דנ”א קונספטואלי

לי קרול מתקשר את קריון מול קהל

פורטלנד, אורגון, ארה”ב

27 ליולי, 2013

תרגמה מקובץ האודיו: כרמית יודוביץ-כהן

עריכת תרגום: סמדר ברגמן

 

לפניכם תרגום שבוצע ישירות מקובץ השמיעה של התקשור ולא מהטקסט המתומלל, שקריון מרחיב ומוסיף לו הסברים.

ברכות יקרים אני קריון מהשירות המגנטי. יש כאן קהל גדול יותר מכפי שאתם סבורים. אחת מהתכונות אותן תארנו קודם לכן, היא שכאשר אנו מציגים את עצמנו בפני קבוצה שמביעה כוונה טהורה להקשיב, נוצרת אנרגיה נוספת. במקרה מסוים זה אנו קוראים לה “הפמליה של קריון”, אך איננו מפרטים מי נמנה אליה לעתים קרובות. במקרה זה היא כוללת רבים שאתם מכירים. היום זהו מסר מלא הערכה, עמוס במידע על דברים שהינם ברמה הכימית וברמת התא, מסר שלא יכול היה להימסר לפני שנה זו (2013).

וכך מי שמגיע לחדר ברגע זה, יהיו כל אלה שלקחו חלק. לקחו חלק יחד איתכם, אנשים שאולי אהבתם ואיבדתם, לרבות הוריהם והורי הוריהם, משום שגם הם עובדי אור. בעברו השני של הצעיף הם ידעו עליכם ועל הפוטנציאל שתהיו כאן.

קשה לבני האנוש להבין שייתכן שכך הם פני הדברים, הדבר מבלבל אותם.  משום שבמעגל החיים, חלקכם חושבים שרבים מהם כבר התגלגלו שוב, הם על הפלנטה ואכן כך הוא, אך חלק מנשמתם אף פעם לא עזב את הצד השני של הצעיף. וזה החלק שנמצא כאן היום. לכן, אנו מזמינים אותם להיכנס עכשיו. חלקכם ירגישו בהם בשעה שהם מתקרבים אליכם, נוגעים בכם ידיהם, באהבה וכאשר הם אומרים לכם: “הקשיבו, הקשיבו, הקשיבו”. כיוון שזהו מסר עמוק ומשמעותי, שעוסק באבולוציה של בן האנוש.

בעבר מסרנו לכם מידע, וכעת אנו רוצים להבהיר ולמסור מידע נוסף. אנו רוצים להסביר ולבאר כמה מהדברים להם אתם יכולים לצפות. ולפני שנתחיל בהנחת היסוד של המסר, נאמר לכם, כפי שחזרנו ואמרנו, שהדברים שאנו מתארים על המתרחש אצל בני האנוש, כבר ראינו בעבר. לכן אנו יודעים שזה קיים ואנו מכירים את הפוטנציאלים עליהם אנו מדברים. אך אנו יכולים לומר לכם שאיננו יודעים מתי אתם עומדים לאפשר לדבר להתרחש. כשהאנושות עוברת שינויים שכאלה, הרצון החופשי שלכם הוא שיקבע מתי תחוללו את השינוי

הוא תלוי גם במידה שבה יחליט החלק החשוך של הדואליות להלחם נגדכם. האנרגיות הישנות של הפלנטה ילחמו בשינויים. ויכול להיות שהן ילחמו בהם עד מוות. פירושו של דבר הוא שיכול להיות שדור שלם יצטרך לעזוב – דור שלם – לפני שיחולו השינויים.

למסורות ולדרכים ישנות לוקח זמן רב להיעלם. ולעתים הדבר דורש אפילו את מה שראיתם אצל בני ישראל במדבר, כאשר היתה להם תקופה בת ארבעים שנה, שבה היה על דור אחד לעזוב לחלוטין לפני שהדור החדש יכול היה להיכנס אל הארץ המובטחת. והסיבה שנתנו בעבר זהה לזו שניתן היום בנוגע למתרחש כעת. אינכם יכולים להכניס את “מודעות העבדים” אל הארץ המובטחת. דור חדש שמעולם לא חווה את העבדות במצרים היה צריך להיוולד, להתפתח ולגדול. דור שבכל יום האכילו אותו, דאגו לו ואהבו אותו. על מנת שיוכל להיכנס אל הארץ שבה הוא נמצא כעת. אין זו רק מטפורה, אלא דוגמה. וזה מה שעומד לפניכם כעת.

