אחדות המדע והרוח – חלק 5


מאת המתקשרת נועם קורל גלעד

ובשיתוף עמיחי ים

תוכנית הרדיו “ערי האור והמאסטרים של החכמה”/רדיו “החיים הטובים”

(מתוך תוכנית מס’ 26, ששודרה ביום 15.9.11)

עריכה לשונית: סמדר ברגמן

 

 נועם: תוכנית זו הינה המשך לארבע התוכניות הקודמות בדבר אחדות המדע והרוח. בתוכנית הקודמת סיימנו לעסוק בסוגיית הדנ”א, והיום נעסוק בשני נושאים חדשים: הרטטים שמעבר לטווח הנגלה והנשמע לבני האדם, ומבנה היקום.

הרטטים שמעבר לטווח הנגלה והנשמע לבני האדם

עיקר התקשור אודות הרטטים שמעבר לטווח הנגלה והנשמע נעשה באמצעות סאנאט קומארה, שהינו מאסטר נעלה שהגיע מכוכב ונוס, וששימש כלוגוס הפלנטרי הקודם, כאשר בחלקים מסויימים של התקשור נעשה החליפו אותו לורד מלכיצדק וכן אחד המדענים של ערי האור.

כיצד ניתן למדוד רטטים שהינם מעבר לטווח הנגלה לעין והנשמע לאוזן?

שלום לכם, כאן סאנאט קומארה. ראשית, ברצוני להזכירכם כי כיום קיימים בידכם כלים ומכשירים אשר מסוגלים למדוד רטטים מסויימים שנמצאים מעבר לטווח הנגלה והנשמע, אך גם כלים אלו מוגבלים כרגע ביכולתם לקלוט רטטים שנמצאים מעבר לטווח מסוים. זאת כיוון שישנם רטטים גבוהים מאד או נמוכים מאד, שאינם מצליחים להיכנס. כיוון שהם עדינים כל כך, והשינויים שבהם כה גבוהים ועוצמתיים אך עדינים, אינכם יכולים עדיין, בכלים המצויים בידכם, למדוד רטטים אלה.

אני מבקש לשאול האם הכוונה הייתה כיצד ניתן כעת, במצב בו אין לכם מכשירים פיזיים מתאימים, למדוד רטטים אשר נמצאים גם מעבר ליכולת המכשירים הקיימים בידכם כעת?

עמיחי: כן, וגם באילו כלים וטכניקות משתמשים בערי האור שאנו בקשר איתם, במסגרת המחקר המדעי שלהם, כדי למדוד רטטים אלו (בכפוף לכך, כמובן, שטווח הראייה והשמיעה של מי שחי בערי האור שבממד החמישי, רחב יותר מזה שנמצא אצל מי שחי בכדור הארץ, שבממד השלישי)?

למעשה קיימים בטכנולוגיות הגבוהות יותר כלי מדידה שבתוכם נעשים ניסיונות. כלי המדידה הללו מורכבים מסוג מיוחד של קריסטל, שמכיל בתוכו, מבחינת הרכבו הכימי, חלקים גדולים המרכיבים את הקריסטלים כפי שאתם מכירים אותם, אך גם חומרים נוספים.

אותם כלים נראים כמעין שפורפרות, אך הם אינם בדיוק שפורפרות, אלא דומים יותר למעין חרוזים מאורכים ומעוגלים, שבתוכם עובר חוט דק, שהינו אלקטרו-מגנטי, ושמיועד לקלוט להעביר ודרכו רטטים גבוהים מאד. זהו חוט בעל כושר קליטה גבוה מאד, שעבר עיבוד מסוים שהעביר אותו לסף רגישות גבוה ביותר. חוט זה מתפקד כעצב, כפי שאצלכם מתפקד בגוף עצב תחושתי, שנתקל בפעולה אלקטרו-מגנטית מסויימת ומעביר את הרטט החשמלי והרטט הכימי אל הקצה השני של אותו עצב, ושם מתפרש המידע. בדיוק באותה צורה אנו פועלים בטכנולוגיות, על מנת למדוד רטטים שנמצאים ברמות גבוהות יותר.

