האדם המאושר – אישור הקיימות מתוך החיבור אל הכלל

יערה בויום-קפלן

דצמבר 2015

עריכה לשונית: סמדר ברגמן


“כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה”

כל אדם באשר הוא, הינו ישות עצמית ועצמאית בעלת צרכים, ייעוד ותפקיד המיועדים ומדויקים רק לה. החקר הפנימי של כל אחד אחר מיקומו בעולם, כרוך רבות בהסכמה לצלול אל מעמקי התודעה, אל מעמקי המחשכים היוצרים נפרדות וחוסר יכולת לחיות מתוך חיבור אל הכלל.

רבים אוחזים בשריון הגנה מול זולתם, מתוך חשש להיפגע, מתוך אמונה שבני האדם ככלל הם גסים ובלתי נעימים, או מתוך מחשבה כי אינם שייכים לכאן וחייהם חולפים כרצף של חוויות סבל קשות מנשוא. לעתים השריון נובע מההחלטה שעליהם לסמוך רק על עצמם ומתפיסת עולמם כי רק הם יוכלו לענות על צרכיהם.

אך בני אדם זקוקים לחיבור. גם אלו שפרשו מן העולם לדרך מרוחקת או דרך צדדית מכלל העולם. אין הכוונה לרמוז שעליכם להתנהג במה שמכונה “תופעת העדר”, למרות שאם תבחנו לעומק את העדרים בטבע תגלו חיים במערכת גומלין מאוזנת בין סך כל הפרטים. אין הכוונה שהשפעותיה של תודעת ההמון תכתיב לכם את תפקידכם ואת פועלכם.

לתודעת ההמון כוח רב, בין אם היא שלילית ובין אם היא חיובית, וזאת כיוון שבני האדם הם ישויות מחוברות זו לזו. רקמה אנושית המפעמת את פעימת החיים.

הנפש קוראת ומשוועת לתחושת החיבור, הערבות ההדדית. כל אדם באשר הוא זקוק למגע, זקוק לאהבה, זקוק לחוש את החיבור. הפורשים מן העולם בעודם בחיים, בחרו דרך זו מתוך פגיעה, מתוך אכזבה ומתוך כאב בלתי ניתן לעיכול עבורם.

החיבור אל הכלל לא דורש עיוורון וצעידה בשבילי החיים ללא שאלת שאלות מהותיות פנימיות. החיבור אל הכלל מאפשר את השוני בין אחד לשני. החיבור אל הכלל מאפשר הפריה ולא רק במובן הפיזי בין זכר לנקבה. החיבור אל הכלל מאפשר אינטימיות ושיתוף מידעים, תחושות ורגשות, שיתוף המאפשר נשיאה משותפת של המשא, המטען.

תודעת המון חיובית אינה מכווצת את הפרט, אינה דוחקת את הצרכים המהותיים הבסיסיים של כל אחת ואחד. נהפוך הוא, היא מבינה את הצורך בניסוי ותהייה עד הבנת המהות הפנימית, הדהוד הייעוד בכל לב ומציאת הדרך להביאו על פני האדמה בהגשמתו.

גופי התודעה

לכל אדם שלוש רמות תודעה הפועלות בשלושה גופים שונים:

הגוף התת מודע – הגוף התת קרקעי של המודעות שבו חבויים המניעים השולטים על תפיסת עולמו של האדם ומערך אמונותיו. התת מודע מושפע רבות מחוויות ראשוניות של האדם, אפילו טרם לידתו בחוויית הרחם בגלגול הנוכחי. פעמים רבות רשמים וזיכרונות חזקים מגלגוליו הקודמים משפיעים על הווייתו הנוכחית.

הגוף המודע – ההכרה המודעת. ההיוודעות של אדם למצבו ולפועלו.

הגוף העל מודע – הידע הנשמתי, היכולת להיות בחיבור אל העצמי הגבוה-האלוה ומשם חיבור אל הידע הקוסמי העתיק, חוקי הרוח, מתוך מבט על אובייקטיבי שלומד, שחוקר ושמתפתח.