כמה זמן זה ייקח? לא נתייחס לשאלה זו היום. היום נעסוק במה שעומד לקרות. הנחנו את הנחת היסוד ותיארנו את מה שאמרנו בעבר. הנחת היסוד היא זו: הדנ”א שלכם כרגע, כבני אדם, פועל בערך בשלושים עד שלושים ואחד אחוזים מיכולתו המלאה. ויכולתו המלאה של הדנ”א, על גבי סקאלת ההתבגרות הדרגתית זו שאותה הצגנו ושעליה נדבר היום, היא של מאה אחוזים. מאה אחוזים הוא היכולת הגבוהה ביותר אליה תוכלו להגיע וזהו הדנ”א שייצג את המאסטרים שהילכו על פני הפלנטה, שיכלו לשלוט בחיים ובמוות, שיכלו לתפעל את שהוא פיזי, ושיכלו לשנות את תכונות החומר. ורבים מהם יכלו לעשות זאת. וכעת אתם עומדים בערך על שלושים אחוזי תפקוד.

הסברנו לכם שהסיבה לכך היא הבחירה החופשית שהיתה לכם בקשר למודעות, ושהמודעות מחוברת למה שקיים באופן פיזי על הפלנטה, לרבות אחוזי התפקוד של הדנ”א שלכם, שאתם עובדים איתם, ולכן אתם בוראים את מה שאתם חושבים, לאורך עידנים. בנקודה זו בזמן אתם עומדים על שלושים אחוזי תפקוד.

הנה מה שאני רוצה לומר לכם. זה מעניין. אני יכול לספר לכם זאת בשל התגלית שפורסמה בספטמבר 2012. המדע יודע עכשיו את שאמרנו לכם לפני שנים. שתשעים אחוזים מהדנ”א שלכם מהווים מידע ולא קודים. תשעים אחוזים מהדנ”א הם כמו מדריך ההפעלה, לוח הבקרה, לשלושה וחצי האחוזים הקטנים שמשנים את החלבונים ואת החלקים המקודדים ושמייצרים את הגנים. כך שכעת יש לכם הגדרה של המדע על פיה תשעים אחוזים מהדנ”א הם הוראות. וכך אמרנו לכם במקור.

הנה מה שאני רוצה שתבינו היטב. מאחר שאתם פועלים רק בעזרת שלושים אחוזים, בני האדם יחשבו באופן ליניארי ויאמרו לעצמם, שזה אומר שהם יתחילו להשתפר ושהמדע יתחיל לראות ביטויים לדנ”א יעיל יותר. ובאופן כלשהו, המדע יוכל לראות זאת באופן כימי ולראות זאת בגנום האנושי תוך שהוא משתנה. אמסור לכם את המידע שלא כך יהיה.

אסביר מדוע. כיוון שהמידע שאתם נושאים בגופכם מכיל כבר את מאת האחוזים. את המדריך שלם. אך המודעות של האנושות מאפשרת רק לשלושים אחוזים מתוכו להיראות. אתם נושאים את מאת האחוזים בתוככם. כך שכאשר הדנ”א יופעל (אם תרצו לקרוא לזה כך) לאורך הזמן, על ידי כמה מהתהליכים שעליהם אדבר הערב, הוא “יקלוט” חלק גדול יותר מההוראות שכבר קיימות שם.

תוכלו לראות הוכיה לכך, אם תרצו, בחלק מהנסים המתרחשים על ידי בני אדם על עצמם הנקראים הפוגה ספונטנית. הם הופכים למאסטרים, מרפאים את עצמם לחלוטין ובן לילה המחלה נעלמת. כל שעשו היה להפעיל לרגע קט מאה אחוזים מהדנ”א שלהם. ומה שנחשב אולי בעיניכם לנס אלוהי, הוא למעשה נס מתוצרת עצמית. יש הוכחות נוספות, כאשר מעת לעת בני אדם, באמצעות אירוע חריג יציר כפיהם, ישתנו ולרגע יפעילו מאה אחוזים ואז לתפיסתכם יתרחש נס. ואתם לא תבינו שמה שראיתם פשוט נגיש לכם בכל יום.

