האומנות בערי האור – חלק 4 – על המוזיקה


פרק ב’

מאת המתקשרת נועם קורל גלעד

ובשיתוף עמיחי ים

תוכנית הרדיו “ערי האור והמאסטרים של החכמה”/רדיו “החיים הטובים”

(מתוך תוכנית מס’ 34, ששודרה ביום 8.12.11)

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

 

תוכנית זו הינה תוכנית המשך לשלוש התוכניות הקודמות, ותעסוק אף היא באומנות בערי האור. לשם כך נחזור לשבת בפירמידה שלנו שבממד החמישי, ומשם נזמן את המאסטרים השונים מערי האור שטרם שמענו מהן עד כה.

נועם: כולנו מוזמנים לשבת בנינוחות. נעצום את עינינו, ננשום נשימות רכות. נתחבר לאנרגיה של שלווה ואהבה, ונדמיין שכולנו יחדיו, כקבוצה אחת גדולה, נמצאים מתחת לפירמידת קריסטל שקופה ענקית, בתוכה נעשית עבודת ריפוי מהממדים הגבוהים יותר.

שאלה כללית: מהי מהות המוזיקה בערי האור, וכיצד היא באה שם לידי ביטוי?

אורישלם, ישות רב-ממדית מעיר האור “ירושלים של מעלה”

שלום לכם. הנני ישות רב-ממדית, הנוכחת בירושלים של מעלה. אני נוכחת במספר ממדים בו זמנית, כיוון שכפי שנאמר לכם, ירושלים של מעלה משתרעת על פני ממדים רבים, החל מהממד החמישי, ועד לממדים גבוהים יותר, ברובד אחר מזה הקיים והמוכר לכם כעת. שמי אורישלם. הנני מעין צינור המרכז את כל תחומי המוזיקה מכל הממדים כאחד. כלומר, בכל ממד יש סוג מיוחד של מוזיקה שעובר דרכי כצינור, והנני מהווה צינור המאפשר לכל אחת מדרכי הביטוי של המוזיקה בממדים השונים, לבוא לידי ביטוי באמצעותי בעיר האור ירושלים של מעלה.

(נועם: אורישלם מסביר לי שמכל ממד מגיע אליו סוג שונה של מוזיקה, והוא זה שמסנכרן את כל סוגי המוזיקה המגיעים אליו לכדי יצירה הרמונית אחת שלמה).

עיר זו מחוברת למלאכי השרת, וכן מחוברת גם לממדים גבוהים ולתרבויות כוכביות שונות כידוע לכם, ולכן המוזיקה המסתנכרנת דרכי, אינה שייכת אך ורק לממד החמישי. פעמים רבות זוהי מוזיקה הנשמעת כשירת מלאכים.

ניתן לומר כי לו יכולתם לראות אותי בו זמנית בכל הממדים, הייתי רואים כי הנני קיים כביכול במרכז, אך מתוך המרכז נובעים מתוכי, כביכול, ישויות שונות: חלק ממני מנהל מקהלת מלאכים בממד החמישי; חלק אחר אוסף ומלקט תבניות של רטטים וצלילים; חלק אחר ממני מנהל מקהלת מלאכים בממד השמיני. אך למעשה כל אותם חלקים הינם הוויה אחת, המתחברת למהותי. הדבר דומה למהות אחת שיש לה שלוחות ברמות שונות, כפי שלכם יש עצמיים שונים הנמצאים בממדים וביקומים אחרים פעמים רבות, כך למעשה מדובר בהוויה רב-ממדית הנמצאת באותו יקום, אך הכוללת ומסנכרנת בתוכה אנרגיה של ממדים רבים.

האם תוכל אולי לפרט ולהרחיב מעט אודות סוגי המוזיקה השונים, המגיעים מהממדים שונים?

כפי שנאמר לכם בעבר, המוזיקה בממד החמישי היא פעמים רבות ביטוי של יצירה, של בריאה. אך עליכם להבין כי דרגת הבריאה שבה היא עוסקת הינה כבר בדרגת החומר המוחשי. כלומר, גם ביצירת המציאות הנובעת מתוך יצירת מוזיקה, תדרי צליל, תדרי קול, ותבניות, קיימות רמות שונות של מימוש ותדרים. המוסיקה היוצרת והבוראת בממד השמיני, שונה במהותה וברטט הבריאה עליו היא פועלת, מהמוזיקה בממד החמישי.