אנו נותנים לאותו חוט, המחובר בקרקעיתו לקרקעית אותו מיכל, לגעת באותו דבר שיוצר את הרטט, ואז הרטט עובר באופן ישיר אל תוך החוט האלקטרו-מגנטי, שמייד מתחיל לרטוט באותו תדר, ולפרש לתנודות, למספרים ולצבעים, את אותם רטטים.

וכך, כמו שאצלכם, במכשירים כגון א.ק.ג., קיימת מחט שרושמת את הכיתוב לפי התנועות והגלים שמגיעים ומזיזים את החלק שרושם, כך, התנודות העוברות בחוט האלקטרו-מגנטי, יוצרות את הרישום שמפענח לידי דבר כתוב/קריא או נמדד לעינינו, את אותו הרטט.

ניתן לעשות זאת גם באמצעות הנחת אותו מכשיר במקום בו יש רטט צליל גבוה שאינו נשמע, ובאותה מידה רטט של צבע או של אור שאינו נראה לעין האנושית.

יכולתו של החוט, הנמצא בתוך אותו מבנה אנרגטי/קריסטלי, היא לקלוט את התדר ולהעביר אותו לתוך המבנה הקריסטלי. כיוון שהמבנה הקריסטלי מכיל בתוכו מבנה כימי, הדומה הן לגוף האדם והן למבנה הקריסטלי הגבישי, יש בו מוליכות רבה ומבנים מסוימים שמצליחים לעבד ולפרק את הרטטים למבנים נוספים שיוצרים רטטים אלה. כך, השילוב בין אותו חוט אלקטרו-מגנטי למבנה הקריסטלי המכיל אותו, הוא זה שעוזר לנו להגיע לפיענוח אותם רטטים, אותן צורות.

פעמים רבות אנו גם מצליחים באמצעות מכשיר זה ומכשירים אחרים להגיע אל מקור הרטט. כלומר, למשל, קיים בידנו מעין מכשיר המזכיר שרביט של מנצחים. מכשיר זה הינו קריסטלי לחלוטין. כלומר, מבנהו חרוטי, בסיסו עגול וקצת יותר רחב, וככל שהוא מתרחק מהבסיס, הוא נעשה מחודד יותר. כאשר אנו מחברים את הלשונית/החוט האלקטרו-מגנטי אל הבסיס של אותו מכשיר, הוא מסוגל להביא אותנו לרטט הראשוני שיצר, שהתממש ושהתמצק אל הרטט שאותו אנו בוחנים. כלומר, יש בידנו מכשירים שעוזרים לנו להגיע אל ולפענח את הרטט הראשוני שמתוכו נבע אותו צליל. למשל, יכול לנבוע מתוך אות מסוימת, או מתוך חלק מסוים של צורה גיאומטרית, המשדר תדר מסוים. כפי שידוע לכם, הרטטים הגדולים והמובנים יותר נוצרים מצירופים של רטטים שונים. באמצעות מכשירים אלה יש בידנו אפשרות לבדוק את מקור הרטטים, כלומר, את הרטט הראשוני, שמתחיל מהמקום בו משחרר אותו אור הבורא. ולכן באמצעות מכשירים אלו יש באפשרותנו לעבור דרך זמנים, רטטים וממדים, ולהגיע לאנרגית המקור היוצרת אותו.

עמיחי: בהתאם לכך, אתם יכולים להתייחס לרוח ולמדע כדבר אחד?

אכן. ניתן גם לומר ישירות למערכת מיחשוב משוכללת המפענחת את כל הנתונים, ושיוצרת מהם תמונה, מבנה, או כל דבר אחר אשר נדרש, ואשר בעבורו אנו חוקרים דבר זה.

עמיחי: כלומר, אתם יכולים למשל לבדוק מה קורה בממד ה-12?

כן.