אני רוצה למצק זאת. אספר לכם מעט יותר על העתיד להתרחש. בעבר מסרנו לכם מידע על מה שאתם יכולים לצפות לו, אך כמעט כל המידע היה על תקשורת עם האקאשה. אמרנו לכם שהדנ”א שלכם יתחיל לקרוא את האקאשה באופן שונה. ההפרדה שקיימת בין המוות ללידה תוסר מעט, כך שכשתחזרו לפלנטה, תזכרו טוב יותר את מה שלמדתם בפעמים הקודמות. הדבר ישמש את הנשמות העתיקות, כיוון שהן תתעוררנה בשלב מוקדם של החיים ולא תצטרכנה לחזור שוב על שיעורים שלמדו בחיים הנוכחיים. כבר מסרנו לכם מידע זה וזו חזרה. כבר אמרנו לכם שכתינוקות תזכרו כיצד ללכת, תזכרו כיצד לקרוא, תזכרו שתנור חם הוא משהו שצריך להתרחק ממנו. יהיו לכם אינסטינקטים מוגברים, כפי שיש לבעלי החיים בטבע ושהתינוקות האנושיים לא יהיו כה חסרי אונים כפי שהם כיום. זוהי תורשה אקאשית, היזכרות אקאשית וכבר מסרנו לכם מידע זה בעבר.

אנו רוצים לספר לכם על כמה דברים שנמצאים ברמה הכימית, שאינם מעורבים בדיוק בתורשה האקאשית. הרחבנו זאת למזון. אמרנו לכם שחלקכם יקבלו מידע על תזונה רוחנית ושאם תדבקו במשטר תזונה כזה או אחר, אלוהים יהיה “מרוצה” יותר מכם. ואמרנו לכם שהאמת שבזה היא שבאקאשה שלכם, הכוונה בחייכם המשמעותיים הקודמים, היו לכם תקופות חיים שבהן חייתם פרק זמן ארוך מאוד במקום מסוים, ושזהו האוכל שעליכם לאכול היום. והתזונה הזאת לא תשתווה בהכרח למה שאתם אוכלים כאמריקאים בריאים או לא בריאים.

אתם תגלו שאתם בוחרים מזון שמעולם לא נמשכתם אליו בעבר, אך שכעת, באנרגיה החדשה, הוא הופך לחלק מהתזונה שלכם ואתם תיהנו ממנו. יתכן והדבר ידרוש הימנעות מבשר. יתכן והדבר ידרוש אופן חשיבה שונה. ואין משמעות הדבר שיהיה זה מעשה “רוחני”, אלא רק היזכרות אקאשית בריאה.

עדיין מדובר בהיזכרות אקאשית. אז בואו נתקדם כעת למה שיתרחש בגופכם מבחינה כימית, כאשר אחוזי הפעולה של הדנ”א האינטליגנטי שלכם יעלו. ועל כך אני רוצה לדבר, הדבר שהינו אינטליגנציה גופנית שנקרא “הטבע המולד”. אתם תתחילו להתקרב אליו. נתנו לכם גם את המידע הזה. הצעיף מתחיל להתרומם בין הגוף המודע לבין הטבע המולד. כעת ישנם דברים שכדי לגלותם, עליכם לבצע בדיקת שריר, כאשר למעשה עליכם להיות מודעים אליהם. אתם יודעים שיש נתק בין הגוף והמולד אך הוא יצטמצם ואתם תתחילו לדעת אינטואיטיבית יותר על המתרחש בגופכם, אך זה לא הכול.

מדובר בדנ”א אינטליגנטי. זהו דנ”א שמתחיל לעבוד באופן קונספטואלי במקום באופן תגובתי. שהופך פחות ליניארי ומעט יותר קוונטי.