ניתן לומר כי המוזיקה בממד החמישי יכולה להישמע לאוזן אנושית, כיוון שהיא דומה יותר במהותה לשירה כפי שאתם שרים, או לנגינה כפי שאתם מנגנים. אך כלי הנגינה שלנו הינם אנרגטיים יותר. פעמים רבות אנו משתמשים בכלים שאינם עובדים דרך חשמל או דרך מקשים, כפי שמקובל אצלכם כעת, אלא פעמים רבות מדובר בכלים שעשויים מגבישים ושמחוברים אנרגטית לתדרים, וכך הם משמיעים את צליליהם. כלומר, השירה הינה כשירת בני אנוש, אך הנגינה שונה ממנה באופן מוחלט. והבריאה הנעשית הינה השלב האחרון של המניפסטציה, לפני הפיכתו לומר הנראה לעין בממד השלישי. כלומר, זהו חומר הבא לידי גיבוש ומימוש, ואשר ניתן לראותו כדבר עשוי, בנוי ומוגמר. אך החומר ממנו הדברים בנויים אינו מוצק דיו כדי שתוכלו לחוש בו או לראותו בעיניכם הרגילות.

אני רוצה להסביר ולומר כי בממדים ישנם הפרשים ושונויות בין עיר אור אחת לאחרת, כיוון שגם המוזיקה שכעת אני מחבר דרכי מהממד הששי, אופיינית לדרך בה יוצרים אותה בעיר האור ירושלים של מעלה. אך יתכן שבערי אור אחרות, וכידוע לכם ישנן ערי אור רבות, שחלקן, המוכרות לכם יותר, נמצאות בממד החמישי, אך יש גם ערי אור שנמצאות בממד השביעי, וכן ישנן גם ערי אור הנמצאות בממדים גבוהים יותר. ככל שתעלו יותר בממדים, ותיפתחו יותר לממדים ולחוויותיהם, תוכלו להבין עד כמה הקיום משתרע, רחב ועוצמתי, הן בעולמכם, הן ביקומכם, והן ביקומים האינסופיים האחרים.

המוזיקה האופיינית לממד הששי, הינה מוזיקה שבמובן מסוים תישמע לאוזניכם קצת יותר חללית, קצת יותר מהדהדת, כיוון שהיא מעורבת יותר באנרגית אוויר. ולכן, כיוון שמדובר בממדים גבוהים יותר מהממד החמישי, אנרגיה זו ודרך הבריאה שלה הינה בדרגה פחות מוחשית מזו הנוצרת בממד החמישי. ולכן, אנרגית הקריסטל, האוויר, או הרוח, נשמעת נוכחת הרבה יותר, הן בשירת המלאכים, והן ביצירה שאנו יוצרים כאשר ברצוננו לברוא בריאה מסויימת.

כאשר אנו בוראים דבר, כאשר הבורא בורא דבר מסויים, הבריאה עוברת החל מהממד השנים-עשר, וכלה בממד שלכם, השלישי. ובכל ממד בו היא עוברת, היא מתמצקת יותר, אך הדבר נעשה באמצעות רטטים דחוסים יותר של צליל וקול, היוצרים תבניות דחוסות יותר, ומגושמות יותר, שעוברות במעבר בין הרוח המוחלטת, לבין המוצק המוחלט במצבי צבירה ואנרגיה שונים, שטרם נגלו לעיניכם. וכפי שנאמר קודם לכן, עוצמת הצליל ועוצמת התדר הן אלה שאחראיות פעמים רבות, בצירוף הצבע ואורך הגל, לבניה, ליצירה ולבריאה של עולמכם ושל כל היקומים כולם.

המוזיקה של המזמד השביעי בנויה מתדרים המערבים בתוכם גם צבעים. כל תדר של צליל מביא עמו גם תדר של צבע. ככל שמשתנים התדרים של הצליל, כך גם משתנים התדרים של הצבעים, וכך למעשה נוצר שילוב בין תדר הצבע לתדר הצליל. דבר זה יוצר תבניות אנרגטיות, אשר בהדרגה – ככל שהן מתקרבות לגבול שבין הממד השביעי לממד השישי – הן הופכות להיות דחוסות יותר.

