האומנות בערי האור – חלק 3 – על המוזיקה


מאת המתקשרת נועם קורל גלעד

בשיתוף עמיחי ים

תוכנית הרדיו “ערי האור והמאסטרים של החכמה”/רדיו “החיים הטובים”

(מתוך תוכנית מס’ 33, ששודרה ביום 1.12.11)

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

 

תוכנית זו הינה תוכנית המשך לשתי התוכניות הקודמות, ותעסוק אף היא באומנות בערי האור. לשם כך נחזור לשבת בפירמידה שלנו שבממד החמישי ומשם נזמן את המאסטרים השונים מערי האור להשתתף עמנו.

 שאלה כללית: מהי מהות המוסיקה בערי האור, וכיצד היא באה שם לידי ביטוי?

לורד מלכיצדק

שלום לכם, כאן לורד מלכיצדק. דובר על הדברים כבר בפעם הקודמת, אך אנו נרחיב מעט. המוזיקה היא רצף של רטטים בוראים, שנוצרים כחלק מאותה מערכת שלמה של מיתרים, של כלים, שבוראים את היקום הפיזי. המוזיקה היא ביטוי של האלוהות בדרך של רטט מסויים, שאוזנכם מסוגלת לשמוע אותו ברטטים שונים, בדרך כלל המקבילים לצלילים שאוקטבות הפסנתר מסוגלות להשמיע. אך קיימים צלילים גבוהים ונמוכים יותר, כפי שהוזכר בתוכנית אחרת, שגם הרטטים שלהם עשויים ליצור, לבנות או להרוס מבנים גיאומטריים ומבנים חומריים.

המוזיקה היא שפה. מעין שפה מתמטית שהיא כלי לביטוי הרוח והנשמה. גם המלאכים בממדים הגבוהים שרים את שירת המלאכים. גם הם יוצרים מוזיקה נפלאה, שרטטיה ותדריה יוצרים תבניות בריאה. כפי שתואר בפעם הקודמת, בערי האור קיימים רוב סוגי האומנויות, והיו נציגים מערי אור מסויימות שדיברו גם על המוזיקה: כיצד הם יוצרים את המוסיקה, כיצד הם מעבירים אותה.

נאמר כי גם המוזיקה עצמה עוברת תהליכים ושינויים, כיוון שבמקום היווצרותה הינה למעשה רטט טהור, וככל שהיא יורדת בממדים, היא מתגבשת בתבניות נמוכות יותר, שרטטיהן דחוסים יותר, עד שהיא לובשת צורה שנשמעת ושניתנת לדימוי ולכתיבה על ידי האדם.

עליכם להבין כי חלק די גדול מהמרווחים והקצבים הנמצאים במוזיקה,  מהווים חלק מתוכנית גדולה יותר, חלק מבריאה ויצירה של רטטים, של חומרים, של מימוש. ולכן, כאשר אדם משתמש במוזיקה, הוא משתמש בשפת היקום, גם אם לא תמיד הוא יודע או מבין כיצד הדברים פועלים, ומהי השלכתם במרחבים הגבוהים יותר.

אחד מהדברים שניתנו לבדיקה ושהוצגו בפניכם, הוא השפעת המוזיקה על המים, כאשר המים הם הרגש, הם קריסטל מותך, הם חלק מהווייתכם, והמוזיקה יכולה לשנות ולהשפיע הן על תדרי המים והן על צורתם העמוקה. כך שהבינו, כי למוזיקה השפעה אדירה על גופיכם: השכליים, הרגשיים, האתריים ואף הפיזיים.

ליידי ונוס

שלום לכם יקרים ואהובים, כאן ליידי ונוס. זמן רב לא נועדנו יחדיו, אך תמיד אני נוכחת בחברתכם ובחברת המאסטרים האחרים. הידע שאני מביאה איתי אינו קשור במישרין לערי האור, אלא לכוכב ונוס. אכן, גם שם יש ערי אור, אך הן אחרות. המידע שאני מביאה מבוסס על התרבות הוונוסיאנית, על מהות הכוכב. זהו כוכב של אהבה. אהבה ללא תנאי. זהו כוכב שבו השירה והנגינה מהוות אבני דרך, אבני בריאה ויצירה. באמצעות שירה ניתן לברוא דברים בכוכבנו.