בנושא המזון. חלקכם נהנים ממה שאנו קוראים לו “תורשה אקאשית”, אך עם הסתייגות, כיוון שעדיין אתם אלרגיים לסוגי מזון מסוימים. מצב זה נגרם מדנ”א שאינו קונספטואלי. הוא אינו יודע מדוע, זו פשוט אלרגיה. והסיבה לאלרגיה היא חלקית בשל תרבותכם ומה שעשיתם עד עכשיו, כנגד מה שאתם מנסים לעשות עם התורשה האקאשית, והם אינם מתאימים זה לזה באופן שלם ומוחלט. והם לא יהיו מתואמים.

אך אם הדנ”א מתחיל להיות יותר אינטליגנטי, הוא ינתח את מה שאתם עושים, וישליך הצידה את הדברים היוצרים את האלרגיה. כך שמה שאני אומר הוא זה, חלק מכם יגלו, במסעכם בשנים הבאות, שפתאום אתם יכולים לאכול את הדברים שידעתם שעליכם להימנע מהם. ופירוש הדבר, בפשטות, ארוחות מהנות יותר. אין זה אומר בהכרח שתהיו בריאים יותר, משום שאתם נמנעים מהדברים שאליהם אתם אלרגיים, אך בעצם אתם רוצים לאכול אותם.

כך שזהו דנ”א אינטליגנטי, שיודע שאתם רוצים את הדברים הללו, ושהחיים יהיו מעט נחמדים וקלים יותר אם תוכלו לאכול אותם. כך שהוא מסגל מחדש את המערכת המטבולית עצמה, של מה שהגוף אמור להיות אלרגי אליו ומה שלא. וזה לא נגרם משום דבר שאתם צורכים, זה לא נגרם מתגובה כלשהי של חומר כימי אחד לאחר, אלא זה נגרם מכך שהדנ”א הופך לחכם יותר. זה נכנס ל’מדריך ההפעלה’ ומתחיל להפעיל כמה אחוזים, ובתוך אחוזים אלו יהיה מה שאני קורא לו “דנ”א קונספטואלי” שאמור להיות לבני האנוש.

הדבר עתיד להתרחש לא רק בתזונה אלא גם במערכת החיסון. כעת מערכת החיסון די בסיסית. היא פועלת, אך היא די בורה. היא “מכבה שריפות”. היא לא שואלת מהיכן הן הגיעו ולא שואלת עד כמה הן חכמות. היא פשוט מכבה אותן. זו מטפורה לדברים שפולשים לגופכם ושגורמים לכדוריות הלבנות שלכם לרוץ לאזור הסכנה ולהילחם באש. ובמקרים מסוימים מערכת החיסון מנצחת ומצילה את חייכם, כמעט על בסיס יום יומי. משום שמערכת החיסון בנויה להילחם במה שהיא מכירה. והבקטריות הפשוטות ביותר שעמן אתם חיים נשלטות על ידי מערכת החיסון שלכם.

חלק מהחיסונים שחלקכם קיבלתם סייעו לה והם יצרו “חיילים” שיעזרו להילחם בקרב, אך היא עדיין ליניארית. היא מזהה שריפה ויוצאת לכבות אותה.

יקרים, זה לא מספיק לכבות שריפה הקרויה סרטן. יקרים, זה לא מספיק לכבות שריפה של נגיף. משום ששני אלה שהזכרתי הם פולשים קונספטואליים. יש להם תוכנית. אחד או שניהם, במקרים מסוימים, ישתלטו על החלקים התפקודיים של התא. חלקם “יעבדו” על מערכת החיסון. במקרה של סרטן, יש לכם גידול בלתי נשלט. לעתים הוא מסווה את עצמו ולעתים סוגר את עצמו והכדוריות הלבנות כלל אינן יכולות להיכנס. אין שום דבר להלחם בו. זה כמו אש כלואה בבועה. הוא לא ניתן להשמדה, והוא גדל וגדל וגדל.

אילו מערכת החיסון הייתה קונספטואלית, היא הייתה מזהה את הסרטן כמה שהוא, רואה מה הוא עושה ומנצחת אותו. אילו מערכת החיסון הייתה חכמה מספיק עד כדי היותה קונספטואלית, היא היתה רואה את התוכנית של הנגיף והייתה מערימה עליו בהיותה חכמה יותר.