היחס בין התת מודע למודע דומה לקרחון הצף במים שרק תשיעית מגודלו מציצה מחוץ למים. שאיפתו של אדם היא לחשוף ככל הניתן את החלק התת קרקעי. ככל שהתת מודע ייחשף להיוודעות והכרה כך יגדל החיבור לתודעת העל.

אתם נמצאים בעת שבה אתם נחשפים לתורות ולתפיסות רבות שמאפשרות למניעים התת קרקעיים היוודעות של ההכרה. זו עת שבה ישנה בחינה מחודשת של אותו תת קרחון שמשפיע על תודעתכם. ככל שאינכם מודעים לסיבות המניעות את פועלכם בעולם כך סביר שתודגש תחושת הסבל בחייכם.

תת ההכרה היא מעין מחסן מטעני העבר שלא עברו עיכול והתמרה. היוודעות והכרה כרוכות במסע אמיץ אל תוך נפתולי מנהרותיכם בתת הכרה. הסכמה לפגוש את מנעד רגשותיכם ומקור לידתן של תחושות, מחשבות, תפיסות עולם, מסקנות והחלטות שתת הכרתכם בחרה מתוך סך חוויותיכם בגלגול הזה ובגלגולים הקודמים עד לראשית ההתחלות. דרך ההיוודעות וההכרה לעתים אינה מאירת פנים ומחייבת הסכמה במגע עם כאבים שלא התעכלו או חוו שחרור המטענים החורגים – מטעני העבר.

הרווח המובטח בדרך זו היא ההקלה ולצדה החיבור אל ידע האינסוף של העל מודע – תודעת העל והווייתכם הנשמתית. חיבור לעוצמות של ריפוי, הגשמה ובריאה.

במסע בין נפתולי תת ההכרה וחשיפתם אל האור נדרשת מכם מידה רבה של אומץ לב לעמידה איתנה אל מול בבואתכם הנשקפת, גם כשאינה נעימה.

רבים חוששים ממגע זה, אך בו זמנית מבינים את הצורך וחשים כמיהה לחיבור עם ההוויה העל מודעת, אך אינם מוכנים לעמוד איתן מול סך הכאב שנצטבר ולכן מנסים ליצור מעקף על ידי התחברות למידעים גבוהים המועברים אליהם דרך אחרים או דרך תורות שמנסות לתרגם את חוקי הרוח לדרך חיים מפורשת.

הם חווים הארה מן המגע במידע זה, כי נפשם מרגישה שנגעה באמת פשוטה וטהורה, אך לאחר מכן הם חשים אכזבה גדולה. המטענים התת קרקעיים עדיין רוחשים בתוכם ומחפשים דרך לחמוק לפעולה. אירועים ומצבי חיים מטלטלים מעוררים ומציפים את רגשותיהם ותחושותיהם המוכרות משכבר הימים ומשם מתעוררת האכזבה.

שביעות הרצון והצורך

על מנת לאפשר עיבוד ועיכול מלאים המאפשרים הארת התת מודע, יש לעצור ולהתבונן בתשומת לב על התחושות הלא נוחות העולות בקרבכם. תחושות אלו, היוצרות אי נוחות, הינן גלאי נפלא למניעים המפעילים את תת ההכרה, הן אלו שיובילו למעמקי תודעת הרצון הפנימית ושביעותה. איזה הוא האדם השבע ברצונו? אותו אדם שצרכיו נענים והוא חש אישור לקיימותו, כחלק עצמאי ובלתי נפרד בעת ובעונה אחת.

אל תבלבלו בין אדם שבע רצון שצרכיו נענים לבין אדם אנוכי המרוכז בעצמו מתוך תודעת חוסר הגורמת לניסיונות בלתי פוסקים לשאיבת האנרגיה וצרכיו החסרים בכוח מזולתו. כוונתנו לאדם שמצליח למצוא את מיקומו המדויק במערך הגדול ושמסוגל להתחבר אל הכלל. גם צרכיו העצמאיים נענים וגם צרכיו התלויים בערבות ההדדית ובחיבורים אל האחר. הוא מכיר וחווה  אינטימיות בקשריו, בחיבור, בהפרייה, במגע, באהבה, במין – וכל זה מעוצמת הוויית החיים. הוא אינו סובל מהימנעות ממגע ומחיבור ואין זה משנה אם אותה הימנעות נובעת מתחושת כישלון, בושה, עלבון, מחשבות לא ראויות, כעס, נקמה או אפילו הימנעות הנובעת מתוך תאוריה או תורה שמספקות מענה לנבדלות של אותו אדם.

