בחירות 2015 והתפיסה ההוליסטית

מאת עמיר כהן
אפריל 2015
עריכה: סמדר ברגמן

אהובינו היקרים, לפני מספר שבועות בחרתם את נציגיכם לבית המחוקקים. חלקכם שמחו בתוצאות הבחירות וחלקכם התאכזבו מהן. היו כאלה שביקשו להמשיך בדרך הקיימת והיו אלו שביקשו להחליף את השלטון. הזוכים יצאו מעודדים, ומן העבר השני התאכזבו אלו שביקשו סדר יום שונה.

במסר זה בחרנו להבהיר את הדרך שבה הדברים עובדים ברחבי קיומנו, ואת הקשרם של הדברים לתפיסה ההוליסטית ממנה נובעות תוצאות בחירותיכם.

התפיסה ההוליסטית*

גוף אחד, תודעה אחת

בתקופת הבחירות התחלקתם למחנות של שמאל וימין, דתיים וחילונים, זוכים ומפסידים, אך האם עלה בדעתכם שאתם מהווים חלקים שונים של ישות אחת, מעין יד שמאל ויד ימין של אותו הגוף? האם אתם יכולים לתאר לעצמכם שכולכם שייכים לתודעה משותפת אחת, אשר הפריטה את עצמה, כדי שתוכל לחוות את חווית הנפרדוּת בעולם זה?

חשוב שתזכרו שהתכונה הדומיננטית ברחבי קיומנו כולו עוסקת באחדות, וכדי שהמסר בהמשך יהיה ברור, דמו שכולנו מהווים גוף אחד, תודעה אחת, יחידה אחת, הצומחים ומתרחבים כל העת.

כשם שבפאזל המורכב מחלקים רבים ושונים הכול שלוב בכול, וכל פיסת פאזל מצויה בדיוק במקומה, כך גם בקיומנו: הכול אחד – התודעות כולן שלובות אלו באלו ומייצגות אחדות אחת. כבני אנוש, כולכם שלובים זה בזה לכדי יצירת שלמות אנושית כוללת.

Screen Shot 2015-04-26 at 10.55.01 AM

כל שיש מצוי בכל מה שיש   

בנוסף לכך שהקיום כולו מהווה תודעה משותפת אחת, הרי שהדרך שבה אותה תודעה מביאה את עצמה לידי ביטוי הינה באופן בו זו מצויה בכל מה שקיים. כלומר, כל צורות הביטוי מצויות בו זמנית בכל מקום ברחבי קיומנו.

אנו מהווים ישות ענקית השולחת זרועות חוות לנקודות רבות מספור ברחבי כל שיש, כך שהכול נוכח כל העת בכל מקום. כל שקיים קיים בכל שקיים (ALL THAT EXISTS EXISTS IN ALL THAT EXISTS), ופירוש הדבר הוא שכל תודעה באשר היא, כולל כל אחד מאיתנו, מכילה בתוכה את הכול, את הבריאה כולה.

כבני אנוש אתם מכילים את כל ה”טוב” שקיים, ובו זמנית גם את כל ה”רע” שקיים. האהבה, החמלה, כמו גם הצדדים המוארים פחות – החושך, הפחד – קיימים בכולכם במידה שווה. יש בכם גם את הצד הימני וגם את הצד השמאלי, אתם בו זמנית גם חילונים וגם דתיים, אתם הכול. 

תחושת נפרדוּת

כלפי חוץ השונות בולטת לעין. אתם נראים שונים זה מזה, זאת כיוון שבחוויה הנוכחית שלכם בחרתם להדגיש תכונות מסוימות על חשבון אחרות, אך במהות – הזהות ביניכם מוחלטת. כלומר, כל שמצוי מביא את עצמו לידי ביטוי באופנים שונים – לעתים דבר מה גלוי לעין ולעתים הוא סמוי מהעין. הדבר דומה לטווס לפני שפרש את נוצותיו, ובעת שהוא פורש אותן; כשהטווס מכנס את נוצותיו, הוא איננו מרהיב כשם שנוצותיו פרושות, אך במהותו הוא אותו הטווס.