כל הדברים הללו כלולים בהוראות שבכל מולקולת דנ”א בגופכם. יש מעל מאה טריליון מהן. על מנת שהדבר יקרה, על הדנ”א עצמו להפוך למעט יותר רב-ממדי ועוד נגיע לזה. כל עוד הוא נשאר במצב הליניארי שבו הוא מצוי כעת, המצב אליו אתם רגילים, כימיה של שלושה ממדים, לא תראו שיפור רב. אך כאשר הוא יהפוך למעט יותר רב-ממדי ויאמץ קצת יותר מההוראות שיאפשרו לו להיות כזה, הוא ילחם במחלות בדרך שונה לגמרי. זו הבטחה.

כך שזהו בן האנוש המתפתח ליצור אחר לגמרי. כזה שיתכן ולא תכירו אם תחזרו לכאן בעוד מאתים שנה או לו היתה לכם מכונת זמן והייתם נעים קדימה ורואים את ההבדלים. מערכת אחת ליניארית והשנייה אינה כזו.

“אלו חדשות טובות, קריון, זה מוצא חן בעיני, זה אומר שסוף סוף ניפטר מההצטננות” או לא. לא תיפטרו ממנה. אין זה מידע משמעותי ועמוק, עליכם כבר לדעת זאת, הצטננות היא כלי לכיול מחדש שתוכנן לאזן אתכם. הוא דרוש והכרחי. וכולכם תמשיכו להצטנן. אם אתם לוקים ביותר מדי הצטננויות, פירוש הדבר שקיים מעט חוסר איזון, אך אם אתם לוקים באחת או שתיים בשנה, פירושו שאתם באיזון. אך היא מכיילת מחדש את המערכת. היא מפתחת נוגדנים לדברים מסוימים שעליכם לפתח נוגדנים נגדם. והיא דרושה לכם. היא מעצבנת, אך היא לא תהרוג אתכם ואינה אמור להתפתח למשהו גדול יותר. והיא תמיד תהיה שם. חשוב שתדעו זאת.

אך יש כמה דברים שאורבים לכם שהם משמעותיים ועמוקים מאוד. אני רוצה לומר לכם, חוץ ממערכת החיסון ויכולתה להילחם במחלות ובנגיפים, יהיו אשר יהיו, מאחר והיא תהפוך להיות יותר קונספטואלית, הדבר שתאהבו ביותר הוא את הכיול מחדש של שעון הגוף. אתם פועלים בשלושים אחוזים וחיים פרק זמן מסוים. האם עלי לצייר את התמונה? תוכננתם לחיות פרק זמן ארוך הרבה יותר.

בשלושת הממדים, הביולוגים, אפילו החכמים שביניהם, יחפשו אחר מה שהם מאמינים שהוא הסיבה להזדקנות. ובשלושת הממדים הם צודקים. משום שבשלושים אחוזים, הדנ”א מקצר את הטלומרים עם כל התקדמות בהתחלקות התאים. והכרומוזום עצמו מתחיל להשתנות באופן בלתי מושלם לכדי פחות מכפי שהיה בלידה. כך שכבר אין לכם מולקולה שלמה. היא מעט שונה. היא שכפול של שכפול.

מה שאמרנו לכם בעבר הוא, שבתוך מערך ההוראות של הדנ”א קיים תרשים האב של תאי הגזע של כל סוגי התאים בגוף. תרשים האב מייצג תא חדש ומושלם. תא שקיים בכם כאשר אתם נולדים. כאשר גופכם יתחיל להגביר את יעילותו, יהיו רגעים מסוימים שבהם תתחדשו ותתחילו לחזור חזרה ולהתבונן בהוראות ובמקום לשכפל את התא תיקחו תא חדש. התוצאה תהיה האטה של תהליך ההזדקנות.

האטה זו תהיה ניכרת לעין. הסובבים אתכם יוכלו לראות, שכניכם והאהובים עליכם. לא תזדקנו מהר כל כך כמוהם. מוצא חן בעיניכם? הדבר יכול לקרות רק אם החלק בדנ”א שלכם שהיה ליניארי יהפוך למעט יותר רב-ממדי. ואנו עומדים לדבר על כך.