איני יודע אם אתם מעוניינים בפירוט כל אותם דברים, כיוון שמדובר בטכנולוגיות של בריאה, והשיחה נעשית יותר על טכנולוגית הבריאה, מאשר על הצלילים עצמם. ניתן לומר כי הצלילים שונים זה מזה בעוביים, בתדריהם. הסולמות המוזיקליים שאנו פועלים באמצעותם, שונים מן הסולמות המוזיקליים שמכירים אתם, כיוון שהם בנויים מפעימות, תדרים, ואורכי גל השונים מאלו המוכרים לכם. על מנת שתוכלו לשמוע ולהבין את המוזיקה שאנו מייצרים בתדרים וברטטים הגבוהים יותר, יש צורך בהתמרה עמוקה כדי שאוזן האדם, גם האוזן הפנימית, תהיה מורגלת לשמוע תדרים מסוג זה.

נציג מעיר האור של האצטקים

שלום לכם. באתי לייצג את המוזיקה שאנו יוצרים, ואשר עוברת דרכנו. כידוע לכם, מזה עידן ועידנים, היה לנו חיבור עמוק עם אנרגית השמש. אך דורות על דורות רבים שרה החושך על חיבור זה, ובשם חיבור זה נעשו דברים, שכפי שנאמר בעבר, מנעו מאיתנו מלהתחבר בצורה העמוקה באמת אל ההוויה האמיתית שלנו, אל המקום ממנו יכולנו להתעלות.

גם כעת, אנו אכן עובדים עם אנרגית השמש, אך בצורה שונה לחלוטין מכפי שהיה בעבר. כפי שסופר לכם בעבר בתוכנית אחרת, אנו יוצרים את החומרים שלנו באמצעות כך שאנו הופכים לצינורות של קרני השמש העוברות דרך לבנו, ומתוך האהבה והאנרגיה שבליבנו, עוברת אנרגיית הזהב דרך כפות ידנו, ומאפשרת לנו ליצור פירמידות, אמצעים, וחפצים שונים, אשר יש ברצוננו ליצור באמצעות אנרגיה זו. אנרגיה זו מחברת אהבה וידע יחדיו.

גם את המוזיקה שלנו אנו יוצרים דרך חיבור עם אנרגית השמש. כאשר ברצוננו ליצור חומר, עוברת אנרגית השמש דרך לבנו, שם היא עוברת התמרה מסויימת, וכך הופכת לחומר. כאשר ברצוננו לברוא מוזיקה, אנו הופכים למעין צינורות חלולים, בעלי מיתרים, עבור אנרגיה זו. כאשר עוברת דרכנו אנרגית השמש, כשברצוננו ליצור מוזיקה, קרני השמש פורטות על המיתרים העמוקים הקיימים בתוך לבנו, ובכך למעשה יוצרת צליל.

כיוון שמדובר באנרגיה של התמרה ואהבה, יש באפשרותנו להרחיב את הצינור או להצר אותו, להאריך את המיתרים או לקצרם. מיתרי הזהב שבתוך לבנו נפרטים על ידי קרני השמש, ויוצרים תדרים ורטטים של נגינה.

כפי שנאמר, הצלילים הינם צלילים אשר אין אוזן האדם הרגילה מסוגלת לשמוע. מדובר בתדרים עמוקים של אהבה ועוצמה, אשר טרם ירדו לעולמכם באופן גלוי. מדובר באנרגיה השייכת לקרן זהב גבוהה אף יותר, שהיא זו המאפשרת לנו יצור בתוכנו מיתרים אלה, כאשר השמש באנרגיה שלה מתפעלת מיתרים אלה, ופורטת עליהם כפי שהנכם פורטים על כלי מיתר.

כאשר אנו פורטים ויוצרים מוזיקה זו, יוצרת מוזיקה זו התמרה, והינה מאירה ומפיצה בתוך העיר שלנו כעין שמשות רבות, שמאירות ומייצרות אנרגיה שיש באפשרותנו להשתמש בה לצרכינו הרבים. באמצעים אלה אנו מייצרים מוזיקה וגם סוג של אנרגיה, שאתם תוכלו לקרוא לה “סולארית”, למרות שזו אנרגיה ששימושיה ועוצמותיה יכולים להתאים עצמם כחומר ביד היוצר, בהתאם לרצוננו ובחירתנו. לכן, אין בעירנו בעיות של זיהום של אוויר, או בעיות זיהום שונות, כפי שקיים בממד השלישי.