כבני אנוש אתם מביאים לידי ביטוי בעולם זה מספר תכונות מצומצם מישותכם הכוללת, זאת כדי שתוכלו למקסם את החוויה שעולם זה מציע לכם. בחרתם למסך את עצמכם כדי שתהיו ערים אך ורק לנתח קטן מאוד מישותכם הכוללת; וכך, נוצרת אצל רובכם התחושה שאתם נפרדים זה מזה. הדואליות מדגישה את השונות, ולכן אתם נוטים באופן טבעי להדגיש את המפריד ביניכם במקום את המאחד, את השונות על אף האחדות.

האחד מכיל, כאמור, את כל הדעות, את כל הגוונים, את כל צבעי הקשת הפוליטית, והדעות השונות נוכחות כולן, כל הזמן, בתוך כל אחד מכם. בתקופה זו בחרתם להבליט דעה מסוימת, אך נוכחותן של הדעות כולן קיימת בכם כל העת.

כבתמונה המורכבת ממספר שכבות, כך גם החושים האנושיים קולטים את הדברים הבולטים, את קווי המתאר הגדולים של תמונה מורכבת, את השחור והלבן, שעה שיתרת החלקים שמרכיבים את התמונה, גוני ביניים רבים המצויים בין השחור ללבן, סמויים מהעין.

תוצאות הבחירות

האם הימין זכה?

מבט על תוצאות הבחירות האחרונות מלמד שאותם חלקים המכונים על ידכם “ימניים”, ביטאו את עצמם באופן דומיננטי יותר ביחס לחלקים האחרים, ומשמעות הדבר היא, שבשיטת המשטר שלכם הם זכו, הם הרוב השולט.

יחד עם זאת, כפי שציינו, כולכם מהווים תודעה משותפת אחת, ואם נְדַמה את המערכת כולה לשעון גדול, ניתן יהיה לומר שמחוגי השעון מצביעים בנקודת זמן זו על כיוון מסוים. אלא שהנקודה החשובה יותר היא שאת פעולתו של השעון כולו מאפשרים רכיבים נוספים רבים מספור (גלגלי שיניים, ברגים, אומים, קפיצים ועוד). אותם רכיבים נוספים הנסתרים מהעין, הם שמאפשרים את פעולתו של השעון כולו. 

אם נכנה את מחוגי השעון ״ימין״ ואת שאר רכיביו – ״שמאל״, האם ניתן יהיה לומר שהשעון “ימני”? או שמא יהיה נכון יותר לומר שהחלקים הקטנים במערכת מאפשרים לחלקים הבולטים במערכת להתבטא, כך שהשעון נתפס במבט חיצוני, כשעון ״ימני״?

כפי שציינו, כולכם מהווים תודעה אחת. בתהליך העצמתו והתרחבותו של האור, ביקשו חלקים מסוימים בחברה הישראלית לעבור תהליך של הבשלה, ואתם, כקולקטיב, מאפשרים להם לעשות כן. אתם יכולים לראות את מחוגי השעון כצדדים הגדולים והבולטים, שעה שהחלקים הקטנים יותר מאפשרים לאלו השונים מהם להתפתח ולהגיע לנקודה מסוימת בה השעון כמכלול – הכלל, הקולקטיב, המערכת כולה – יוכל להמשיך הלאה.

האם השמאל זכה?

במפה הפוליטית תפקידו של השמאל הוא להדגיש את השונוּת, להצביע על דרך אחרת. השונות והדרך האחרת מזכירות לצד השני, ובמקרה זה לצד הימני של המפה הפוליטית, את חלקיו האחרים של השלם. הן מזכירות לו את המהות האמיתית שלו עצמו, ואותה תזכורת משמשת כזרז לצמיחה הדדית. הימין, שלשיטתכם זכה בשלטון, מבקש לעבור בימים אלו התנסות נוספת טרם שינוי, ואתם ככלל, כיחידה אחת, מאפשרים לו, לזה המחזיק בדעות שונות משלכם, לעבור התנסות זו, כדי שכולכם תצמחו יחדיו.