אם כך, נראה שהמפתח לכל הנושא הוא יציאה מהפרדיגמה של מערכת כימית תלת ממדית, מערכת שהיא רק תגובתית. חומר כימי אחד מגיב לאחר ויוצר משהו אחר. הדבר כולל אפילו סינפסות. כך שאתם מתבוננים גם במה שאנו קוראים לו “הנקודה העליונה של האינטלקט במוח” – עד כמה גבוה אתם יכולים לחשוב.

שותפי סיפר לכם שבנומרולוגיה הטיבטית העתיקה, האנושות כיום מבינה את מספרי המאסטר רק עד המספר 33 ולא מעבר לו. ושמספר המאסטר הבא, 44, הוא עדיין בגדר תעלומה. אם תבחנו את מספר מספרי המאסטר המוכרים לכם, מ-11 עד 99, תספרו אותם ותבינו שאתם מכירים רק שלושה מתוכם, תבינו שאתם מתבוננים בדיוק באותו תרחיש שקיים בדנ”א שלכם. אתם לא נמצאים אפילו במחצית הדרך.

דברים אלו יכולים להיות מזוהים כאשר הסינפסות שבמוחכם, כוונתי לומר שהחלק שכעת הינו בשלושה ממדים ויהפוך להיות רב ממדי יותר, יוכל לתפוס את תפיסת ה-44 וה-55. הכל קשור. ואני כאן כדי לומר לכם שלאחר שנת 2013 זה מה שיתחיל לקרות לאנושות.

כעת כיצד זה עומד להתרחש ומה דרוש? זה מה שאתם כבר עושים, נשמות עתיקות. אתם יושבים כאן ומאזינים לסוגי מסרים אלה. וברגע זה, הם אקדמיים ואנו אומרים לכם שאיננו יודעים מתי הם יתרחשו, אך שאתם יכולים לצפות להם, הם מגיעים. ואתם עוזבים מקום זה ואומרים: “המידע הזה מוצא חן בעיני, אך הייתי רוצה שיתרחש כבר עתה”.

יעזור אם אומר לכם שכולכם תראו זאת? אולי לא תיראו כפי שאתם נראים כעת (צוחק), אך תהיו כאן. תהיו כאן. משום שכך עושות נשמות עתיקות. הן ממשיכות להגיע בחזרה על מנת לקחת חלק בניצחון.

אני רוצה לספר לכם על קפסולות הזמן שבדנ”א. במערך ההוראות שאינו גלוי לעיני המדע, שוכנות קפסולות זמן של שחרור מידע. הן מופעלות על ידי המודעות האנושית. הן מחוברות למה שנקרא “המודעות של גאיה”, שהיא המדידה היחידה הקיימת בעבורכם של כלל האנושות. וכלל האנושות צריכה להשתנות מעט על מנת לשחרר את קפסולות הזמן שבדנ”א האישי. כך שקשה לכם לעשות זאת לבד, אם לא בלתי אפשרי. משום שהאות לשחרור מגיע מהרשת הקריסטלית של הפלנטה. זו הרשת שזוכרת את הפעולה האנושית ושמגיבה לרגש האנושי. כך שגאיה מעורבת בכל הדברים האלו.

אז הנה אנו כאן שוב, עם חידה שכבר אינה חידתית כפי שהיתה בעבר. ככל שבני האדם משנים את המודעות והכוונה האישיות שלהם, ככל שהם הופכים לרחומים יותר, גאיה משתנה. היא כבר השתנתה.

האין זה מעניין שנבואות אנשי קדם על העיט והקונדור לא עסקו באנושות, אלא בפלנטה? אתם מבינים? תנועה אל מקום בפלנטה, עיגון הקונדליני בפלנטה, המסע של הנחש המכונף והתעוררות הפומה בפלנטה. לא מדברים על הדנ”א ולא מדברים על שום דבר זולת גאיה, משום שזוהי החוליה המקשרת אליכם.

וזה מה שמתחיל וכבר מתחיל להעצים את הדנ”א האנושי. התבוננו בילדים. הילדים שלכם שונים. הנכדים שלכם. הורים, אם אתם בחדר ויש לכם ילדים – הם ממש שונים. מתחילה להיות להם חשיבה קונספטואלית יותר. הסינפסות כבר מתחילות להשתנות. הדנ”א שלהם עובד טוב יותר משלכם, או מכפי ששלכם עבד בעבר.

