האירו באורכם ללא תנאי

ג׳ניפר הופמן

מארס 2016

מאנגלית: סמדר ברגמן

האם האור שלכם זוהר פחות אם אף אחד לא מבחין או מכיר בו? או האם אתם יכולים להקרין את אורכם רק משום שהדבר מהווה חלק מנתיב חייכם? קל לראות את האנשים בעלי האור הזוהר ביותר אבל המשימה שלהם היא לא לכלול יותר אנשים באור זה, אלא פשוט להקרין את אורם בדרך בלתי מותנית. האור מאיר כדי שכולם יוכלו לראותו אבל לא כולם רואים אותו, לא כולם רוצים לראותו ולא כולם צריכים לראותו. אין בכך בכדי להפחית מחשיבותו או מערכו של האור. ערכו לא נמדד על ידי כמות האנשים שרואים, שמאמצים ושמגלמים אותו, אלא במידת הזוהר שלו, אפילו אם הוא זוהר לבדו.

על אלה שאורם זוהר במידה הרבה ביותר לא מוטלת המשימה להאיר את כמות החשכה הרבה ביותר או להביא יותר אנשים אל האור, הם הופכים למשואות של אור מתוך בחירה לאמץ את התדר והרטט הגבוהים יותר, לא כמצווים על שינוי. להיות מקור אור בלתי מותנה משמעותו שאתם מאירים באורכם הזוהר ואין זה משנה מי רואה את האור, הוא שם כדי שכולם יוכלו לראותו כאשר יגיע זמנם לעשות זאת וכאשר יהיו מוכנים לכך.

יש אנשים שמסעם הוא לשהות בחשכה כעידוד לאלה שמחפשים את האור. גם הם חלק חשוב מכינון האור. ללא צללים, האור הוא בלתי נראה. וללא האור, אין אלטרנטיבה לחשכה. אבל אין ציווי הקובע שכולם צריכים לראות את האור, ואף תנאי לא מוטל על אף אדם – אלה שנמצאים באור או בחשכה – להפוך מודע לאור, לאמץ ולגלם אותו, ולהפוך גם כן משואת אור עבור אחרים.

הדבר לא הופך את עבודתם של אלה שמאירים באורם למוצלחים פחות או לבעלי ערך פחות. ביקום בלתי מותנה וחסר גבולות, כל פוטנציאל קיים, אפילו ההישארות בחשכה. הקרנה בלתי מותנית של אור הופכת את האור נגיש לכולם, ללא תנאי קבלה או הכרה.

אם הפחד מפני תוצאות החשכה הופך לסיבה להקרנת אורכם אזי אתם פועלים מתוך שיפוט ונושאים תנאים. אתם עשויים להתפתות להקרין את אורכם במידה רבה יותר כדי שאחרים יוכלו לראותו, אבל הפוטנציאל של ראיית ואימוץ האור תלוי בתדר וברטט, שתלויים בתורם גם ברצון, בשיעורים, בקרמה ובנתיב הנשמה של כל אדם.

רק משום שאתם מקרינים אור בעוצמה רבה, אין משמעות הדבר שאחרים ירצו לראות אור רב יותר. יש שיתעוורו בגלל האור ויפנו מבטם, כיוון שהוא מפריע לנתיבם. אחרים עשויים להשתמש באור כדי לקבל החלטה להישאר בחשכה שלהם. האור שאתם מקרינים חייב להיות נטול תנאים ואתם חייבים להאיר בו מתוך השמחה של ההימצאות באור והיותכם ״ישות אור״, לא משום שאתם מאמינים שאתם מאירים כדי שאחרים יוכלו לראותו ולהכיר את האור בעצמם.

האור הוא נתיב של שמחה, אמת ואהבה ללא תנאי – אנרגיות של תדרים גבוהים יותר. אבל נתיב האור לא כולל את הצורך להפוך לכוח שמתמיר חשכה. האם השמש זורחת רק משום שהיא מוערכת או האם היא זורחת כיוון שזה מה שהיא עושה? כך תוכלו גם אתם למצוא שמחה באורכם, להאיר מתוך שמחת האור שלכם. מודעות לאור היא מתנתכם, לכן האירו בו למען עצמכם, כדי להאיר את דרככם. אל תתעצבו אם אף אחד לא רואה אותו, כיוון שהם לא יכולים לראות את מה שלא נמצא בתחום התדר שלהם או מהווה חלק מנתיב חייהם.

כאשר אתם משמשים דוגמה לחיים שמחים, מספקים ובעלי עוצמה באמצעות האור שלכם, אתם יכולים להוות השראה לאנשים אחרים. לא משום שאתם מקרינים יותר אור, אלא משום שהם יכולים לראות את אורכם בפעולה. כך אתם מהווים השראה לאחרים לשקול את האור כאלטרנטיבה לחשכה וכאשר אתם זוהרים באור בלתי מותנה, אתם הופכים את האור לפוטנציאל ומאפשרים לאחרים לקבל החלטה מושכלת שהם מקבלים בעזרת הרצון החופשי שלהם. וכאשר אתם מוצאים שמחה באורכם, שוב אין זה משנה האם אחרים יכולים לחלוק בשמחתכם היום, אתם שמחים והדבר מאפשר לאור שלכם לזהור בעוצמה רבה אף יותר למענכם, למען הסובבים אתכם ולמען האנושות כולה.