האם הזכות לשרת את האחר, כדי שתוכל להיווצר צמיחה הדדית, פירושה ״ניצחון״? האם העובדה שחלק אחד במערכת מאפשר לחלק אחר להביא את עצמו לידי ביטוי פירושו שמי מהחלקים הללו ניצח?

אז מי באמת זכה בבחירות האחרונות?

ההתעלות היא אירוע קולקטיבי

אנו, ההדרכה הרוחנית, מהווים חלק מכם ואתם נוהגים לכנות אותנו “מלאכים”. אנו חלק מכם החווה בזמן ובמרחב אחר, ברטט גבוה יותר, ומשום כך נקודת המבט שלנו גבוהה משלכם. מנקודת המבט שלנו, שאינה נכונה יותר מזו שלכם אלא שונה, ניתן לומר שכולכם בורכתם, כולכם זכיתם בבחירות. בבחירתכם אפשרתם מציאות מיטבית, התורמת ומעצימה בו זמנית את כולכם; סייעתם להתפתחותו של הכלל. כולכם זכיתם, באופן בו המשך התפתחותכם מסייע לכם להמשיך ולצמוח כגוף אחד.   

זיכרו, שברמה הגבוהה יותר של מי שאתם באמת אין ימין או שמאל, דתי או חילוני, נפרדות אינה קיימת אלא רק אחדות. אף אם בעולמכם, ברמת המיקרו של אותו גוף גדול, הדברים נתפסים אחרת, הרי שהאחדות היא התכונה המאפיינת והצדדים כולם מאפשרים לאחר להביא את עצמו לידי ביטוי, כדי שהמערכת כולה תוכל להמשיך ולהתפתח. גם אם פירוש הדבר הוא שצד זה או אחר זוכה בשלטון, הרי שהדבר נאות, כיוון שנעשה כדי שכולכם כגוף אחד תוכלו להתפתח ולהתפקח, כדי שתוכלו להוסיף לעצמכם אור ולהתעלות. 

כיוון שההתעלות היא אירוע קולקטיבי, הרי שאתם מאפשרים בימים אלו לאחיכם להשלים שיעורים חשובים טרם קפיצת המדרגה הבאה, ובכך אתם מסייעים גם לעצמכם, בהיותכם חלק מאותו מכלול. אתם הקוראים שורות אלו ותיקים בעולם זה, חוויתם התנסויות רבות בפלנטה זו, ואתם מוכנים ״לעלות כיתה״, אך לחלקים אחרים של הגוף דרוש זמן התאקלמות נוסף.

נוכחותכם היא מטרתכם

כניצוצות נשמה ותיקים, אתם ודאי שואלים את עצמכם לא פעם: ״מה אני עושה כאן בעולם זה? מהי מטרת חיי?״ ובכן, הבחירות האחרונות מהוות תזכורת לכך, מעין תשובה.

בעצם נוכחותכם אתם מסייעים ומאפשרים לאחרים להטמיע את האנרגיות החדשות, כדי שיוכלו לקפוץ יחד עמכם. אתם מושכים את הצדדים החלשים יותר במערכת מעלה במעלה הסולם ההתפתחותי, במעלה סולם האור. אנו מכנים את הדרך בה אתם עושים זאת, ״אפשוּר״, משום שאתם מאפשרים ומסייעים לאחר לגלות את עצמו בעצמו; אתם מאפשרים לאחר לגלות את האור המצוי בו, גם אם פירוש הדבר שהאחר ישלוט.