ניתן גם לומר כי רשת המחשבים פועלת באמצעות קריסטלים, וכי היא שונה ממערכת המחשבים הנמצאת אצלכם. עליכם להבין דבר מסוים, יקירים: טרם הבנתם משמעויות הקריסטלים בעולמכם עד תומן. שכן, לכח הקריסטלים, ובעיקר לקריסטלים העשויים קוורץ, השקופים, יש עוצמה אדירה הנכללת בתוכם. הם מוליכים אדירים, הם מפענחים אדירים, ויש בהם כוחות של זיכרון, העברה, התמרה והטמעה. אנו משתמשים בכוחות אלה הן באמצעות מערכות המיחשוב שלנו, שבהן אנו נעזרים רבות בקריסטלים שקולטים את הידע, מעבדים אותו, ומעבירים אותו אל המערכת הממוחשבת, והן אנו משתמשים בקריסטלים כחלקים גדולים בתוך כל מערכות הניווט שלנו, כגון כלי טיס למשל, או באמצעים של מדידה, בדיקה והגשמה. עליכם להבין כי אנרגית הקריסטל, אנרגית הקוורץ הטהורה, הינה עוצמתית ביותר, וטרם גיליתים את כל העוצמות והיכולות האדירות, וכל האפשרויות, הטמונות בה ובשימוש בה.

קיימים מכשירים נוספים, כמובן. קיים, למשל, מכשיר מסוים המזכיר צלוחית בצורתו, העשוי אף הוא מקריסטל, ושמכיל בתוכו נוזל שטעון באנרגיה חשמלית מגנטית. באותו נוזל קיימים אטומים ומולקולות שזורמים בקצב מסוים, שניתן להגביר או להאט אותו, ועל פני הנוזל קיים משטח בצורה עגולה, שמחובר למעין מוט מתכת. אותו משטח, שגם הוא בנוי מקוורץ, צף על הנוזל, וניתן להפעילו במהירויות שונות. השדה האנרגטי והחשמלי הנוצר במפגש בין השניים, יוצר שדות חזקים יותר, שבאמצעותם אנו עושים פעמים רבים ניסיונות, במסגרתם אנו לוקחים חלקיק מסוים, ומכניסים אותו לתוך אותו שדה מגנטי חשמלי, ובודקים כיצד משפיע השדה החדש על המבנה שלו, השדה שלו, התנועתיות שלו, ההרכב שלו, וכדומה. וכן ישנם כלים ומכשירים רבים נוספים.

עד כמה כוונת המדען הבוחן את הניסוי עלולה להשפיע על תוצאות הניסוי, ומהם הכוחות שמשפיעים על הניסוי?

יקרים, רק בעשרות השנים האחרונות גיליתם את הסוד של כח השפעת המחשבה על המציאות. למעשה, כיום אתם מדברים פעמים רבות, לעתים אף במנטרות המדברות על הנושא, כי כוונתו של האדם ומחשבתו הם אלו שיוצרים את המציאות שבתוכה הוא חי, ושבתוכה ושאותה הוא יוצר.

עליכם להבין כי אכן, מחשבתו, רצונו והתכווננותו של המדען, יכולים להשפיע על התוצאה שהוא רוצה לקבל. כפי שראיתם בניסיונות ובניסויים של הפיזיקה המודרנית, שעסקו הן בעבר והן כיום בחלקיקים קטנים ביותר המרכיבים את החומר, וטרם הגעתם אל המקור של אותם החלקיקים, אותו אתם מחפשים כבר שנים רבות, וכעת עוד יותר, כאשר הטכנולוגיה שבידכם מאפשרת לכם להגיע לדברים שמעולם לא ניתנה לכם האפשרות להתקרב אליהם ולגעת בהם.

עליכם להבין כי כאשר אנו עושים ניסיונות, ראשית, אנו יוצרים מרחב עליו אנו מתבוננים מבחוץ. שנית, עליכם לדעת כי בכל ניסוי שאנו עושים, אנו דואגים לסביבה ניטרלית. למה הכוונה? כל אחד מאיתנו מנסה את אותו דבר בשדה שלו, ובאותו מקום ניטרלי. כיוון שהדעות של האדם או הישות או המהות החושבת ומרגישה, עלולים להשפיע על תוצאות הניסוי, אזי את אותו ניסוי עושים בו זמנית מדענים רבים ושונים, שכל אחד מהם בא ממקום אחר, ומגישה, קבלה, הבנה ומטרה שונות. כל אחד מאיתנו עושה את הדברים בתוך המבנה שלו, מגיע לתוצאה מסוימת, ולאחר מכן נלקחות כל התוצאות שהושגו אצל כל אחד ואחד מהמדענים, ואז מובלים הם לאותו מקום ניטרלי, שבו כולנו צופים בו ביחד ונותנים לדברים להתרחש.