כל בני האדם נבדלים ודומים באותה מידה. הנכם מארג אנושי חי וקיים. ראו עד כמה בחירה טוטאלית בדרך חיים על פי תפיסה, תורה או דת מסוימות עלולה לעתים לגרום לאי קבלה של אדם שאינו בוחר כמותכם. לכל אדם צרכים ושלבי התפתחות שונים. לכל אחד שפה ודרך המתאימות לו.

אי קבלת האחר כיוון שאינו פועל וחושב על פי דרכם אינה מאפשרת את החיבור לאותו מארג אנושי ואף יוצרת כיווץ ואי זרימה. תחושת השייכות ותחושת הסיפוק או אי הסיפוק הינן מדד ללב כיצד לאפשר שחרור ההכרה מתוך התת מודע.

הלב הפועם פעימותיו בהתרגשות הינו סימן לנכונות הדרך העצמית של כל אחת ואחד. כשם שחוסר שביעות הרצון מעיד על בקשה להמשך החיפוש והגילוי, בקשה לבדיקה מעמיקה, כנה ואמתית – “אילו מצרכי הפנימיים אינם נענים?” “מה חסר לי?” תשובות על שאלות אלו יסללו את הדרך למהווים הפנימיים.

זכרו שעוצמת התת הכרה כה חזקה עד שהיא מספקת סבל רב הנשלח לתודעת ההמון. גם אם באין בכם עניין בחיבור עדיין הנכם תחנות שידור וקליטה של רשת זו. אתם משפיעים ומושפעים. המסע לשחרור ההכרה מתוך התת מודע הוא מסע ארוך ונדרש לו זמן רב וסבלנות אין קץ. אך בכל צעד תוכלו לאפשר עוד חיבור לעל מודע, להבנה מעמיקה ולידיעה ברורה של חוקי היקום, שיאפשרו לכם הקלה ורגיעה אל תוך הווייתכם.

אדם המצליח למלא את צרכיו העצמאיים והתלויים בערבות ההדדית מרגיש אישור לקיומו. אישור זה אינו מותנה בדבר והוא מאושר ושמח בחלקו, כי מצא את מיקומו במארג באותו רגע נתון.

~~~

הערה אישית:

לעתים קרובות מידעים רבים “נוחתים” עליי. עליי להיות במידה רבה של בחינה עצמית וזהירות על מנת לבחון מתי המידע מגיע נקי וטהור ולא מתוך פרשנות אישית הנובעת מהמקומות שאינם מאוזנים בי, כבת אדם בתהליך.

המידע שלפניכם, מתדפק בתודעתי זמן רב, אך נמנעתי להורידו לכתב, כיוון שהרגשתי שחלקו אינו מובן לי וזיהיתי פרשנות לקויה שאינה מאפשרת לתרגם זאת לשפה מדוברת. כך קורה כשהדברים אינם נהירים לי. זו משימתי כמתקשרת, להוריד מידע מורכב לדיבור מובן ונהיר לכל אדם שיבחר לקרוא.

אני מודה בכל ליבי לאילנה דגני, מורתי לריברסינג, משכבר הימים, על תבונתה הרבה ברגע המדויק לספק לי זווית ראייה נוספת שאפשרה לי להפנים את המידע, להוריד וללדת אותו במילים. בכך אפשרה גם לי עוד רמה של איזון ואובייקטיביות בהיוודעות וההכרה של תודעתי.

~~~

יערה בויום-קפלן – מרפאה בתקשור, מטפלת בריברסינג (נימה מעגלית), מכשירה ומנחה מרפאים בתקשור ובפתיחת תדרים. ליצירת קשר: 052-6770273, yaarabk@gmail.com