האם אתם מרפאים את עצמכם או אנשים אחרים?

ג׳ניפר הופמן מתקשרת את המלאך אוריאל

מארס 2017

מאנגלית: סמדר ברגמן

 

כל תקופת חיים כוללת משימת נשמה שמהותה ריפוי, ותכלית חיים שמטרתה להביא לסגירת מעגל של מחזור הריפוי. כל נתיב ריפוי משקף את תשוקת הנשמה שלכם לשלמות, לשחרור הכאב והטראומה, כדי שתוכלו לחוות שמחה ושלווה. שחרור קבוצות הנשמה ומחזורי הקרמה הוא נקודת המיקוד של מסע הריפוי שלכם, כדי שתוכלו לסגור מעגל ביחס למחזורי הקרמה ולקבוצות הנשמה שלכם. אתם נכנסים לתקופת חיים לשם ריפוי וכדי לרפא את עצמכם לכדי שלמות [מלשון שלם], אבל כאשר אתם תופסים את עצמכם כמרפאים של אנשים אחרים, אתם מפסיקים להתמקד בתכלית הריפוי העצמי ותכלית זו הופכת לתכלית של ריפוי אנשים אחרים.

תכלית ריפוי זו מושכת אתכם אל תוך מחזורים קרמתיים שאינם יכולים להסתיים, כיוון שהם לא המחזורים שלכם, אלה הם הכאב והטראומה שאנשים אחרים בראו לעצמם, המהווים את מסע הריפוי האישי שלהם. כל אדם הוא המרפא האישי של עצמו ואף אחד לא יכול לרפא אדם אחר. ברגע שאתם משנים את תכלית מסע הריפוי האישי שלכם כדי להפוך למרפאים של אחרים, אתם נכנסים לנתיב של אדם אחר ומאבדים את ההתעצמות שקיימת אך ורק בנתיב האישי שלכם.

התשוקה להיות מרפאים של אנשים אחרים נולדת, חלקית, מהתשוקה שלכם למנוע כל דבר שעלול להפריע לנתיב ההתעלות של האנושות. אתם מפחדים שבלי המודעות או ההזדמנות לריפוי, מישהו עלול למנוע את נוכחות התדרים הגבוהים יותר והדבר ישים קץ למחזור ההתעלות. בעת שאתם נרפאים לכדי שלמות, אתם הופכים מודעים במידה רבה יותר להסחות הדעת, לאנרגיה המפוזרת ולכאב של אנשים אחרים, ואתם מייחלים שהם ימצאו שלווה, שמחה ואהבה. בשל כך אתם נכנסים לנתיב שלהם והופכים למרפאים שלהם.

במסגרת קבוצות הנשמה הללו, חוויתם תקופות חיים של כאב וטראומה, שרבות מהן הפריעו לריפוי האישי שלכם, וכמו כן למחזורי נתיב ההתעלות. אבל מחזור התעלות זה כולל פוטנציאל חדש ורמת אנרגיה חדשה שלא נראו מעולם. אף אחד לא יכול להפריע למחזור ההתעלות, אבל כאשר אתם הופכים למרפאים של אנשים אחרים, אתם מפריעים לתנועה שלכם אל השלמות. והאור הזוהר שאתם יכולים להקרין בעוצמה מתעמעם ומאבד את מיקודו. חלה הפרעה במחזור ההתעלות האישי שלכם והדבר לא משרת אף אחד, לא אתכם ולא את האנושות.

השראת העצמי הנרפא שלכם היא האור שאתם יכולים להקרין לאנשים אחרים. אין כל צורך לשכנע אותם בצורך להירפא וגם אינכם יכולים לעשות זאת. במקום זאת, השלווה, השמחה והאהבה שלכם משמשים כמשואה זוהרת של פוטנציאל חדש עבור האנושות, אשר תעודד אותם לשחרר את כאבם ולמצוא את השמחה שהם רואים בכם. בעבר, תפקיד עובד האור היה לרפא את העולם על ידי היותו מקור לריפוי. כיום, תפקיד משואת האור הוא להיות מקור לריפוי ולעורר השראה באנשים אחרים לבקש זאת לעצמם.

כל חוויית ריפוי משקפת את משימת הנשמה ותכלית החיים שלכם. אין התנסות מבוזבזת או מיותרת. כל פן  וכל היבט של שיעור כוללים את הבטחת הלמידה, הריפוי, הטרנספורמציה וההתעלות. אתם מתקדמים בנתיבכם כאשר אתם משחררים את הצורך להיות מרפאים ומכירים בריפוי שלכם. לא כולם צריכים להירפא ולהפוך שלמים לפני שההתעלות תוכל להתרחש. אך מחזור ההתעלות זקוק לאלה שהם חלוצי ההתעלות, לאלה שבידיהם האורות הבהירים ביותר ולאנשים שמאירים את העולם. היו המרפאים של עצמכם והכירו במסע שלכם אל השלמות. היו שמחים בחייכם, זוהי תכליתכם. כך תהוו השראה לנתיב ההתעלות של האנושות ותהפכו לחלק מהחסד הממדי הגבוה אשר יברא גן עדן עליי אדמות עבורכם, בעת שאתם מהווים השראה לעולם באמצעות אורכם השמח.