כמובן, כיוון שהדברים הושפעו כבר מראש מכל הגישות והחשיבות, למעשה נוצר מרחב ניטרלי. ולכן, כולנו מתבוננים באותו מרחב, ומאפשרים לדברים להתרחש. אנו דואגים ליצור מרחב ניטרלי, לפנות כל אנרגיה של פניות, ולהכניס אנרגיה שתפקידה לטהר, לנקות, לספוג ולהעביר החוצה כל אנרגיית מחשבה/השפעה שאינה ניטרלית, במידה ונוצר מצב של חוסר איזון, ורק כאשר מגיע מרחב הניסוי (לאחר שעברנו את השלב הראשון) למרחב טהור, נקי ובלתי מוטה, אז, ורק אז, ניתן לקיים את הניסוי, ואז מתקבלות התוצאות שוב ושוב, בהתאם לדברים הניטרליים.

פעמים רבות הניסיונות נעשים מתוך מטרה מסוימת. כלומר, אנו מתמקדים במטרה הסופית שעבורה אנו רוצים את אותו דבר. למשל, אם ברצוננו לבחון גן מסוים, ולראות מהו המנגנון שבו שגורם להרס, אזי אנו נתכוונן תוך כדי ההתבוננות לכך שאנו רוצים לגלות את המנגנון המדובר. אותה התכווננות קיימת ותהיה קיימת גם במרחב שאינו מוטה. אך התכווננות זו תהווה חלק מהניסוי עצמו שיעשה במרחב הניטרלי.

בצורה זו, כאשר אנו פועלים כקבוצה שלמה, המורכבת מדעות ומאנרגיות שונות, כך אנו דואגים למצב ניטרלי, שבו תוצאות הניסוי אכן תהיינה, עד כמה שניתן, נקיות ובלתי מוטות בהתאם לרצון או דעה של מדען זה או אחר.

עמיחי: כשאתה אומר “אנחנו”, האם אתה מתכוון למיקומך בעיר האור שאמבאלה, שמעל מדבר גובי בכדור הארץ, או לכוכב ונוס?

אני מדבר על הדרך שבה ההתנסויות והבדיקות מתרחשות בערי האור, לאו דווקא בעיר אור אחת מסוימת. עליכם להבין כי פעמים רבות מדענים רבים מערי אור שונות נפגשים, וביחד אנו בודקים, יוצרים, וחוקרים תחומים שונים שיכולים להשפיע על כל ערי האור, הואיל וכולנו מחוברים בברית אחת. ולכן, שיתוף הפעולה בין ערי האור הוא מאד עמוק ועוצמתי, והמדענים שלנו פועלים ביחד, על מנת להגיע לתוצאות ולגילויים שיכולים להשפיע הן על כל ערי האור הקיימות, והן על האנושות כולה.

כיצד ניתן לממש ולמצק רטטים גבוהים ורוחיים לרטטים גשמיים יותר, והאם זה קשור לתדרי קול?

אכן, יקירים. התחלתם להכיר בכוחם של תדרי הקול וראיתם תוצאות כבר בעברכם, שידעתם לראותן, אך מתוך מקום של ערפול ומסך, לא הבנתם עד עומקן את המשמעויות הגבוהות של אותו הדבר.

פעמים רבות אתם יודעים שכאשר מושר צליל בתדר גבוה ועוצמתי מאד, יש ביכולתו לנפץ זכוכית. יש ביכולתו לנפץ כוסות קריסטל. ראיתם זאת בעיניכם, בדקתם זאת. ובכך קיבלתם הוכחה להשפעת תדרי הקול על החומר.

בדיוק כפי שתדרי קול יכולים לפוצץ ולהרוס, בין אם הם גבוהים מאד ובין אם הם נמוכים מאד, ואינם תואמים את מהות התדר האנושי, הם עלולים גם להזיק. ואנו נפרט כאן מעט. ראשית, ברצוננו לומר שיש מידע רב על נושא תדרי הקול באחד מספריו של קריון, שמדבר על השפעת הצליל על הדנ”א, ושמציין כי שימוש בתדר קול מסוים מסוגל “ליישר” את הדנ”א של האדם ולהביאו למוות מיידי. מדובר בתדר מסוים, נמוך מאד ועוצמתי מאד, שגוף האדם אינו מסוגל לעמוד בו, כיוון שהוא מסוגל לעמוד בטווח צלילי ומנעד צלילים מסוים, הוא הטווח הנשמע והנראה.  מעל ומתחת – מדובר בטווח שהינו גבוה יותר או נמוך יותר, וששימוש לא זהיר בו בגוף האדם עלול לגרום לתופעות קשות, מחלות ואף למוות.