עצם נוכחותכם בעולם זה בתקופה זו, היא מטרת התגלמותכם, כיוון שאתם מאפשרים לאחר להתנסות ברמה גבוהה יותר של אהבה בעזרת גופכם הפיזי, תרתי משמע. הדבר יישמע אולי מעט מוזר לחלקכם, אך הופעתם בכדור הארץ דווקא בתקופה זו, לא כיוון שהייתם חייבים, אלא כיוון שהתנדבתם, בחרתם לסייע לכלל, ואתם עושים זאת בעזרת הדגשתה של השונות. בחרתם צד במפה הפוליטית, ובכך אתם מחדדים את הדואליות. השוני בין תפיסות העולם של השמאל והימין מאתגר אתכם ומסייע בהתפתחותכם.

כשאתם בוחרים צד במפה הפוליטית, ואדם כלשהו מנסה לשנות את דעתכם, הדבר מציב בפניכם אתגר. האתגר בשמיעת דעה שונה משלכם, שלא לדבר על אימוצה, מסייע לכם להבין שהדואליות מורכבת מרצף גוונים. אתם שומעים דעות מימין ומשמאל וכל מה שביניהם; לעתים אתם משתכנעים, לעתים ממשיכים להחזיק בדעתכם, ולעתים מגיעים למסקנה שכולם צודקים, שכל הגוונים נכונים, שכל הדעות ראויות.

מנקודת המבט שלנו נמליץ לכם לקבל את השונה, אהבו את זה שמסייע בידכם להבין את טיבו של השלם. זיכרו שגם הדעה הקיצונית ביותר ממלאת תפקיד חשוב בהווייתכם – היא מסייעת בידכם לדעת מה נכון עבורכם, משום שפעמים רבות מהלאו אתם למֵדים על ההן.   

השינוי מתחיל מבפנים

דומה מהדהד עם שדומה לו, ואתם מהדהדים עם אלו שדומים לכם. אנשי השלטון שבהם בחרתם, משקפים את תודעתכם הקולקטיבית, מהווים תמונת ראי של מי שאתם כיחידה אחת. כפרטים אתם עשוים להיות בעלי רמות תודעה שונות, ולכן בעלי תפיסות עולם שונות, אך ככלל, כתרבות, אתם מהווים תודעה משותפת אחת. הרבה חכמה טמונה במשפט: “אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה,” משום שדומה נמשך לזה שדומה לו, ובמובן הקולקטיבי בחרתם, כאמור, בדומים לכם לעמוד בראש השלטון.

אם המציאות הנגלית לעיניכם, זו שכביכול חיצונית לכם, אינה נעימה לכם, שאלו את עצמכם כיצד תוכלו להשתנות, כדי שמה שתראו ב”מראה” ינעם יותר לעיניכם. אם אינכם אוהבים את המציאות הנגלית, ובמקרה זה את השלטון שבחרתם – הפנו “אצבע מאשימה” לעבר עצמכם, ונסו להשתנות, כדי שהתמונה שתחוו תהייה נעימה יותר. כפי שציינו, ברמה הגבוהה יותר אין חשיבות להפרדות שאתם מפרידים, אלא רק לצורכי החוויה שבחרתם לחוות; זאת, כיוון שבמקור כולנו תודעה אחת בעלת גוונים רבים.

~~~

אהובינו היקרים, האנרגיה החדשה מגיעה וכל אחד מכם יצטרך בסופו של דבר להטמיע אותה כחלק מישותו. לכשיגיע גל אנרגטי גדול וישטוף אתכם, לא יהיו עוד שמאל או ימין, דתיים או חילוניים, אלא התנסות קולקטיבית, וה״אפשור״ שאתם מעניקים בימים אלו לאחיכם, מסייע למערכת כולה להתעלות באופן מיטבי.

תודה לכם.

הבית, אתם עצמכם בזמן ובמרחב אחר.

* להרחבה בנושא התפיסה ההוליסטית ראה בספר: רוחניות מעשית עקרונות הוליסטיים בעידן החדש, עמיר כהן, הוצאת נוצה וקסת, 2011