המוזיקה עוזרת לנו גם לטהר. יש בה אפקט עמוק של טיהור. כאשר אנו עוסקים בעבודת שיחרור אנרגיות שליליות, שחלקן עדיין קיימות בתוך תוכנו, ואנו עסוקים בעבודה מתמדת על מנת לשחררן, אזי קיים גורם מטהר בצלילים שאנו משמיעים, שנושאים אנרגיות אלו אל אנרגית הבורא, ומתמיר אותן. צלילים אלה גם עוברים ככח טיהור, שמטהר את כל האנרגיה מסביב. דומה הדבר לכך שכאילו נמצאים אתם פתאום בתוך מקום אשר כולו מלא אוויר צח וצלול. זוהי השפעת המוזיקה שאנו יוצרים על חיינו.

לעתים, כדי ללמד את ילדינו כיצד ליצור, אנו מאפשרים להם ומעודדים אותם ליצור יצירות משלהם, כיוון שכאשר שרים הם את יצירותיהם ויוצרים אותן, הם יוצרים אנרגיות שפעמים רבות מתחברות למבנים אנרגטיים שונים. עבור הילדים, זוהי אנרגית זהב שיכולה לשמש להם כצעצוע, כמשחק, או כחומר כלשהו, ועבורם זהו אושר גדול.

בנוסף לאנרגית השמש, אנו לומדים להתחבר גם לאנרגית הירח, וגם מאנרגיה זו יוצרים אנו סוג של מוזיקה. אך מוזיקה זו יוצרת תדר שאינו תדר של יצירה, כי אם תדר של רגיעה, של הכלה. וכך המוזיקה שאנו יוצרים מערבת בתוכה הן את האנרגיה הגברית הפעילה, הזורמת, המתפרצת, והן את האנרגיה הנשית הרכה, המכילה.

פעמים רבות האנרגיה הנשית יוצרת את התבניות הקוסמיות הגדולות יותר, שמכילות את התדרים והתבניות הקטנים יותר, במטרה להעביר את שלב היצירה אל הפועל, ללדת את האנרגיה. כך שלמעשה, באמצעות המוזיקה אנו שומרים על האיזון בין האנרגיה הנשית לאנרגיה הגברית, דרך הבריאה, היצירה, האהבה, הטיהור, והחיבור שנעשה ביננו ובין גופינו, ההופך לצינור עבור אנרגית השמש, כדי ליצור, ועבור אנרגית הירח, בכדי להכיל.

אנו הופכים לצינורות עבור הבריאה, לצורך בריאה מחודשת של אהבה, של איזון, באמצעות הצליל והתדרים השונים. ברוכים ואהובים אתם. היו שלום.

ילד מעיר האור טלוס

שלום לכם. אצלנו יוצרים בעיקר מוזיקה עליזה. מוזיקה שכוללת הרבה קולות. השירה מאד הרמונית וגם עליזה. בעבר היו לנו גם שירים עצובים יותר. לעתים, כאשר אנו בוחרים להיזכר במצבים שהובילו אותנו לנפילה בעבר, אנו משתמשים בשירים פחות עליזים. אך, במהות, הבריאה שלנו נוצרת באמצעות כלי נשיפה רבים, כלי הקשה, שירה, והרבה שמחה וריקוד. פעמים רבות יוצאים אנו במחול, בשירה, בנגינה. אכן, התרבות האירית לקוחה מתוך התרבות שלנו. הכלי שאני מחזיק בו דומה לחמת חלילים שאצלכם, אך הוא אינו חמת חלילים. בעוד שבחמת חלילים יש בדרך כלל רק שני חלילים, בכלי שלנו ישנם תשעה חלילים, באורכים ועוביים שונים. באירועים, בחגיגות ובפסטיבלים שאצלנו, יש הרבה שירה, ריקוד, שמחה, התלהבות, יצירה משותפת. למעשה, המוזיקה אצלנו נחשבת לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו, והינה ביטוי להתפתחות שלנו.

המוזיקה אצלנו גם יוצרת רטטים שונים, המתמזגים, והמאפשרים לרטטים גבוהים יותר לרדת ולהתמצק לתדר של הממד החמישי. אתם יודעים כי הרבה מהמוזיקה בעירנו ניתנת לילדים, כיוון שהילדים הם היוצרים, הם הבוראים, והם למעשה היוצרים את שמחת החיים. ולכן נותנים לנו פעמים רבות לנגן בחגיגות ובאירועים, כיוון שהיצירה אצלנו בוקעת מהלב, והיא פשוט מושלמת, כיוון שאין בה טעויות או זיופים, אלא הכל בה מתאים ונכון. אין בה זיוף, כיוון שהלב  איננו מזייף, וכיוון שיש שמחה, הנאה, ואהבה.

שלום לכם.