לכן, יקירים, הנכם משתמשים בזהירות בקרני הרנטגן, כיוון שראיתם את השלכותיהן הלא חיוביות כאשר משתמשים בהן בצורה לא מבוקרת. דבר נוסף הוא הרדיואקטיביות, שגם היא נובעת מתדרי רטט גבוהים יותר שלא גופכם, ולא גופים חיים בכלל, מסוגלים להכיל מבלי להינזק מהם.

תדרי הקול מסוגלים לקחת אנרגיה מסויימת למצק אותה, ולהוריד את תדריה, וכן ההיפך, מסוגלים לקחת תדר מסויים, שהינו מוצק, ובעדינות להעלותו. אך אם מועלה התדר מעבר ליכולת ההכלה של אותו חפץ, כלי, אדם, או יציר, הדבר עלול לגרום להרס, כפי שקורה כאשר משדרים תדר גבוה לכוס. הכוס מתנפצת כיוון שהתדר גבוה מכפי שהיא מסוגלת להכיל במבנה שלה, ולכן התדרים שלה עולים, עולים ועולים, אך בגבול מסוים היא אינה מסוגלת להכיל זאת יותר, ולכן מתנפצת.

כך גם קרה, כתזכורת, בצורה הפוכה, ביבשת אטלנטיס. היה קריסטל מרכזי במרכז היבשת, והדבר שהביא את הכליה המוחלטת, היה תדר נמוך ביותר, ששודר לקריסטל, וגרם לרטטים שלו לרדת, עד שלא היה מסוגל להכיל אותם יותר, וכך גרם תדר הקול הנמוך להתנפצותו, ולהרס היבשת.

כעת ניגע באופן עמוק קצת יותר בעבודה עם תדרי הקול.

ברצוננו להציע לכם סוג של מחקר. אך, עבור מחקר זה יהיה צורך בשיתוף פעולה בין מדענים שראשם פתוח דיו לצורך של עבודה זו, לבין אנשים העוסקים ברוח. הדבר אותו אנו מציעים לכם לעשות הוא לקחת תא אחד, הכולל דנ”א, ולהפעיל עליו במשך זמן מסוים, תדר קול כלשהו, ולראות ולהתבונן באמצעות הכלים הקיימים ברשותכם, עד כמה שניתן, אלו השפעות עובר אותו תא במשך הזמן. בו זמנית, יש לקחת תאים נוספים, כל תא בנפרד, ולהפעיל עליהם תדר שונה. כמובן שהתאים צריכים להיות מאותו מקור ומאותו סוג, ועליכם להפעיל תדרים שונים של אותו קול. למשל, ניתן להפעיל על תא מסוים תדר מסוים של קול, במשך חודש שלם. בו זמנית, יש להפעיל תדר שונה על תא אחר.

לעתים תצטרכו לעשות ניסויים אלה, ראשית, במנעדים גדולים מאד. כלומר, לא תוכלו עדיין להבדיל במשתנים קטנים. הכוונה היא כי בתחילה לא תוכלו לנסות לבדוק את הדברים במרווחים של רבע טון, חצי טון, או טון אחד שלם, כי אם במספר טונים. כיוון שהכלים הקיימים ברשותכם הינם גסים ביכולת האבחנה שלהם, הם לא יוכלו לזהות הבדלים המתרחשים בהבדלים של רבע טון וחצי טון, אלא יוכלו לבדוק רק דברים שנעשים במרווחים של טונים גדולים דיים על מנת לראות את השינוי, את ההבדל.

באותה מידה אתם מוזמנים לעשות עבודה זו עם תדרי צבע, תדרי אור. וכן אתם מוזמנים, ויודעים, שיש ברשותכם מכשירים שמסוגלים להפיק תדרי קול גם כאשר הינם נמצאים מעבר לטווח ולמנעד הנשמע. תוכלו לעשות ניסיונות גם באמצעות תדרים אלה על התאים, ולראות כיצד הם משפיעים על הדנ”א, ולבחון מה קורה לו. האם משהו משתנה בצורתו, בגודלו, במבנהו בכיווצו, בחיבורים בתוכו? ישנם מספיק מדדים שתוכלו לבדוק (כמובן, באמצעות מכשירים) ולראות את השפעתם על הדנ”א.