כאשר אני שרה, כאשר אני מעבירה את עוצמותיי באמצעות אנשים אלה שדרכם אני שרה, פעמים רבות בשירתי אני מחברת אותם לקונסטלציות כוכביות, שאותם אנשים שייכים אליהן, ויכולים להתחבר לעוצמותיהן, ולעורר מחדש את הזיכרון התאי שלהם שקשור באותן קונסטלציות. מדובר בקונסטלציות חיוביות בלבד, שתרמו לכדור הארץ באהבה וברצון את הידע, האהבה והתמיכה שלהן. אין מדובר כאן בקונסטלציות כוכביות שליליות, שהושפעו מאנרגיות שליליות, ומכוחו של החושך בצורה כלשהי.

עבורנו השירה היא חיבור, וזאת הן ברמות הנמוכות ביותר. חיבור בין האדם לבין נפשו והווייתו, והן ברמות הגבוהות יותר, בין האדם לבין האלוהות, ובין האדם לבין כל היקום הסובב אותו, וזאת כיוון ששימוש נכון בצליל ובקול יכול לברוא דברים.

בעברכם הרחוק היו טכניקות שלמות שהתבססו על צליל ועל קול, וכעת ידע רב מסוג וממקור אלו אבד במשך הדורות והשנים. ככל שתופעת הנפרדות הלכה והתחזקה, כך גם הנפרדות שבין האדם לאלוהיו, ובין האדם למהות האלוהית שבתוכו, ולידע האלוהי שבתוכו, הלכה והתחזקה. ולכן, כיום אתם משתמשים בניגון ובשירה כביטוי, אך למעשה אתם מנותקים ברמה מסויימת מעוצמותיהן של המוזיקה, של הנגינה, ושל השירה.

שני נציגים מכוכב סיריוס B

[עמיחי: במצרים העתיקה כוכב סיריוס B נחשב לכוכב חשוב מאד, המקושר לאייזיס, שאף עמה אנו נוהגים לתקשר רבות].

שלום לכם. באנו מרחוק בשמחה, כאשר הבנו שהדרך פתוחה גם בפנינו. כאשר ראינו שזימנתם את ונוס מכוכב נוגה, הבנו כי גם באפשרותנו להגיע ולתרום מעט מהידע הקיים בכוכבנו, באהבה רבה. המוזיקה אצלנו תישמע באוזניכם כמוזיקה מעט מוזרה. אמנם, כוכבכם מכונה על ידכם פעמים רבות “הכוכב הכחול”, אך עליכם לדעת כי הוא הכוכב הכחול בגלקסיה שלכם. גם צביר כוכבי סיריוס הינו בגוונים של כחול, ואף לבן זוהר. המהות העמוקה ביותר של כוכבנו היא מים. ולכן, המוזיקה הקיימת אצלנו תישמע במובן מסויים כחללית במקצת, וכאילו היא מפכפכת דרך מים, כאילו הצלילים עצמם עוברים דרך מים.

רבות יש לספר על כוכבנו, אך אנו נתמקד במוזיקה. ברצוננו שתדעו, יקרים, כי עניין המוזיקה הינו עצום ורב עד מאד. עליכם להבין כי לכל כוכב יש את התדרים והרטטים שלו, שעמם הוא עובד. ניתן לומר כי הרטטים והצלילים הם אינסופיים. קיימים מבנים שונים (לא רק של טונים וסולמות) של רטטי מוזיקה, שרבים מהם אינם נשמעים לאוזן האנושית.

כאשר נבראו היקומים, היכולת לקלוט ולעבד תדרים חולקה בין היקומים השונים, בהתאם למטרות שלשמן הם נבראו, ובהתאם לשיעורים שעמדו להילמד שם. בכל אחת מהגלקסיות שביקומכם, קיים סוג שונה של מוזיקה, סוג מקצב שונה, סוג של מנעד שונה, וסוג תדר שונה. וגם בתוך הגלקסיות עצמן קיימים רטטים שונים בין כוכב לכוכב, וזאת גם אם באותה גלקסיה קיים מנעד מסויים המשותף לכולם בצורה זו או אחרת. כפי שלמשל ניתן לומר כי בין כחול לירוק ישנם גוונים רבים, אך הגבולות הם כחול וירוק, כך למעשה הכוכבים השונים הנמצאים באותה גלקסיה, מקבלים תדרים מסויימים המתאימים להם, אך המשלימים תדר מרכזי השייך לאותה גלקסיה. כך קורה בין גלקסיות שונות, בין יקומים שונים. ניתן לומר כי קיים תדר-אם, השייך לכל אותן פלנטות, לכל אותן גלקסיות, שנמצאות ביקומכם, אך ביקומכם קיימים תדרים הייחודיים לו ביחס ליקומים אחרים, וכך בכל יקום ויקום, רמת התדרים מתאימה לתדר המרכזי הקיים באותו יקום.

