרצון הגבוה שלכם, ולא לרצון אנוכי כלשהו, כי אם לרצון המותאם לטובתכם העליונה, ולטובתו הגבוהה של כדור הארץ, ולטובתה העליונה והגבוהה של כל משפחת האנושות.

דבר נוסף: כאשר אתם מחוללים את אנרגית המרכבה בתוככם, ממש כסמל תלת-ממדי, העשוי מאנרגית קריסטל, כאשר אתם מחוללים סמל זה בתוככם, סביב עצמו, בכיוון כלשהו, ואתם מחוללים בכיוון מנוגד, שדה זה יוצר אנרגיה אלקטרומגנטית חשמלית, שעוצמתה, ברמת המימוש, היא חזקה אף יותר מאנרגיה של ריקוד ללא הפעלת מנגנון זה.

כאשר אתם רוקדים בתיאום עם אותו כיוון של מנגנון, אתם מעצימים את האנרגיה הקיימת כבר מלכתחילה. ולכן, דבר זה מתאים כאשר ברצונכם למקד אנרגיה ולהעצימה באופן עמוק יותר. אך האנרגיה המנוגדת יוצרת שדה שקיים בו מתח חשמלי, קיים בו מקום של עודף ומקום של חוסר, ומתוך כך נוצרת זרימה המאפשרת יצירה של אנרגיה חדשה.

ברוכים אתם, אהובים.

הכהן הגדול אדמה 

שלום לכם, כאן מאסטר אדמה. כאשר תהיו מכווננים בלבכם ובהווייתכם לכך שתנועה בריקוד שלכם אינה מנותקת מכלל ההוויה הקוסמית, תוכלו להבין כי כל תנועה שאתם עושים מעוררת הדים וגלים ביקום כולו. ולכן, כאשר אתם מייצרים תנועות, אתם מייצרים זרימת אנרגיה, ואתם מייצרים רטט שמתחיל לפעול ולהתפשט בכל רחבי החלל.

כאשר תהיו מודעים יותר לתנועותיכם, ולהשפעתן על כלל העולם, כלל הסביבה, כלל המציאות, הן בחייכם, הן בארצכם, בכוכבכם, וביקום שלכם, אז תוכלו לרקוד ריקודים שהם מחוברים הרבה יותר ללב ולידיעה הגבוהה העמוקה, ותוכלו לחולל אנרגיות חדשות, יצירה חדשה ובריאה עוצמתית הרבה יותר עם הבורא האחד.

בזמן שאתם רוקדים עליכם לבקש ולהתכוונן. כאשר כוונתכם היא ליצור ריקוד שמחולל אנרגיה ומשנה, עליכם להתכוונן, ראשית, למען טובתכם העליונה ולמען התוכנית האלוהית העליונה, ולמען טובתו העליונה של כדור הארץ ושל כל היקום כולו. ומתוך מקום זה, כל ריקוד שתעשו ייצר את האנרגיה המתאימה, הבונה, החיובית שתתמוך בהתפתחות, הן האישית שלכם, והן העוצמתית והרחבה יותר של כדור הארץ עצמו ושל כל היקום כולו.

זיכרו כי תנועה היא רטט, ורטט כאשר הוא מוגבר עשרת מונים, יכול לייצר מציאות, ויכול אף לנפץ מציאות. לכן, כאשר הנכם רוקדים, התכווננו ליצירת אהבה, תמיכה ואנרגיות חיוביות המזינות הן אתכם והן את כל סביבתכם, ומתוך מקום זה הריקוד יהווה לכם כלי עמוק ועוצמתי שיוכל לעזור במימוש מציאות זו ובשחרור המציאות הישנה, שאינה שייכת לכם עוד, ושאינה מתאימה לכם עוד.

כמובן שתוכלו להמשיך לרקוד ולבטא את אשר עם לבכם. גם זוהי מטרה חשובה עבור הריקוד, עבור היופי הנוצר, עבור התבניות הנוצרות מאותו ריקוד, מאותה יצירתיות, מאותו שפע. כיוון שיצירתיות מביאה שפע לכל סביבותיה, והשפע מביא ליצירתיות נוספת, שגורמת למעגל של הזנה, התפתחות, צמיחה, התרחבות.

כך תוכלו לשפר וליישם באופן עמוק יותר את כל המשאלות והרצונות העמוקים ביותר הקיימים בתוככם, בתוך נשמותיכם. באמצעות זאת תוכלו גם לחזק את המקום של החיבור אל הבורא, והחיבור אל האדמה, אם בכך תחפצו. שלוחה לכם ברכת אל, שלוחה לכם ברכתי ואהבתי, ברוכים תהיו.

אייזיס  

אחד הדברים החשובים ששכחתם שניתן להשיג באמצעות הריקוד בשלושת הממדים הוא החיבור עם האדמה, שמטרתו להזין ולרפא את האדמה. תוך כדי ריקוד יש ליצור חיבור בין כפות הידיים, כפות הרגליים, והגוף עצמו, לאדמה, בצורות שונות. ניתן להיעזר באנרגיה המרפאת של האדמה גם באמצעות הריקוד, אך גם באמצעות  הריקוד ניתן לרפא מקומות בתוך האדמה, שהגיעו לחוסר איזון. כלומר, באמצעות הריקוד שמתכוונן להזין את אימא אדמה, ולקבל את אנרגית השמים, ניתן לעזור לאזן את הכוכב שעליו אנו חיים, לרפא את עומק האדמה, ולהביא לאנרגיה שופעת יותר, בתוך, בפנים ובחוץ כדור הארץ.

נועם: מדובר בריקוד בקבוצה, במעגל, שמשלב תנועות רבות הקשורות לגב, לאגן ולזרועות. תנועות רבות של איסוף מלמעלה ושתילה באדמה. תנועות ליצירת חיבור בין האנרגיה הגבוהה יותר לאנרגיה שזקוקה ליותר התמרה. לפעמים הדבר כולל תנועות של יצירת מעין עוגן בנקודה כלשהי באדמה (באמצעות נעיצת אצבע או כלי מסויים באדמה), והסתובבות סביבה.

כמו כן יש ריקודים בזוגות, כאשר אחד מבני הזוג רוקד את התנועות הקשורות לחיבור לאנרגית השמים, איסוף האנרגיה הזו, והעברתה לבן זוגו, ואילו בן הזוג מעביר באופן הרמוני את האנרגיה הזו לאדמה, כל זאת תוך תהליך תנועתי המתרחש ביניהם, שעוזר למיזוג האנרגיה והעברתה לאדמה.

לסיום, נצא מהפירמידה, ונחזור דרך מעלית הממדים מהממד החמישי לממד השלישי, לכאן ולעכשיו.