דבר זה, אם תהיו מספיק פתוחים, יוכל להקפיץ את מדע הרפואה שלכם קדימה בדורות רבים. זהו אחד מהדברים שיש ביכולתנו להציע לכם.

האם גם הפירמידות במצרים נבנו באמצעות שימוש בתדרי קול?

אמנם, קיימת הגרסה התנ”כית המסורתית הטוענת שאת הפירמידות בנו בני ישראל, אך ישנה גם גרסה אזוטרית הטוענת כי הן נבנו באמצעות שלושה מאסטרים באטלנטיס, שהשתמשו לשם כך בתדרי קול.

ראשית, ברצוננו שתבינו כי כל נושא המשקל, המסה, הכובד, הינו בתודעתכם בלבד. קיימים מצבים (וזו שמעבירה אותנו ראתה זאת) בהם מספר אנשים באמצעות שינוי מסוים בתודעה, יכולים להרים כסא עליו יושב אדם כבד, באמצעות הזרתות שלהם בלבד. כל זאת תלוי אך ורק בשינוי התודעה, ומתוך שינוי התודעה – בשינוי התדר.

ולכן, יקירים, כמובן קיימות טכנולוגיות רבות שונות, שעוסקות בתדרי קול, הן בתדרי אור, הן בשילוב ביניהם, והן בשילוב צורות גיאומטריות. ואכן ניתן באמצעות תדרים אלה לבנות דברים, גם דברים שנראים מעל ומעבר לכוחו של אדם פשוט, כפי שלהרים אדם כבד היושב על כסא נראה לא הגיוני וחסר פרופורציה לדבר עצמו, שבאמת יכול  להתרחש.

בנוגע לשאלה ספציפית זו: אכן נעשתה עבודה של בריאת הפירמידות הן באמצעות תדרי קול, והן באמצעות תדרי רטט שונים של אור, צבע, צליל, ושילוב ביניהם. באמצעות תדרי הקול ניתן להעביר חומר לתדרים שונים ולמצבי צבירה שונים, וזאת, שוב, עד כמה שהחומר מסוגל להכיל זאת.

ישנם אנשים מסוימים או מהויות אור שהינם בעלי ידע ויכולת כיצד להשתמש בידע זה, וזאת בצורה שתוכל להעביר חומר ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר, ללא פגיעה במהות החומר. כיוון שהם יודעים איך להעביר חומר זה לאנרגיה, ולאחר מכן למצק אותו שוב, הם יכולים לברוא גם פירמידות.

ואכן, חלק גדול מהפירמידות שנבראו בעולמכם, לא רק במצרים אלא גם במקומות אחרים, נבראו בשיטה זו, וגם בעזרת אנשי כוכבים והטכנולוגיות שלהם.

מבנה היקום

לורד מלכיצדק

מהי מהות “החומר האפל”, ממה הוא בנוי, ומהי מטרתו?

שלום לכם, כאן לורד מלכיצדק. ראשית עליכם להבין כי המושג “אפל”, איננו אפל. כלומר, הפרשנות שאתם נותנים במוחותיכם לדברים שאינכם יודעים כיצד לתארם, מקבלת לעתים כיוונים שאינם תואמים את המציאות האובייקטיבית הקיימת.

אסביר. אין כל קשר בין החומר האפל לבין אפלה. אין כל קשר בינו לבין מה שמתפרש בתודעתכם כחושך, או כרוע, או כחוסר. אין המדובר בדבר זה. למעשה, מדובר בחומר אנרגטי שהמכשירים המדעיים שברשותכם טרם הצליחו לפענח את אורו ואת צבעו. המכשירים זיהו כי האור נעלם במקומות מסוימים, ולפיכך הסיקו שקיים חומר שלתוכו נבלע האור. וכיוון שלא ניתנה להם פרשנות למהות החומר הזה, למהות הרשת הזו, הם קראו לו “החומר האפל”.