יקרים, שבים אנו שוב ושוב לתיאוריית המיתרים, כפי שהיא ידועה במקומותיכם, או אם ניתן לומר: “תיאוריית האם”.

אין דבר אשר במהותו העמוקה נכון יותר ממה שתיאוריה זו גורסת, אם כי ישנם שינויים מסויימים מכפי שיודעים אתם. כלומר, יש את הידע המרכזי שבמהותו הוא נכון, אך בפועל הדברים שונים במקצת מכפי שאתם מתארים אותם. אך, כעיקרון, כל היקום שבו אתם חיים, מהווה כלי נגינה אדיר, שכל מיתר בו מפיק רטט שונה, ואותו הרטט בורא בריאה מסויימת, שפעמים רבות מתחילה מנקודה גבוהה ביותר של רטט המתגבש לידי תבנית, המתגבשת לידי חומר בסופו של דבר. אך בדיוק באותה מידה שהדבר קיים ביקומכם, כך קיים הדבר גם ביקומים אחרים, וכך פועלת הבריאה כולה.

המוזיקה הקיימת בכוכבנו מטרתה להעביר תדרי תקשורת. דימוי הקרוב לכך תוכלו למצוא בכוכבכם, במוזיקת הלווייתנים והדולפינים. הקולות שהם מביעים הם מעל לקולות של תקשורת: אלה רטטים עמוקים ועוצמתיים. עליכם להבין כי מקורם של הדולפינים והלווייתנים שנמצאים בכוכבכם, הינו בצביר כוכב סיריוס. משם הם הגיעו. ומשם הגיעו אגדות רבות הנפוצות בעולמכם. אך אם נחזור למוזיקה, צורת המוזיקה שקיימת בסיריוס B הינה ימית ברובה. כלומר, תקשורת הקיימת ורטטים הקיימים מתחת לפני המים, מעבירים ידע, יכולות, עוצמות ובריאה. רטטים אלה מחזיקים תדר גבוה, עוצמתי ואחיד מאד, שמחזיק בתוכו את כל כוכב סיריוס B, ואשר מאפשר לו כל הזמן להיות בחיבור עמוק עם ההיררכיה הגבוהה, לקבל ממנה את התדרים, לעבדם, ואף לשדרם לכוכבים אחרים, במידה וזוהי ההדרכה הניתנת.

מוזיקה נוספת הקיימת בסיריוס B, מטרתה גם היא דומה לזו הקיימת בכוכב ונוס, והינה יצירת תקשורת בין כוכבים שונים הקיימים באותה גלקסיה, לצורך העברת מידע, חיבור, תקשורת, ולצורך מיזוג אנרגיות והעצמה כקבוצות, כהגברת האחדות והעוצמה של הכח החיובי הפועל בתוך היקום.

חילאנו, נציג עיר האור של השקופים (עיר האור “ירושלים של מטה”, הנמנית על “רשת אגארתה”)

שלום לכם, שמי חילאנו, ואני נציג ארץ השקופים. אין בפי דברים רבים לומר, מלבד זאת שהמוזיקה אצלנו יוצרת רטטים וצורות קריסטליות, כמעין כוכבים, שעולים אל פני כדור הארץ, ובצורה כזו או אחרת עוזרים לאזן את אגארתה, גאיה (אמא אדמה), ואף את אנרגית כדור הארץ, ואת האוזון המקיף את כדורכם, בתוך האטמוספרה.

פעמים רבות אינכם מסוגלים לשמוע את הרטטים שאנו משמיעים, כיוון שהם פועלים מעל ליכולת האוזן האנושית. אלה רטטים שיוצרים אנרגיות בתדרים גבוהים מאד, בצורות גבוהות מאד, ורטטים אלו עולים ועוזרים להחזיק את התדר של כדור הארץ, ואת מבנה כדור הארץ, בצורה יותר מאוזנת. זהו השימוש העיקרי בו אנו משתמשים במוזיקה.