כך שהתפקיד שלכם הוא להמשיך ליצור חמלה. לרפא את הפלנטה מהמחלה הקרויה מלחמה. לרפא את הפלנטה מדברים שאינם עולים בקנה אחד עם יושרה. לרפא את הפלנטה מכל מחלה אחרת שאינה מכבדת את אהבת האלוהים ואת מה שהוא גאיה והאם הגדולה [פאצ’ה מאמא]. ותוך שאתם עושים זאת ופותרים את החידות שבחייכם, גאיה משתנה והרשת הקריסטלית משתנה, ואז זה יעבור לילדים.

הנה חדשות טובות שעליכם לדעת. המערכת מתחילה להשתנות אפילו יותר. אם קפסולות הזמן משתחררות בתוך הדנ”א שלכם, ודרך אגב, אל תבינו אותי לא נכון, נשמות עתיקות, אתן לא צריכות להיוולד מחדש על מנת שזה יתרחש אצלכן. בדיוק כמו אלו שחוו הפוגה ספונטנית, אתן יכולות לעשות זאת בעצמכן. כיוון שכנשמות עתיקות שהיו על הפלנטה הזו כל כך הרבה פעמים, יש לכן את הכוח של החמלה ושל הפעולה המונעת מכוונה. כשאתן מנקות את חייכן, אתן מתחילות להיות צעירות יותר, הידעתן זאת? אתן תראו זאת בדנ”א שלכן עצמכן.

קפסולות זמן משתחררות, והכוונה בכך שמידע חדש יתחיל להגיע ממאגר המידע של תשעים האחוזים. וכאשר הוא משתחרר, הוא נשאר שם ועובר בירושה. לפיכך, אף אחד מצאצאיכם  לא יצטרך ללמוד זאת מחדש. וכשהם ישחררו את קפסולות הזמן שלהם, באמצעות מה שהם יגלו על הפלנטה, הדבר יעבור לצאצאיהם. תורשה מסוג חדש, תוכלו אפילו לקרוא לה תורשה קוונטית, זמינה לכם.

זוהי באמת הדרך המהירה לחברה מוארת. לולא היתה דואליות על הפלנטה, תוך חמישה דורות בלבד הייתם מגיעים לאנושות הפועלת בחמישים אחוזים. משום שהאינסטינקט הטבעי של הגוף האנושי הוא להפוך ליותר קונספטואלי ולקחת את הדברים הדרושים לו ולעבוד איתם. אך מה שקיים בנתיבכם, שמעכב את הצמיחה מהסוג הזה, הוא שאריות הדואליות הישנה, שתמשיך להילחם בכם. זה הולם וראינו זאת כבר בעבר. זה חלק מהתהליך. שנת 2013 היא שנה קשה.

נשמות עתיקות, אם אתן יודעות מדוע היא קשה ואם אתן מבינות את ההשפעה המלאה ואת המשמעות העמוקה של הסיבה בשלה היא קשה (2013), לו באמת הייתן מבינות זאת הייתן הולכות הביתה וחוגגות. והייתן מברכות את עצמכן על כך שעשיתן את הבלתי יאמן והוא יצירת הזרעים לפלנטה שתתעלה. בכך שיצרתן, שגידלתן ושזרעתן בביתכם, את הזרעים שיובילו, אולי, לפלנטה ללא מלחמות.

או, לעולם לא תסתדרו ביניכם, אני יכול לומר לכם זאת, אך הפתרונות לא יהיו מצבים בהם אתם הורגים אלה את אלה. וזה יהיה דבר טוב. וזה הפוטנציאל שאנו רואים כאן. אפילו היום. אם תתבוננו בחברות שלכם, חברות שנהגו לצאת למלחמה כמוצא ראשון, כעת עושות זאת כמוצא אחרון. ויבוא יום בו זה פשוט לא יתרחש יותר. האם אתם יכולים לדמיין חלוקה מחדש של מימון כאשר אין יותר כלי נשק? ועל מה אתם יכולים להוציא את הכסף שיתפנה? זה בעתיד שלכם. נשמות עתיקות, אתן זורעות את הזרעים לכך.