יקירים, אין המדובר בחומר אפל. הסיבה שבגללה האור נבלע באותו חומר אינה קשורה כלל וכלל להיותם של חורים שחורים, חורי תולעת. אין שום קשר בין הדברים הללו. אותו חומר “אפל” אינו אפל כלל, והסיבה שהאור נבלע בתוכו, היא פשוט כיוון שאינכם מסוגלים לראות את האור המסתיר את האור המוכר לכם. כלומר, אותו חומר אפל קורן אור שתדריו כה גבוהים וכה עוצמתיים, עד שאין ביכולתם של מכשיריכם לזהותם.

ראו זאת כאילו אתם מתבוננים אל לב השמש. בשלב מסוים, כאשר אתם מתבוננים אל אור השמש, אתם רואים “שחור” מול עיניכם. אך אותו “שחור”, אינו שחור אמיתי. אותו “שחור” הופיע כיוון שעיניכם אינן מסוגלות להכיל את תדרי האור של השמש באופן ישיר. זוהי בדיוק הפעולה המתרחשת כאשר אתם מתבוננים בדברים דרך המכשירים הקיימים אצלכם. כלומר, אינכם מורגלים בעוצמת תדרי האור הנובעת מאותו החומר, ואינכם מסוגלים לראות אותה. ולכן כל האור הנעלם, שנמצא בתוך הטווח הידוע והמוכר לכם, בתוך האור שתדריו גבוהים יותר, הינו כפי שאור הנר מתבטל מפני אור השמש. אתם מסוגלים לראות רק את אור הנר, שנעלם פתאום, אך לא את אור השמש הנובעת מאותו החומר.

חומר זה הינו למעשה הדבק, המהות, האהבה, שמחברים את כל חלקי היקום לשלם אחד.

ניתן לתאר זאת כאילו מדובר בעורקים היוצאים מהבורא עצמו, ומזרימים ביקום את הדם, את חומר האהבה, את חומר הבריאה, היצירה ואת החומר המקיים את כל החי, את כל הקיים. כיוון שטרם למדתם להבחין ברטט האהבה העמוק, ולבחון מהו, ומהי מהותו העמוקה והאמיתית, אתם מסוגלים לקלוט תדר זה אך ורק ברמות מסויימות שגופכם הפיזי ושגופכם האנרגטי מאפשרים לכם כעת לעשות. אך, למעשה, בפועל, תדר האהבה הינו עמוק ועוצמתי, והוא למעשה התדר שמחבר בין כל הגורמים הקיימים ביקום.

יקרים ואהובים, פעמים רבות שמעתם תיאוריות המדברות על “התפשטות” היקום, ועל “התפשטות” היקומים הקיימים. האם שאלתם את עצמכם כיצד ומדוע היקום לא מתפרק לחתיכות? כיוון שאם הוא מתפשט, אם כל הזמן הוא גדל וגדל, הלוא צריך להיות משהו שמחבר בין כל החלקים הקיימים בתוכו?! וזהו בדיוק אותו חומר, יקרים ואהובים, אותו חומר אפל, שהוא מהות האהבה של הבורא, הזורמת ומחברת בין כל אותם החלקים היוצרים את השלם.

עמיחי: שמעתי בהקשר זה הרצאה של מדען דגול בשם נאסים הרמיין, שדיבר על ההתרחבות המתמדת של היקום, כך שכל מה שאנו עושים כיום הוא בעצם לעבוד עם האנרגיה הגברית הזאת, המתרחבת, וטען בנוסף שהריק והמרחב הוא משהו שמכיל את הכול. לפיכך, אשמח לקבל הסבר על התפקיד של הריק בתוך כל היש.