אנו משתמשים גם בכלי מוזיקה עדינים, המזכירים במקצת את המשולשים הקיימים בעולמכם. כל אחד מהכלים הוא בעל תדרים גבוהים מאד, ובאמצעות הקשה עליו נוצרים רטטים עדינים, גבוהים ועוצמתיים שגורמים  למפגש בין רטטים שונים של כלים שונים להתחברות, התמזגות וליצירת אותו קריסטל אנרגיה שבסופו של תהליך עולה אל פני האדמה. חלקם נשארים בתוך האדמה כתמיכות אנרגטיות עבור האדמה, וחלקם עולים אל פני כדור הארץ, אל האטמוספירה שלכם, ואל האוויר המקיף אתכם, יום יום, רגע רגע.

חלק מאנרגיה זו הינו אותה אנרגיה שאתם מכנים “אורגון/צ’י/אנרגית החיים”. אנרגיה זו קיימת כל הזמן, ומעשירה ומזינה כל חי. עליכם להבין כי גם העצים, הצמחים, האבנים, וכל הקיים בכל הממלכות על פני כדור הארץ, ניזונים מאותה אנרגיה, ולא מדברים אחרים בלבד (כלומר, לא רק משמש, אדמה, קומפוסט, וכדומה).

על מנת שמיתרי הקול האנושי יוכלו להעביר בעצמם רטטים אלה, עליהם לעבור אימון רב. כמו כן, ברגע שנוריד רמת דחיסות של תדר זה אל התדר הנשמע, ואל התדר שניתן לידי ביטוי, נחולל רטט דיסהרמוני, שעלול ליצור דברים לא חיוביים. הרטטים עמם אנו עובדים הם גבוהים ביותר, ולכן הם יוצרים אנרגיות כה גבוהות ועוצמתיות. לפיכך, אם ננסה להשתמש באותם תדרים כתדרים שונים לאותה מטרה, עלול להוביל הדבר ליצירת אנרגיות קשות, שעלולות לפצוע ולהרוס, וזאת אין ברצוננו לעשות.

ניתן לומר כי כאשר אנו רוצים ליצור אנרגיה זו, אנו נכנסים למצב מדיטטיבי עמוק, בו אנו מתחברים הן לאנרגית האדמה והן לאנרגיות ההדרכה. אנו מתמקדים בתוך תוכנו, מתחילים לייצר שם אנרגיות אלה, מעבירים אותן מאיזור שאצלכם נקרא תחתית מקלעת השמש, ומתחילים לייצר רטטים אלה באמצעות הנשימה וההתמקדות, מעלים אותם לאיזור הלב, שם אנו מערבים אותם באנרגית האהבה, ולאחר מכן מעלים אותם אל הגרון, על מנת לבטא אותם וליצור את כל אותן יצירות מופלאות שאנו יוצרים.

עליכם לדעת ולהבין כי הצלילים השונים יוצרים צורות וצבעים שונים. אך בנוסף, עלינו להזכיר כי כיוון שרטטים אלה גבוהים מאד, לא ניתן לראותם בעין אנושית כבעלי צבעים או כבעלי צורות אחרות. העין האנושית מסוגלת לראות אותם כזהורים קטנים המרצדים בשמיים בצבע לבן זוהר. עליכם להבין כי כל אחד מרסיסים אלה בנוי בתוכו ממש כמכניזם מיוחד ועדין, שבנוי בתוכו מרטט של צלילים שונים. כל דבר אחד כזה הוא כסימפוניה שלמה, ולו הייתה בידכם היכולת, הייתם יכולים להאזין לכל אותה יצירה אדירה המתקיימת בתוך אותו שבריר אור, בתוך אותו מכלול, והייתם מסוגלים הן לראותו בצבעיו האמיתיים, והן להרגיש ולשמוע את הצלילים הנובעים מתוכו.

לעתים, אם תבקשו, תוכלו להתמקד בתוככם פנימה, לפתוח את השמיעה הפנימית שלכם, ולבקש להאזין. כאשר תעשו זאת, תוכלו להקשיב ולשמוע, גם אם לא את כל המנעד הקיים בכל אחד מהזהורים הללו, תוכלו לשמוע את המנעד שבין הזהורים עצמם. כלומר, בתוך כל אחד מהזהורים קיימת יצירה שלמה, אך כל זהור מהזהורים מבטא מעין צליל אחד עבור אוזן שאינה מסוגלת לשמוע, והחיבור, שיתוף הפעולה, התנועה והרטט בין הזהורים השונים, יוצרים מארג שלם של צלילים נוספים, שאותם תוכלו לשמוע.

נועם: קחו נשימות עמוקות, ולאט לאט צאו מהפירמידה, וחיזרו לגופכם, לכאן ולעכשיו.