אך מבחינה כימית, הדנ”א שלכם מוכן כל כך. קפסולות הזמן החבויות בו הן קפסולות שינצלו דבר מה שמאוד קשה לנו לספר לכם עליו מבחינה טכנית. אנחנו מדברים כל הזמן על דנ”א קוונטי, אך אין זה מדויק. ואנו יודעים שזה לא מדייק. הדנ”א לעולם לא יוכל להיות חלקיק קוונטי, אך לדנ”א יכולות להיות תכונות קוונטיות, משום שיש לו שדה שממש משפיע על הסיבוב של המבנה הקוונטי שבאטומים. ניתן לומר שהוא משדר מידע קוונטי. ודבר זה כשלעצמו הופך אותו למשדר קוונטי של דבר מה שעדיין איני יכול לספר לכם מה שמו. עוד אין לכם אותו. עוד אין אותו. שותפי אינו יכול לתת לכם אותו. אני סיפרתי לו עליו שלוש פעמים. הוא לא יכול להעביר לכם אותו כי הוא עדיין לא קיים. זו החידה העומדת בפנינו. איך אתם יכולים לדעת את מה שאינכם יודעים? כיצד אני יכול לספר לשותפי מה עתיד להתרחש כאשר אין לו מילים לבטא זאת?

דמיינו קפסולת זמן המשתחררת על מנת שהדנ”א שלכם יוכל לעשות עבודה טובה יותר בשידור שדה קוונטי סביב המבנה התאי שלו עצמו, ולהפוך את מערכת החיסון לאינטליגנטית. שיכול לשדך בין המוח המודע לבין הטבע המולד. אין לכך עדיין שם, אך יהיה לזה. והמדענים יראו זאת ויתייגו זאת, וכשזה יתחיל להתרחש, יקרים, אתם תיזכרו בתקשור זה. יתכן שאפילו תצחקו מכך ששותפי לא ידע עדיין את שמו, ואתם כן.

האם אתם מבינים מדוע זוהי חגיגה? האם אתם מבינים מדוע הפמליה בחדר זה, שהייתה איתנו מרגע שהתחלנו, מריעה? האם אתם מבינים שזהו מסר ספציפי שלא יכולנו להעביר לכם ב-2012, לא באופן הזה, כיוון שכעת אני יכול לומר לכם מה עתיד להתרחש, ולפני כן זה היה רק פוטנציאל.

אתם שואלים: “קריון, האם אתה אומר שזה כבר יותר מפוטנציאל?” ואני אומר כן, זה יותר מפוטנציאל. והסיבה בשלה אני אומר זאת היא שכבר קיימים אנשים המהלכים בקרב האנושות שיש להם את זה. נקרא להם “חלוצים קוונטיים”, ילדים שיחיו זמן רב יותר, שלא ידבקו ולא יחלו במחלות. ותלמדו אותם ותשימו אותם מתחת למיקרוסקופים ולא תראו שום דבר שונה. עד שתגלו את ההמצאה הקוונטית, עליה סיפרנו לכם, ואז תראו זאת.

חלקכם הבינו מסר זה וחלקכם לא. ולאלה שלא, אסכם אותו ואומר: יבורך בן האנוש החש שהוא חלק מהשינוי הרחום של הפלנטה ושמצליח להתחבר אל אהבת האלוהים שבתוכו. משום שאנשים אלה מחוללים את העתיד.

ובשל כך יש ברכות וחגיגה בחדר זה. והן ימשכו גם בהמשך היום. אני אהיה נוכח בטקסי החניכה שיתרחשו. בחזיונות שיתכן שיהיו לחלקכם, בחלומות. מתרחש כאן יותר ממה שאתם חושבים. ואני כאן לומר לכם שלפני עשרים ושלוש שנים זה היה רק פוטנציאל והיום זו מציאות.

לא הייתי אומר לכם דברים אלו אילולא היו מדויקים ואמיתיים. אני גם מבין, בני אנוש יקרים, שאתם חסרי סבלנות מאוד ושהייתם רוצים שהדבר יהיה כאן כעת. אמרתם דברים אלו לפני עשור, ובעשור שלפניו ובעשור שלפניו. הדבר יתרחש ואתם תזכו לראות זאת (צוחק).

וכך הוא.

קריון