התפקיד של הריק הוא כתפקיד הרחם, להכיל. להכיל את כל היש. לאפשר לו מקום. כפי שתיארת, ותיארת יפה, האנרגיה הגברית היא אנרגיית ההתרחבות וההתפשטות. האנרגיה הנשית היא אנרגית ההכלה, האנרגיה המחברת ומאחדת בין הדברים. הרחם עצמה היא ריקה כל זמן שאין בה תינוק, וכאשר יש בה תינוק, היא מלאה. אך תפקידה הוא לאפשר מקום, להכיל, וזהו מקום הריק, כיוון שלא ניתן להכניס דבר למקום מלא, לא ניתן להכניס משהו למרחב מלא כולו, כיוון שלא יתאפשר מקום לאותו דבר הרוצה להיכנס, הרוצה להתקיים. ולכן, מהות האנרגיה הנשית הגבוהה והעמוקה ביותר היא רחם הבריאה, כפי שתואר לכם בעבר. אותה רחם בריאה היא מהות הריק, שמכילה בתוכה את כל היקום, את כל ההוויה של הבורא, והדבר המחבר בין המהות של הריק למהות של היש, הינו כוח האהבה, שמחבר למעשה בין הקטבים, בין האנרגיות ההפוכות, השונות, לאחדות אחת. זוהי אחדות הבורא.

 [עמיחי: קיים ספר טאואיסטי בשם “טאו טה צ’ינג”, מאת לאו טסה, בו נכתב כי “מעלתו של המיכל מצויה בריק שלו”, ביכולת שלו להכיל. טאואיזם הוא דרך שכיבדה מאוד את האנרגיה הנשית].

ניתן לומר שמבחינה כימית, אלקטרומגנטית וכדומה, החומרים המרכיבים את החומר שאתם רואים שונים מאלו המרכיבים את כדור הארץ.

ברצוננו לציין דבר נוסף, שכבר ציינו בעבר, אך ברצוננו להדגישו. כדור הארץ ומערכת השמש הקרובה אליו נבנו מחומרים שיאפשרו לכוכב הבחירה החופשית להתקיים ולהכיל את החיים כפי שהם, על מנת להתאים לתוכנית האלוהית. אך עליכם להבין כי היקום בנוי ממספר עצום של חומרים ומרכיבים, שטרם נודעו לכם. כיוון שכל האזור שלכם נבנה בכוונה מסויימת, במטרה מסויימת, מיסודות שנבחרו כמתאימים ביותר להכיל וליצור את אותו הניסוי שבחרו הבורא ונשמותיכם לממש, כפי שאתם עושים  כעת.

מהי משמעותם של הסימנים והצורות המופיעים לפעמים בשדות, כגון מעגלי התבואה, ומי יוצר אותם?

 ראשית, יקירים, עליכם להבין כי מעגלים אלה הינם סוג של תשדורת קוסמית, סוג של תדרים קוסמיים, שלעתים מוטבעים בכדור הארץ בצורות מסוימות, וזאת על מנת להכניס, להעשיר ולהעמיק רטט אנרגטי לתוך כדור הארץ שלכם, רחב ההוויה שלכם, כדי להעלות את התדר.

כאן מדובר בשיתוף פעולה נשמתי גבוה, גם אם הוא אינו פועל באופן מודע, ביניכם לבין אחיכם, אנשי הכוכבים, אלו שתומכים בכם, אלו שהם אחיכם.

פעמים רבות מגיעים אחיכם ממקומות אחרים (ואתם יודעים כי דובר על כך בהזדמנות אחרת), ועושים עבודה של ניטור אנרגטי. ובהתאם לתוצאות המתקבלות, בודקים הם מה ניתן להוסיף עוד, מה יש לגרוע, מה ניתן לעשות על מנת לעזור ולקדם את התהליך אשר בו נמצאת כל האנושות. עליכם לזכור ולהבין כי גם דבר זה נעשה מתוך הסכם ראשוני עם אחיכם, אנשי הכוכבים.

ואז, כאשר נעשית פעולת הניטור, ומתוכה מתבקש דבר מסוים, מופיעים מעגלי אנרגיה בצורות שונות, במקומות שונים, שתפקידם ליצור רטטים מסוימים ולהטמיעם ברטט של כדור הארץ.

קיימים מקומות בהם מעגלים אלו נוצרו בעבר והינם חיוניים כיוון שהם פותחים מעין שער של חיבור בין האנרגיות הגבוהות יותר לבין האנרגיות של לב כדור הארץ, ובכך מאפשרים העברה והתמרה של אנרגיה חדשה. ויש מעגלים שנוצרים לזמן מה ולאחר מכן נעלמים.

אך עליכם להבין כי הם חלק מהמתנות שמעניקים לכם לעתים אחיכם, בני הכוכבים האחרים, כחלק מתהליך ההתעלות שבחר כוכבכם לעבור.